Coördinator nodig voor structurele aanpak discriminatie

In nieuws door Roemer van Oordt op 10-06-2020 | 12:42

Discriminerend gedrag in de openbare ruimte komt structureel voor en heeft ernstige gevolgen. Twee derde van de mensen met een discriminatie-ervaring op straat, online of in het openbaar vervoer vertoont aanpassings- en mijdingsgedrag. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens op basis van de Jaarrapportage 2019 'Veilig jezelf zijn in het openbaar'. Het College roept de overheid op om een coördinator aan te wijzen voor de aanpak van discriminatie in de openbare ruimte. De vele antiracismedemonstraties onderstrepen volgens het College de hardnekkigheid van het probleem.

Het College concludeert dat discriminerend gedrag voor komt in de gehele samenleving; van het onderwijs en de werkvloer tot aan de openbare ruimte, zoals in de horeca, online en in de woonomgeving. Als voorbeelden geeft het College vrouwen die ’s avonds niet alleen over straat durven, homostellen die niet langer hand in hand durven te lope en mensen met een donkere huidskleur of niet-Westers uiterlijk die zich online niet meer durven uit te spreken. Cijfers van het College laten zien dat 28 procent van de mensen die discriminatie in de openbare ruimte ervaren, dat ook op grond van hun afkomst meemaken. Dus op grond van hun huidskleur, nationale of etnische afkomst of taal.

Mijdingsgedrag
In het jaarverslag valt te lezen dat bijna de helft van de personen die online gediscrimineerd zijn bepaalde websites of sociale media vermijdt. Een op de vijf personen die in het openbaar vervoer gediscrimineerd zijn, neemt niet langer trein, tram, bus of metro. Een op de vijf vrouwen past de kleding aan en bijna de helft van de mensen met een beperking geeft aan vaker thuis te blijven. Ook zijn er gelovigen die door discriminatie-ervaringen niet langer openlijk uitkomen voor hun religieuze identiteit. Discriminerend gedrag belemmert dus ook de uitoefening van andere mensenrechten, zoals het recht op godsdienstvrijheid, aldus het College  

Coördinator
In de jaarrapportage beveelt het College de overheid aan om een coördinator aan te wijzen voor de aanpak van discriminerend gedrag in de openbare ruimte. Deze coördinator kan ervoor zorgen dat de overheid een overkoepelende, integrale en structurele aanpak van alle vormen van discriminerend gedrag ontwikkelt. Deze aanpak moet zich richten op alle vormen van discriminerend gedrag (van beledigingen tot aan fysiek geweld), op alle openbare locaties (van de woon- en online omgeving tot aan de horeca en openbaar vervoer) en op alle discriminatiegronden.

Niet normaliseren
Het College waarschuwt voor normalisering van discriminerend gedrag. Om normalisering te voorkomen ziet het College belangrijke rol voor de overheid in het blijven werken aan bewustwording en blijft uitstralen dat iedereen een plek heeft in de samenleving. Daaraan draagt bij dat bewindslieden en politici zich uitspreken wanneer ernstige discriminatie-incidenten zich hebben voorgedaan.

Betere registratie discriminatie
Zoals al vaak op dit weblog besproken doen relatief weinig mensen melding van discriminatie. Dat laat ook de jaarrapportage 'Veilig jezelf zijn in het openbaar' weer zien. Zeven op de tien mensen die discriminatie hebben ervaren melden het niet, concludeert het College  Zij hebben er bijvoorbeeld weinig vertrouwen in dat hun melding tot resultaat zal leiden of zij vinden het incident niet serieus genoeg om te melden. Dat laat volgens het College zien dat discriminatie soms al genormaliseerd is. Om discriminerend gedrag tegen te gaan beveelt het College tenslotte aan dat meldinstanties, zoals de politie, discriminatie expliciet signaleren bij en verwerken in meldingen en aangiftes. Dat gebeurt volgens het College nu nog niet altijd. 

Voor de hele jaarrapportage: klik hier (PDF)

Lees ook:

Meer over discriminatie op dit blog


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email
 


Meer over coördinator, college voor de rechten van de mens, discriminatie.

Delen: