Cinema Arabe: Nothing is forgiven

13 april 2017 | 16:39

De negende editie van Festival Cinéma Arabe vindt plaats van 11 t/m 17 april in Amsterdam, in Rialto, De Balie en Podium Mozaïek. Daarnaast zal een prachtige selectie uit het programma vertoond worden in LantarenVenster in Rotterdam, de Verkadefabriek in Den Bosch, het Filmhuis in Den Haag en Lumière Cinéma in Maastricht, tussen 15 en 23 april.

Eén van de films die draait is Nothing is forgiven, een documentaire over journaliste en activiste Zineb El Rhazoui. Zij was boegbeeld van de 20 februari-beweging tijdens protesten in Rabat en overleefde een paar jaar later als redacteur van Charlie Hebdo de terreuraanslagen.

Een zerk voor Charb

30 januari 2016 | 09:40

Ter nagedachtenis van een fundamentalist van de vrije meningsuiting

Tekst: Eric Hulsens

Twee dagen voor hij vermoord werd, voltooide Charb, de directeur van Charlie Hebdo, de tekst van een pamflet, opgevat als een open brief aan de mensen die het begrip islamofobie gebruiken en volgens hem op die manier het racisme in de kaart spelen. Zonder dat hij dat wilde, werd die brief zijn testament. Hier een kritische blik op de gedachten van de kapitein van een zinkend schip.

Doof en blind Nederland

18 november 2015 | 11:41

Door: Anja Meulenbelt

“Dit is een aanslag op onze manier van leven”, zegt Samsom. Dat is politiek gezien wel erg oppervlakkig en onnozel. Hoezeer we het eens kunnen zijn over de afschuwelijkheid van de aanslagen, we hoeven ook niet blind te zijn voor de voedingsbodem aan haat tegen het Westen die wij zelf hebben veroorzaakt. De burgers die zijn gestorven zijn onschuldig. Het Westen is dat niet. Ik schrijf daar ook over in Kwart over Gaza en ik kom erop terug.”

Je ne suis pas un de ces cons de Charlie!

12 februari 2015 | 09:39

Tekst: Eric Hulsens

Charlie Hebdo vertegenwoordigt een westerse vorm van fundamentalisme, dat van de ongelimiteerde en ongeremde vrijheid van meningsuiting. Dat stelt Eric Hulsens. Veel van wat Charlie Hebdo deed, was volgens hem schadelijk, een onwijs gebruik van de vrijheid van meningsuiting. Een voorpublicatie uit Hulsens' binnenkort te verschijnen boek: Bloot of boerka?

Meer of minder Westerse arrogantie?

03 februari 2015 | 09:07

Tekst: Leo Lucassen

Waren de aanslagen in Parijs een koekje van eigen deeg? Volgens Sander van Walsum (in de Volkskrant van zaterdag 17 januari) is dat onzin en hij pleit in plaats daarvan voor een groter zelfbewustzijn en wat meer Europese arrogantie. Hoewel er niets mis is met het etaleren van universele waarden als gelijkheid, tolerantie en vrijheid van meningsuiting, gaat zijn pleidooi te gemakkelijk voorbij aan de koloniale wortels en mondiale dimensie van het hedendaagse Jihadistische terrorisme. Dat komt namelijk voort uit de puinhopen van de Russische en later Amerikaanse en Westerse (militaire) interventies in het Midden Oosten, maar ook uit de onvoorwaardelijke steun aan Israël en de positie van de Palestijnen.

Misschien toch maar een kopje thee drinken?

02 februari 2015 | 09:59

Door: Thijl Sunier

Terwijl Europa op zijn kop stond na de aanslagen in Parijs was ik op werkbezoek in Indonesië. Ook daar was de aanslag voorpaginanieuws, maar de roering was niet te vergelijken met de storm die in Europa woedde. Toen ik terugkwam was het stof enigszins neergedaald en kon ik met enige distantie de commentaren tot mij nemen.

Sallahedine achter de schermen bij Mijn Vrijheid Jouw Vrijheid

25 januari 2015 | 10:12

Salaheddine vraagt aan bekende Nederlanders na de uitzending van het programma Mijn Vrijheid Jouw Vrijheid of moslims zich moeten uitspreken tegen de aanslagen van Parijs of niet.

Hij spreekt onder andere met Appa, Eva Jinek, Art Rooijakkers, Andries Knevel en Peter R. de Vries.

Cartoondebat (2): Vrijheid overstijgt tegenstellingen (reactie op Martijn de Koning)

23 januari 2015 | 09:47

Tekst: Ikje Ergens

De antropoloog Martijn de Koning, medeauteur van het rapport "Eilanden in een zee van ongeloof: het verzet van activistische da'wa-netwerken in België, Nederland en Duitsland", had na de terroristische aanslag op Charlie Hebdo het verzoenende stuk kunnen schrijven dat zijn betoog"Denk even na voor je islamofobe cartoons verspreidt" in de Volkskrant van 17 januari niet is geworden. Hij bestendigt de wij-zij-tegenstelling tussen niet-moslims en moslims in plaats van die te helpen overbruggen.

Het spijt mij

18 januari 2015 | 09:58

Beste leerlingen van het Kennemer College in Heemskerk,

Afgelopen week is tot mijn spijt door jullie directie een getekende poster van twee zoenende mannen weggehaald. De docent die deze poster had opgehangen, is ernstig toegesproken en berispt. Hij had klaarblijkelijk zijn taken als onderwijzer volledig verkeerd geïnterpreteerd.

Een deel van jullie had deze poster als kwetsend te ervaren. Een moslim en een niet moslim, van hetzelfde geslacht, zoenend, zo maar zichtbaar voor iedereen. Een belediging voor gelovigen, vonden sommigen. Ik weet niet of deze jongeren de bijgaande tekst ‘Liefde is sterker dan haat’ ook te kwetsend vonden.

Na de terreuraanslagen: 'Hoe nu verder?'

15 januari 2015 | 10:10

Door: Hanneke Gelderblom-Lankhout

Joden, moslims en christenen moeten samen duidelijk maken dat geen enkele godsdienst een vrijbrief geeft tot het plegen van moord op andersdenkenden, zegt Hanneke Gelderblom

Koester die diversiteit van moslims in Nederland!

14 januari 2015 | 20:00

Door: Roemer van Oordt

Als er de afgelopen week voor iedereen nu eindelijk toch echt iéts duidelijk moet zijn geworden: moslims zijn geen eenheidsworst. Jippie! De imaginaire ‘moslimgemeenschap’ blijkt, weinig verrassend, in hun secundaire reactie op de terreur in Frankrijk voor de zoveelste keer allesbehalve een monolithisch blok. Laten we die diversiteit vooral koesteren en niet belerend proberen in te polderen door hén te vertellen wat wíj vinden dat zíj moeten doen.

Hypocriete borstklopperij

14 januari 2015 | 13:13

Tekst: Giorgio Touburg

De afgelopen dagen heb ik me erg druk gemaakt. Onverholen oorlogsretoriek, zogenaamde 'hoeders van het vrije woord' die op andere dagen totale kneveling van Nederlanders met een bepaald geloof voorstaan, mensen die voor het gemak vergeten dat in de 'war on terror' en bij het gros van aanslagen met een 'islamitisch oormerk' vooral islamitische slachtoffers vallen, premiers die iets prevelen over vrijheid terwijl ministers uit datzelfde kabinet onze burgerrechten met een sloophamer te lijf gaan en colleges van bestuur die hoog opgeven over persvrijheid, maar lijken te zijn vergeten dat hun universiteit enkele jaren geleden een hoogleraar heeft weggestuurd vanwege zijn werk voor een buitenlandse tv-zender. Ik wilde er de afgelopen dagen graag iets over schrijven, maar het is allemaal al gezegd, bovendien door mensen wiens standpunt veel meer doorleefd is dan dat van mij. Ik ben in dit retorische geweld een relatieve buitenstaander, een blanke, hoogopgeleide, heteroseksuele man, allemaal categorieën die door de eeuwen heen nauwelijks zijn geproblematiseerd.

Asis Aynan: #weljouwislam

14 januari 2015 | 12:07

Toen schrijver Asis Aynan las over de actie #nietmijnislam dacht hij aan de woorden van een bekend columnist: ‘Moslims gaan met iedereen in gesprek, behalve met zichzelf.’

Hij schrijft in een column bij Foliaweb: "De islam bestaat uit het volgende systeem: één god, één boek, en één opperprofeet. Iedere moslim put zijn overtuiging uit dat ene systeem. Dus: #weljouwislam."

Hi noemt de #nietmijnislam-actie treurig, zwak en onwaar, omdat zowel de vredelievende als de gewelddadige moslim in dezelfde islam geloven.

Organisaties Marokkaanse Amsterdammers: "Stop gijzeling van de islam en moslims door extremisten en islamofoben"

13 januari 2015 | 17:46

Op zondag 11 januari organiseerden een aantal Marokkaanse zelforganisaties een bijeenkomst over de positie van Marokkaanse Amsterdammers in de Amsterdamse samenleving. Vanzelfsprekend drukten de gebeurtenissen van de afgelopen dagen een stempel op deze bijeenkomst. De aanwezigen betoonden aan het begin van de bijeenkomst hun medeleven met de slachtoffers en nabestaanden.

Ze gaven onderstaande verklaring uit onder de titel: Stop de gijzeling van de islam en moslims door extremisten en islamofoben"

Een ritueel debat met hypocriete trekjes

12 januari 2015 | 23:09

Tekst: Ewoud Butter

Ik kan zonder risico Mark Rutte voor een hoerenzoon uitmaken, maar wanneer ik de Koning voor een hoerenzoon uitmaak, heb ik een probleem. Dan maak ik me schuldig aan majesteitsschennis. Als ik pech heb, kan me dat een gevangenisstraf van 5 jaar opleveren.

Over terreur en satire

10 januari 2015 | 17:20

Het is verleidelijk – nu weer even meer dan ooit – terroristen te zien als onmensen die zich eigenhandig en definitief buiten de samenleving plaatsten, en eensgezind pal te staan voor de vrijheid van meningsuiting als hoogste waarde van onze zwaar bedreigde democratie. Mij dunkt dat we daarmee twee vrij wezenlijke fouten dreigen te maken.

tekst: Bart Voorzanger

Wie wint met het opblazen van Charlie Hebdo?

10 januari 2015 | 16:11

Tekst: Linda Duits

Vol verbazing las ik gisteren over de hoge aantallen mensen die in Nederland JeSuisCharlie-demonstraties bezochten. Nederlanders komen niet zomaar in beweging en zelfs tegen belangrijke thema’s is de afgelopen jaren in Nederland maar mondjesmaat gedemonstreerd. Waarom nu dan wel? De vraag waarom mensen demonstreren is nauw verweven met de vraag wat mensen ermee willen bereiken. Ook daar verbaasde ik me gisteren over. Wat was de inzet?

The Day After

10 januari 2015 | 16:05

Tekst: Eerstkoffie

Even terug in Nederland, spreek ik met een maat af in Amsterdam. Hij pikt me op bij het centraal station, leidt me richting de auto, geparkeerd in de garage naast de Bijenkorf.
We kletsen wat ditjes en datjes. Aangekomen bij de Mini Cooper van zijn vrouw, vraag ik hem of zij die wel kon missen.
“Ik vind het ding ook goed sturen. En Nour is naar Marokko, naar haar ouders.”
“Is het goed met haar? Met de familie?”
Hij klikt de Mini weer op slot. Ik kijk hem aan.”Kom, Kof, we gaan even een slokje doen. Ik wil nog niet weg.”
In stilte lopen we verder de stad in.
Op de Dam stopt hij. Blijft staan en kijkt me daarna aan.
“Mo, wat is er?”
“Het heeft ons getroffen, de afgelopen dagen.”
“Wat?” vraag ik voor de zekerheid. Het blijft lang stil. “Vertel, Mo.”

#Nietmijnislam

08 januari 2015 | 14:23

Genoeg is genoeg. (..) We hebben genoeg van diegenen die onze religie van vrede hebben gekaapt. Zij die onze religie van harmonie verminken met hun extreme ideeën en interpretaties. Zij die ons, moslims en niet-moslims, bedreigen en kwetsen omdat wij niet willen leven als zij. Deze personen en groepen claimen dat hun gewelddadige daden gerechtvaardigd worden door de islam. Die gevaarlijke en onjuiste interpretatie van de islam uit zich in intolerantie, onverdraagzaamheid, dwang en geweld.

Dat schrijven de initiatiefnemers van de facebookgroep #Nietmijnislam. Zij roepen Nederlandse moslims op een filmpje te plaatsen, waarin ze aangeven waarom de aanslag in Parijs niet hun islam vertegenwoordigt.

Opnieuw diverse steunbetuigingen migranten-, vluchtelingen- en moskeeorganisaties aan slachtoffers Parijs

08 januari 2015 | 13:43

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft de bij haar aangesloten organisaties en alle moskeebesturen gevraagd om de komende dagen uitgebreid stil te staan bij deze afschuwelijke terreurdaad. Het CMO roept tevens haar achterban op deel te nemen aan verschillende steunbetuigingsactiviteiten in verschillende steden. Op belangrijke momenten zoals vrijdagpreek van 9 januari a.s. zullen de imams hun afschuw blijven uitspreken over deze gruwelijkheid. Dat heeft het CMO in een vandaag gepubliceerd persbericht laten weten.

Behalve het CMO, kwamen ook de Turkse arbeidersvereniging HTIB, de Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) en de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) met een verklaring. Gisteren spraken al diverse andere organisaties hun afschuw uit over de aanslagen. In updates het persbericht van de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON)en een verklaring van Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN).

Marokkaans jongerencentrum Argan organiseert protestmars. Moslimorganisaties veroordelen aanslag

07 januari 2015 | 21:04

Het Amsterdamse jongerencentrum Argan organiseert morgen een protestmars tegen terreur. "Wij mogen niet toelaten dat onze samenleving wordt ontwricht en dat angst de boventoon voert" schrijft het jongerencentrum in een oproep op facebook. De mars begint om 18 uur op de Dam en leidt naar het Franse consulaat aan de vijzelgracht.

Ook andere moskee- en migrantenorganisaties hebben verklaringen uitgegeven waarin ze hun afschuw uitspreken over de aanslag vandaag in Parijs.

Aanslag op Charlie Hebdo (minstens 11 doden) is aanslag op vrijheid van meningsuiting

07 januari 2015 | 12:56

In Parijs zijn bij een aanslag op het redactiekantoor van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo minstens elf doden gevallen. De angst bestaat dat het dodental zal toenemen. Er zijn ook elf gewonden, van wie er vijf in kritieke toestand verkeren.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië