Jaaroverzicht Integratie en immigratie 2017

In achtergronden door Ewoud Butter op 28-12-2017 | 22:46

Op Republiek Allochtonië deden we ook in 2017 verslag van de langlopende maatschappelijke discussie die we in Nederland voeren over 'het integratievraagstuk'. Meer nog dan voorgaande jaren legden we het afgelopen jaar de nadruk op  achtergrondartikelen en factchecks.  We blikken nog één keer terug. Waar ging het politieke en maatschappelijke debat over, wat waren de hypes en welke stukken werden het meest gelezen? Een selectie van de ruim 400 artikelen die het afgelopen jaar gepubliceerd werden.

We danken u voor uw aandacht dit jaar, voor uw bijdragen en reacties en voor de donaties die we als blijk van waardering mochten ontvangen. We wensen u een liefdevol, gezond, vrolijk, kritisch en vrij 2018 toe!

1.  Achtergrondartikelen en factsheets


Demografie

Hoeveel buitenlanders wonen er in Nederland? Hoeveel Nederlanders hebben ouders of voorouders die in het buitenland geboren zijn? Welk percentage van de inwoners van Nederland heeft een Nederlands paspoort? 75%? 85%? Meer? Hoeveel 'allochtonen' wonen er in Nederland? En welke herkomstgroep is het grootste? De feiten op een rij. Lees de meest recente cijfers hier. En:

Over politiek en beleid en verkiezingen:

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart zijn zestien Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond gekozen in de Tweede Kamer. Dat zijn er vijf meer dan bij de verkiezingen van september 2012. Het gaat om negen Marokkaanse Nederlanders en zeven Turkse Nederlanders. De VVD, GroenLinks, D66 en DENK leveren ieder drie Kamerleden met een migratieachtergrond. Lees meer hier:

Over discriminatie, racisme

In 2017 publiceerden we drie keer een update van de lijst met haatmisdrijven gericht tegen moskeeën. Deze lijst publiceren we sinds 2010. De laatste versie, van november 2017, vindt u hier.

Radicalisering, extremisme en polarisatie

Het best gelezen artikel in deze categorie ging over de populariteit van Altright/altrechts  in Nederland onder hoogopgeleide (extreem)rechtse jongeren. Ook werd ingegaan op de band met Forum voor Democratie. Het artikel kreeg onder andere veel aandacht, onder andere van het NRC,  omdat we in dit artikel, niet voor de eerste keer overigens, aandacht vroegen voor lijsten die in extreemrechtse kringen rond gaan met 'joodse Nederlanders' en 'volksvijanden'.  Het artikel leidde tot ophef op sociale media en meldingen bij het Meldpunt internetdiscriminatie (MiND) en het CIDI.

Veiligheid

Sinds de jaren 80 wordt er discussie over gevoerd: zijn bepaalde bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond (tot voor kort allochtonen) crimineler dan andere groepen? Is het een taboe om hierover te spreken?  In hoeverre spelen religieuze of culturele factoren een rol? Is de etnische achtergrond wel relevant?  Of is het niet relevant en draagt het benoemen van etnische kenmerken in daderprofielen alleen maar bij aan etnisch profileren?  In deze factsheet cijfers, verklaringen en het beleid.

Islam en moslims in Nederland (en België)

Volgens PEW research is op dit moment 7,1% van de Nederlandse bevolking moslim. Dit aandeel zou tot 2050 kunnen stijgen tot 15% van de bevolking. Dat blijkt uit een rapport dat dit najaar is gepubliceerd. Op de rekenmethode van PEW research valt echter wel wat af te dingen. Lees: PEW Research schat het aantal moslims in Nederland te hoog in En verder:

Media

Zie ook de factchecks hieronder en:

Onderwijs en arbeid

Het goede nieuws is dat de economie aantrekt en dat de werkloosheid onder de beroepsbevolking flink afneemt en dat alle bevolkingsgroepen hiervan profiteren. Maar de werkloosheid blijft wel aanzienlijk verschillen naar herkomst. Lees: Werkloosheid onder Nederlanders met niet-westerse migratieachtergrond blijft 2,5 keer zo hoog En verder:

Historisch

Deze zomer werd  een onderzoek naar Turkse Nederlanders en hun organisaties naar de Tweede Kamer gestuurd. Het was niet de eerste keer. Lees: Twintig jaar onderzoek naar Turkse Nederlanders, integratie en de Lange Arm En verder:

Divers

Factsheets voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS)

    Voor KIS maakte Ewoud Butter dit jaar de volgende twee factsheets:


2.   Factchecks


Integratie, immigratie en islam blijken bij uitstek onderwerpen waarover politici, media of opiniemakers gemakkelijk ongefundeerde uitspraken over doen. Samen met het weblog sargasso.nl lanceerde Republiek Allochtonië in 2017 de website stellingchecker.nl waarop vooral in aanloop naar de verkiezingen veel uitspraken van politici gefactcheckt werden. Op Republiek Allochtonië verschenen in 2017 onder andere de volgende factchecks:


3. Opinie


De volgende opinie-artikelen, om willekeurige volgorde, werden in 2017 het best gelezen:

 

En nu kun je om je kennis te testen de Quiz doen

Steun Republiek Allochtonië

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons werk? We kunnen uw steun heel goed gebruiken. U kunt doneren door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al heel blij. Meer mag ook! Sinds kort kunt u ook via Ideal betalen, kijk hier: http://www.republiekallochtonie.nl/steun-ons-doneren

Gezocht: redacteuren, factcheckers columnisten

Republiek Allochtonië is op zoek naar redacteuren, columnisten en factcheckers. Onderzoekers die de resultaten van hun onderzoek met een breder publiek willen delen zijn van harte welkom, maar ook wanneer je graag uitspraken van politici of anderen wil factchecken of wanneer je zo nu en dan een achtergrondartikel of een nieuwsberichtje wil schrijven. Interesse? Stuur een mailtje naar: info@republiekallochtonie.nl

Zie ook:

           

Foto: Flickr


Meer over 2017, immigratie, integratie, jaaroverzicht.

Delen: