Herdenking en reacties gruwelijke moord Samuel Paty

In nieuws door Roemer van Oordt op 26-10-2020 | 14:14

De op 16 oktober onthoofde Franse leraar Samuel Paty wordt morgen herdacht in de Tweede Kamer. Er was nogal wat commotie over het gebrek aan reacties vanuit politiek en samenleving. Premier Rutte sprak afgelopen vrijdag van een "afschuwelijke terreurdaad" en levert morgen namens het kabinet een bijdrage aan de herdenking. Vandaag en vorige week verschenen er onder andere de hieronder weergegeven reacties van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) en van het Veiligheidspact tegen Discriminatie, waarin onder meer organisaties van moslims, joden, christenen en lhbtiq+-ers zijn vertegenwoordigd.

Verklaring Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims

Druk vanuit ouders op lessen is onaanvaardbaar

Afgelopen week zijn wij opgeschrikt door de afschuwelijke moord in Frankrijk op Samuel Paty, een docent maatschappijleer. Het is ongehoord dat deze docent is onthoofd omdat hij leerlingen wilde leren hoe om te gaan met vrijheid van meningsuiting in een pluriforme samenleving. Het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) veroordeelt dit brute geweld op de meeste krachtige manier en wij leven mee met de nabestaanden en de Franse samenleving.

Zowel in het Oude Testament - Tenach - als in de Koran staat dat ‘wanneer iemand een ander doodt, doodt hij alle mensen, en wanneer iemand een ander redt, redt hij alle mensen’. OJCM kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat onze jongeren leren omgaan met maatschappelijke diversiteit en dat zij leren functioneren in een samenleving waar vrijheid, gelijkwaardigheid en de rechtstaat leidende principes zijn. Alle vakdocenten moeten in staat worden gesteld hun lessen in te richten volgens hun vakkennis. Nooit mag druk vanuit de ouders of verlegenheid van de docenten een belemmering zijn om deze leidende beginselen uit te dragen.

Extremistische groepen en personen, al dan niet religieus gemotiveerd, die deze grondbeginselen niet accepteren en zich inspannen om de samenleving te ontwrichten, moeten met kracht bestreden worden. Wij hebben het vertrouwen dat de autoriteiten dit soort terroristen op een gepaste manier bestrijden, binnen de kaders van de rechtstaat.

OJCM zet zich dagelijks in voor een harmonieuze samenleving. Wij staan schouder aan schouder tegenover dit soort vijanden van onze samenleving. Geïnspireerd door onze religieuze tradities staan wij voor een sterke maatschappelijke samenhang gebaseerd op vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en de rechtsstaat.

Zie ook: de webiste van het OJCM


Verklaring Veiligheidpact tegen DiscriminatieReactie gruwelijke moord op Samuel Paty

Het Veiligheidspact tegen discriminatie heeft met afschuw kennisgenomen van de brute moord op de Franse docent Samuel Paty. Hij werd onthoofd door een terrorist, die zijn daad beging uit naam van de islam, als wraak voor het tonen van beledigende karikaturen van de profeet Mohammed in de klas. Wij spreken ons medeleven uit met de familie en de scholengemeenschap in Conflans-Sainte-Honorine, een voorstad van Parijs.

Verschillen in levenswijze en verschillen van mening kunnen inzet zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om over te gaan tot verbaal of fysiek geweld.

Het recht op onderwijs, de vrijheid van meningsuiting en het recht om niet gediscrimineerd te worden zijn fundamenten voor goed onderwijs en een gezond en veilig schoolklimaat, overal ter wereld. Tegelijkertijd mag het bestrijden van terrorisme en extremisme niet uitmonden in stigmatisering van gemeenschappen. Moslimgemeenschappen in Frankrijk hebben deze afschuwelijke daad in scherpe bewoordingen afgekeurd. Laat de moord op Samuel Paty in Frankrijk geen voer zijn voor polarisatie op Amsterdamse scholen.

Het Veiligheidspact onderstreept dat contact, dialoog en onderlinge solidariteit hét antwoord zijn op verharding in de samenleving en het instrument tegen intolerantie, discriminatie en geweld. We laten ons niet uit elkaar drijven.

Zie ook: de Facebookgaina van het Veiligheidspact

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 


Meer over moord, ojcm, samuel paty, terrorisme, veiligheidspact tegen discriminatie.

Delen: