Nederlanders vinden aandacht voor discriminatie zowel terecht als overdreven

29 juni 2017 | 09:26

Nederlanders zijn dubbel over discriminatie. Enerzijds vindt tweederde (68%) van de Nederlanders discriminatie verwerpelijk en bestaat de indruk dat vooral LHB's. moslims en Nederlanders met een migratieachtergrond gediscrimineerd worden. Anderzijds vindt 72% ook dat vooral moslims en Nederlanders met een migratieachtergrond te snel roepen dat iets discriminatie is.

Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het vandaag gepubliceerde tweede kwartaalbericht van 2017 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB).

Update van lijst met geweldsincidenten gericht tegen moskeeën (juni 2017)

27 juni 2017 | 21:17

Door Ewoud Butter

De Haagse as-Soennah moskee heeft afgelopen weekend een brief gekregen waarin wordt gedreigd met een aanslag met een vrachtauto op moskeegangers. De afzender van de brief stuurde ook een speelgoedvrachtwagentje mee met het dreigement.

Naar aanleiding van deze bedreiging heeft Republiek Allochtonië een update gemaakt van de lijst met (gewelds)incidenten/haatmisdrijven (*) gericht tegen moskeeën.

Correcties of aanvullingen zijn altijd van harte welkom.

Terugkijken: debat over discriminatie in de Tweede Kamer

23 juni 2017 | 13:55

Voor de liefhebbers: gisteren debatteerde de vaste commissie van Binnenlandse Zaken over de aanpak van discriminatie.

Bekijk het debat hieronder terug met in volgorde van spreektijd: De heer Bisschop (SGP), de heer Krol (50Plus), de heer Bosma (PVV), de heer Özdil (Groenlinks), mevrouw van Engelshoven (D66), mevrouw van den Hul (PvdA), mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD), de heer Öztürk (DENK), mevrouw Bruins Slot (CDA), de heer van Dijk (SP), de heer Baudet (Forum voor democratie), de heer Bisschop (SSGP), minister Plasterk en daarna volgde een tweede termijn.

Artikel 1 moet op zoek naar nieuwe naam

07 juni 2017 | 17:33

Gisteren bepaalde de rechtbank Amsterdam in een kort geding dat de politieke beweging Artikel 1 van boegbeeld Sylvana Simons een andere naam moet gaan voeren. Het bestuur reageerde vandaag teleurgesteld en geprikkeld.

Discriminatiecijfers 2016: Afname van meldingen discriminatie ondanks campagne

19 mei 2017 | 16:52

Door Ewoud Butter

Het aantal meldingen van discriminatie nam in 2016 met 0,8% af. Dat is opmerkelijk gezien de overheidscampagne Zet een streep door discriminatie die in september 2015 gelanceerd werd en het Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie dat in januari 2016 startte. Het is met dit beleid blijkbaar niet gelukt de meldingsbereidheid te verhogen.

Deze daling van het aantal meldingen is overigens vooral het gevolg van een opmerkelijke afname van het aantal meldingen bij de politie.

Voor het eerst sinds moslimdiscriminatie apart wordt geregistreerd, is er sprake van een afname van het aantal meldingen. Ook was er in 2016 sprake van een afname van het aantal meldingen van antisemitisme en van discriminatie op grond van herkomst.

KIS presenteert onderzoek naar toekomstverwachtingen jongeren

16 mei 2017 | 13:36

Een vaste baan, een eigen huis, reizen en samenwonen. Dat is het toekomstbeeld van Nederlandse jongeren, met en zonder migratieachtergrond. De overgrote meerderheid wil later ook in Nederland blijven wonen.
Als het gaat om hun vertrouwen in de toekomst, lijkt de opleiding van jongeren én die van hun ouders een belangrijke rol te spelen.

De helft van de jongeren met een migratieachtergrond heeft ervaring met discriminatie vanwege hun culturele achtergrond. Marokkaans- en Turks-Nederlandse jongeren geven aan daarnaast ook discriminatie vanwege religie te ervaren. Hoewel discriminatie jongeren van alle opleidingsniveaus lijkt te treffen, houdt een deel van de – met name hoogopgeleide - jongeren zich bewust niet met berichten over discriminatie bezig. Ook laten zij hun toekomstplannen door ervaren discriminatie niet beïnvloeden.

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde verkenning van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

RADAR doet oproep aan Turkse Nederlanders om incidenten te melden

25 april 2017 | 16:33

Binnen de Turkse gemeenschap in Nederland zijn spanningen ontstaan na de mislukte coup in Turkije en recentelijk ook rond het Turkse referendum over de grondwetswijziging. Turkse Nederlanders kunnen te maken krijgen met intimidatie en sociale druk. Contacten met vrienden en familieleden worden verbroken, klanten blijven weg en mensen worden op basis van hun vermeende politieke voorkeur uitgemaakt voor landverrader, terrorist of zien hun naam terug op een kliklijst. Ook zijn er signalen dat Turkse Nederlanders bang zijn om naar Turkije te reizen of vrezen voor het lot van hun familieleden daar.

'Racisme los je niet op met wit privilege'

24 april 2017 | 09:22

Door Jerry King Luther Afriyie

In 2009 spraken de Verenigde Naties af om in 2011 een jaar lang aan de positie van de mensen van Afrikaanse afkomst te werken en die waar nodig te verbeteren.

Toen het eenmaal zover was, gaven veel landen niet thuis. In 2013 was er nul vooruitgang geboekt. Als antwoord hierop hebben de VN, onder druk van grassroots-organisaties en dappere mensen zoals Barryl Biekman, 2015 tot met 2024 uitgeroepen tot het Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. De VN-landen krijgen zo meer tijd om zich menselijk op te stellen richting mensen van Afrikaanse komaf.

Hallo Anousha, zullen we praten over witte mensen?

24 april 2017 | 09:12

Anousha Nzume heeft al minimaal drie levens geleid, zo rijk gevuld is haar biografie. Ze is geboren in Rusland en dochter van een Kameroense vader en een Russische moeder. Op jeugdige leeftijd kwam ze naar Nederland en vestigde haar naam in cultureel Nederland. Via haar vader en moeder draagt ze zowel een koloniale als een migratiegeschiedenis met zich mee. In de aanloop naar het Sinterklaasfeest kwam Anousha weer prominent in het nieuws toen ze tijdens een debat met Halbe Zijlstra, aan tafel bij Pauw, feilloos de racistische karikatuur van zwarte piet blootlegde. Het was hoog tijd voor een boek. Die is er nu, getiteld Hallo witte mensen.

Cijfers internetdiscriminatie 2016: kleine afname van het aantal meldingen

05 april 2017 | 12:30

Het afgelopen jaar is er 1.459 keer melding gedaan van discriminatie op internet bij de meldpunten MDI en MiND. Dat zijn 200 meldingen minder dan in 2015.

Deze afname is geheel het gevolg van bijna een halvering van het aantal meldingen bij het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) dat sinds 2012 geen overheidssubsidie meer krijgt. Sinds 2013 gaat er wel financiële steun naar het Meldpunt internetdiscriminatie (MiND) waar sinds dat jaar jaarlijks sprake is van een toename van het aantal meldingen.

Met ingang van dit jaar heeft het MDI de meldingsafhandeling overgedragen aan MiND. Hiermee is er met MiND nu één landelijk meldpunt overgebleven voor discriminatie op internet.

Cijfers discriminatie 2016 van Landelijke Vereniging tegen Discriminatie

28 maart 2017 | 11:37

Vorige week publiceerde de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD) de Factsheet Discriminatie 2016. Een factsheet met cijfers en toelichtingen over klachten en meldingen die bij de diverse Antidiscriminatievoorzieningen (ADV) zijn binnengekomen in 2016.

Er zijn 4.596 meldingen over discriminatie geregistreerd. Dat is bijna 1% meer dan in 2015. Al jarenlang gaan de meeste meldingen over discriminatie op grond van ras / etnische afkomst en dat is ook dit jaar weer zo (1.937 keer). Bijna de helft daarvan betreft opmerkingen en scheldpartijen; de andere helft gaat over uitsluiting van diensten of voorzieningen, beperkte toegankelijkheid en onderscheid door het toepassen van regels.

Bevecht racisme en onverdraagzaamheid. Juist nu!

21 maart 2017 | 18:45

Tekst: Rutger Groot Wassink

Vandaag is het 21 maart, de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. De dag is door de VN is ingesteld naar aanleiding van de bruut neergeslagen demonstratie tegen de apartheidswetten op 21 maart 1960 in Sharpeville, Zuid-Afrika waarbij de politie 69 demonstranten doodschoot. Nog elke dag kun je zien dat de strijd tegen racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid niets aan urgentie heeft ingeboet.

Vandaag is het 21 maart: internationale dag tegen racisme en discriminatie

21 maart 2017 | 10:38

Het is vandaag, 21 maart, Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. De dag is door de Verenigde Naties in 1966 ingesteld naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960, waarbij de politie het vuur opende op mensen die demonstreerden tegen de apartheid en de zogenaamde pasjeswetten. Hierbij werden 69 demonstranten gedood.

In tal van landen worden op deze dag en in de dagen daarvoor of daarna, activiteiten georganiseerd in de strijd tegen racisme en elke vorm van discriminatie.

Ook Nederland doet mee aan deze actiedag.

Zorgwekkende arresten van Europees Hof van Justitie legitimeren discriminatie van moslimvrouwen op de werkvloer

15 maart 2017 | 11:12

De beslissing van het Europees Hof van Justitie, die het verbieden van hoofddoeken in de private arbeidsmarkt legitimeert, ondermijnt ernstig het recht op gelijkheid en non-discriminatie, zegt een groep van anti-racisme organisaties in een verklaring.

Het Europees Hof heeft zich uitgesproken over 2 zaken die ingediend werden door vrouwelijke werkneemsters die werden ontslagen omdat ze een hoofddoek droegen. In deze arresten heeft het Hof geoordeeld dat het instellen van een hoofddoekverbod voor werkneemsters die in contact komen met klanten geen discriminatie vormt.

Welke partijen willen wat doen tegen discriminatie?

01 maart 2017 | 07:38

Door Ewoud Butter

In aanloop naar de verkiezingen kijken we naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan diversiteit, inclusiviteit, integratie en immigratie. Hierbij wordt gekeken naar de 13 partijen die volgens de peilingen aan het begin van deze reeks een kans maakten op een zetel in de Tweede Kamer. Daarnaast kijken we, op verzoek van diverse lezers, naar het programma van Artikel1.

Vandaag deel 6: wat staat er in de verkiezingsprogramma's over het tegengaan van discriminatie?

Wat staat er in verkiezingsprogramma's over diversiteitsbeleid en arbeidsmarktdiscriminatie?

23 februari 2017 | 08:44

Door Ewoud Butter

In aanloop naar de verkiezingen kijken we naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan diversiteit, inclusiviteit, integratie en immigratie. Hierbij wordt gekeken naar de 13 partijen die volgens de peilingen een kans maken op een zetel in de Tweede Kamer. Daarnaast kijken we, op verzoek van diverse lezers, naar het programma van Artikel1.

Vandaag deel 4: wat staat er in de verkiezingsprogramma's over diversiteitsbeleid en het aanpakken van discriminatie op de arbeidsmarkt?

Tientallen uitzendbureaus werken mee aan racisme (video)

30 januari 2017 | 16:45

Tientallen uitzendbureaus werken mee aan racisme. Dat was het resultaat van een undercover onderzoek van de jongerenactiegroep Doetank PEER. Zij deden zich voor als een ‘Hollands evenementenbedrijf’ dat op zoek was naar enkel witte uitzendkrachten. 70% van de gebelde uitzendbureaus zagen geen probleem in het racistische verzoek. “We verwachtten wel dat een aantal bureaus met ons in zee zouden willen gaan, maar dat er zo veel, makkelijk en open gediscrimineerd zou worden verraste zelfs ons. Schaamteloos!” zegt initiatiefnemer Lyle Muns.

Control Alt Delete lanceert app in strijd tegen etnisch profileren en discriminatie

27 december 2016 | 22:49

Control Alt Delete heeft deze week een nieuwe app gelanceerd. Het doel van de app is burgers te informeren over hun rechten tegenover de politie op straat, het doorsturen van meldingen / klachten naar de politie en het anti-discriminatiebureau, en het doen van wetenschappelijk en statistisch onderzoek naar etnisch profileren en micro agressies.

Vooral veel nare open deuren over antisemitisme in Nederland

06 december 2016 | 20:30

Door Roemer van Oordt

Gisterenavond ging ik eens goed zitten om via Uitzending Gemist te kijken naar de eerste aflevering van het EO-programma ‘De Kanarie in de Kolenmijn’. Een drieluik waarin journalist en presentator Hanneke Groenteman probeert te achterhalen hoe het er voor staat met antisemitisme in Nederland en Europa. Een onderwerp dat mij nauw aan het hart ligt. Zelf zei ze er in DWDD over: “Het was een interessant project, maar helemaal niet leuk eigenlijk. Ik raakte er overstuur van. Ik werd geconfronteerd met een verschijnsel waar ik me veiligheidshalve nooit zo mee bezig heb gehouden.” Dat bleek overduidelijk in de eerste aflevering over Nederland.

Wat staat er in de (concept) verkiezingsprogramma's over immigratie, integratie en discriminatie?

23 november 2016 | 09:33

Welke standpunten nemen de politieke partijen in hun (concept-) verkiezingsprogramma's in over vluchtelingen, integratie, discriminatie en radicalisering? Of over het kinderpardon, etnisch profileren, bed-bad-brood en een boerkaverbod?

Gemeente Den Haag voert anoniem solliciteren in na succesvolle proef

04 november 2016 | 12:45

Na een succesvolle pilot start de gemeente Den Haag start volgend jaar met anoniem solliciteren om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De sollicitatiecommissie weet dan niet wat de naam van de sollicitant is.

Geen (homo)haat maar diversiteit in Amsterdam #020diversity

21 oktober 2016 | 09:31

"Verschillende LHTB*-, religieuze-, maatschappelijke- en culturele organisaties maken zich sterk voor diversiteit in Amsterdam. Dit doen zij door het uitdragen van de boodschap ‘diversiteit maakt ons mens’. De samenwerkende organisaties doen de oproep om te helpen de boodschap te verspreiden door deze op te hangen en te bespreken in je gebedshuis, op je werk, school en de sportclub, met je vrienden en je familie en via social media te delen onder #020diversity". Dat staat in een kersvers persbericht van het COC-Amsterdam.

Zwarte Piet verdwijnt uit Amsterdam. Meldpunt discriminatie extra alert

20 oktober 2016 | 08:49

Het Meldpunt Discriminatie voor de Regio Amsterdam (MDRA) zal de komende periode extra aandacht besteden aan discriminatie, pesterijen en racistische uitingen in de periode rondom het Sinterklaasfeest. "De controversiële figuur 'zwarte piet' veroorzaakt jaarlijks situaties die uit de hand lopen". Dat schrijft het MDRA op haar website.

"Ik ken jullie wereld, de witte wereld. Jullie kennen mijn wereld niet."

18 oktober 2016 | 11:17

'Het maakt verschil of je wit bent of zwart, en niet zo'n klein beetje ook. Als je als zwart persoon wilt overleven in een samenleving die gedomineerd wordt door witte mensen, dan zul je beide culturen moeten kennen.'

Dat zegt emiritus hoogleraar gender en etniciteit Gloria Wekker in een lezenswaardig interview in de Volkskrant.

Verdubbeling van het aantal meldingen van moslimdiscriminatie

05 oktober 2016 | 14:20

Bij de antidiscriminatievoorzieningen, de politie, en de meldpunten internetdiscriminatie kwamen in 2015 bijna twee keer zoveel meldingen van moslimdiscriminatie binnen als in 2014.

In totaal nam het aantal meldingen van discriminatie afgelopen jaar met 5% af. Net als in voorgaande jaren betroffen de meeste meldingen discriminatie op grond van herkomst of ras. Het aantal meldingen in deze categorie nam wel iets af, net als het aantal meldingen van antisemitisme.

"Nederland is nog niet van iedereen"

27 september 2016 | 11:18

"Nederland is van ieder1, maar niet ieder1 werkt mee om het het waar te maken. Als wij ieder1 onder de grote deken van diversiteit en liefde willen krijgen dan moet onder die grote deken veiligheid voorop staan voor ieder1. Dan moeten wij de problemen in de samenleving serieus nemen en niet bagatelliseren. Diversiteit betekent niet dat je met gelijkgestemden samen staat. Diversiteit is meer dan het verschil in kleuren."
Dat verklaarde dichter Jerry Afriyie in zijn speech tijdens de #ieder1 manifestatie afgelopen zondag. Hieronder zijn gehele speech.

Confrontatie met vooroordelen kan discriminatie tegengaan, maar is geen panacee

08 september 2016 | 11:59

Tekst: Hanneke Felten

Gaan we ook minder discrimineren als we ons bewust zijn van onze vooroordelen? Ja, maar dan moeten we die vooroordelen wel erg vinden, anders werkt het niet.

Overzicht lopend en afgerond onderzoek integratie, islam, discriminatie, migratie en diversiteit

30 augustus 2016 | 08:48

Behalve op Republiek Allochtonië verschijnen er ook op andere sites met grote regelmaat artikelen over onderzoek naar vraagstukken op de terreinen integratie, islam, diversiteit, migratie en discriminatie.

Hieronder links naar de Rotterdamse Kennisbank Diversiteit en Emancipatie met meer dan 42.000 titels, de uitgebreide inventarisaties van lopend en afgerond onderzoek die Erik van den Bergh geregeld maakt, de website vijfeeuwenmigratie en een overzicht van lopend onderzoek naar de islam van de website polderislam.

Comité 21 maart geeft Tweede Kamer 65 aanbevelingen om discriminatie aan te pakken

30 juni 2016 | 13:32

Het antiracisme Comité 21 maart heeft deze week het rapport Samen Bruggen Bouwen en Verschillen Vieren aangeboden aan de Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport is gebaseerd op 18 bijeenkomsten die dit voorjaar zijn georganiseerd waar meer dan 1.200 burgers aan deelnamen. Uit deze bijeenkomsten zijn 65 aanbevelingen gefilterd om verschillende vormen van discriminatie aan te pakken.

Hieronder een samenvatting van het rapport, zoals die door het Comité 21 maart is opgesteld. Onderaan de tekst ook een samenvatting van de aanbevelingen en een link naar het gehele rapport.

Achterstallig onderhoud

20 juni 2016 | 12:10

Tekst: Ineke van der Valk

Racisme is al enige tijd een belangrijk onderwerp van het maatschappelijk debat. Wellicht krijgt dit debat opnieuw een broodnodige inhoudelijke impuls nu de ECRI, de Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa heeft laten weten dat Nederland de aanbevelingen van deze Commissie onvoldoende heeft opgevolgd. ECRI bracht twee jaar geleden een rapport uit over de situatie in Nederland met een serie aanbevelingen hoe Nederland tot een beter anti-racismebeleid zou kunnen komen. Een deel van de aanbevelingen werd onderschreven door de rapporteur van de Verenigde Naties die in de zomer van 2014 een bezoek bracht aan Nederland.

Samen tegen discriminatie en racisme

19 juni 2016 | 11:06

PvdA-raadslid Peggy Wijntuin werd woensdag in de Rotterdamse raad door haar Leefbaar-collega Tanya Hoogwerf tot twee keer toe 'mevrouw Simons' genoemd omdat Peggy Wijntuin net als Sylvana Simons tegen racisme strijdt.

Hieronder een reactie van Peggy Wijntuin.

Discriminatie op mbo-stagemarkt verdient structurele aandacht

01 juni 2016 | 20:11

Tekst: Suzan Koçak en Eva Klooster

Veel mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond hebben moeite om een stageplek te bemachtigen. Deze discriminatie wordt nog weinig opgemerkt, ook omdat studenten en stagebegeleiders het probleem vermijden.

Comite 21 maart solidair met Sylvana Simons

27 mei 2016 | 11:44

Het antiracisme comite 21 Maart neemt stelling tegen elke vorm van intimidatie en spreekt haar steun uit voor Sylvana Simons. Dat laat het comité weten in een persbericht. Hieronder de tekst van het volledige vericht van het Comité 21 maart.

Neemt het antisemitisme in Nederland toe of af?

12 mei 2016 | 15:31

Tekst: Ewoud Butter

Het Centrum Informatie Documentatie Israel (CIDI) presenteerde vorige week haar jaarlijkse Monitor Antisemitische Incidenten. Naar aanleiding van dit rapport werden uiteenlopende conclusies getrokken. Volgens sommigen neemt het antisemitisme toe, volgens anderen neemt het af.

Ook de jaarlijkse 4 mei herdenking en Mijn Jodenbuurt, de documentaire van Philemon Wesselink, waren aanleiding voor diverse media om aandacht te besteden aan antisemitisme. Er werd gesproken over scholen waarop geen holocaustlessen meer gegeven kunnen worden, het antisemitisme van moslims en de emigratie van Nederlandse joden naar Israel. Welke gegevens zijn bekend?

Onderzoek naar etnisch profileren door Haagse politie om diverse redenen dubieus

29 april 2016 | 12:11

“Het onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren in Den Haag, en de totstandkoming hiervan roepen vragen op. De wetenschappelijke onafhankelijkheid en wetenschappelijke transparantie zijn in het geding. Zowel de Tweede Kamer als de Haagse gemeenteraad zijn onjuist geïnformeerd over de opzet, totstandkoming en inhoud van het onderzoek.”

Dat concludeert Buro Jansen & Janssen over het onderzoek naar etnisch profileren dat de Universiteit Leiden in juni 2014 aan de Haagse raad presenteerde. De Leidse onderzoekers trokken destijds de conclusie dat de Haagse politie niet structureel etnisch profileert.

Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) heeft inmiddels Kamervragen gesteld.

Eerste jaarrapport van Meld Islamofobie

14 april 2016 | 13:03

Het in januari 2015 opgerichte burgerinitiatief Meld Islamofobie publiceert vandaag zijn eerste jaarrapport. Het initiatief registreerde en verifieerde tussen januari en december 158 meldingen.

Ahmed Marcouch: discriminatie maakt mensen kapot

23 maart 2016 | 21:21

Tekst: Ahmed Marcouch

Discriminatie is de hofleverancier van de pijn en het verdriet in onze samenleving. Het Nationale Actieplan Tegen Discriminatie van het kabinet is te licht voor zo’n zwaar onderwerp. Discriminatie is in deze tijd van terreur zo agressief en omvangrijk, dat het Chefsachewordt voor burgemeesters. Ik dring aan op lokale opvoedprogramma’s in De Pedagogische Wijk, waar naast de ouders ook de school, de sportverenigingen en buurtorganisaties verantwoordelijkheid nemen. Helaas zie ik basisscholen waar homo’s en Christen hun ringetjes en kruisjes thuis laten, met docenten die hun school sluiten tijdens het Suikerfeest. En ROC’s die zich neerleggen bij werkgevers die mbo-moslima’s een stageplaats weigeren. Dat is niet de manier waarop wij kinderen leren zichzelf te zijn en dat ook andere kinderen gunnen.

Discriminatie op mbo-stagemarkt weinig opgemerkt

21 maart 2016 | 07:29

Bij het selecteren van mbo-stagiaires komt discriminatie door leerwerkbedrijven voor. Bepaalde groepen studenten met een niet-westerse achtergrond krijgen vaker afwijzingen. Dit wordt echter weinig opgemerkt, omdat studenten en stagebemiddelaars het probleem omzeilen. Dat signaal ving Kennisplatform Integratie & Samenleving op via een verkenning onder ruim 120 onderwijsprofessionals en studenten op het mbo. De kans op afwijzing blijkt minder groot wanneer de school studenten persoonlijk voordraagt bij een werkgever. Ook zoeken studenten vaak een stage binnen hun eigen (familie)netwerk. De mogelijkheid bestaat dat de studenten daardoor een eenzijdig cv opbouwen, iets wat wellicht invloed kan hebben op hun latere positie op de arbeidsmarkt.

Meta-analyse van 43 studies over discriminatie op arbeidsmarkt

25 februari 2016 | 09:32

"Op basis van 43 studies uit 18 landen in de periode 1990-2015 blijkt robuust bewijs te bestaan voor discriminatie op de arbeidsmarkt. Gemiddeld genomen over alle studies moeten allochtone sollicitanten ongeveer 50% meer brieven schrijven om uitgenodigd te worden een gesprek dan autochtone sollicitanten."

Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland presenteert onderzoek naar islamofobie

09 februari 2016 | 11:50

Het Bureau Discriminatiezaken heeft vorige week een onderzoek gepubliceerd over islamofobie in de regio Zaanstreek-Waterland.

Oproep 21 maart 2016

08 februari 2016 | 14:29

Het Comité 21 maart organiseert, net als voorgaande jaren, de landelijke ‘21 maart-demonstratie’ rond het motto: ‘Tegen racisme en discriminatie; allemaal anders allemaal gelijk’. Deze jaarlijkse demonstratie vindt plaats in Amsterdam op 19 maart. De aanvang is om 13:00 uur vanaf het Beursplein en eindigt op het Museumplein met een cultureel programma van sprekers en muziek.

Wij nodigen organisaties die betrokken willen zijn bij het organiseren van de demonstratie en/of de activiteitenmaand uit om deel te nemen aan de grote vergadering van het ‘Comité 21 maart’. De vergadering vindt plaats op maandag 15 februari om 19:00 uur in het Nelson Mandela Centrum, Eerste Weteringplantsoen 2 c, Amsterdam.

Geloofwaardigheid van de KNVB staat op het spel

21 januari 2016 | 09:11

Tekst: Jerry Straub

Afgelopen zondag was tijdens de competitiewedstrijd ADO- Ajax, Ajax speler Riechedly Bazoer (19) het mikpunt van racistische spreekkoren van de ADO aanhang. En niemand greep in.

Zeer forse toename meldingen moslimdiscriminatie op internet bij MIND

13 januari 2016 | 13:11

Bij het meldpunt voor internetdiscriminatie MiND is in 2015 fors meer gemeld dan in de twee voorgaande jaren. MiND ontving het afgelopen jaar 652 meldingen over discriminerende online uitingen, een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De meeste meldingen hadden betrekking op discriminatie op grond van ras (44%) en moslimdiscriminatie (22%).

Vooral deze laatste categorie is spectaculair gestegen. Werd bij MIND in 2015 nog 20 keer melding gemaakt van moslimdiscriminatie, in 2015 steeg dit tot 142 meldingen. Een verzevenvoudiging.

Dat blijkt uit het gisteren door MIND gepubliceerde jaarverslag.

Jaaroverzicht 2015: de meest gelezen factchecks, nieuwsberichten en opinieartikelen

03 januari 2016 | 23:47

De redactie van Republiek Allochtonië wenst u een vrolijk, gezond, vredig, liefdevol en vrij 2016 toe!

We blikken nog één keer terug op 2015. Waar ging het politieke en maatschappelijke debat over, wat waren de hypes en welke stukken werden het meest gelezen?

Het antwoord op deze vraag geven we aan de hand van de artikelen die in 2015 het meest gelezen werden.

Turkstalige website over discriminatie

30 december 2015 | 00:38

Turks-Nederlandse moskeeën van Diyanet hebben een website gelanceerd over discriminatie.

Bestrijding racisme vraagt om ‘helpers Humanity’

10 december 2015 | 11:31

Door: Ineke van der Valk

Onlangs was ik op uitnodiging in Istanbul bij het vijfde internationale film- en academisch festival ‘Crime and Justice’. Nadat in eerdere jaren de thema’s jeugd, vrouwen en migratie centraal hadden gestaan was dit jaar het thema discriminatie aan bod. Vijftig films, documentaires en speelfilms, uit 23 landen en lezingen en discussies met wetenschappers uit allerlei windrichtingen belichtten evenzovele facetten van discriminatie op grond van huidskleur, etniciteit, religie, gender, handicap , seksuele oriëntatie en seksuele identiteit; niet zelden op een taboedoorbrekende wijze.

Liever geen Fatima

29 oktober 2015 | 08:54

Werkgevers hebben liever een autochtone werknemer. Niet omdat ze willen discrimineren, maar omdat ze nu eenmaal liever iemand aannemen die op hen lijkt. 'We discrimineren allemaal’, zegt Rik Ringers, HR-adviseur bij een veiligheidsregio en lid van de Codecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP).

Islamitische Stichting Nederland gaat samenwerken met Antidiscriminatiebureaus

26 oktober 2015 | 09:09

Afgelopen vrijdag ondertekende de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een samenwerkingsverklaring met de Vereniging Landelijke Brancheorganisatie Antidiscriminatiebureaus (VLBA). Belangrijkste doelstelling van de samenwerking is het werk van antidiscriminatiebureaus meer bekendheid te geven in de ISN moskeeën en daarmee het aantal meldingen te vergroten. Daarnaast wil de ISN samen met de VLBA projecten initiëren en intensiveren om discriminatie in het algemeen en islamofobie in het bijzonder te bestrijden. Dat meldt de ISN op haar website.

Teken ook het Maatschappelijk akkoord Onderhuids over aanpak racisme en raciale discriminatie

20 oktober 2015 | 07:09

Op 28 oktober zal minister Lodewijk Asscher het Maatschappelijk Akkoord ‘Onderhuids’, over de aanpak van racisme en raciale discriminatie in Nederland, in ontvangst nemen. Het akkoord bevat concrete en haalbare oplossingen over arbeidsmarktdiscriminatie en racisme op de werkvloer, racisme en onderwijs, racisme en voetbal, het slavernijverleden en etnisch profileren. In komende twee weken kan heel Nederland het akkoord ondertekenen. Tekent u ook?

Steden- of samenwerkingsverband? Bezetting blijft bezetting

15 oktober 2015 | 15:10

Door: Roemer van Oordt

Toen ik in de jaren tachtig studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, maakten wij ons onder meer hard voor stedenbanden met Midden- en Latijns-Amerika vanuit ontwikkelingssamenwerkingsperspectief. Redenen om die banden aan te gaan zijn drastisch veranderd, hoorde ik laatst van een medewerker Economische Zaken van onze hoofdstad. Niet langer solidariteit, maar economische motieven spelen de hoofdrol, met in de zijlijn aandacht voor sociaal-culturele uitwisseling. Dus geen stedenband met een dorp in Bangladesh maar wél met de Israëlische hightech ‘Silicon Wadi’ Tel Aviv, waar meer uitvindingen worden gedaan dan waar ook ter wereld.

Boetes voor moslimhaat op facebookpagina Steun de PVV

09 oktober 2015 | 11:27

Acht mensen die afgelopen januari discriminerende en opruiende uitlatingen hebben gepubliceerd op Facebookpagina 'Steun de PVV', krijgen boetes variërend van 350 tot 450 euro. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De uitlatingen gingen over het opruien en aanzetten tot gewelddadig optreden tegen zowel moslims en moskeegangers als tegen moskeeën.

Haagse politie voert quota in voor allochtone agenten

09 oktober 2015 | 11:25

De Haagse politie voert quota in om meer allochtone agenten in dienst te krijgen. Er komen stageplekken voor allochtone jongeren en agenten gaan in de Schilderswijk beter uitleggen waarom ze identiteitscontroles uitvoeren. Aangiftes van discriminatie worden beter geregistreerd. Dat heeft de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen donderdag aangekondigd. Volgens hem is het opnieuw invoeren van allochtonenquota weliswaar 'zeer omstreden', maar 'is er dringend behoefte aan culturele variëteit' bij politiebureaus zoals in de Schilderswijk. Die buurt vergt 'een hoog inlevingsvermogen van de politie', aldus Van Aartsen.

Insluiten door te verbinden en verbreiden

23 september 2015 | 06:46

Door: Roemer van Oordt

De directe én indirecte komst van politieke vluchtelingen uit Syrisch oorlogsgebied in Nederland bracht de afgelopen weken twee contrasterende reacties naar voren. Aan de ene kant zagen we hartverwarmende beelden van spontane hulpacties, een verdubbeling van het aantal vrijwilligers bij het Rode Kruis en doortastende burgemeesters en wethouders. Maar we waren ook getuige van een akelige islamisering van het debat door de PVV en van een bredere politieke onderstroom die angstgevoelens in de samenleving nodeloos voedt door het na-papagaaien van Wilders’ onbeheersbaarheidsjargon.
Tegen deze achtergrond én met het afscheid van de traditionele Zwarte Piet op Haagse scholen als kersverse actualiteit organiseerden Eén Land één Samenleving en het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO) afgelopen zaterdag in Amsterdam het symposium ‘Verbinden en Verbreiden’.

Waarom een afrekencultuur op social media geen gezonde ontwikkeling is

12 september 2015 | 21:18

Tekst: Gert Jan Geling

De lokale politieke partij LEF Nisserwaard maakte vandaag bekend dat het haar raadslid Mia Sliwinsky uit de partij had gezet, naar aanleiding van uitspraken die mevrouw Sliwinsky had gedaan op social media. Op Twitter had zij als reactie op de bouwkraan die op de grote moskee van Mekka viel ‘Karma is een Bitch’ geroepen. Deze uitspraak werd vervolgens als ‘print screen’ rondgestuurd over social media en een storm van woede stak op. Terecht, want de uitspraken van mevrouw Sliwinsky zijn verwerpelijk en vallen niet goed te praten. Alleen moeten we onszelf, op het moment dat we foute uitspraken veroordelen, ook afvragen in hoeverre een afrekencultuur op social media die we op dit moment zien ontstaan wenselijk is, en de oorzaken die ten grondslag liggen aan opvattingen zoals die van mevrouw Sliwinsky op effectieve wijze zullen bestrijden.

Overzicht van Radar: discriminatie in de eerste helft van 2015

09 september 2015 | 09:54

De Rotterdamse antidiscriminatievoorziening Radar heeft een notitie gepresenteerd waarin discussies, voovallen en ontwikkelingen worden weergegeven die in de eerste helft van 2015 van invloed waren op het discriminatiebeeld in Nederland. Nieuw onderzoek naar moslimdiscriminatie en antisemitisme, etnisch profileren door de politie, de vluchtelingencrisis, gendergelijkheid in de participatiesamenleving en discriminatie in de media komen aan bod. Daarnaast worden een aantal opmerkelijke casussen en ontwikkelingen in het overheidsbeleid besproken.

Minster Asscher wil discriminatie op Twitter en Facebook tegengaan

09 september 2015 | 08:47

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wil in oktober een expertmeeting organsieren om discriminatie op sociale media als Twitter en Facebook tegen te gaan.

Dat liet hij woensdag weten tijdens een debat over discriminatie in de Tweede Kamer. De minister wil Facebook en Twitter ook voor deze bijeenkomst uitnodigen.

VN: Nederland moet krachtiger optreden tegen discriminatie en racisme.

29 augustus 2015 | 07:27

Nederland moet zich meer inspannen om racisme, discriminatie en etnisch profileren tegen te gaan. Voorkomen moet worden dat politieke partijen “negatieve stereotypen” gebruiken en Zwarte Piet moet er anders uit gaan zien. Dat zijn enkele van de tientallen aanbevelingen die de VN-commissie voor het tenietdoen van racisme en discriminatie (Committee on the elimination of racial discrimination, CERD) gisteren aan de Nederlandse regering deed. De VN commissie maakt zich zorgen over hate-speech, vooral tegen joden en moslims en spreekt ook haar zorgen uit over de discriminatie van Roma en Sinti en de behandelingen van asielzoekers in Nederland.

„Een verbod op Zwarte Piet van regeringswege is geen oplossing”

21 augustus 2015 | 07:52

De Nederlandse regering zal Zwarte Piet niet gaan verbieden, maar wil zich wel inzetten om van Zwarte Piet een figuur te maken die voor iedereen acceptabel is. Dat liet Afke van Rijn, directeur samenleving en integratie op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, weten in een hoorzitting op de vragen van de VN-commissie voor de bestrijding van racisme en discriminatie in Genève.

Van Rijn, voorzitter van de Nederlandse delegatie zei, volgens het NRC, tijdens de hoorzitting: “Minister Asscher organiseert een dialoogtafel met verschillende organisaties en groepen, met het doel Zwarte Piet aan te passen. Een verbod op Zwarte Piet van regeringswege is geen oplossing.”

Mensenrechtenorganisaties roepen Nederland op het matje bij de VN

17 augustus 2015 | 13:34

De Nederlandse overheid komt haar internationale verplichting om racisme te voorkomen en tegen te gaan onvoldoende na. Dat concluderen het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en 25 andere niet-gouvernementele organisaties en deskundigen in hun rapportage aan het Antiracisme-comité van de Verenigde Naties.

Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat de overheid te weinig doet om discriminatie aan te pakken. Bovendien legt de overheid te veel verantwoordelijkheid bij de burger zelf, of bij andere partijen zoals werkgevers om discriminatie te bestrijden.

De organisaties presenteren hun conclusies tijdens de bespreking van de Nederlandse rapportage over rassendiscriminatie door het VN-comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie. Morgen en overmorgen beantwoordt Nederland in Genève vragen over de praktijk en het beleid op gebied van rassendiscriminatie. Dit is een periodieke procedure, waarin alle 177 leden van het VN-Verdrag tegen Racisme op hun beurt worden uitgenodigd om hun racismebeleid onder de loep te nemen. Eind augustus zal het VN-Comité aanbevelingen doen aan de Nederlandse regering.

Korpschef Bouwman pleit voor meer diversiteit bij politie

10 juli 2015 | 21:19

In een blog naar aanleiding van de dood van Mitch Henriquez heeft korpschef Bouwman gepleit voor meer diversiteit bij de politie. Hij erkent dat discriminatie binnen het korps voorkomt, maar ontkent dat het een structureel fenomeen is.
Bouwman neemt het op voor de Haagse politiechef Paul van Musscher, die volgens Bouwman "een ambassadeur van verscheidenheid binnen onze organisatie" is.

Prinses Jasmine heeft zich ingevochten

25 juni 2015 | 08:59

Tekst: Münire Manisa

Ik heb een eigen prinses Jasmine. Een mooie Marokkaans-Amsterdamse jongedame, 21 jaar, ambitieus en qua uiterlijk een kopie van prinses Jasmine. Jasmine is geïnteresseerd in schoonheidszaken en wilt graag de hbo-opleiding huidtherapie volgen. Eerder volgde zij de opleiding schoonheidsspecialist niveau 3 via een particuliere onderwijsinstelling. Zodra zij een diploma niveau 4 heeft, kan zij de overstap naar het hbo maken.

Nederland is fantastisch, jammer alleen van die witten...

20 juni 2015 | 14:38

Tekst: Charles van den Broek

Toen ik mijn stuk ''Discrimineren? We doen het allemaal!'' naar dit blog stuurde, kreeg ik als reactie dat men het graag wilde plaatsen, maar dan wel met een begeleidend commentaar. Hoewel ik aanvankelijk verbaasd was (ik beweer volgens mij in dat stukje niets dat zó schokkend, beledigend of stuitend is dat het een bijsluiter behoeft om de lezer tegen dat gevaar te beschermen), dacht ik dat mijn bijdrage wellicht het startschot voor een – felle – inhoudelijke discussie zou kunnen worden; niets doet mij meer plezier dan de degens te kruisen met mijn ideologische tegenstanders. Groot was dan ook mijn teleurstelling toen ik de reactie las die Marjan Boelsma en André Kajim; niet dat ik verwachtte dat ze het licht zouden hebben gezien, en me in alles gelijk zouden geven, maar letterlijk nergens wordt het stuk inhoudelijk.

Discriminatie op arbeidsmarkt is sluimerend gif

18 juni 2015 | 08:25

Wanneer discriminatie niet snoeihard wordt aangepakt, staan we toe dat de etnische onderklasse in sommige buurten steeds groter wordt. Dan staan we toe dat we een samenleving worden waarin je etnische afkomst of je geloof bepalend zijn voor je toekomstkansen, dan staan we toe dat segregatie en polarisatie toenemen, met alle gevolgen van dien. Dan verspreid je een hoeveelheid gif, die je niet meer met leuke gesubsidieerde dialoogbijeenkomsten, buurtborrels of andere goedbedoelde projectjes kunt wegnemen. Dat schrijft Ewoud Butter.

Onderzoek naar antisemitisme onderstreept noodzaak van onderzoek naar ook andere vormen van discriminatie

17 juni 2015 | 13:52

Uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van het Verwey-Jonkerinstituut blijkt dat een klein deel van de jongeren duidelijk negatieve gevoelens heeft over Joden in Nederland. Dat percentage ligt het hoogst onder moslimjongeren: 12 procent.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat christelijke en niet-gelovige jongeren veel vaker niet zo positief denken over Nederlandse moslims dan islamitische jongeren denken over Joden in Nederland.

Het witte ongemak: van zelfgenoegzaamheid tot kritisch zelfonderzoek

12 juni 2015 | 12:21

"Bij racisme gaat het over economische, militaire, culturele en politieke macht van de ene groep over de andere. Zolang witte mensen hierin de dominante groep zijn is het niet mogelijk dat witte mensen slachtoffer zijn van omgekeerd racisme. Witte mensen zijn nergens op grond van hun huidskleur, vandaag noch in het verleden, zo lang en intensief slecht behandeld, uitgebuit, vernederd, uitgesloten en ontmenselijkt als zwarte mensen en mensen van kleur."

Dat schrijven Marjan Boelsma en André Kaïjim in een reactie op een ingezonden artikel van Charles van den Broek.

Discrimineren? We doen het allemaal!

12 juni 2015 | 12:03

"Discriminatie is helemaal zo slecht niet. Het is zelfs noodzakelijk. Wij zijn gewoon niet allemaal hetzelfde, kunnen niet allemaal hetzelfde, willen niet allemaal hetzelfde. En dat geeft onderscheid. Ontkennen is even zinloos als contraproductief."

Dat schrijft Charles van den Broek in onderstaand ingezonden stuk.

Mohamed onderzoekt etnisch profileren

11 juni 2015 | 09:11

Een paar dagen nadat uit onderzoek van antropoloog Mutsaers opnieuw bleek dat Nederlandse agenten zich op grote schaal en structureel schuldig maken aan discriminatie, presenteert Blikopeners een minidocumentaire over etnisch profileren.

Roma en moslims zijn minst getolereerde minderheden in 7 Noordeuropese landen

10 juni 2015 | 10:46

Dat blijkt uit onderzoek door het Britse YouGov. Denemarken en Finland zijn het minst tolerant. Zweden, Noorwegen en Duitsland zijn gemiddeld het tolerantste.

Met zijn opmerking over 'invechten' legde Rutte de vinger op de zere plek

09 juni 2015 | 10:00

Heel links Nederland viel over premier Rutte heen toen deze stelde dat slachtoffers van arbeidsdiscriminatie zich moeten invechten. De premier zou hiermee aangetoond hebben arbeidsdiscriminatie niet serieus te nemen. Echter, het tegendeel is waar. Door juist pijnlijk te benoemen wat de huidige situatie is en aan te geven hoe we dat kunnen en moeten veranderen, heeft Rutte als een van de weinige politici de vinger op de zere plek gelegd.
Dat schrijft Dilan Yesilgöz.

Nederlandse politie discrimineert op grote schaal op ras

09 juni 2015 | 09:20

Nederlandse agenten maken zich op grote schaal en structureel schuldig aan discriminatie op basis van afkomst of ras. Dat komt volgens onderzoek van antropoloog Paul Mutsaers omdat politiemensen de grote mate van vrijheid die ze hebben gekregen, niet volgens de regels gebruiken.

Mutsaers liep anderhalf jaar met agenten mee op drie plaatsen in Nederland, interviewde ruim tachtig agenten in vijftien grote steden en liet twintig agenten dagboeken bijhouden. Hij promoveert deze week.

Shit. Ik ben óók een racist

22 mei 2015 | 17:54

"In oktober 2014 maakte ik een filmpje waarin ik pleitte voor een Zwarte Piet make-over. Een paar dagen later kwam ik er – tot mijn schrik – achter dat ik zelf ook racistischer ben dan ik dacht. Hij die zonder zonden is werpe de eerste steen."

Dat schrijft presentator, spreker en theatermaker Marc de Hond op zijn blog. Hieronder het vervolg van zijn stuk.

Over Sylvana Simons en voor­beeldig ongemak

21 mei 2015 | 09:29

"De zaken staan er dus zo voor in Nederland dat degene die racisme ondervindt, rekening moet houden met de gevoeligheden van degene die racistische taal gebruikt. Er moet rekening worden gehouden met de autochtone angst om voor racist versleten te worden en door anderen (lees: minderheden) de maat genomen te worden." Dat schrijft Merijn Oudeampsen.

LHBT-prijs voor lesmethode Gelijk = Gelijk? van Diversion

18 mei 2015 | 09:06

Het antidiscriminatieprogramma Gelijk = Gelijk? van Diversion heeft gisteren van minister Bussemaker de LHBT- Innovatieprijs 2015 ontvangen. De prijs voor het meest baanbrekende initiatief op homo-emancipatiegebied wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De winnaar krijgt 10.000 euro en een kunstwerk.

"We gunnen autochtone Nederlanders meer dan migranten"

17 mei 2015 | 10:54

"Het is al langer bekend dat er grenzen bestaan aan het solidariteitsgevoel met etnische minderheden. Dat is in Nederland niet veel anders. Ook wij maken onderscheid naar etnische afkomst. Kort gezegd: we gunnen autochtone Nederlanders meer dan migranten."

Dat schrijven Tom van der Meer en Tim Reeskens in Trouw. Over het relatieve belang van die 'gun-kloof' in vergelijking weten we nog maar weinig. Ook is het de vraag of werkloze Nederlanders uit etnische minderheidsgroepen in staat zijn om de gun-kloof te overbruggen, zelfs wanneer ze zich gedragen als rolmodel.

Ruim 40 aanbevelingen om mensenrechten in Nederland te verbeteren

12 mei 2015 | 09:18

Het College voor de Rechten van de Mens stelt in haar vandaag verschenen jaarrapport dat mensenrechten in Nederland vaak op het tweede plan komen bij politiek lastige kwesties. Als voorbeeld noemt het college het bed-bad-broodakkoord over de afgewezen asielzoekers. Mensen hebben in beginsel altijd recht op bed, bad en brood zonder voorwaarden vooraf, vindt het college. In het rapport staat ook dat de overheid zich te vaak afzijdig houdt als er discriminerende uitlatingen zijn. Op de arbeidsmarkt gaat het vooral om discriminatie van migranten, bijvoorbeeld het weigeren van stages voor meisjes met een hoofddoek.

Yassine, Kurtulus en X

04 mei 2015 | 11:05

Tekst: Münire Manisa

Ik ben al 26 lentes in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ben ik eerstegeneratie allochtoon omdat ik toevallig tijdens een vakantie in Turkije ben geboren. En hoewel ik oorspronkelijk mijn roots heb liggen aan de Egeïsche kust van Turkije, heb ik ‘maar’ twee herinneringen aan discriminatie in Nederland. En dan moet ik hem wel heel ver trekken om dat gevoel überhaupt feitelijk te kunnen onderbouwen.

Politietop maakt excuses aan jongen die geen aangifte van discriminatie mocht doen

02 mei 2015 | 10:33

De politie van Zwijndrecht heeft bij monde van een woordvoerder namens de politietop excuses aangeboden aan de 26-jarige Yassine M. Zij erkennen dat er veel mis is gegaan bij de behandeling van de jongen die aangifte wilde doen van discriminatie.

Polen en Bulgaren ervaren vaker discriminatie en doen het beter op arbeidsmarkt

28 april 2015 | 11:23

Eind 2010 ervaarde 17 procent van de Bulgaren in Nederland discriminatie, begin 2013 was dat toegenomen tot 66 procent. Onder de Polen steeg dit percentage van 39 naar 49 procent.
Ondanks de crisis steeg de arbeidsparticipatie van Polen van 78 tot 81 procent. Meer Polen kregen een vast contract en een kwart van de Polen werkt langer dan 40 uur per week.
Van de Bulgaren werkt 37 procent, en de meeste Bulgaren verklaren minder dan 10 uur werken. Het SCP noemt de situatie onder Bulgaren dan ook “zorgelijk”.
81 procent van de Poolse groep is tevreden in Nederland, maar onder Bulgaren zakte het aandeel tevredenen van 71 naar 45 procent.

De conclusies staan in het rapport Langer in Nederland van het SCP, dat vandaag verschijnt.

OM seponeert aangiften tegen Zwarte Piet

24 april 2015 | 14:05

De aangiften van de Stichting ‘Nederland wordt beter’ en drie particulieren tegen de figuur van Zwarte Piet zijn door het OM geseponeerd. Volgens het OM kan niet worden geoordeeld dat het gebruik van de figuur van Zwarte Piet strafbaar is.

Discrimineren? Dat doen de anderen. Een selectie van artikelen over discriminatie

15 april 2015 | 10:20

Valt het mee of valt het tegen met discriminatie in Nederland?

Een selectie van artikelen die de afgelopen jaren op Republiek Allochtonië zijn verschenen over discriminatie in Nederland.

Nationaal Integratiefonds voor onderzoek naar diversiteit en integratie op arbeidsmarkt

15 april 2015 | 07:29

Uit een analyse van cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) en het Europees statistiekbureau Eurostat bleek dat slechts 49,5% van de allochtonen in Nederland betaald werk heeft. Onder de autochtone beroepsbevolking ligt dit percentage op 77,1%.

Politie, screen je nieuwe agenten bij de werving op discriminatoire opvattingen

12 april 2015 | 09:56

Tekst: Ahmed Marcouch

Korpschef Gerard Bouman legt bij de Nationale Politie zijn vinger op de zere plek. ‘Er sluipt een gif onze organisatie binnen. Het gif van de uitsluiting’, schreef hij in zijn blog aan zijn agenten en hun leidinggevenden. Agenten van allochtone afkomst horen hun maten in de agentenwacht spreken over ‘die kutmoslims’ en dat wij ‘die moskeeën maar in de fik moeten steken, want dan is het probleem opgelost’, dit zijn de collega’s met wie zij schouder aan schouder de straat op moeten.

Etnische minderheden binnen de politie: internal outsiders

11 april 2015 | 19:18

"Er sluipt een gif onze organisatie binnen. Het gif van de uitsluiting. Mij bereiken verontrustende signalen." Dat schreef korpschef Bouwman in een alarmerende blog waarin hij wees op discriminatie en moslimhaat binnen de politie.

Antropoloog Sinan Çankaya wijst al langer op dit probleem. "Etnische minderheden binnen de politie worden als gevolg voortdurend getest op hun loyaliteit en geconstrueerd als de internal outsiders. Dat komt onder meer tot uiting in grappen en opmerkingen", schreef hij in maart op zijn blog. Hieronder Çankaya's gehele stuk. Een link naar het blog van Bouwman vindt u onderaan dit blog.

Rutte: neem je verantwoordelijkheid!

03 april 2015 | 14:33

Tekst: Willibrord de Graaf

Premier Rutte verklaarde onlangs dat hij niets kan doen aan de discriminatie van minderheden. Zij dienen dit zelf op te lossen en moeten zich “invechten”. Discriminatie is echter een structureel probleem. Juist de overheid dient daarom een actieve en normstellende rol te hanteren.

Kabinet wil hoge werkloosheid niet-westerse jongeren aanpakken

31 maart 2015 | 18:24

Het kabinet gaat meer aandacht besteden aan de jeugdwerkloosheid onder niet-westerse jongeren die met 24 procent een stuk hoger ligt dan de 11 procent onder alle Nederlandse jongeren. Van de migrantenjongeren zonder diploma is zelfs 30 procent werkeloos.
Waar premier Mark Rutte eerder verklaarde dat hij discriminatie "niet kan oplossen", ziet minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wel een belangrijke taak weggelegd voor de overheid om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Aanpak van discriminatie lijkt voor Justitie geen enkele prioriteit te hebben

29 maart 2015 | 17:09

Van de ongeveer 3600 gevallen van discriminatie die in 2013 bij de politie zijn gemeld en de bijna 1600 aangiften, zijn er slechts 83 opgenomen door het Openbaar Ministerie. Sinds de registratie van discriminatiezaken in 1998 is dit aantal nooit zo laag geweest. Dat laat het KRO-NCRV-programma De Monitor vandaag weten op basis van een intern rapport van het OM.

GroenLinks Amsterdam pleit voor keiharde aanpak arbeidsmarktdiscriminatie

26 maart 2015 | 11:10

Discriminatie bij sollicitatie en op de werkvloer komt nog steeds veel voor in Amsterdam. GroenLinks Amsterdam vindt dat we alles op alles moeten zetten om de aanpak te verbeteren en presenteerde vorige week haar Actieplan “Amsterdam, een Werkvloer voor Iedereen”, met acht verstrekkende maatregelen.

Asscher: discriminatie nooit accepteren

26 maart 2015 | 09:55

Deze cijfers moeten ons allemaal wakker schudden. We zullen discriminatie nooit accepteren.' Dat is de reactie van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) op het bericht in de Volkskrant dat allochtonen slechter af zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt dan waar ook in Europa.

Antidiscriminatievoorzieningen: forse stijging meldingen

23 maart 2015 | 14:26

Vorige week publiceerden de antidscriminatievoorzieningen hun jaarcijfers over 2014. Landelijk steeg het aantal klachten fors van circa 6000 naar ruim 9.700. Deze stijging kan geheel verklaard worden uit de 4.562 klachten die binnen kwamen over de uitlatingen van Wilders in maart 2014 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat blijkt uit Kerncijfers 2012-2014, het landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen.

Minder, minder kan Wilders 30.000 euro kosten

21 maart 2015 | 09:38

De rechtszaak tegen Geert Wilders over 'minder Marokkanen' heeft mogelijk financiële gevolgen voor de PVV-leider.
Uit interne cijfers van Slachtofferhulp Nederland blijkt dat tot nu toe 136 aangevers een verzoek tot schadevergoeding hebben ingediend, omdat zij stellen dat zij schade hebben opgelopen omdat Wilders in hun ogen Marokkanen discrimineerde. Op advies van juristen wordt per geval niet meer dan 250 euro geeist. Dat zou een totale schadeclaim opleveren van rond de 30.000 euro.

Jaarverslag MDI: 1. antisemitisme 2. anti-zwart racisme en 3. moslimdiscriminatie

20 maart 2015 | 11:47

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) heeft begin deze maand voor het jaarverslag 2014 uitgegeven.

In het afgelopen jaar kreeg het MDI de meeste meldingen over uitingen van antisemitisme, gevolgd door anti-zwart racisme en moslimdiscriminatie. De daders van antisemitisme zijn volgens het MDI vooral 'moslims' of 'links'.

Ewoud Butter las het jaarverslag en vergeleek de cijfers van het MDI met die van de afgelopen 14 jaar.

Landelijke demonstratie op 21 maart tegen racisme, islamofobie, afrofobie en antisemitisme

16 maart 2015 | 11:54

Samen tegen racisme, islamofobie, afrofobie en antisemitisme. Dit motto staat centraal op de landelijke demonstratie en manifestatie in Amsterdam op 21 maart 2015, De Internationale VN-dag tegen Racisme en Discriminatie.

De organisatoren roepen ertoe op islamofobie als discriminatiegrond te erkennen, racisme tegen moslims te bestrijden en meer aandacht te schenken aan het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden.

Minister-President over discriminatie: oplossing ligt bij slachtoffers

16 maart 2015 | 11:00

"Eén van de dingen die ik [van leerlingen] leer, is hoe ingrijpend discriminatie is. Dat het in Nederland nog veel voorkomt en het echt uitmaakt of je Mohammed of Jan heet als je solliciteert. Ik heb daar over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat ik dit niet kan oplossen. De paradox is dat de oplossing bij Mohammed ligt. Ik kan tegen Nederland zeggen: ‘discrimineer aub niet, beoordeel iemand op karakter en kennis.’ Maar als het wel gebeurt, heeft Mohammed de keus: afhaken wegens belediging of doorgaan. Nieuwkomers hebben zich altijd moeten aanpassen, en altijd te maken gehad met vooroordelen en discriminatie. Je moet je invechten."

Homohaat

12 maart 2015 | 09:42

'Red' is moeder en oma, maakt zich zorgen over homohaat en stuurde onderstaande ingezonden brief.

Niet zwelgen in angsten of slachtofferschap

01 maart 2015 | 09:02

Tekst: Brahim

Belangenbehartigers, politici, journalisten en activisten kunnen volstrekt tegengestelde meningen en belangen hebben, maar ze hebben vaak één ding gemeen: ze handelen in angst. En om die angsten te voeden schetsen ze ons graag een zwart-witte wereld voor waarin gevaarlijke daders tegenover weerloze slachtoffers. En wij identificeren ons liever met de slachtoffers.

Meldpunt moslimdiscriminatie in Den Haag en landelijk bewakingsproject moskeeën

27 februari 2015 | 11:23

In De Haag is een meldpunt moslimdiscriminatie van start gegaan. Eerder deze maand heeft de stichting Tasmim het Hirasa Centrum gelanceerd om moskeeën te bewaken.

De banaliteit van het kwaad

24 februari 2015 | 08:45

Tekst: Ellen van de Bovenkamp

De wijdverbreide onverschilligheid en schijntolerantie in Nederland vormen een rijke voedingsbodem voor discriminatie, beledigende humor en kwetsende benamingen.

Dat we het allemaal heus goed bedoelen, mag niet langer een excuus zijn om actie te nemen. Iemand die iets racistisch zegt is niet meteen een slecht mens, maar andersom pleit ‘aardig zijn’ en ‘het is maar een grap’ mensen niet vrij van het maken van discriminerende opmerkingen. Ook al komen ze uit nog zo’n goed hart, racistische uitspraken voeden de groeiende onverdraagzaamheid.

Volgens Ella van de Bovenkamp zou het onderwijs meer aandacht moeten besteden aan enkele basale communicatievaardigheden.

Het grote verdriet van de gepeste moslim is misschien niet de dader, maar de zwijgende toeschouwer

18 februari 2015 | 12:33

Tekst: Ahmed Marcouch

Beroerd, zo'n onderzoeksresultaat van onder meer de Anne Frankstichting naar moslimdiscriminatie in de klas. Opzienbarend – een grote meerderheid aan docenten ziet de scheldwoorden, bedreigingen en soms zelfs fysieke aanvallen voor hun neus gebeuren. En toch melden zij het nergens, niet bij de schoolleiding, niet bij de ouders, laat staan bij de politie. Onthutsend – de docenten getuigen in het onderzoek dat moslimdiscriminatie veel vaker voorkomt dan antisemitisme en dat het de klas ook meer aangrijpt. En toch vinden de docenten zelf de voorvallen eerder onschuldig dan ernstig.

Kabinet herijkt actieprogramma anti-discriminatie

18 februari 2015 | 10:40

Het kabinet is bezorgd over toenemende onverdraagzaamheid, discriminerende uitlatingen op social media, oproepen tot haat en discriminatoir gemotiveerd geweld. Het is voor het kabinet onaanvaardbaar dat Joodse gebedshuizen beveiligd moeten worden en moskeeën worden geconfronteerd met bekladding, brandstichting en vernielingen. Het kabinet wil discriminatie substantieel verminderen en verdraagzaamheid vergroten door herijking van het actieprogramma anti-discriminatie, dat uiteenlopende maatregelen omvat tegen alle vormen van discriminatie.

Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en minster Koenders van Buitenlandse Zaken.

Bijna tweederde docenten getuige van moslimdiscriminatie in de klas

17 februari 2015 | 11:23

Meer dan helft van de docenten (61%) is het afgelopen jaar getuige geweest dat leerlingen grievende opmerkingen maakten over moslims of zich fysiek uitten tegen moslims. Daarmee komt moslimdiscriminatie vaker voor dan antisemitisme (36%) of discriminatie van christenen (30%), maar minder vaak dan discriminatie van homoseksuelen (77%). Een meerderheid van deze docenten (83%) was getuige van grievende opmerkingen over de islam en moslims in het algemeen.

Dat blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM onderzoek deed naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Hierbij werd samengewerkt met de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam.

Meldpunt internet Discriminatie (MiND) krijgt opvallend weinig meldingen

30 januari 2015 | 13:41

Tekst: Ewoud Butter

Het door het kabinet ingestelde Meldpunt internet Discriminatie (MiND) heeft in 2014 305 meldingen ontvangen over discriminatie op het internet. Dat zijn er weliswaar 54 meer dan MiND in het eerste jaar ontving, maar het blijft een opvallend laag aantal.

Het aantal strafbare meldingen nam af: in 2013 waren 150 van de 251 meldingen strafbaar, in 2014 gold dat voor 100 van de 305 meldingen.

Antidiscriminatiebureau RADAR: tegen afzonderlijke meldpunten voor islamofobie

28 januari 2015 | 10:37

RADAR, het antidiscriminatiebureau in de regio Rijnmond, is geen voorstander van afzonderlijke meldpunten voor één of enkele antidiscriminatie gronden. RADAR pleit daarom niet voor een specifiek meldpunt voor islamofobie, maar voor een vruchtbare samenwerking met verschillende organisaties welke ieder hun specialisatie hebben.

Naar een burgerrechtenbeweging rondom minderheden in Nederland

23 januari 2015 | 16:09

Eerder deze week is internationaal Martin Luther King Day 2015 gevierd, ook in Amsterdam. Miguel Heilbron, één van de sprekers in Amsterdam, deed de oproep om als organisaties, initiatieven en mensen die zich inzetten voor de positie van minderheden in Nederland meer uit te wisselen, samen te werken en zo een brede Nederlandse ‘burgerrechtenbeweging’ te vormen. Hieronder zijn speech.

Breed front tegen islamofobie en uitsluiting

18 januari 2015 | 10:13

De zaal in het Nelson Mandelacentrum zat vrijdagavond 16 januari bomvol. Een bont gezelschap van ongeveer 80 organisaties, moslims en niet-moslims, activisten of 'gewoon' bezorgde burgers waren op de uitnodiging van het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie en de mensenrechtenorganisaties EMCEMO en HTIB ingegaan om hun zorgen te delen over islamofobie en te brainstormen over mogelijke oplossingen.

Hoe migranten omgaan met discriminatie. Radicaliseren, terugtrekken of verdragen?

16 januari 2015 | 08:33

Tekst: Jurriaan Omlo

"Toen vorig jaar hier die auto’s in de fik werden gestoken, vroeg een collega: ´Waarom doen jullie dat nou? Waarom steken jullie al die auto’s in de fik?´
Ik zei: ´Waarom eet jij elke dag tien kilo kaas?´
Dus toen keek hij me aan en zei: ´Ik eet helemaal geen kaas.´
Ik zei: ´Waarom denk je dat ik weet waarom Marokkanen auto’s in de fik steken?” (Omlo, 2011).

Discriminatie wordt vaak geassocieerd met kwaadaardige, gewelddadige en haatdragende vormen van sociale uitsluiting. Maar migranten en hun kinderen ervaren hiernaast ook vaak meer indirecte, onbedoelde en subtiele vormen van uitsluiting waarin de boodschap doorklinkt dat zij anders zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van grapjes en impliciete vooroordelen. Impliciete uitsluiting komt eveneens naar voren wanneer er van hen verwacht wordt dat zij zich moeten verantwoorden voor misstanden binnen hun etnische of religieuze gemeenschap (Omlo, 2011). Dit laatste zal na de recente aanslagen in Parijs niet minder zijn geworden. Maar hoe gaan zij eigenlijk om met dergelijke verwachtingen? Of breder geformuleerd, hoe gaan migranten en hun kinderen om met discriminatie en andere vormen van uitsluiting?

Toename van antisemitisme en moslimdiscriminatie? De cijfers

12 december 2014 | 16:37

Geregeld wordt er door belangenbehartigers of publicisten alarm geslagen over de onheilspellende toename van antisemitisme en islamofobie of moslimdiscriminatie.

Deze bewering wordt zelden onderbouwd door cijfers of er wordt een vergelijking over een zeer korte periode gemaakt. Ewoud Butter zet enkele cijfers op een rij, maar vraagt zich ook af in hoeverre deze cijfers het hele verhaal vertellen.

Creëert generiek beleid ook een gelijk speelveld?

12 december 2014 | 08:46

Hoe effectief is het generieke arbeidsmarktbeleid voor mensen met een niet-westerse achtergrond? Zolang door middel van generieke interventies alleen de 'harde en softe skills' van alle kandidaten gelijktrekken worden, blijft het speelveld voor allochtone en autochtone kandidaten ongelijk.

RADAR reageert op een recent SCP onderzoek naar de toegang tot de arbeidsmarkt van niet- westerse werkzoekenden in zes grote gemeenten.

Driekwart van Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft discriminatie ervaren

11 december 2014 | 14:45

Van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft driekwart in het afgelopen jaar ten minste een maal discriminatie ervaren (cijfers 2013). Dit geldt voor twee derde van de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Onderzoek voor de periode 2002-2011 laat zien dat migranten somberder zijn geworden over het maatschappelijk klimaat ten aanzien van migrantengroepen. Binnen migrantengroepen zijn het vooral de hoger opgeleiden en jongeren die somber zijn over het maatschappelijk klimaat in Nederland. Dit staat wel bekend als de integratieparadox.

Dat staat in hoofdstuk 9 Segmentatie langs etnische grenzen, dat vandaag als onderdeel van het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 verschijnt en zich in het bijzonder richt op de positie van de vier grootste niet-westerse migrantengroepen (personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse origine).

Lichte toename racistische incidenten. Afstand tussen PVV en extreemrechts neemt af

09 december 2014 | 14:40

Bij de politie, het OM en de rechtbanken zijn in 2013 in totaal 2189 incidenten met een racistisch karakter gemeld. Dit betekent een toename van 5% ten opzichte van vorig jaar. Tweederde van de daders van zowel racistische als antisemitische incidenten is autochtoon.
Het aantal racistische en vooral het aantal antisemitische scheldincidenten nam af ten opzichte van eerdere jaren. De antisemitische scheldincidenten zijn voor een belangrijk deel voetbalgerelateerd. Het aantal incidenten van intentioneel antisemitisme nam iets toe tot 61 incidenten.
In 2013 zijn er 150 incidenten van moslimdiscriminatie geregistreerd. Het gaat hierbij voornamelijk om scheldincidenten (115) en daarnaast om 35 incidenten van intentionele moslimdiscriminatie.
De afstand tussen klassiek extreemrechtse formaties en de PVV is afgenomen.

Hedendaags racisme in Nederland

08 december 2014 | 09:58

Tekst: Charlotte Simons

Gedurende een aantal dagen heb ik getwijfeld of ik hier wel over moest schrijven omdat ik naar m'n gevoel mijn omgeving de laatste tijd al genoeg tegen me in het harnas had gejaagd, zowel wat betreft dierenrechten maar ook wat betreft bewustwording rondom (sluimerend en openbaar) racisme in Nederland. Uiteindelijk realiseerde ik me dat dat de omgekeerde wereld is: je mond houden wanneer het op onrecht aankomt, omdat de ongeïnformeerde meerderheid het niet aankan om de waarheid onder ogen te zien. Dus bij deze. Ik ben namelijk van mening dat de Zwarte Piet discussie symbool is geworden van een veel grotere kwestie: het racisme dat zich nog dagelijks manifesteert in Nederland.

Wit privilege, deel I en deel II

03 december 2014 | 23:39

Tekst: Tofik Dibi

Best ingewikkeld soms om over racisme te praten zonder dat het lijkt alsof je alle witte Nederlanders aanklaagt. Heck, alleen al spreken van ‘witte Nederlanders’, roept ongemak op. Ik hoorde van een vriendin dat veel feministen een soortgelijke worsteling kennen. Hoe stel je een systeem ter discussie, waarin mannen automatisch superieur zijn aan vrouwen, zonder elke individuele man verdacht te maken van medeplichtigheid?

Zwart als Roet

02 december 2014 | 23:50

Waar komen al die hoogoplopende emoties vandaan wanneer het over de knechten van Sinterklaas gaat? Documentairemaker Sunny Bergman analyseert de emoties en gaat op zoek naar de mechanismen die schuilgaan achter de gevoelige snaar die het zwarte pieten-debat raakt.

Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie vraagt Tweede Kamer stelling te nemen

01 december 2014 | 07:56

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie heeft open brieven gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer naar aanleiding van de uitspraken over moslims vorige week van PVV'er De Graaf.

De Kamervoorzitter wordt gevraagd de beschaafde voorbeeldfunctie van het parlement te herstellen en de fractievoorzitters wordt gevraagd maatregelen tegen islamofobie te nemen.

Namens het Collectief is de brief ondertekend door Ties Prakken (advocaat), Jan Jaap de Ruiter (arabist), Marlene Bosman, Abdou Menebhi (Emcemo) en Mohamed Rabbae (LBM.

PvdA: racisme en discriminatie veel harder aanpakken

25 november 2014 | 19:52

Racisme en discriminatie moeten worden gelijkgesteld aan misdrijven als straatroven, overvallen en woninginbraken.
Dat eiste PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie van minister Ivo Opstelten.

"We mogen niet langer tolereren hoe mensen op straat of via de social media worden beschimpt om hun huidskleur, hun geloof of hun seksuele geaardheid", aldus Marcouch.

Zwarte Pietendiscussie maakt sluimerend racisme zichtbaar

20 oktober 2014 | 13:30

Het begint bijna een traditie te worden: de discussie over het al dan niet aanpassen van het uiterlijk van Zwarte Piet, leidt ook dit jaar tot een forse toename van racistische uitingen, onder andere op sociale media.

OM: Wilders verdachte naar aanleiding van 'minder Marokkanen'

09 oktober 2014 | 09:57

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Geert Wilders van belediging van een groep mensen op grond van ras en aanzetten tot discriminatie en haat. Het gaat om zijn uitlatingen over Marokkanen op 12 en 19 maart 2014 in Den Haag. Naar aanleiding hiervan zijn ruim 6400 aangiften tegen Wilders binnengekomen.
Het OM liet ook weten dat de PvdA'ers Diederik Samsom en Hans Spekman niet vervolgd zullen worden.

Agressie tegen moskeeën: moskeebestuurders aan het woord

19 september 2014 | 10:50

Door: Ineke van der Valk

21 september is op Europees niveau uitgeroepen tot Europese Dag tegen Islamofobie. Op een aantal plekken in Nederland vinden dit weekend informatie en protestbijeenkomsten plaats tegen intolerantie en islamofobie. Ter gelegenheid van deze dag worden op Republiek Allochtonië voorlopige resultaten van een onderzoek naar agressie tegen moskeeën bekend gemaakt. Zo blijkt onder andere dat tweederde van de 70 moskeeën die tot nu toe aan het onderzoek heeft meegewerkt, te maken heeft gehad met verschillende vormen van agressie.

Met deze informatie hoop ik tevens moskeebesturen die tot nu toe nog niet aan het onderzoek meewerkten, te motiveren om dit alsnog te doen. Zij kunnen zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar info@republiekallochtonie.nl.

Van discriminatie naar radicalisering

10 september 2014 | 08:54

Tekst: Klokwerk

Een betere bestrijding van radicalisering zou zijn eindelijk onze kernwaarden eens serieus te nemen in plaats van ze te ondermijnen, en daarbij eindelijk eens consequent te zijn over discriminatie.

Twee maten: antisemitisme en moslimhaat

05 september 2014 | 13:02

Tekst: Brahim

Deze week suggereerde onze minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher dat het antisemitisch is om het CIDI een criminele organisatie te noemen. Daarmee lijkt de minister de definitie van antisemitisme te hebben opgerekt.

Kan iemand mij uitleggen waarom? En zou hij vergelijkbaar reageren wanneer een islamitische belangenorganisatie crimineel zou worden genoemd?

Linda, ik schrijf dit niet als een slachtoffer, maar als een zelfbewuste zwarte vrouw

24 augustus 2014 | 22:00

Tekst: Amma Asante

Lieve Linda,
Ik schrijf je dit bericht naar aanleiding van de laatste editie van jouw tijdschrift over Afrika. Je slaagt met deze editie erin om de stereotypen over Afrika en met name Afrikaanse vrouwen weer eens stevig te benadrukken. Mooie fotoreportages met inderdaad mooi Afrikaanse natuur, dieren en vrouwen met mooie dikke ronde billen. Getogen in strakke hotpants.

Marokkaanse organisaties tegen optreden Israel en tegen antisemitisme

11 augustus 2014 | 20:51

Vier Marokkaanse organisaties, EMCEMO, het Landelijk Beraad Marokkanen, Aknarij en het Collectief tegen Islamofobie & Discriminatie hebben een verklaring uitgegeven waarin het Israelisch optreden in gaza wordt veroordeeld, maar ook stelling wordt genomen tegen antisemitisme in Nederland en tegen het criminaliseren van pro-Gaza demonstraties.

Hieronder de verklaring:

SP-leider Rotterdam : hoog tijd voor advertentie van BN'ers tegen groeiende islamofobie

11 augustus 2014 | 14:05

Hoog tijd voor een paginagrote advertentie tegen groeiende islamofobie in dit land. Welke bekende Nederlanders nemen het voortouw?"

Dat schrijft Leo de Kleijn, leider van de Rotterdamse SP op zijn facebookpagina. De reacties die hij op zijn suggestie krijgt

Hij schrijft verder: Als je er even over nadenkt. "X is een achterlijke cultuur/godsdienst". Vul in voor X, "Islam" of "Jodendom". Niemand van onze volksvertegenwoordiging is het eens met het tweede. En met het eerste? Doen we daar moeilijk over? Zien we dat nog als een bedreiging?

De Kleijn krijgt talloze negatieve reacties op zijn suggestie die de noodzaak van meer aandacht voor islamofobie eerder lijken te onderstrepen.

Oud-agenten: politie Den Haag discrimineert wel

01 juli 2014 | 10:19

Haagse oud-agenten bevestigen in een brief aan de gemeenteraad van Den Haag dat een deel van het politiekorps in de stad zich schuldig maakt aan discriminatie.
In hun brieven spreken twee voormalige politieagenten over onder meer intimidatie, bevooroordeeldheid , ‘onterechte’ boetes aan ‘jonge kinderen’ en een gebrekkige klachtenprocedure.

Moskee beklad met hakenkruis

28 juni 2014 | 11:04

De Marokkaanse moskee in Almere-Buiten is beklad met een hakenkruis. De bekladding werd zaterdagmorgen ontdekt. De vereniging Omar ibn Al Khattab heeft aangifte gedaan bij de politie.

Wie het hakenkruis op de muur van de moskee heeft aangebracht, is onduidelijk. De politie doet zaterdag onderzoek. Een medewerker van de forensische opsporingsdienst heeft het hakenkruis opgemeten en in de omgeving naar een spuitbus gezocht.

Diversiteit en aanpak discriminatie in de coalitieakkoorden van de grote steden

22 juni 2014 | 21:37

Nu ook in Den Haag en Amsterdam de nieuwe colleges van start zijn gegaan, hebben alle vier de grote steden weer een stadsbestuur. Ewoud Butter las de coalitieakkoorden en keek wat de plannen van de gemeenten zijn op het gebied van diversiteit, integratie en de aanpak van discriminatie. Wie zijn de verantwoordelijke wethouders en wat zijn de verschillen met de akkoorden van de voorbije periode?

Luxe, comfort en de verlokkingen van de djihad

17 juni 2014 | 19:56

tekst: Bart Voorzanger

Zolang wij niet willen begrijpen waarom Hollandse jongens naar Syrië en Irak trekken, is zinnig beleid een illusie.

Onderzoekster: 'Haagse politie discrimineert niet structureel'

05 juni 2014 | 14:46

Hoewel bewoners in de Haagse Schilderswijk het gevoel hebben dat ze door de Haagse politie gediscrimineerd worden, controleren agenten mensen niet structureel op basis van hun buitenlandse uiterlijk. Dat concludeert de Universiteit Leiden in een onderzoek naar ‘etnisch profileren’, dat gisterochtend werd gepresenteerd in de Haagse gemeenteraad.

Hoe racistisch ben jij? Doe de test

04 juni 2014 | 15:42

Het is gemakkelijk anderen van racisme te beschuldigen, maar hoe racistisch ben je zelf eigenlijk? Volgens Harvard psychologen zijn we allemaal een beetje (veel) racist. Ze hebben een test ontwikkeld om dat aan te tonen.

Groeiend verzet tegen nieuwe ombudsman

01 juni 2014 | 09:16

Er komt steeds meer verzet tegen de voordracht van Guido van Woerkom, de huidige directeur van de ANWB, tot Nationale Ombudsman. Deze benoeming door de Tweede Kamer staat geagendeerd op 3 juni aanstaande. Van Woerkom zei in 2010 dat hij zijn vrouw liever niet met de taxi liet gaan omdat er „nog wel eens een Marokkaan achter het stuur zou kunnen zitten”.

Nederlands individualisme werkt discriminatie in de hand

26 mei 2014 | 09:52

Waarom zijn discriminerende ideeën zo moeilijk uit te bannen? Misschien omdat veel Nederlanders de centrale scheidslijn onderschrijven waarop Wilders zich beroept: de scheidslijn tussen ‘ons’ autochtone, moderne, democratische en individualistische Nederlanders, en ‘zij’, de allochtonen met ouderwetse opvattingen en een ondemocratische groepscultuur.

Dat stelt historicus Bram Mellink in onderstaand stuk.

Asschers aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie

22 mei 2014 | 20:23

Gisteren debateerde de Tweede Kamer over de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat gebeurde naar aanleiding van de door het kabinet goedgekeurde aanpak van minister Asscher, die ondermeer moet leiden tot wetwijzigingen die naming en shaming en het aanpakken van schijnconstructies anders dan nu mogelijk maken.
Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bleek opnieuw dat allochtonen een stuk moeilijker aan de slag komen dan autochtone Nederlanders. Discriminatie zou een van de verklarende factoren zijn. Asscher heeft inmiddels maatregelen aangekondigd.

MDI: 'Schelden, beledigen, bedreigen en discrimineren is de norm geworden'

21 mei 2014 | 12:28

Er is sprake van een flinke verruwing op het Internet waar schelden, beledigen, bedreigen en discrimineren de norm zijn geworden. Dat stelt het Meldpunt Discriminatie Internet naar aanleiding van een kort scanneronderzoek op Twitter naar uitingen als gevolg van het 'Minder Marokkanen' incident op 19 maart en de discussie over de dodenherdenking op 4 mei.

Vóór 19 maart constateerde het MDI 1.717 negatieve tweets over Marokkanen, daarna 59.717, een enorme stijging met als hoogtepunt 22 maart 2014, op die dag werden er 4.489 tweets gedaan die negatief waren t.o.v. Marokkanen. Veelgebruikte benamingen voor Marokkanen die werden aangetroffen waren o.a. 'Kutmarokkanen, Bontkraagjes, Rifapen en zandnegers', maar de
uitdrukking 'Minder minder minder Marokkanen' kwam na 19 maart het meeste voor en wel 58.759 maal in negatieve zin.

Over de zin en onzin van cijfers over internetdiscriminatie

06 mei 2014 | 11:37

We hebben in Nederland sinds vorig jaar twee meldpunten internetdiscriminatie: het MDI en MiND.

Dat leidde dit jaar tot twee jaarverslagen over 2013 waaruit nogal verschillende conclusies getrokken kunnen worden. Ewoud Butter las beide jaarverslagen.

Aangifte tegen rapper Ismo

04 mei 2014 | 08:50

Tegen de Brabantse rapper Ismo is aangifte gedaan vanweze discriminerende teksten over homo's en joden in zijn single 'Eenmans'. Tegen de rapper werd aangifte gedaan door een homoseksuele jongen (19) namens een facebookgroep die zich Bredaas belang noemt.
De jongen werd na het bekendmaken van de de aangifte meteen tientallen malen bedreigd, door 'fans' van Ismo.

SER: meer aandacht voor discriminatie op de arbeidsmarkt

18 april 2014 | 16:13

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil meer aandacht voor discriminatie op de werkvloer. Zo pleit de SER voor een landelijke campagne over discriminatie en vooroordelen, voorlichting en trainingen voor werknemers en werkgevers en een grotere rol voor de Inspectie SZW bij klachten over discriminatie.

Volgens de SER komt discriminatie vaak voort uit vooroordelen en is het vaak onbedoeld. Maar ook onbedoelde discriminatie moet bestreden worden, vindt de Raad.

SMN: Neem stelling tegen discriminatie van moslims en meld het

11 april 2014 | 11:28

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) maakt zich grote zorgen over incidenten waarbij burgers met een Marokkaanse en/of islamitische achtergrond slachtoffer worden van (verbaal) geweld. Dat laat het SMN weten in een persbericht. Het SMN roept Marokkaanse Nederlanders en moslims op melding te maken van discriminatie.

SPIOR lanceert campagne 'Wij zijn meer'

06 april 2014 | 20:11

Dit weekeind sluiten Rotterdamse moskeeën, kerken en synagogen zich ook aan bij de campagne ‘Wij zijn MEER’, door de tekst van deze campagne voor te lezen tijdens de diensten. ‘Wij zijn MEER’ is een campagne om een positief geluid te laten horen over verbinding in Rotterdam, waarbij MEER staat voor Met Elkaar Een Rotterdam.

Morgen tijdens het luchtalarm start actie tegen discriminatie en uitsluiting #ikstahierbuiten

06 april 2014 | 19:58

Op maandag 7 april, tijdens het luchtalarm, gaan door heel het land Nederlanders naar buiten. Hiermee maken zij een statement tegen uitsluiting en discriminatie.
Het initiatief is opgezet door drie kunstenaars, een socioloog en twee studenten. Het heeft al uit veel hoeken aandacht getrokken op sociale media, op regionale nieuwszenders en bij politieke partijen.

Brief aan de premier: Oproep tot nationale strategie tegen discriminatie

03 april 2014 | 16:30

Naar aanleiding van de consternatie die ontstond na de uitspraken van Mark Rutte over Zwarte Pieten en de vervelende eigenschappen van schmink, besloten verschillende organisaties in de pen te klimmen. In deze brief aan Mark Rutte en de Tweede Kamer wordt fijntjes gewezen op de gezamenlijke geschiedenis, maar nog belangrijker: de gezamenlijke toekomst waarin geen ruimte meer zou moeten zijn voor alledaagse discriminatie.

Koninkrijk, Grondwet en Racisme

01 april 2014 | 09:02

We hebben een racistisch beleid ten opzichte van minderheden dat we niet langer (h)erkennen als racistisch. Waar het oude racisme nog een verwijzing naar biologische kenmerken had om verschil te zien als aangeboren en onveranderlijk is dat nu niet meer nodig: het wijzen op stereotype culturele verschillen is voldoende. Maar racisme is het; alleen in een moderne vorm. Wilders is geen afwijking daarvan; het is de volkomen logische consequentie. Dat stelt Martijn de Koning in onderstaand stuk.

Hitler is onder ons

24 maart 2014 | 08:36

Veel erger dan de vergelijking met Hitler maken, is deze tot taboe verklaren.

Dat stelt blogger Klokwerk.

'Zeggen wat je denkt en doen wat je zegt....'

21 maart 2014 | 16:56

Tekst: Ineke van der Valk

Wilders recente dreigement richting de Marokkaanse gemeenschap (en de rechtsstaat) heeft tot veel protest en verzet geleid. Het lijdt geen twijfel dat Geert Wilders ook in deze blijft bij zijn motto ‘Zeggen wat je denkt en doen wat je zegt’, ook al probeerde hij de boodschap (‘Minder Marokkanen’…. ‘dat gaan we regelen’) in tweede instantie te ontkrachten door te doen alsof het hem alleen om criminele Marokkanen ging.

'Wij zijn allemaal Marokkanen!' Kom morgen demonstreren tegen racisme en discriminatie!

21 maart 2014 | 14:24

Vandaag is het de internationale dag tegen racisme en discriminatie.
Helaas is dit thema actueler dan ooit, zoals ook deze week weer bleek met de uitspraken van Geert Wilders over Marokkanen.

Het Comité 21 maart organiseert morgen vanaf 13 uur een demonstratie in Amsterdam, die begint op het Museumplein. De organisatie stelt naar aanleiding van de uitspraken van Wilders de slogan ‘Wij Zijn Allemaal Marokkanen’ voor.

Laat je stem horen en demonstreer mee.

Stemwijzer integratie Amsterdam. Deel 4: Discriminatie

17 maart 2014 | 11:40

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft Republiek Allochtonië alle Amsterdamse politieke partijen gevraagd een enquête in te vullen. Negentien partijen vulden de enquete helemaal in. We kozen Amsterdam omdat daar de meeste van onze bezoekers vandaan komen. Wat vinden de partijen bijvoorbeeld van de strafbaarstelling illegaliteit, islamitisch onderwijs, de subsidiering van migrantenorganisaties? Hoe willen ze de werkloosheid onder jongeren aanpakken, wat willen ze doen tegen discriminatie en wat vinden ze van Zwarte Piet?

In vier blogs beschrijven we de resultaten.

In dit blog discriminatie. Wat willen de partijen doen tegen discriminatie, welke vormen van discriminatie moeten prioriteit krijgen, moet de gemeente zich inspannen om de traditie van Zwarte Piet te veranderen, en een ander onderwerp: moet de gemeente Amsterdam zaken doen met bedrijven die werkzaam zijn in Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden?

Sociaal-economische integratie moet terug op politieke agenda

12 maart 2014 | 17:47

Tekst: Roemer van Oordt

Gisteren presenteerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een diepgravende studie naar de arbeidsmarktparticipatie in de afgelopen jaren van recessie onder migranten en vluchtelingen. De onderzoekers schotelen ons trieste cijfers met veel bekende oorzaken voor. Conclusie: de crisis treft deze groepen veel harder dan de rest en dat is lang niet altijd te wijten aan onvoldoende opleiding, motivatie of ervaring. Sterker nog; uit het onderzoek blijkt opnieuw dat bij gelijke kwalificaties ze veel minder kans op een baan maken. Asscher's aangekondigde aanpak van vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt zal dan ook meer moeten brengen dan goedbedoelde, vaak (te) vrijblijvende maatregelen, zoals 'intercedenten-apps-pilots' en diversiteitsbeleid ‘nieuwe stijl’. Werk aan de winkel voor politiek en werkgevers, zou je zeggen.

Van Oost-Indisch doof naar blank-Nederlands blind

12 maart 2014 | 17:44

Tekst: Niek van Hirtum

Oost-Indisch doof zijn: Het is niet helemaal duidelijk waar deze uitdrukking vandaan komt, maar het is wel duidelijk dat het terug te voeren is op het Nederlandse koloniale tijdperk. Twee van de drie meest gangbare theorieën gaan er vanuit dat een deel van Oost-Indische bevolking niet wilde luisteren naar de Nederlandse overheerser. Een manier was om te doen alsof je luisterde maar het niet begreep, of om helemaal niet luisteren. Vandaag te dag is deze uitdrukking nog steeds in zwang. Meer accuraat echter, aangezien het koloniale tijd achter ons ligt, zou zijn om te spreken van blank-Nederlands blind in plaats van Oost-Indisch doof. Veel blanke Nederlanders - en blanken in het algemeen - willen immers bewust of onbewust niet luisteren of horen, daar waar het over blanke discriminatie gaat.

CIDI en Inspraakorgaan Turken vragen aandacht voor vooroordelen na toename antisemitische incidenten

12 maart 2014 | 08:28

Het CIDI en het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) minister Asscher van SZ en W en minister Bussemaker van OC en W op, een landelijk onderzoek te doen naar vooroordelen onder jongeren.
Dat werd bekend gemaakt bij de presentatie van de CIDI Monitor. In de monitor over 2013 registreerde het CIDI een stijging van ruim 25%: van 114 in 2012 naar 147 in 2013. Net als bij andere vormen van discriminatie geldt dat veel gevallen nergens worden gemeld en er sprake is van onderrapportage.

Eis anti-racisme comité: Sinterklaasoptocht moet dit jaar zonder Zwarte Piet

16 februari 2014 | 21:59

Het comité 21 maart, een samenwerkingsverband van verschillende maatschappelijke organisaties, organiseert dit jaar op 22 maart een anti-racisme demonstratie op het Amsterdamse Museumplein. De organisaties die in het comité verenigd zijn hebben een manifest opgesteld waarin vijf eisen worden gesteld, waaronder de eis dat er in de Sinterklaasoptocht dit jaar geen Zwarte Pieten mogen meelopen.

Discriminatie in Nederland ongrijpbaarder door nadruk op etniciteit?

16 februari 2014 | 21:07

Tekst: Corina Duijndam

We moeten we in Nederland eens goed gaan nadenken wanneer de vermelding van etniciteit echt relevant is. Wat kunnen we leren van bijvoorbeeld Frankrijk waar een taboe heerst op de vermelding van etnische achtergrond in onderzoek, media en politiek?

Maak een vuist tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

12 februari 2014 | 10:40

Tekst: Aissa Zanzen

Vorige week werd bekend dat een uitzendbureau de Zeeuwse Leila weigerde, omdat ze een hoofddoekje draagt. Dit is kenmerkend voor de discriminatie die nog steeds op de arbeidsmarkt plaats vindt. In Amsterdam is die heel duidelijk. De werkloosheid in onze hoofdstad is 10%, de jeugdwerkloosheid 20% en de werkloosheid onder Amsterdams-allochtone jongeren maar liefst 40%! Dit is een dreigende ramp, ik lig hier wakker van. Want als actieve Marokkaanse Amsterdammer ken ik de wereld achter de cijfers, zegt Aissa Zanzen, kandidaat-gemeenteraadlid voor de PvdA in Amsterdam.

Minister, zorg voor professionele opname van aangifte bij de politie, juist bij discriminatie

09 februari 2014 | 21:54

Tekst: Ahmed Marcouch

Leila Kallal uit Yerseke heeft zaterdag in Roosendaal aangifte gedaan bij de politie van discriminatie. Uitzendbureau All In Personeel in Roosendaal weigerde de ROC-scholiere een stage omdat Leila, zonder hoofddoek, tijdens haar goed voorbereidde sollicitatiegesprek de onverwachte vraag kreeg over een hoofddoekje en zij niet de zekerheid bood daar tijdens de stageperiode nooit aan te beginnen. Ik vermoedde al dat aangifte doen een interessante ervaring zou zijn en besloot af te reizen naar het Zuiden om Leila te begeleiden bij haar gang naar het politiebureau. Dat was hard nodig.

Stagiaire geweigerd vanwege hoofddoek

06 februari 2014 | 10:45

Een uitzendbureau uit Roosendaal wil een stagiaire niet in dienst nemen omdat zij mogelijk een hoofddoek gaat dragen. "Wij zijn een Nederlands bedrijf en ik mag dat gewoon eisen van de werknemers", zegt de vestigingsmanager in een opgenomen telefoongesprek.

Een gesprek dat de moslimomroep had met de baas van All In Personeel werpt een ander licht op de situatie. ,,Dit verhaal breekt mijn hart. Als moslim juich ik de hoofddoek alleen maar toe!” aldus directeur Dasguney. De van oorsprong Turkse werkgever betoogt dat er sprake is van een misverstand. ,,Leila is van harte welkom bij ons. Met of zonder hoofddoek.”

Anti-zwart racisme op internet verdubbeld

28 januari 2014 | 12:38

In 2013 zijn bij het Meldpunt Discriminatie Internet MDI) bijna twee keer zoveel meldingen binnengekomen van discriminatie op internet tegen mensen van Antilliaanse, Surinaamse en Afrikaanse afkomst dan het jaar ervoor. De Zwarte Pieten-discussie is daar volgens het MDI debet aan.

Er kwamen afgelopen jaar bij het MDI 193 meldingen binnen over anti-zwart racisme, tegen 99 in 2012. De helft daarvan was strafbaar. Anti-zwart racisme op internet staat in het jaarverslag op de derde plaats. De meeste uitingen zijn volgens het meldpunt antisemitisch of islamofoob.

Tweederde van de moslims ervaart discriminatie

27 januari 2014 | 23:46

Een kwart van de inwoners van Nederland heeft in de afgelopen twaalf maanden tenminste één voorval meegemaakt dat zij als discriminerend hebben ervaren. Binnen migrantengroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders en migranten uit Midden- en Oost-Europa) heeft een derde tot de helft in de afgelopen twaalf maanden discriminatie in de openbare ruimte ervaren. Van de werkzoekende migranten heeft 20 tot 40% discriminatie ervaren bij het zoeken naar werk en bijna twee op de drie moslims rapporteert ten minste één discriminatie-ervaring in het afgelopen jaar.

Dat blijkt uit het rapport Ervaren Discriminatie in Nederland dat op 24 januari 2014 is verschenen.

Meer aandacht voor mensenrechteneducatie

23 januari 2014 | 08:25

Democratie, burgerschap en mensenrechten zijn niet alleen aan de orde in oorlogsgebieden of verre dictaturen, ze zijn universeel. Nederlandse kinderen scoren internationaal echter slecht op burgerschapsvaardigheden. Om daar verbetering in te brengen willen de Amsterdamse fracties van GroenLinks, D66 en de PvdA dat de gemeente Amsterdamse scholen moet ondersteunen bij mensenrechteneducatie.

Marcouch: onderzoek nodig naar discriminatie bij politie

28 december 2013 | 23:17

Ahmed Marcouch (PvdA) heeft vorige week Kamervragen gesteld aan minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie over de discriminatie van nieuwe Nederlanders binnen de politieorganisatie.

Hoog tijd dat we die afkeer van politieke correctheid achter ons laten

25 december 2013 | 14:50

De angst om ‘politiek correct' te zijn houdt de integratie en bestrijding van discriminatie tegen.

Dat schrijft blogger Klokwerk.

Bevolking iets positiever over immigratie en moslims

11 december 2013 | 20:50

De Nederlandse bevolking denkt nog steeds negatief over immigratie en moslims. Toch is men, ondanks de economische crisis, hierover positiever gaan denken dan in de periode voor 2008.
Hogeropgeleiden, politiek links georiënteerden en mensen die tevreden zijn, staan positiever tegen immigratie en moslims dan lageropgeleiden, rechts georienteerden en ontevreden mnsen. Dat blijkt uit de Sociale Staat van Nederland, het tweejaarlijkse overzichtsrapport van het SCP.

Video: de impact van etnisch profileren

08 december 2013 | 11:13

Nederlandse burgers vertellen over hun discriminatie ervaringen bij politiecontroles. Onderstaande video van Amnesty International maakt duidelijk dat etnisch profileren negatieve gevolgen heeft, voor hen die het overkomt en voor de samenleving als geheel.

Etnisch profileren? Het betekent dat de politie je vanwege je huidskleur of afkomst staande houdt, controleert of fouilleert terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.

Forse toename racistische incidenten bij politie in 2012

05 december 2013 | 11:35

De politie heeft in 2012 bijna een kwart meer incidenten geregistreerd waarbij racisme een rol speelt ten opzichte van 2011. Dat meldt het NRCV-programma Altijd Wat dinsdagavond.

In 2011 werden in totaal 1.700 'raciale incidenten' gemeld, en in het afgelopen jaar is dit aantal gestegen naar 2.100: een stijging van 23 procent.

Dit blijkt uit cijfers die het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Anne Frank Stichting verzamelde. Het rapport wordt over drie weken gepresenteerd.

SP: hardere aanpak van disriminatie op arbeidsmarkt

04 december 2013 | 10:58

Discriminatie op de arbeidsmarkt moet veel harder worden aangepakt. De Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) moet meer bevoegdheden krijgen om in te grijpen en boetes kunnen opleggen als discriminatie bewezen wordt. Desnoods moeten bedrijven die zich daaraan schuldig maken, in het openbaar aan de schandpaal worden genageld.

Welkom in Eurabia III: Islamofobie

02 november 2013 | 18:18

Tekst: Martijn de Koning

"De activiteiten van de laatste tijd rondom het thema islamofobie staan in het teken van pogingen om voor elkaar te krijgen dat islamofobie een aparte registratiegrond wordt bij discriminatie zoals dat ook het geval is bij anti-semitisme. (..) Dat is maar een klein aspect van islamofobie en kan alleen maar betrekking hebben op islamofobische uitingen en niet op de islamofobische structuren in beleid en samenleving. Dit wil niet zeggen dat men deze pogingen maar moet laten varen (integendeel), maar het betekent wel dat dit slechts één deel van de aanpak van islamofobie kan zijn. Uiteindelijk gaat het hier ook om macht. Zijn het de blanke, seculiere/christelijke autochtonen die bepalen wat de Nederlandse samenleving is, waar de grenzen van de vrijheden liggen of zijn de opvattingen, grieven en historisch bepaalde posities van zwarte mensen en moslims gelijkwaardig?" Dat schrijft Martijn de Koning in onderstaand stuk.

Amnesty: Politie discrimineert. Politie: niet waar!

29 oktober 2013 | 07:51

Etnische minderheden worden in Nederland vaker onderworpen aan politiecontroles dan oorspronkelijke Nederlanders. Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en daardoor in strijd met de mensenrechten. Het vertrouwen in de politie wordt erdoor geschaad en dat maakt de criminaliteitsbestrijding minder effectief. Dat stelt Amnesty in een nieuw rapport.
De politie ontkent dat minderheden structureel vaker staande worden gehouden dan autochtone Nederlanders. „Het overstijgt niet het niveau van incidenten”, stelt korpschef Gerard Bouman van de Nationale politie.

Is de Nederlandse politiek racistisch?

28 oktober 2013 | 22:48

Tekst: Hans Siebers

Volgens ombudsman Alex Brenninkmeijer in Buitenhof is het politieke tij in Nederland racistisch geworden. Heeft hij gelijk? Ontegenzeggelijk is overheidsbeleid migrantenvijandig en discriminatoir geworden. Is dat ook racistisch?

Doorgeschoten focus op cultuur en religie werkt segregatief

27 oktober 2013 | 08:38

Tekst: Roemer van Oordt

In maatschappelijke discussies waar al dan niet terecht ingewikkelde migratie- en integratievraagstukken aan de orde komen, koerst de politiek van dit moment steeds vaker op simplistische oneliners van cultuur- en (vooral) religietotalitairisten. Dat zal fnuikend blijken te zijn voor de participatie van een flink deel van latere generaties migranten. Bovendien schaadt het de sociale samenhang en stabiliteit in onze samenleving. Wat minder islam in het debat kan sowieso geen kwaad.

De Raad van Europa tikt Nederland op zijn opgestoken vingertje

25 oktober 2013 | 11:25

Tekst: Ineke van der Valk

Half oktober bracht ECRI, de Commissie die voor de Raad van Europa belast is met de monitoring van vormen van racisme en rassendiscriminatie in de landen van Europa verslag uit over Nederland, Malta, Moldavië en Rusland. Aan ECRI nemen alle landen van de EU deel via afvaardiging van erkende deskundigen. Voor Nederland gebeurt dit door Rieke Samson, bekend van de gelijknamige Commissie die eerder het kindermisbruik in de Jeugdzorg onderzocht.

Islamofobie: de definitie tegen het licht gehouden

24 oktober 2013 | 10:30

Veel blogs deze week over islamofobie. Directe aanleiding: de Europese Islamofobie Conferentie van EMCEMO en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie in Amsterdam en de geblogde of getwitterde reacties daarop (zie link onderaan). Ook daarin veel discussie over het gebruik en de definitiekwestie. Eerder dit najaar organiseerden CMO en SPIOR hierover een expertmeeting, met onder meer de presentatie van onderzoeker Ineke van der Valk die hieronder wordt weergegeven.

Racisten? Dat zijn de anderen!

21 oktober 2013 | 14:58

Tekst: Ewoud Butter

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, die gisteren stelde dat het politieke tij in Nederland racistisch is, is zelf een racist. Want: "waar blijft zijn commentaar op moslims die homo’s in elkaar slaan? Zwarten die blanken beroven? Oost-Europeanen die stelen van niet Oost-Europeanen etc.? Brenninkmeijer is de pot die de ketel verwijt." Dat stelt journalist Arnold Karskens vandaag op The Postonline.
Een klassieke jij-bak, een drogreden, die bij dit soort onderwerpen, nogal vaak de kop opsteekt.

Ineke van der Valk over islamofobie

19 oktober 2013 | 20:25

Het Euro-Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo) en het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie organiseerden op 18 oktober een Europese Islamofobie Conferentie in Amsterdam.

Hieronder de tekst van één van de sprekers, Ineke van der Valk, die specifiek was gevraagd een bijdrage te leveren aan het onderdeel 'islamofobie, wetenschappelijk benaderd'. Zij doet onderzoek naar islamofobie. Aan het eind van haar speech deed zij een oproep om ervaringen met discriminatie van moslims en antimoslim hatespeech aan haar door te geven.

Intimidatie en racisme bij politie in Schilderswijk

17 oktober 2013 | 07:56

Bij het politiekorps in de Schilderswijk (Den Haag) heerst een sfeer van intimidatie en racisme. Agenten gaan zich te buiten aan bovenmatig geweld tegen allochtonen. De misstanden concentreren zich rond het politiebureau De Heemstraat. Dat hebben drie oud-agenten tegenover Omroep West verklaard. Uit verklaringen blijkt dat er een cultuur van geweld zou bestaan bij het bureau De Heemstraat, een cultuur die al jarenlang in stand wordt gehouden.

ECRI: 'Nederland moet racisme beter aanpakken'

15 oktober 2013 | 07:59

Nederland moet het racisme in de samenleving beter gaan aanpakken. Er is een nationale strategie nodig tegen discriminatie wegens ras. Discriminatie bij sollicitaties, in de entertainmentindustrie en in voetbalstadions (antisemitische spreekkoren) moet worden aangepakt. Een racistisch motief bij een misdrijf moet als verzwarende omstandigheid gaan gelden. De uitbuiting van uitzendkrachten die niet in Nederland wonen, bijvoorbeeld van Poolse arbeiders in de agrarische sector, moet worden aangepakt. Er moet niet bezuinigd worden op beleid en projecten tegen discriminatie.
Dat stelt de commissie tegen racisme en intolerantie (ECRI) van de internationale mensenrechtenorganisatie Raad van Europa (niet te verwarren met de EU). De commissie bekritiseert dat bepaalde politici en media de islam en moslims, net als de komst van Oost-Europeanen, vaak afschilderen als bedreiging voor de Nederlandse maatschappij.

Niet-westerse Amsterdammers worden meer gediscrimineerd en zijn zelf intoleranter

07 oktober 2013 | 10:15

Jongeren en Amsterdammers van niet-westerse herkomst worden (veel) meer dan gemiddeld gediscrimineerd en scoren relatief laag op homo-acceptatie. Ook zijn jongeren, vrouwen en Amsterdammers van niet-westerse herkomst minder dan andere Amsterdammers zelfredzaam en economisch zelfstandig. Vrouwen (meisjes) zijn minder weerbaar en Amsterdammers van niet-westerse herkomst scoren laag wat betreft zelfbeschikking.

Dat zijn enkele resultaten van de scorekaart burgerschap en diversiteit 2009-2011, die afgelopen donderdag door de Amsterdamse wethouder Van Es werd gepresenteerd tijdens het debat 'De spelregels van de stad' in De Balie.

Psychosen onder Migranten: Wisselwerking Tussen Genen en Omgeving?

30 september 2013 | 21:28

Tekst: dr. O. van der Stelt

Onderzoek in diverse landen heeft aangetoond dat het aantal nieuwe ziektegevallen van schizofrenie en gerelateerde psychosen sterk verhoogd is bij bepaalde migrantengroepen en etnische minderheden. Omdat dit probleem vaak nog ontkend of geminimaliseerd wordt (Selten & Cantor-Graae, 2010), betitelen sommige auteurs deze situatie dan ook als een “verborgen epidemie” (Dealberto, 2010) en een “publieke gezondheidstragedie” (Morgan & Hutchinson, 2010). Het verband tussen migratie en psychose is relatief sterk, maar vooralsnog is het niet duidelijk waarom migranten een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een psychose.

Eén jaar Veiligheidspact tegen discriminatie

19 september 2013 | 18:00

Tekst: Tijno Venema en Roemer van Oordt

De Nederlandse samenleving is zeer divers. Verschillen in levenswijze en verschillen van mening over allerlei zaken (seksualiteit, Midden-Oosten, islam) kunnen inzet zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om elkaar met verbaal of fysiek geweld te bejegenen.

Ieder mens heeft het recht om te zijn zoals hij of zij is én om gerespecteerd te worden door anderen, mits hij of zij ook de ander respecteert in diens eigenheid. Wederzijds respect is de grondslag van een humane maatschappij waar plaats is voor iedereen die zich houdt aan onderling overeengekomen maatschappelijke spelregels. Bescherming van minderheden is een belangrijk uitgangspunt in onze democratie. Zo formuleerden de initiatiefnemers vorig jaar de uitgangspunten van het Veiligheidspact tegen discriminatie.

Islamisering en islamofobie

01 september 2013 | 11:02

Tekst: Hoessein

Toen ik uit Irak naar Nederland kwam, noemde ik mezelf atheïst. Ik geloofde vanaf mijn pubertijd namelijk in geen enkele God meer. Hoe meer mijn ouders en vrienden probeerden mij wel te laten geloven, hoe verder ik van hun geloof afdreef. En hoe vaker werd geroepen dat Allah groter was, des te kleiner hij voor mij werd.

Wanneer het plaatsen van een varkenshoofd bij een moskee niet discriminerend is

19 augustus 2013 | 18:25

Tekst: Quinsy Gario

Teamchef Politie Alphen aan den Rijn – Eenheid Den Haag John Nieumeijer gaat er vanuit dat het varkenshoofd die tijdens de ramadan bij de Arrahman moskee werd geplaatst niet racistisch bedoeld was. Nieumeijer kwam hiermee terwijl het onderzoek nog loopt en er nog geen daders zijn aangewezen. De daders, als ze nu ooit nog berecht zullen worden, hebben bij deze al een vrijbrief gekregen. Het is een flauwe grap volgens Nieumeijer. Toen hij op Twitter erop werd aangesproken ging hij in de verdediging.

Voel jij je wel eens gediscrimineerd door politieagenten?

11 juni 2013 | 16:56

In samenwerking met tien jongeren ontwikkelt de Doetank een discriminatietest die de situatie nabootst waarin jongeren zich gediscrimineerd voelen door politieagenten. In een flitsende auto rondrijden in een chique buurt, in de schemering op een bankje zitten of met een groep jongens op de brommer rijden: wanneer is de kans het grootst dat de politie je staande houdt en je even controleert? Deze situaties worden nagespeeld door twee teams jongeren die op elkaar lijken, maar die een andere huidskleur hebben. Wie zal de politie vaker controleren, en hoe worden zij aangesproken door de agent? Jij kan meedoen met deze discriminatietest!

Onderzoek: Nederlandse naam geeft veel meer kansen op een baan

05 juni 2013 | 17:30

Een werkzoekende met een Nederlandse naam heeft 60% meer kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek dan een werkzoekende met een Arabische naam. Dat is één van de conclusies die sociologe Lieselotte Blommaert trekt in haar proefschrift na onderzoek naar discriminatie bij sollicitaties via online cv-databanken.

Vooral religieuzen, PVV-stemmers en Oost-Europeanen hebben moeite met homoseksualiteit

17 mei 2013 | 14:23

Vooral religieuze mensen (kerkgangers en Turken en Marokkanen) en PVV-stemmers hebben moeite met homoseksualiteit. In het algemeen neemt de sociale acceptatie van homoseksualiteit in Nederland nog wel toe. In 2006 stond nog 15% van de Nederlandse bevolking negatief ten opzichte van homoseksualiteit, in 2012 was dat gedaald tot 4%.

Ook in de Scandinavische landen en West-Europese landen zoals België, Duitsland en Frankrijk heeft de meerderheid van de bevolking geen problemen met homoseksualiteit.
Maar in Oost-Europese landen de meerderheid homoseksualiteit juist af. De laatste jaren vlakt de toename van acceptatie in Europa af.

Dit blijkt uit twee SCP-publicaties Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013 en Towards tolerance die gepresenteerd worden tijdens IDAHO, het grootste homo-emancipatiecongres, dat plaats vindt op donderdag 16 en vrijdag 17 mei. De Amsterdamse wethouder Andrée van Es deed op dit congres een oproep aan religieuze leiders om de acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen.

Scholen weigeren allochtone leerling uit angst voor lage CITO-scores

01 mei 2013 | 10:09

Basisscholen weigeren structureel leerlingen op grond van hun etnische afkomst. In veel gevallen gebeurt dat met niet transparante, 'unfaire' toelatingsprocedures. Scholen vrezen 'zwart' te worden en dat door het toelaten van veel allochtone leerlingen, met soms taal- en leerachterstanden, de Cito-score van de school negatief beïnvloed worden. Hierdoor zouden hun scholen in een neerwaartse spiraal terechtkomen en niet meer aantrekkelijk zijn voor autochtone ouders. Dat blijkt volgens dagblad Trouw uit een kleinschalig onderzoek dat onderzoeksbureau KBA Nijmegen in drie gemeenten deed in opdracht van Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken.

Marokkaanse homohaters dragen zelf homokleding

18 april 2013 | 14:06

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat een belangrijk deel van de Marokkaans-Nederlandse jongeren negatief staat tegenover de verdraagzaamheid van homoseksualiteit. Tegelijkertijd dragen diezelfde jongeren designerkleding van veelal homoseksuele ontwerpers. Dat is – op z’n minst – een ironische discrepantie, betoogt Floris Meijer.

Aanpak extremisme en discriminatie vraagt om diepte-investering

18 maart 2013 | 21:21

Tekst: Roemer van Oordt

Veel van de ophef over tot jihadist doorradicaliseerde moslimjongeren en antisemitisme onder de Turkse jeugd is niet alleen behoorlijk naïef, maar toont vooral aan dat in Nederland te vaak projectmatige crisispolitiek wordt gevoerd. Alleen ad hoc reageren op incidenten - hoe schokkend die ook zijn - blijkt niet te werken. Bestrijden en voorkomen van de vorming van extreem gedachtegoed bij en hardnekkige discriminatie door of van jongeren vraagt om correctie van opvoeders, doorlopende interventies op scholen en andere plekken waar zij komen en een (pro)actieve overheid.

Uitreiking Rachid Jamariprijs

15 maart 2013 | 14:10

In het kader van de internationale dag tegen racisme en discriminatie organiseert het Comité Nederland verdient beter (de organisaties die het appel aan de Tweede Kamer over het Marokkanendebat hebben gesteund) een debat op vrijdag 22 maart 2013 om 19.00 uur bij Argan, Jan Toorpenstraat 6a, Amsterdam (Tram 1 en 17 halte station Lelylaan).

Gedurende deze bijeenkomst zal de jaarlijkse Rachid Jamari-prijs worden uitgereikt aan een persoon, die zich gedurende lange tijd heeft ingezet voor een betere samenleving, zonder racisme en discriminatie, die onvermoeibaar doorgaat met deze strijd.

Turks tuig houdt ons een spiegel voor

08 maart 2013 | 11:48

Tekst: Bart Voorzanger

Even geleden alweer verschenen er een paar Turkse jongens op de tv die het wel best vonden dat Hitler al die joden had omgebracht. Ooit kwam de dag dat diens werk zou worden afgemaakt, en daar verheugden ze zich nu al op. ’t Was voor menig kijker even slikken.

Meldpunt Discriminatie Internet maakt bezwaar tegen stopzetten subsidie

20 december 2012 | 07:58

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) is een bezwaarprocedure gestart tegen het besluit van het Ministerie van Justitie om de subsidierelatie met het meldpunt per 31 december 2012 te beëindigen. Het MDI wll haar werkzaamheden ook in 2013 voortzetten.

Hoe kom je aan een baan? Lijk niet op een Marokkaan.

19 december 2012 | 07:48

Tekst: Hasib Moukkadim

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft gisteren het rapport ‘Op Achterstand’ gepresenteerd. Daarin geeft het SCP een beeld van de discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt. Het is namelijk zo in Nederland, dat het niet meer nodig is om te onderzoeken óf er wordt gediscrimineerd, maar hoe erg. Het is een realiteit waar wij allen gewend aan zijn geraakt. Het blijkt ook nu weer dat niet-westerse migranten worden gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Althans de meesten, want dit keer zat er een verrassing bij. Een verlaat sinterklaascadeautje zeg maar, of juist een vervroegd kerstpakketje, zo u wilt. Wie had nu verwacht dat juist de Marokkaanse Nederlander opeens even makkelijk aan een baan komt als de gewone Nederlander?

Allochtone mystery guests gedicrimineerd in de uitzendbranche

17 december 2012 | 22:50

Niet-westerse jongeren krijgen nog altijd veel minder snel een baan via een uitzendbureau dan autochtone leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit het rapport 'Op achterstand. Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De onderzoekers spreken van een zorgelijke situatie, zeker in het licht van de hoge werkloosheidspercentages onder niet-westerse jongeren.

In Kikkerland is het koud en voelt het anders dan anders

08 december 2012 | 17:45

Tekst: Malika el Allaoui

Het is winter in Nederland. Ik kan mij ook de koude winters in mijn dorp in Marokko goed herinneren. De school was niet ver van ons huis vandaan, maar tussen ons huis en de school lag een rivier. In de winter moest ik deze vaak oversteken om naar school te kunnen gaan. De rivier had vaak hoog water en kwam tot aan mijn middel, het was koud en eng. Maar ik wilde heel graag leren, dus riskeerde ik soms mijn leven door toch over te steken. Als kind vond ik dat verschrikkelijk en achteraf gezien ben ik getraumatiseerd door de kou: alles wat koud en kil voelt doet me denken aan die tijd.
Toen mijn vader mij vertelde dat we naar Nederland gingen verhuizen, was ik dan ook euforisch. Ik wist een ding zeker: in Nederland hoefde je geen rivieren over te steken om naar school te gaan. Alleen al om die reden was ik dol en dolgelukkig.

'Symboolpolitiek Rutte II raakt vooral moslims'

07 november 2012 | 11:59

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vindt dat het regeerakkoord van het kersverse kabinet inhakt op minderheden door beleidsmaatregelen voor te stellen die vooral moslims in Nederland raken. Dat stelt de organisatie in een vandaag uitgebracht persbericht.

De vicieuze cirkel van discriminatie en the self fulfilling prophecy

31 oktober 2012 | 08:25

Tekst: Latif Hasnaoui

Discriminatie betekent letterlijk: Het maken van onderscheid. Artikel1 van de Nederlandse grondwet stelt dat “Allen die zich in Nederland bevindt, worden in gelijke gevallen behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Toch wordt er dagelijks door velen gediscrimineerd met enorme gevolgen voor de samenleving hetgeen weer leidt tot discriminatie en self fulfilling prophecy.

Onbewuste discriminatie in psychiatrie

23 oktober 2012 | 10:10

Uit recent onderzoek van forensisch psychiater David Vinkers blijkt dat allochtone verdachten met een psychiatrische stoornis tot wel vier keer vaker gedwongen worden opgenomen dan autochtone verdachten met een vergelijkbaar ziektebeeld. Het gaat daarbij vooral om Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Meerdere forensisch psychiaters geven aan dat onbewuste discriminatie daarvan de oorzaak is.

Voor de politie is niet iedereen gelijk

15 oktober 2012 | 08:57

Op de politieacademie leert elke agent de volgende norm: u mag niet ongelijk behandelen. Maar de theoretische lessen op de politieschool en de harde realiteit van het politiewerk botsen met elkaar. In de praktijk hanteren agenten beelden van potentiële verdachten en werken zij met een selectieprofiel. Personen die naar het selectieprofiel tenderen worden eerder gecontroleerd. Zo houden Amsterdamse politiemensen op straat eerder donkere en Marokkaans mannen en Oost-Europeanen aan.

Dat blijkt uit onderzoek van antropoloog Sinan Çankaya. Hij deed op verzoek van de Amsterdamse politie wetenschappelijk anderhalf jaar intensief onderzoek naar de dagelijkse keuzes die agenten maken als ze tijdens hun werk mensen op straat controleren. Met een onderzoeksteam hield hij zestig diepte-interviews en draaide hij tweehonderd uur mee met de politie

Gezamenlijk statement van moslims, joden en homoseksuelen tegen discriminatie en geweld

29 september 2012 | 10:18

Op zondagmiddag 30 september zullen organisaties van minderheidsgroepen als homoseksuelen, moslims en joden een Veiligheidspact ondertekenen tegen discriminatie en geweld. Ook christelijke, andere religieuze en niet-religieuze organisaties tekenen mee. Daarnaast worden individuele personen uitgenodigd om het Pact te ondertekenen. In onderstaand persbericht maken de initiatiefnemers duidelijk waarom.

Discrimerend deurbeleid in Amsterdamse horeca harder aangepakt

21 september 2012 | 16:25

In april 2012 gaf minister Gerd Leers van Integratie aan discriminatie in horecagelegenheden harder te willen aanpakken. Hiermee gaf hij gehoor aan de oproep van (ex-GroenLinks parlementslid) Tofik Dibi, die jarenlang strijd voerde tegen dubieus deurbeleid. Leers zei destijds toe op korte termijn met politie en gemeenten om de tafel te gaan zitten om het probleem te bespreken. Hij verbond het intrekken van de vergunning als uiterste concequentie aan een discriminerend deurbeleid.

Behind Bars over 'The Innocence of Muslims'

19 september 2012 | 15:26

In zijn artikel 'Onkruid als Sharia4Holland vergaat niet, maar moet je wel blijven bestrijden' gaf Abdelkarim El-Fassi op dit weblog zijn mening over de demonstanten die zich naar aanleiding van de film 'The Innocence of Muslims' afgelopen zondag verzamelden op de Dam. Een reactie van de woordvoerders.

Veiligheidspact tegen discriminatie

17 september 2012 | 14:55

Tekst: Roemer van Oordt

In Amsterdam wordt door groepen die in de beeldvorming mijlenver van elkaar afstaan juist steeds vaker gezamenlijk ingezet op een samenleving met meer verdraagzaamheid en solidariteit. Treffende voorbeelden zijn de menselijke ketens in de Pijp en West.

Een recent initiatief is het Veiligheidspact tegen discriminatie, dat getrokken wordt door organisaties van joodse, christelijke, moslim- en homosignatuur en het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Idee is om een pact te gaan vormen tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van homoseksuelen, joden, moslims en andere minderheidsgroepen. Inmiddels hebben de Raad van Kerken, het COC en verschillende koepelorganisaties van joden en moslims hun steun toegezegd.

Boete bij discriminatie sollicitant

18 juli 2012 | 09:59

Een kamermeerderheid wil dat een werkgever die een allochtone sollicitant om zijn afkomst afwijst, een fikse boete kan krijgen. Dat schrijft het AD.

De PvdA, CDA, SP en GroenLinks steunen de verhoging van de boete voor het discimineren van een sollicitant. De SP gaat nog verder. SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil dat er een zwarte lijst komt voor werkgevers „die allochtonen onterecht de deur wijzen”. Daar zien andere partijen weinig brood in.

Werkloosheid allochtone jongeren neemt fors toe

16 juli 2012 | 08:59

De werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren loopt hard op. Dat bericht de NOS op basis van een rapportage van Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken. Bijna één op de drie niet-westerse allochtone jongeren tussen de 15 en 25 jaar is werkloos, terwijl het percentage werklozen onder autochtonen op 10% ligt. De dramatische toename van jeugdwerkloosheid komt volgens Forum doordat niet-westerse allochtonen vaker tijdelijke contracten hebben en doordat er discriminatie op de arbeidsmarkt is.

Opnieuw daling antisemitische incidenten

19 juni 2012 | 08:21

In 2011 daalde het aantal antisemitische incidenten dat CIDI registreerde van 124 naar 113 in 2010. Deze afname is vooral te danken aan een daling van het aantal haat e-mails: van 47 in 2010 naar 18 in 2011. Wel is er op straat een toename van het aantal mensen dat slachtoffer is van antisemitische scheldpartijen. Dit blijkt uit de gepubliceerde CIDI Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2011.

Collectief: meer aandacht voor islamofobie

09 juni 2012 | 11:25

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) heeft een oproep gestuurd aan politieke partijen. Hierin vraagt het collectief de partijen meer aandacht te besteden aan het bestrijden van islamofobie bij de komende verkiezingen. Zo laat het CTID weten in een mail die ook aan Republiek Allochtonie is gestuurd.

Het CTID, een samenwerkingsverband van niet nader genoemde religieuze en niet- religieuze maatschappelijke organisaties en individuen, stelt dat er de laatste jaren sprake is geweest van een toename van intolerantie, polarisatie, radicalisering en islamofobie. "Mensen met een islamitische achtergrond krijgen te maken met stigmatisering, buitensluiting, geweld en ongelijke behandeling, hetgeen leidt tot polarisatie en een tweedeling binnen de maatschappij. De islam wordt gelijkgesteld aan terrorisme, radicalisering en wangedrag," aldus het CTID. Volgens het samenwerkingsverband zou uit onderzoek blijken dat er sprake is van een negatief klimaat ten opzichte van mensen met een islamitische achtergrond. Ook zou het geweld tegen moskeeën en personen, alsook het aantal islam gerelateerde discriminatiemeldingen gestaag toenemen.

Hieronder, integraal, de oproep van het CTID, zoals die werd verstuurd door het Euromediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo).

Zwarte Piet veroorzaakt toename discriminatie in Amsterdam

03 juni 2012 | 21:21

'Zwarte Piet' en producten als 'negerschmink' en 'negerpruiken' leidden vorig jaar tot veel klachten bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Hierdoor was er bijna sprake van een verdubbeling van het aantal klachten op de discriminatiegrond 'ras, afkomst, huiskleur'. Het aantal klachten op grond van andere discriminatiegronden nam in de meeste gevallen af.

Hype van de week: Marokkaans racisme

13 mei 2012 | 22:50

Op Republiek Allochtonië is de afgelopen week weinig verschenen. Dat heb je soms met sites die door vrijwilligers worden gerund.

Er is dan ook niets geschreven over de berichtgeving en discussies naar aanleiding van een triest incident op de Amsterdamse Nieuwendijk waar een zwangere vrouw en haar vriend door vijf jongeren werden mishandeld. De zwangere vrouw verloor een week later haar kind.

Volgens Het Parool kwam dit door de mishandeling: de daders waren 'Marokkanen', het slachtoffer was van 'Marokkaanse komaf' en haar vriend was 'Surinaams'. Nadat Het Parool over het incident had bericht, vroeg GeenStijl zich af of er niet meer heibel was geweest wanneer de daders 'blanke Hollandse mannen' waren geweest, schreef Bart Schut dat Marokkanen een racismeprobleem hebben en barstte er een discussie los, die nog steeds niet is geluwd. Een korte chronologie.

Polarisatie, radicalisering en discriminatie in regio Utrecht

04 mei 2012 | 14:27

Tekst: Ewoud Butter

In de regio Utrecht is een groot verkennend onderzoek verricht naar “ongelijkwaardigheid”, waarmee in deze regio wordt bedoeld dat er onderzoek is gedaan naar discriminatie, polarisatie en radicalisering. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Regionaal College Utrecht.

Voor het onderzoek is opvallend weinig aandacht geweest in de landelijke pers. Misschien komt dit doordat de resultaten van het onderzoek in een persbericht van het Regionaal College Utrecht vooral positief geframed werden of omdat er geen journalist de moeite heeft genomen het rapport, dat niet online beschikbaar is, bij de gemeente Utrecht op te vragen.

Dat is een gemiste kans. Het onderzoek is alleen al door de omvang uniek in Nederland. En ook de resultaten geven geen aanleiding om het onderzoek snel te vergeten.

Europa moet meer doen om vooroordelen over moslims tegen te gaan

03 mei 2012 | 21:55

Europese regeringen moeten meer doen om de negatieve stereotypen en vooroordelen over moslims in vooral het onderwijs en op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dat stelt Amnesty International in het vandaag verschenen rapport Choice and Prejudice: Discrimination against Muslims in Europe.

Werkgevers weigeren moslimvrouwen een baan; meisjes mogen niet deelnemen aan lessen op school omdat ze traditionele kleding dragen zoals een hoofddoek. Mannen kunnen worden ontslagen omdat ze een baard dragen die geassocieerd wordt met de Islam.

Leers zet in op aanpak discriminatie in de horeca

18 april 2012 | 13:27

Minister van Integratie en Asiel Gerd Leers (CDA) wil discriminerende horecagelegenheden harder aanpakken. Dat zei hij gister in de Tweede Kamer in een reactie op Kamervragen hierover van Tofik Dibi (GroenLinks). Volgens Leers behoort het intrekken van de horecavergunning tot een van de mogelijke sancties op discriminatie. Ook discriminerende uitzendbureaus zullen moeten vrezen voor de strengere aanpak van de minister.

Amsterdam onderzoekt of specifieke aanpak islamofobie noodzakeljk is

11 april 2012 | 22:47

De gemeente Amsterdam onderzoekt in het kader van de heroriëntatie op het gemeentelijk radicaliserings- en polarisatiebeleid of, in samenwerking met politie en OM, specifieke inzet op de bestrijding van islamofobie noodzakelijk is. Dat schrijft het Amsterdamse college in antwoord op vragen van GroenLinks.

Handen schudden

11 april 2012 | 12:18

tekst: Bart Voorzanger

Het Gerechtshof in Den Haag deed op 10 april 2012 uitspraak in een hoger beroep van de heer Enait tegen de Gemeente Rotterdam. Enait had daar gesolliciteerd naar de functie van klantmanager en werd afgewezen omdat hij weigert vrouwen een hand te geven. Volgens het hof was die afwijzing terecht, maar de redenen voor die conclusie zijn net iets subtieler dan berichten in de landelijke pers suggereren.

Wat is er mis met discriminatie?

06 april 2012 | 11:11

Tekst: Jan Dirk de Jong

Mensen indelen op geslacht, huidskleur of seksuele voorkeur en die groep typerende eigenschappen toedichten is zo oud als de mens – en daar is niets mis mee. Wél erg zijn mensen die opzichtig tonen dat ze tegen discriminatie zijn.

Selectieve verontwaardiging is immoreel en gevaarlijk

18 maart 2012 | 10:51

Tekst: Michael Blok

Eerder deze week werd de VPRO gedwongen een satirisch stuk over Joodse Westoever-kolonisten van haar website af te halen. De verontwaardiging in binnen- en buitenland over het Polenmeldpunt Van Geert Wilders duurt nog steeds voort. En tegelijkertijd kijkt niemand ervan op als moslims vrijwel iedere dag in verband worden gebracht met gevaar en achterlijkheid. Die selectieve verontwaardiging is niet alleen onterecht, maar ook onthullend. En niet alleen immoreel, maar ook gevaarlijk. Dat schrijft Michael Blok

Verdachte met buitenlands uiterlijk wordt veel strenger gestraft

14 maart 2012 | 22:10

Verdachten met een ‘buitenlands uiterlijk’ worden strenger gestraft dan autochtone Nederlanders, in het bijzonder als de verdachten geen Nederlands spreken. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag op basis van een observatieonderzoek van drie criminologen van de Universiteit Leiden in tien verschillende Nederlandse rechtbanken.

Verdachten met een ‘buitenlands’ uiterlijk hebben een vijf keer hogere kans op onvoorwaardelijke celstraf dan Nederlanders. Wanneer ze ook het Nederlands niet machtig zijn lopen ze een twintig keer hogere kans op een vrijheidsstraf.

Weerstand tegen migranten staat los van werkgelegenheid

02 februari 2012 | 09:08

Tekst: Jeroen van der Waal

De instroom van laaggeschoolde migranten is goed voor de economie, wordt vaak betoogd. Maar in bepaalde stedelijke gebieden met een industrieel verleden, zoals Rotterdam, is juist ook sprake van verdringing op de arbeidsmarkt. Maar dit verklaart niet de weerstand tegen migranten, zegt Jeroen van der Waal, socioloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Voetbalclichés

29 januari 2012 | 14:47

Tekst: Hassan Bahara

Het is altijd smullen geblazen als sportcommentatoren zich aan antropologische duiding wagen. Als zwarte atleten winnen, komt dat door ‘natuurlijke aanleg’. Als een blanke goed presteert, komt dat door ‘hard trainen’, ‘intelligentie’ of ‘strategisch inzicht’."
Tijd om een nieuw cliché te munten. Over Sportverslaggevers.

Lokale politici vragen aandacht voor aanpak islamofobie

24 januari 2012 | 08:48

In Den Haag en Amsterdam hebben lokale partijen hun gemeente gevraagd actie te ondernemen tegen 'extreme islamofobie'.

Aanleiding hiervoor is het onlangs verschenen boek Islamofobie en discriminatie van Ineke van der Valk waaruit onder andere blijkt dat in de periode 2005-2010, landelijk, 117 geregistreerde geweldacties tegen moskeeën plaatsvonden. Hoeveel mensen jaarlijks slachtoffer zijn van discriminatie ten gevolge van islamfobie is onduidelijk. Islamofobie wordt meestal niet als aparte meldingsgrond genoemd. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft in haar jaarverslag 2010 daarom de aanbeveling opgenomen om net als dat eerder met antsemitisme is gebeurd “landelijk afspraken te maken om klachten over discriminatie die betrekking hebben op islamofobie apart te rubriceren”.

Islamofobie en discriminatie

16 januari 2012 | 16:58

Tekst: Ewoud Butter

Vorige week werd het boek Islamofobie en discriminatie gepresenteerd. Het boek van onderzoeker Ineke van der Valk is één van de eerste Nederlandse wetenschappelijke studies naar islamofobie. Het boek werd geschreven in opdracht van het Euromediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). Het biedt een toegankelijk overzicht van de theorievorming rond islamofobie en schetst de Nederlandse situatie en context. Een compleet beeld geeft het onderzoek nog niet. Daarvoor is meer nodig.

Veel incidenten rond moskeeen

01 januari 2012 | 11:38

Moskeeën in Nederland zijn in de periode 2005-2010 117 keer doelwit geweest van geweld dat voorkwam uit angst voor de islam. Moskeeën werden beklad (43 keer) of er waren vernielingen bij islamitische godshuizen (37 keer).
Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekster Ineke van der Valk die onderzoek naar islamofoob geweld deed in opdracht van het Euro Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). In januari verschijnt haar boek Islamofobie en Discriminatie.

Op Republiek Allochtonië is de afgelopen jaren geprobeerd het aantal incidenten bij te houden (zie hieronder) - onder andere omdat er relatief erg weinig ophef wordt gemaakt over dergelijke incidenten. Het werkelijke incidenten ligt waarschijnlijk (veel) hoger. Moskeen geven te kennen lang niet altijd ruchtbaarheid te willen geven aan een incident.
Op grond van het hieronder gegeven overzicht lijkt er het laatste jaar sprake te zijn van een afname van deze incidenten. Een vergelijkbare trend valt op te maken uit de laatste Poldispublicatie.

‘Symbolische uitburgering’ en de neonazi moorden in Duitsland

01 december 2011 | 11:00

Tekst: Daan Beekers

Een nachtwake voor de slachtoffers bij de Brandenburger Tor, een grote demonstratie in mijn wijk Friedrichshain en constante aandacht op radio en TV: tijdens de afgelopen weken die ik in Berlijn doorbracht stond de publieke discussie hier in het teken van de door neonaziís gepleegde moorden op negen middenstanders met een migrantenachtergrond (mit Migrationshintergrund zoals dat hier heet), acht van Turkse en één van Griekse afkomst. Deze moorden werden tussen 2000 en 2006 op verschillende plekken in Duitsland gepleegd en stonden bekend als de 'döner-moorden' (twee van de slachtoffers hadden een döner-zaak). De ondernemers werden allen, schijnbaar in koelen bloede, in hun eigen zaak doodgeschoten. Tot voor kort waren de daders niet gevonden.

De Krom wil met uitzend- en minderhedenorganisaties praten over discriminatie

27 november 2011 | 13:18

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) heeft laten weten dat hij op korte termijn wil praten over discriminatie in de uitzendbranche met de koepelorganisaties ABU en NBBU en het Landelijk Overleg Minderheden (LOM). Dat liet de VVD-bewindsman vrijdag weten in reactie op vragen van Tweede Kamerleden van de PvdA, CDA, GroenLinks en D66.

Weg met Zwarte Piet

21 november 2011 | 16:37

Tekst: Peter Breedveld

Ik ben net zo dol op Zwarte Piet als the next guy, maar de gewelddadige en vernederende arrestatie van Quinsy Gario, vorige week bij de Sinterklaasintocht in Dordrecht, zit me niet lekker. Ik schaam me dat ik burger ben van een land dat zo ontzettend bruut optreedt tegen iemand die op vreedzame wijze gebruikmaakt van zijn recht op vrije meningsuiting.

Erg zwart/wit

16 november 2011 | 08:08

Tekst: eerstkoffie

In een interview op Radio 1 wordt de spreekster aan de toehoorder geïntroduceerd met "Voor de luisteraars die het niet kunnen zien natuurlijk: Jij bent zwart." De gast verbetert de presentatrice ogenblikkelijk. "Nou, ik heb een bruine huidskleur." Enkele van haar quotes staan mij nog bij.
"Zwarte Piet zou gekleed moeten zijn in een katoenen lap en zou ketenen moeten dragen. Die pofbroek is niet waarheidsgetrouw."
"Het gebeurt nooit maar als Sint Nicolaas in 't land is, word ik voor roetmop, diklip, zwartepiet, nikker en oemfoefoe uitgemaakt. Opeens."
"Het gaat niet om een kinderfeest met cadeautjes. In de psyche van iedere Nederlander zit heimwee naar koloniale slavernij."
Natuurlijk snap ik er niks van en ontwikkel, luisterend naar dit gesprek, een voorbarige, ongefundeerde en uiterst onrechtmatige conclusie: Cliniclowns, Ronald McDonalds en Pipo zijn leuk! Maar smink ze niet zwart want dan trap je opeens op tere zieltjes.

Minderhedenorganisaties: hardere aanpak van discriminatie en werkloosheid nodig

02 november 2011 | 17:30

In een brief aan staatssecretaris De Krom vragen minderhedenorganisaties in het licht van het kabinetsmotto 'Niet de afkomst, maar de toekomst' om een harde aanpak van discriminatie van en werkloosheid onder niet-westerse migranten. Directe aanleiding is een onderzoek onder uitzendbureaus waaruit blijkt dat meer dan driekwart van de uitzendbureaus zich aan discriminatie schuldig maakt.

Driekwart uitzendbureaus discrimineert

02 november 2011 | 14:50

Ruim driekwart van de Nederlandse uitzendbureaus maakt zich schuldig aan discriminatie en willigt verzoeken van werkgevers in om geen Turken, Marokkanen of Surinamers te leveren voor een vacature. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit het afstudeeronderzoek van de sociologen Evelien Loeters en Anne Backer (Vrije Universiteit) naar discriminatie in de uitzendbranche.

SMN: weinig aandacht voor weggepeste allochtoon

20 oktober 2011 | 10:24

"Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, SMN is geschokt dat uit onderzoek blijkt dat 60% van de mensen die weggepest worden op basis is van hun afkomst. In 12% van de gevallen betreft het mensen die vanwege seksuele geaardheid worden weggepest . Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) vindt het schokkend dat honderden mensen in Nederland uit hun buurten worden weggepest."

Dat schrijft het SMN in een persbericht. Hieronder het vervolg van dat bericht.

Vooral niet-westerse allochtonen worden uit hun buurt gepest

19 oktober 2011 | 17:27

De afgelopen twee jaar zijn er bijna vijfhonderd mensen uit hun buurt weggepest of ze werden stelselmatig getreiterd door buurtbewoners. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (LBA). Zo medlt dagblad De Pers vandaag. Volgens het LBA zijn de cijfers, waarmee het deze week nog naar de Tweede Kamer gaat, het spreekwoordelijke ‘topje van de ijsberg’.

De LBA heeft naar aanleiding van ophef over een weggepest homostel uit het Haagse stadsdeel Laak een inventarisatie uitgevoerd onder alle antidiscriminatiebureaus in Nederland. Daaruit kwam naar voren dat het in de meeste gevallen gaat om mensen die te maken krijgen met racistische pesterijen: 60 procent. Bij een veel kleinere groep (12%) gaat het om discriminatie op grond van seksuele geaardheid. In de meeste gevallen (308) betreft het zogenaamde 1-op-1 pesterijen: de pesterijen komen dan van één adres vandaan.

Allochtone agent heeft te maken met subtiele vormen van uitsluiting

18 oktober 2011 | 10:11

Het beleid van de politie is er sinds de jaren tachtig op gericht om meer agenten uit etnische minderheidsgroepen aan te trekken en te behouden. Maar veel allochtone agenten verlaten juist de organisatie omdat zij te maken hebben met subtiele mechanismen van uitsluiting. Allochtone agenten komen in een spagaat: zij moeten zich bewijzen als ‘Nederlandse’ agent, maar tegelijkertijd wordt er van hen verlangd dat zij problemen van ‘hun’ eigen groep te lijf gaan. Dat concludeert promovendus Sinan Çankaya, die zelf bij de politie Amsterdam-Amstelland werkte.

Ben ik gekleurd…?!

17 oktober 2011 | 11:02

Tekst: Natalia Rajewska

Het antwoord op die vraag, lijkt logisch, zou je denken. Je bent blank, getint, donker, wit, zwart... Dat kunnen wij vrij goed onderscheiden. Maar is het mogelijk dat je daarover twijfelt? Laten we een stap verder kijken. Hoe word je door de maatschappij gezien? Dan lijkt het een ander verhaal te worden. Dan wordt het een stuk duidelijker waarom ik me totaal gekleurd in Nederland voel, met mijn blonde haren, blauwe ogen, blanke huid en… een Oost-Europese achtergrond.

Allochtonen hebben het moeilijk in christelijk Ede

27 september 2011 | 08:27

Twee berichten de afgelopen dagen uit Ede: openbare basisschool De Zuiderpoort in Ede-Zuid wil het aantal allochtonen beperken en allochtone leerlingen komen in het plaatsje in Gelderland moeilijk aan een stageplaats.

Er wonen relatief weinig allochtonen in Ede. Van de 108.000 inwoners in Ede zijn er 7800 van niet-westers allochtone afkomst. Turken (2000) en Marokkanen (2300) vormen de grootste groepen. In de gemeenteraad van Ede is het CDA (7 zetels) de grootste partij, gevolgd door SGP, ChristenUnie en VVD (allen 6 zetels).

Religieuzen, mannen en rechts-conservatieve stemmers hebben meeste moeite met homoseksualiteit

06 september 2011 | 20:08

"De helft van degenen die ten minste een keer per week naar de kerk gaan wijst homoseksualiteit af. Onder degenen die nooit naar de kerk gaan is dat aandeel slechts 5%. Andere groepen met een duidelijk groter dan gemiddeld aandeel homonegatieven (meer dan 10%) zijn 65-plussers, mannen en pvv-stemmers."

Dat schrijft het SCP in de vandaag gepubliceerde studie Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011. Het SCP trekt deze conclusie op grond van onderzoeksgegevens uit 2011. Op grond van iets oudere cijfers, maar nog wel recente cijfers, trekt het SCP de conclusie dat Nederland internationaal nog altijd koploper is in de wereld wat betreft acceptatie van homoseksualiteit.
In 2010 stond 10% van de Nederlandse bevolking negatief tegenover homoseksualiteit; in 2006 was dat nog 15%.
Vooral onder orthodox-religieuzen, jongeren en niet-westerse migranten is het
aandeel dat moeite heeft met homoseksualiteit nog groot. Overigens zijn de cijfers over de niet-westerse migranten het meest verouderd, ze zijn afkomstig uit 2004/2005.

Discriminatie kan leiden tot depressie

18 juli 2011 | 08:20

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat discriminatie op basis van etnische afkomst een negatieve invloed heeft op de gezondheid.
Studies uit Engeland en de Verenigde Staten laten zien dat discriminatie samenhangt met een slechter ervaren gezondheid, gebruik van verdovende middelen, hoge bloeddruk en een minder goede psychische gezondheid.

Uit onderzoek in opdracht van de GGD Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum onder 15- tot 24-jarige Turkse en Marokkaanse jongeren uit Amsterdam blijkt dat allochtone jongeren die zich gediscrimineerd voelen, vaak depressieve symptomen vertonen. Zowel Turken als Marokkanen ervaren meer discriminatie als groep dan als persoon.

Volgens het onderzoek is er een duidelijk verband tussen de mate waarin Turkse en Marokkaanse jongeren discriminatie ervaren en de mate waarin zij depressieve symptomen vertonen.

Kabinet neemt aanvullende maatregelen om discriminatie aan te pakken

11 juli 2011 | 23:38

Het kabinet gaat aanvullende maatregelen treffen om discriminatie tegen te gaan, schrijven minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) en minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. Zo wordt de mogelijkheid om aangifte doen verruimd en komt er een campagne die de aangiftebereidheid van slachtoffers van discriminatie moet vergroten.

Uit cijfers van de politie, gepresenteerd in Poldis 2010, blijkt dat vorig jaar meer meldingen van discriminatie zijn geregistreerd dan een jaar eerder. In 2010 werden ruim 2500 incidenten vastgelegd. Dat zijn er veertien procent meer dan een jaar eerder.

Ook PVV'ers voelen zich gediscrimineerd

14 juni 2011 | 20:39

In 2010 is er drie keer vaker melding gemaakt van discriminatie op grond van politieke overtuiging dan in 2009. Dat blijkt uit een onderzoek van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA). Er waren vorig jaar in totaal 77 meldingen op grond van politieke overtuiging.

Martin Jansen, directeur van het Utrechtse bureau, laat aan De Pers weten dat veel van de ‘politieke klachten’ van PVV’ers komen. ‘Je ziet nu dat zij en ook extreemrechtse mensen zich vaker melden’, zegt hij. Er kwamen verder ook meldingen binnen van mensen uit linkse, communistische, christelijke en extreemrechtse hoek. Onduidelijk blijft om hoeveel PVV'ers het gaat.

Opvallend is dat autochtonen wat vaker melding maken van rassendiscriminatie. In Kennemerland betrof 41 procent van de autochtone meldingen rassendiscriminatie. Volgens Frederique Janss, directeur van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, zijn sommige autochtonen boos omdat in hun ogen allochtonen worden voorgetrokken. De 'boze witte burgers' reageerden volgens Janss op de campagne ’Moet je je eigen ik verstoppen om geaccepteerd te worden?’ die vorig jaar werd gehouden.

Anne Frank Stichting stopt met monitor racisme en extremisme

07 juni 2011 | 10:19

De Anne Frank Stichting (AFS) stopt met het zelf uitvoeren van het monitoronderzoek naar racisme en extremisme. De belangrijkste overweging daarvoor is het ontbreken, binnen de Stichting, van een academische omgeving voor dergelijke wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten.
Dat laat de AFS in een mail weten aan de abonnees van de Nieuwsbrief Racisme en Extremisme.

De AFS benadrukt verder nog wel veel belang te hechten aan het monitoren van racisme, antisemitisme en extremisme. De AFS laat onderzoeken we nog door wie en op welke wijze de monitoractiviteiten in de komende jaren uitgevoerd gaan worden.

Volgzame types hebben meeste last van vooroordelen

26 mei 2011 | 23:48

Interetnische contacten leiden tot minder vooroordelen en een positiever beeld van allochtonen. Negatieve vooroordelen zijn het hardnekkigst bij hoog autoritaire personen die volgzaam zijn ten aanzien van leiders en onverdraagzaam tegenover mensen die afwijken van de maatschappelijke normen
Maar, positief contact met allochtonen heeft wel het meest invloed heeft bij deze hoog autoritaire personen.

Dat blijkt uit een reeks studies van Kristof Dhont van de Universiteit van Gent.

Etnische tweedeling in Amsterdam neemt toe

23 mei 2011 | 15:07

Tekst: Ewoud Butter

De segregatie langs etnische lijnen in Amsterdam neemt nog altijd toe. Vooral buiten de ring is er sprake van een stijging van het aandeel niet-westerse allochtonen. Onder deze groepen is de werkloosheid fors hoger, ligt het opleidingsniveau lager, is er sprake van een slechtere gezondheid, heeft men minder vaak een eigen woning en voelt men zich vaker eenzaam en gediscrimineerd. Turken hebben de meeste problemen met hun gezondheid, de ontwikkeling van Surinaamse Amsterdammers stagneert en maar liefst 42% van de Marokkaanse kinderen leeft in armoede.

Wat ook niet vrolijk stemt is dat steeds meer Amsterdammers alleen vrienden uit de eigen etnische groep hebben. Dit geldt voor Surinamers, Turken en Marokkanen en ook voor autochtonen.

Dat zijn enkele conclusies uit de vorige week gepresenteerde participatiemonitor De Staat van de Stad VI en de Diversiteits- en Integratiemonitor 2010. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

09 mei 2011 | 17:42

De helft van de allochtone studenten die solliciteren naar een stageplaats denkt dat bedrijven selecteren op basis van afkomst. Twintig procent zegt ook zelf met discriminatie te zijn geconfronteerd. Dit blijkt uit de Landelijke Stage Enquête 2011 die werd gehouden door Stagemotor.nl, een online vacaturebank voor stages, onder 1700 respondenten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat autochtone studenten aanzienlijk meer vertrouwen hebben in een eerlijk verloop van de sollicitatieprocedure. Ruim driekwart heeft niet het idee dat stagiairs worden geselecteerd op basis van afkomst en slechts 4% geeft aan, zelf ervaring met discriminatie te hebben.

De enquête bevestigt het beeld dat het, door discriminatie, voor allochtone jongeren moeilijker is om een stageplaats te vinden dan voor autochtone jongeren. Onderzoek heeft dit in het verleden ook bevestigd, hoewel de resultaten niet altijd eenduidig waren. Dit komt onder andere omdat het moeilijk blijkt te zijn discriminatie te scheiden van meer objectieve factoren die een rol spelen.

Intolerant Europa

31 maart 2011 | 22:15

Tekst: Ewoud Butter

Een derde van de bevolking in acht EU-landen, waaronder Nederland, meent dat er een natuurlijke hiërarchie tussen volkeren bestaat, de helft wijst de islam af en een meerderheid is seksistisch. De Nederlanders zijn toleranter dan de bevolking in de andere landen.

Dat blijkt uit een niet erg vrolijk stemmende studie van de sociaaldemocratische Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) die is gebaseerd op een uitgebreide, volgens de onderzoekers representatieve enquête onder 1000 mensen in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Italië, Portugal, Polen en Hongarije. Wat betreft xenofobie, islamofobie en racisme ontlopen de landen elkaar niet veel. Significante verschillen werden wel gevonden als het ging om anti-semitisme, seksisme en homofobie.

De conclusie van de FES-studie, die onderdeel is van een serie publicaties over extreemrechts, is dat groepsgerichte vijandschap, een denigrerende houding en vooroordelen ten opzichte van het "vreemde" wijdverspreid zijn in Europa. De onderzoeksmethode en de conclusies zijn wat kort door de bocht. Toch is het de moeite waard de resultaten nader te bekijken.

Discriminatie of humor? Speciaal voor het MDI: de Tegenpartij

25 maart 2011 | 11:33

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) heeft vorig jaar aangifte gedaan tegen de satirische website 'Wakkerpedia, de wiki voor onderbuikend Nederland'. Wakkerpedia is een initiatief van Retecool en was bedoeld als satirische reactie op de Wikipedia-poging van Rita Verdonk. Doel was elk lemma te vullen met ‘pareltjes’ uit de onderbuikcomments van ondermeer Telegraaf.nl en AD.nl.
Zeker de lemma's ‘zwartjoekels‘ en Marokkanen zijn grof, maar geheel in lijn met wat er dagelijks op sites als Telegraaf, Spits en Elsevier is te lezen. De onderbuik wordt treffend geportretteerd.
Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) begreep de humor niet, waarschuwde, negeerde volgens Retecool een reactie van Wakkerpedia en deed aangifte.

MDI jaarverslag 2010 is uit

24 maart 2011 | 10:42

2010 in het kort: In haar 13e jaar ontving het MDI wat minder meldingen dan in 2009, maar het aantal gemelde uitingen, en ook het aantal uitingen dat als strafbaar werd beoordeeld, steeg. Zo meldt het MDI in een persbericht.
Hieronder het vervolg van dit persbericht.

Demonstratie op 19 maart tegen discriminatie en uitsluiting

16 maart 2011 | 11:27

(ingezonden bericht)

19 maart vindt een landelijke demonstratie plaats in het kader van de internationale Dag tegen het racisme.Wie tegenwoordig de tv aanzet,hoort tal van vooroordelen.
Je kunt het woord ‘allochtonen’ in Nederland niet meer horen zonder ‘overlast’ en ‘crimineel’, en het woord ‘moslim’ niet zonder ‘fundamentalisme’. Als over vluchtelingen wordt gesproken , dan gaat het niet meer over mensen die bescherming nodig hebben, maar over fraude en leugens. Kinderen van asielzoekers die al jarenlang rechtmatig in Nederland wonen, worden weggezet als kinderen van onverantwoorde doorprocederende ouder.

Noodzaak en effect van antidiscriminatieprogramma’s in het primair onderwijs

15 maart 2011 | 12:21

tekst: Amy-Jane Gielen en Eva Klooster

Sinds 2006 hebben alle Nederlandse scholen de wettelijke verplichting om actief burgerschap en sociale integratie - waar antidiscriminatie een onderdeel van is - te bevorderen. Daarnaast is in september 2010 een motie van de Tweede Kamer aangenomen, om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in het onderwijs. Hoewel er al jaren ervaring is met aanpakken van discriminatie via het onderwijs, is er tot nu nog weinig (grootschalig) onderzoek gedaan naar de effecten ervan.

Voor een onderzoek naar de effecten van een antidiscriminatie lesprogramma in het primair onderwijs namen wij het antidiscriminatieprogramma Gelijk=Gelijk? onder de loep. Het programma is bedoeld om discriminatie te voorkomen en besteedt specifieke aandacht aan het tegengaan van homofobie, islamfobie en antisemitisme.

Aanstaande vrijdag: debat ‘Discriminatie en verharding’

23 februari 2011 | 23:09

Vrijdag (25-2) organiseren het Amsterdamse stadsdeel Oost en jongerencentrum Argan een debat onder de titel ‘Discriminatie en verharding van de samenleving: wat te doen?’. Na een discussie over polarisatie en vervreemding is dit het tweede debat in de serie ´Verbinden in Oost’. Vertegenwoordigers van de Amsterdamse politie, het COC zullen in discussie gaan over onder andere discriminatie van homoseksuelen, joden en moslims.

Baard en boerka zijn niet verdacht

15 februari 2011 | 12:06

Tekst: Dimitri Tokmetzis

In een samenleving die geobsedeerd lijkt te zijn door het voorkomen van aanslagen en criminaliteit ligt discriminatie op de loer. Er zijn alternatieven: kijk naar het individuele gedrag in plaats van afkomst of laat een objectieve computer zoeken. Maar zo simpel is dat nog niet.’In onze samenleving is er de laatste jaren de sterke neiging om problemen van een etnisch label te voorzien’

Toegegeven, Utrecht Centraal Station is een makkelijk doelwit. Maandagavond tijdens spitsuur wurmt de forensenkudde zich door de traverse van Hoog Catharijne naar de stationshal. Op een verhoging schuin onder het blauwe bord met vertrektijden zit een man met een grote, splinternieuwe koffer. Hij heeft een lichtbruine huidskleur, ik vermoed Indiaas, of Pakistaans. Zijn kleding is sjofel. Hij staart strak voor zich uit en prevelt iets. Een gebed? Of is hij verward? Waarom trekt deze man de aandacht? Is het zijn gedrag? Zijn huidskleur? De nieuwe koffer in combinatie met de versleten kleren? Kun je uit zijn uiterlijk en gedrag opmaken wat zijn intenties zijn?

School mag eisen stellen aan hoofddoek

26 januari 2011 | 15:40

Scholen mogen eisen stellen aan de manier waarop leerlingen hun hoofddoek dragen. Dat is het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) op verzoek van het Rietveld College in Utrecht.

Het Rietveld College voerde aan het begin van het schooljaar nieuwe kledingregels in. Een van die regels is dat leerlingen die een hoofddoek dragen daarmee alleen hun haar mogen bedekken en niet hun kin of wenkbrauwen. 90% van het gezicht moet goed te zien zijn, vindt de school. Anders kan er in de klas niet goed gecommuniceerd worden.

Vijftig hoofddoekdragende leerlingen waren boos en weigerden de regel op te volgen. De school stapte vervolgens naar de CGB om te vragen of hun regel door de beugel kon.
De commissie zegt nu van wel. Er is volgens haar geen sprake van ongelijke behandeling want de regel geldt voor alle leerlingen. Het is bijvoorbeeld ook verboden om een pony te hebben die voor je ogen hangt.

Joods Marokkaans Netwerk A'dam roept op statement te maken tegen discriminatie

17 januari 2011 | 10:31

Op 23 januari maakt het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam een statement tegen discriminatie met mozaiek. Tijdens de workshop staan elkaar ontmoeten, creativiteit en inhoud centraal en de kunstwerken die in groepjes gemaakt worden komen in Amsterdam te hangen. Op 29 december zijn al 3 mooie kunstwerken gemaakt. Jij kan dat ook doen! Maak je ook sterk tegen discriminatie en kom naar deze positieve activiteit!!

Amsterdam is er klaar mee #discriminatieamsterdam

15 januari 2011 | 19:51

Burgemeester Eberhard van der Laan, wethouder Andrée van Es (diversiteit) en voorzitter van stadsdeel West, Martien Kuitenbrouwer, hebben dinsdag de aftrap gegeven voor de campagne 'Discriminatie. Amsterdam is er klaar mee'.

De campagne past in een reeks maatregelen die ervoor dienen te zorgen dat iedereen in Amsterdam zichzelf kan zijn.

De gemeente wil de Amsterdammers oproepen actief op te treden tegen discriminatie. Door de hele stad komen posters te hangen die het onderwerp onder de aandacht moeten brengen.

Minder Amsterdammers voelen zich gediscrimineerd

13 januari 2011 | 22:35

Amsterdammers zijn negatiever over de vraag hoe mensen met een verschillende etnische of culturele achtergrond met elkaar omgaan in Amsterdam. In 2009 vond bijna de helft (48%) dat de omgang goed ging, nu is dat gedaald naar 38%.
Toch is het aandeel dat zich gediscrimineerd voelt kleiner geworden. In 2007 gaf 26% van de Amsterdammers aan in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd te zijn en in 2010 was dit 21%. Vooral Marokkaanse Amsterdammers voelen zich relatief vaak gediscrimineerd.
Er lijkt geen toename van discriminatie van homo's en joden, maar wellicht is er wel sprake van hardere en agressievere discriminatie van deze twee groepen.
Het merendeel van de Amsterdammers is niet gelovig, 18% van de Amsterdammers voelt zich verwant met het christendom en 13% voelt zich verwant met de islam. Van islamisering is nog steeds amper sprake.

Dat zijn enkele opvallende conclusies uit de Amsterdamse Burgermonitor 2010. Evenals in de voorgaande jaren werden ongeveer 3.000 Amsterdammers telefonisch, aan huis en online ondervraagd over hun relatie met de stad. Hieronder een uitgebreidere selectie van opvallende resultaten.

Achttien meldingen bij Marokkaans Meldpunt tegen Racisme en Discriminatie

13 januari 2011 | 13:47

Het Marokkaans Meldpunt tegen Racisme en Discriminatie in Amsterdam heeft sinds de oprichting in september achttien meldingen van discriminatie ontvangen van Marokkaanse Nederlanders die zich gediscrimineerd voelden op hun werk, op school of op straat. Medeoprichter Ab Jaafar meldt in De Telegraaf dat het vooral ging om verbale discriminatie en niet om geweld.

Het meldpunt werd opgericht door het Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen Racisme en voor Sociale Cohesie, waarin vrouwenorganisaties, moskeeën en andere maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd.

Het meldpunt werkt als een antidiscriminatiebureau dat fungeert naast de andere antidiscriminatiebureaus, ook in Amsterdam, waarmee het Meldpunt wil samenwerken. Het Nederlands/Marokkaans Netwerk kwam toch met een eigen meldpunt, omdat Marokkaanse Nederlanders niet vaak melding maken van discriminatie. Binnenkort wordt ook een meldpunt in Rotterdam geopend.

MDI reageert op beschuldigingen

06 januari 2011 | 10:21

Mohamed el Aissati uitte vorige week in De Pers en op dit weblog kritiek op de werkwijze van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Vandaag reageert Daniel Veenboer van het MDI.

El Aissati lijkt in zijn stuk te beweren dat het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) de aanwezigheid van discriminatie op internet structureel onderbelicht, door wél "keurige" websites in het onderzoek op te nemen en de websites van GeenStijl en de Telegraaf buiten beschouwing te laten. Bovendien heeft het MDI volgens El Aissati dermate weinig overtredingen waargenomen op de websites van Partyflock en YouTube dat ons onderzoek "geen enkel verband houdt met de realiteit". Naar aanleiding van zijn eigen steekproef komt El Aissati op een veel groter aantal strafbare uitingen uit op deze websites.

Republiek Allochtonië presenteert: jaaroverzicht integratie 2010

03 januari 2011 | 07:43

Voor degenen die nog willen terugblikken: Republiek Allochtonië biedt u een uitgebreid overzicht van de opmerkelijkste en best bekeken nieuws- en opinieberichten die het afgelopen jaar op het Allochtonenweblog (tot april 2010) en Republiek Allochtonië (vanaf april 2010) zijn verschenen.

Tijd voor een neutraal meldpunt discriminatie internet

31 december 2010 | 09:27

tekst: Mohamed Aissati

Afgelopen week kwam het (Meldpunt Discriminatie Internet) met een onderzoek naar het “moderatiebeleid interactieve websites”. Hoewel er een aantal relevante aanbevelingen instaan roept de onderzoeksopzet en de keuze van de onderzochte websites de nodige vraagtekens op.

Waarom zijn een ‘keurige’ site als Spunk wel, maar websites als Telegraaf.nl en GeenStijl.nl niet meegenomen in het onderzoek?

Het onderzoek wordt ongeloofwaardig waar het gaat om de geconstateerde overtredingen. Zo werden er op de website PartyFlock volgens het onderzoek (maar) 8 overtredingen geconstateerd.

Om te controleren of dit een realistisch aantal was ben ik zelf een onderzoekje gestart. Binnen 10 minuten had ik al enkele tientallen racistische reacties gevonden in 3 recente discussies op PartyFlock. Om een indruk te geven van de aard van de reacties hier een aantal citaten:

Antisemitisme op het internet is vooral autochtoon probleem

22 december 2010 | 12:15

Vooral autochtone Nederlanders maken zich op het internet schuldig aan antisemitisme. Ook neemt het antisemitisme niet significant toe. Dit blijkt volgens Trouw uit cijfers van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI).

Deze conclusies zijn opvallend, gezien recente uitspraken van Frits Bolkestein en het boek van Manfred Gerstenfeld die betoogt dat het antisemitisme in Nederland verontrustend zou toenemen en dat dit vooral zou komen door een toenemend antisemitisme onder moslims en allochtonen.

„In ieder geval op internet komt het meeste antisemitisme helemaal niet van moslims”, zegt Ronald Eissens van het MDI in Trouw. „En bovendien groeit het ook niet significant. Al sinds onze oprichting in 1998 maakt antisemitisme het leeuwendeel uit van discriminatie op internet. Dat percentage is stabiel en ligt gemiddeld op 30 procent. Het fluctueert wel een beetje: in 2007 en 2008 lag het iets lager, op 23 procent, en dit jaar is de prognose dat we op zo’n 29 procent komen. Die stijging duidt niet op een trend.”

Slechts 48 van de 404 meldingen die het MDI in 2010 kreeg, betreffen websites met een islamitische of allochtone signatuur, zoals Marokko.nl.

Polarisatie, radicalisering en discriminatie in Noord-Holland

15 december 2010 | 06:03

In opdracht van de provincie Noord-Holland is ACB Kenniscentrum vorig jaar gestart met een monitor, waaruit duidelijk moest worden in hoeverre verschillende partijen (gemeenten, welzijn, politie, migrantenorganisaties) in hun werkgebied processen van polarisatie, radicalisering en discriminatie tegenkomen.


Aanhoudende discriminatie Alevieten in Turks onderwijs

19 oktober 2010 | 07:25

‘Helemaal niets’ is het antwoord van advocaat Kazim Genç op de vraag wat de Turkse regering heeft gedaan om een einde te maken aan de discriminatie van Alevieten – een stroming binnen de islam – in het Turkse onderwijs. Genç won in 2007 een zaak over de verplichting tot het volgen van religieus onderwijs bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De uitspraak: de Turkse overheid mag Alevitische kinderen niet verplichten religieuze lessen op school te volgen. Genç: ‘Er is een verandering in de grondwet nodig, maar daar wordt geen haast mee gemaakt. Ondertussen voer ik nieuwe processen, die ik allemaal win maar waar telkens maar een paar mensen mee geholpen zijn.’

Twee keer discrimineren: café dicht

18 oktober 2010 | 08:37

Amsterdamse cafés en disco's die voor de tweede keer worden veroordeeld wegens discriminatie, worden vanaf 1 januari op last van de gemeente gesloten. Vanaf 2011 krijgen kroegen en discotheken die voor discriminatie zijn veroordeeld 'een gele kaart', bij een tweede veroordeling worden ze voor een nog onbekende periode gesloten. Dat verklaarde burgemeester Eberhard van der Laan vrijdagmiddag op de bijeenkomst 'Hoe tolerant is Amsterdam' in jongerencentrum Argan aan de Overtoom. Zo schrijft Het Parool.

De bijeenkomst stond in het teken van het toenemende geweld tegen homo's, de discriminatie van Marokkaanse jongeren en de mogelijke relatie tussen beide excessen. ''Zoals het geweld tegen homo's onacceptabel is, is ook discriminatie van Marokkaanse jongeren in het uitgaansleven en op de arbeidsmarkt onacceptabel,'' zei Van der Laan.

Vandaag in Argan: hoe tolerant is Amsterdam?

15 oktober 2010 | 08:31

Door geweld tegen homo’s en toenemende discriminatie van allochtone jongeren heeft het beeld van Amsterdam als tolerante en homovriendelijke stad schade opgelopen. Dit leidt onder meer tot een gevoel van onveiligheid onder homo’s en een gevoel van ontvreemding onder allochtone jongeren.

Veel Marokkaanse jongeren hebben het gevoel dat discriminatie tegen hen toeneemt en dat ze als groep worden gemarginaliseerd. Ze ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt en in het uitgaansleven. Terwijl onder de daders van anti-homogeweld relatief veel Marokkaanse jongens zijn.

Dat werpt de vraag op of discriminatie van Marokkaanse jongeren tegenover homo`s op zichzelf staat. Of komt hun gedrag (deels) voort uit het feit dat het te maken heeft met dat ook zij slachtoffers zijn van discriminatie?

Jongerencentrum Argan organiseert daarover vandaag een expertmeeting waarvoor jongeren, professionals en sleutelfiguren uit het maatschappelijk middenveld uitgenodigd. Ook burgemeester Van der Laan, wethouder Van Es en de stadsdeelbestuurders Achmed Baâdoud, Ronald Mauer ((beiden Nieuw-West), Lieke Thesingh (Oost), Marcel La Rose (Zuidoost) en Martien Kuitenbrouwer (West) zullen hun opwachting maken en het beleid op gebied van tolerantie verduidelijken.

Voor geïnteresseerde media:
Aanmelden via e-mail: Argan@sjadam.nl

Vier medewerkers AH to go schuldig aan discriminatie

11 oktober 2010 | 21:17

De rechtbank ’s-Gravenhage heeft vandaag drie (waarvan één voormalige) winkelmanagers van AH to go-vestigingen en een voormalige P&O-medewerkster van Stationsfoodstore veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke geldboete van € 1250 omdat zij zich in de uitoefening van hun beroep schuldig hebben gemaakt aan discriminatie naar ras. De managers hadden aangegeven tijdelijk geen prijd meer te stellen op Marokkaanse personeel.

De drie betrokken winkelmanagers hebben in verhoren door de politie verklaard dat zij inderdaad op enig moment bij P&O hadden aangegeven in elk geval tijdelijk geen Marokkaanse sollicitanten doorgestuurd te willen krijgen.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf ook rekening gehouden met het feit dat verdachten al intern zijn gestraft door een schriftelijke waarschuwing van hun leidinggevende en het feit dat de zaak al veel - voor verdachten negatieve - media-aandacht heeft gehad.

De rechtbank acht daarom al met al een deels voorwaardelijke geldboete, zoals geëist door de officier van justitie, in beginsel een passende bestraffing.

Echter, omdat verdachten niet of nauwelijks ruggensteun hebben gekregen vanuit de organisatie die eigenaar is van AG to go bij het (leren) omgaan met de (specifieke) problematiek van het personeelsbeleid in de AH to go vestigingen, terwijl verdachten vervolgens wel – op zichzelf beschouwd terecht - fors en kritisch zijn aangesproken op de wijze waarop zij die problemen het hoofd poogden te bieden, laat de rechtbank het in dit geval bij de oplegging van een geheel voorwaardelijke geldboete.

Geen hoofddoekverbod, maar boerkaplicht voor rechterlijke macht

10 oktober 2010 | 19:40

Een verbod op hoofddoekjes bij de rechterlijke macht lost niets op en is dus pure discriminatie. Wie een schijn van partijdigheid wil uitsluiten door het uiterlijk van rechters te uniformeren komt niet uit bij een hoofddoekverbod maar bij een boerkaplicht.

Aldus schrijft Bart Voorzanger. Hieronder het vervolg van zijn blog.

Moslims zullen hand in eigen boezem moeten steken

22 september 2010 | 16:34

tekst: Fouad Sidali

Onlangs werden zorgwekkende discriminatiemeldingen bij verschillende politiekorpsen vrijgegeven. Zorgwekkend omdat er sprake zou zijn van een toename van intolerantie en discriminatie van met name Joden en homosexuelen. Het landelijk Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, SMN, haast zich in een persbericht om ook aandacht te vragen voor discriminatie van Moslims.
Ook ik vind het triest dat in de conclusie van Poldis 2009 wordt gezegd dat het aantal discriminatie-incidenten op grond van etniciteit en herkomst juist de grootste categorie vormt maar verder geen aandacht verdient in de beeldvorming.
Hier ligt een taak voor het SMN zou je zeggen. Maar die taak wordt naar mijn mening niet juist ingevuld. In een persbericht zegt het SMN aan minister Hirsch-Ballin te zullen vragen om specifieke aandacht te besteden aan discriminatie van en geweld tegen moslims en Marokkaanse Nederlanders. Verder kan uit de persverklaring niet opgemaakt worden wat het SMN zelf gaat doen richting haar achterban.

Meer discriminatie tijdens recessie

08 september 2010 | 15:11

Het verschil in de kansen op een baan tussen autochtonen en migranten is in economisch slechte tijden groter dan in economisch gunstiger tijden. Dit duidt er op dat discriminatie in laagconjunctuur vaker voorkomt. Dat is een van de conclusies uit de Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010, die op 7 september is verschenen. Het rapport is geschreven door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met medewerking van Art.1 en in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook de overheid discrimineert

22 augustus 2010 | 14:29

Niet alleen in het bedrijfsleven, ook bij de overheid blijkt het lastig voor allochtonen een baan te bemachtigen.
Volgens de Discriminatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau komt dit doordat werkgevers, ook bij de overheid, te veel in stereotypen over etnische groepen denken. Een autochtoon met vergelijkbare eigenschappen en diploma's komt veel makkelijker binnen dan een niet-westerse allochtoon, vooral als het zijn of haar eerste baan is.

Antisemitisme neemt af, geweld tegen moslims neemt toe

01 juli 2010 | 14:57

Antisemitisme in Nederland neemt af, de discriminatie van moslims en Marokkanen neemt toe en ook het geweld tegen moslims is toegenomen. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Monitor Rassendiscriminatie. Uit de monitor blijkt ook dat de extreemrechtse straatformaties in Nederland in omvang zijn afgenomen. Wel is het internet nog een belangrijk medium voor discriminerende uitingen.

Allochtonen, kijk ook naar eigen wangedrag (Froukje Santing)

16 juni 2010 | 12:34

Ahmed Marcouch slaat in zijn bijdrage van 15 juni de spijker op de kop. Moslims in Nederland moeten, naar aanleiding van de overweldigende verkiezingswinst van de PVV, niet blijven hangen in ‘het is mijn recht om hier te zijn’. Ze moeten tonen dat ze daadwerkelijk betrokken zijn bij de samenleving. Hij geeft een paar goede tips hoe moslims hun positie kunnen versterken, maar verzuimt het meest wezenlijke onder de aandacht te brengen. In een open democratie als Nederland kun je niet selectief shoppen in het arsenaal van rechten en plichten. Je kunt niet eenzijdig strijden tegen het onrecht dat moslims wordt aangedaan als je niet bereid bent ook voor het onrecht dat anderen ondervinden op te komen. Dat schrijft Froukje Santing, freelance journaliste en MA student 'Islam in de moderne wereld'. Hieronder het vervolg van haar betoog.

EU: Nederland mag migranten niet discrimineren

15 juni 2010 | 20:33

Als Turken in Nederland als zelfstandige of als werknemer willen werken, betalen ze straks 60 euro voor een inreisvergunning en 41 euro voor een verblijfsvergunning. Dat geldt ook voor hun gezinsleden.

De ministerraad heeft daartoe besloten na een uitspraak van het Europese Hof.

Het hof oordeelde dat de leges voor Turken niet onevenredig hoger mogen zijn dan de leges die burgers uit EU-landen betalen. De zaak was aangespannen door de Europese Commissie."

CIDI doet aangifte tegen twitteraar

12 juni 2010 | 08:42

Het Centrum Informatie Documentatie Israel (CIDI) heeft woensdag aangifte gedaan tegen een twitteraar die bij herhaling beledigende en haat zaaiende uitspraken over Joden heeft rondgestuurd. De gebruiker van de microblogservice tweette uitspraken als: “Kill all Jews. #siegheil”, "reden waarom het Joodse volk tot de laatste man vergast moet worden", “we gaan die kankerflikkers van de aardbodem wissen!” en: “Als de Fuhrer nou zijn werk had afgemaakt was dit niet gebeurd. #siegheil”.

Nadat andere gebruikers hem hierop aanspraken, reageerde hij met: “Ik blijf bij m’n mening: Joden zijn tuig.” Hij voorzag zijn haattweets bovendien van hashtags, een soort inhoudsindexatie. Daardoor werden ze niet alleen naar zijn eigen volgers verspreid, maar bovendien naar iedereen die zocht naar die onderwerpen.

'Allochtoon heeft slechtere baan en lager salaris'

11 juni 2010 | 14:03

‘Allochtonen zijn vaker werkloos dan autochtonen. En allochtonen die werken, hebben gemiddeld slechtere banen en een lager inkomen dan autochtonen.’ Dat zegt de Utrechtse hoogleraar sociologie Frank van Tubergen (34) vandaag in zijn oratie over etnische ongelijkheid op de werkvloer.

AH to Go/Servex discrimineert

07 april 2010 | 08:44

Hoewel uit het onderzoek is gebleken dat er geen kandidaten van Marokkaanse afkomst zijn afgewezen, is op zichzelf wel direct onderscheid naar ras gemaakt. Servex erkent dit, maar vindt dat het onderscheid om allerlei redenen genuanceerd kan worden.

Integratie in beeld (2): extreemrechts op Youtube

05 maart 2010 | 12:18

Extreemrechts doet het goed op Youtube...

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Agenda

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië