Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. De cijfers

16 november 2014 | 11:45

Hoeveel buitenlanders wonen er in Nederland? Hoeveel Nederlanders hebben ouders of voorouders die in het buitenland geboren zijn?
Welk percentage van de inwoners van Nederland heeft een Nederlands paspoort? 75%? 85%? Meer?

Hoeveel 'allochtonen' wonen er in Nederland? En welke herkomstgroep is het grootste? Zijn dat 'de Marokkanen', zoals de meerderheid van de Nederlanders volgens een recent onderzoek van Ipsos denkt, of is het een andere groep? Wonen er meer Spanjaarden of Somaliërs in Nederland? Is 1 op de 10 Nederlanders van Turkse afkomst? Of is het misschien 1 op de 25 of 1 op de 50?

In dit artikel zetten we de cijfers op een rij. Deze cijfers worden geregeld geactualiseerd. Dit gebeurde voor het laatst op 8 september 2016.

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat het aantal inwoners van buitenlandse afkomst te hoog is.
Dat bleek drie jaar geleden uit een peiling van Ipsos. Ruim een kwart van de Nederlanders vindt het percentage inwoners van buitenlandse herkomst precies goed en 2 procent vindt het te laag. Het aantal inwoners van buitenlandse komaf  in de eigen omgeving vindt overigens nog maar 24 procent te hoog. 

'Er zijn te veel buitenlanders' wordt vaak gehoord. Maar, wat wordt er dan met buitenlanders bedoeld? En hoeveel zijn het er dan? Republiek Allochtonië zet met behulp van het CBS een aantal cijfers op een rij. Het gaat in de meeste gevallen om de cijfers van 1 januari 2016 toen er in Nederland 16,9 miljoen mensen woonden. Voor het leesgemak zijn de getallen in de meeste gevallen afgerond. 

Nederlander of buitenlander?

Op de vraag wie er Nederlander of buitenlander is, kun je kijken naar de nationaliteit. In dat geval is iedereen met de Nederlandse nationaliteit een Nederlander. Buitenlanders zijn dan de mensen die wel in Nederland wonen, maar niet over een Nederlands paspoort beschikken.

Op 1 januari 2016 beschikte volgens het CBS  94,7% van de inwoners in Nederland over de Nederlandse nationaliteit. Dat zijn ruim 16 miljoen Nederlanders. Er woonden aan het begin van dit jaar  900.000 buitenlanders in Nederland. Deze 5,3% van de bevolking beschikte niet over de Nederlandse nationaliteit.

De meeste van hen (563.000) waren afkomstig uit een ander Europees land, 133.000 hebben een paspoort van een Aziatisch land, 82.000 kwamen uit een Afrikaans land, 45.000 uit Nooord- en Zuid-Amerkis en 4300 uit Oceanië. Van 74.000 inwoners is de nationaliteit niet bekend of deze inwoners zijn statenloos.

De grootste groep inwoners met een ander dan Nederlands paspoort wordt gevormd door Polen.

Grootste groepen met andere nationaliteit dan de Nederlandse
Nationaliteit
aantal inwoners
Polen 110.000
Turks 75.000
Duits 72.000
Brits 44.000
Marokkaans 42.000
Belgisch 31.000
Chinees 30.000
Italiaans 29.000
Spaans 27.000

cijfers: CBS/ Ewoud Butter

Net buiten de top 10 vallen de inwoners met een Syrisch paspoort (25.000). De Syriërs vormen de snelst groeiende groep. Het aantal inwoners met de Syrische nationaliteit verdrievoudigde in 2015. Ook bij het aantal Eritreers was bijna sprake van een verdrievoudiging (van ruim 3000 naar 9000). Het aantal inwoners met een paspoort van Burger Antigua en Barbuda verdubbelde: van 1 naar 2 inwoners van Nederland.

Opvallend is verder dat er in vergelijking met 1 januari 2015 sprake was van een afname van het aantal inwoners:

- met de Turkse nationaliteit (van 78.000 naar 75.000),
- met de Marokkaanse nationaliteit (van 45.000 naar 42.000) en van inwoners
- met de Surinaamse nationaliteit (van 5400 naar 5300).

Eerder bleek ook al dat de groep mensen die vorig jaar naar Turkije, Suriname en Marokko emigreerde groter was dan de groep immigranten uit deze landen.

Dubbele nationaliteit

Ja, maar er zijn toch ook Nederlanders die ook nog een ander 'eigen land' hebben, mensen met een dubbele nationaliteit? Ja, dat klopt.

Van de 16,9 miljoen Nederlanders hadden er op 1 januari 2014 (recentere cijfers heb ik niet gevonden) 1,3 miljoen ook nog een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Dat is 7,8% van de Nederlandse bevolking. Het gaat zowel om Nederlanders die vanaf hun geboorte Nederlander zijn als om Nederlanders die op latere leeftijd tot Nederlander genaturaliseerd zijn.

De meeste mensen met een dubbele nationaliteit (629.000) hebben behalve de Nederlandse nationaliteit vooral een andere Europese nationaliteit. Het gaat om Duitsers (61.000), Britten (45.000), Belgen (34.000), Italianen (25.000), Polen (20.000), Fransen (19.000), Iraniërs (19.000), Surinamers (17.000), Bosniërs (16.000 ), Spanjaarden (15.000), Egyptenaren (15.000) en Amerikanen (15.000).  

De grootste groepen Nederlanders met een dubbele nationaliteit zijn van Marokkaanse (321.000)  en Turkse (312.000)  herkomst. Dat betekent dat 83% van de Marokkaanse Nederlanders (totaal 386.000) en 79% van de Turkse Nederlanders (totaal 397.000) over een dubbele nationaliteit beschikt.

Geboren in Nederland of buitenland

Een andere methode om een onderscheid te maken tussen 'Nederlanders' en 'buitenlanders' is het geboorteland. Heel simpel: ben je in Nederland geboren, dan ben je een Nederlander, ben je in het buitenland geboren, dan ben je een buitenlander.

Volgens deze definitie is bijna 90% van de inwoners Nederlander. 

Geboorteland
Nederland 15.040.000  89 %
Buitenland 1.860.000 11%

 cijfers: cbs.nl/ ewoud butter

'Echte Nederlanders'?

Ja maar, kan dan worden geroepen, 'echte Nederlanders' zijn de inwoners waarvan ook de voorouders altijd al in Nederland woonden.

Volgens deze definitie bestaat waarschijnlijk slechts 2% van de Nederlandse bevolking uit 'echte Nederlanders'. Dat zijn ongeveer 340.000 mensen. De overige 98% van de Nederlanders heeft (ook) buitenlandse voorouders. Migratiedeskundige Leo Lucassen verklaarde bij de lancering van de site vijf eeuwen migratie: ,,Bij migratie denken mensen al snel aan de periode na de oorlog, toen Molukkers, Indische repatrianten, Turken, Marokkanen en zo verder naar Nederland kwamen. Dat de migratie in vroeger eeuwen minstens zo omvangrijk was, zoals in de Gouden Eeuw, lijkt uit het bewustzijn weggezakt. Toch hoeven de meeste Nederlanders niet ver in hun stamboom terug te gaan of ze stuiten op buitenlandse voorouders. Het begrip ‘autochtoon’ is dus zeer misleidend. Het beeld van een stabiele Nederlandse bevolking die pas in de afgelopen halve eeuw ingrijpend door immigratie is veranderd, getuigt van een gebrekkig historisch inzicht. Het is hard aan correctie toe.’’

Autochtonen - allochtonen (Nederlanders met een migratieachtergrond)

Het begrip 'autochtoon' waar Lucassen naar verwijst, wordt in Nederland vaak gebruikt om een onderscheid te maken met 'allochtonen'. Tegenwoordig wordt gesproken over Nederlanders met een migratieachtergrond. 

Het CBS definieert een autochtoon als iemand "van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren". Een allochtoon, of beter, Nederlander met een migratieachtergrond  is dan een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. 

Er woonden in Nederland  op 1 januari 2016  13,2 miljoen autochtonen en 3,7 miljoen allochtonen.

Nederlanders met migratieachtergrond en autochtonen
  2016 2016 2015 2015
Autochtonen 13.227.000 77,9% 13.235.000 78,1%
Met migratieachtergrond 3.752.000 22,1% 3.665.000 21,9%
Totaal bevolking 16.979.000 100% 16.900.000 100%

cijfers: cbs.nl/ ewoud butter

Tegen het gebruik van het woord allochtonen wordt de laatste jaren overigens steeds vaker bezwaar gemaakt. Het woord heeft steeds meer een stigmatiserend effect gekregen, vooral door de vaak negatieve context waarin het begrip gebruikt wordt. Het begrip sluit ook uit, zeker wanneer de tegenpool, 'autochtoon' als synoniem voor 'Nederlander' wordt gebruikt. Allochtonen zijn dan opeens geen Nederlander meer, ook al hebben ze wel de Nederlandse nationaliteit en/of zijn ze hier geboren.
In dit verband wordt ook wel van een integratieparadox gesproken: hoe kunnen 'we' (en wie zijn 'we' dan eigenlijk?) van immigranten verwachten dat ze integreren en zich thuis gaan voelen in Nederland, wanneer we ze tegelijkertijd generaties lang allochtonen blijven noemen? Hoe kunnen we ze vragen 'één van ons' te worden wanneer we ze labels blijven geven waarmee we aangeven dat ze er niet bij horen? En wat voor signaal geef je af wanneer je kinderen, en als het aan de PVV ligt ook kleinkinderen van migranten, 'allochtoon' blijft noemen?
In sommige steden, zoals Amsterdam, is om deze redenen afgestapt van het gebruik van het woord allochtoon en wordt, indien relevant, gesproken over bijvoorbeeld Turkse Amsterdammers, of Amsterdammers van Turkse herkomst. Artikelen over het gebruik van het woord allochtoon kunt u hier lezen.

Sinds 2016 wordt het begrip 'allochtoon' steeds minder gebruikt. In plaats daarvan wordt gesproken over 'Nederlanders met een migratieachtergrond'..

Eerste en tweede generatie Nederlanders met een migratieachtergrond

Het CBS maakt een onderscheid tussen eerste en tweede generatie Nederlanders met een migratieachtergrond.

Een eerste generatie Nederlander met migratieachtergrond  is iemand die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Een tweede generatie met migratieachtergrond is iemand die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Ongeveer de helft van de Nederlandse allochtonen behoort tot de eerste generatie, de andere helft is in Nederland geboren en behoort tot de tweede generatie.  

Nederlanders met een westerse en niet-westerse migratieachtergrond: het verschil tussen Beatrix en Maxima

Wanneer er in de pers of door politici over 'allochtonen' of 'Nederlanders met een migratieachtergrond' wordt gesproken, gaat het meestal niet om de grote groepen Duitsers, Belgen of Polen in Nederland, maar over mensen die niet uit Europa of de Verenigde Staten komen. Het gaat dan doorgaans over mensen met een kleur.

Het CBS maakt een onderscheid tussen 'westerse' (9,75 % van de bevolking) en 'niet-westerse' Nederlanders met migratieachtergrond(12,35 % van de bevolking). 

Een niet-westerse Nederlander met migratieachtergrond is iemand van wie ten minste één ouder is geboren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Tot deze groep behoort koningin Maxima (eerste generatie niet-westerse allochtoon), maar ook Amalia, de Nederlandse kroonprinses en toekomstige koningin is een (tweede generatie) niet-westerse Nederlander met een migratieachtergrond.  

Een Nederlander met een westerse migratieachtergrond is iemand van wie ten minster één ouder is geboren in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan.
De voormalige koningin Beatrix, maar ook haar zoon Willem-Alexander zijn volgens deze definitie dus (tweede generatie) Nederlanders met een migratieachtergrond. Hetzelfde geldt voor Geert Wilders, wiens moeder in Indonesië werd geboren. 

Nederlanders met een westerse en niet-westerse migratieachtergrond
 

totaal 2016

% vd bevolking 2016
totaal 2015

% vd   bevolking 2015

niet-westers 2.097.000 12,3% 2.039.000 12%
westers 1.656.000 9,8% 1.627.000 9,7%
Totaal Ndl met migratieachtergrond 3.752.000 22,1% 3.665.000 21,7% 

cijfers: cbs.nl/ ewoud butter

 

Wat zijn de grootste groepen 'Nederlanders met een migratieachtergrond' in Nederland? Een top 25

Op 1 januari 2016 werd de grootste groep Nederlanders met een migratieachtergrond gevormd door de mensen (met een ouder) van Turkse herkomst, gevolgd door mensen met roots in Marokko, Indonesie en Duitsland. Het aantal Nederlanders van Turkse herkomst bleef in vergelijking met 2015 szo goed als tabiel. Omdat de Nederlandse bevolking in totaal iets groeide, nam het aandeel Turkse Nederlanders met 0,01% af. Het aantal Marokkaanse Nederlanders nam in absolute (6.000) en relatieve zin (0,02%) licht toe. In vergelijking met 2015 is er vooral sprake van een toename van mensen van Syrische herkomst (+21.000) en Poolse herkomst (+12.000). De grafiek hieronder bevat de CBS-cijfers van 1 januari 2016. Het aantal Polen is in mei 2016 verder gestegen naar 153.000 en daarmee is het aantal mensen van Poolse herkomst in Nederland groter geworden dan het aantal mensen van Antilliaanse herkomst.
De grootste afname vond plaats onder mensen van Duitse herkomst (-4000). 

Bekijk hieronder de top 25 en ga op zoek naar uw favoriete land van herkomst. 

Grootste groepen allochtonen; top 25
  Herkomstland aantal 2016
% vd bevolking 2016
aantal  2015

% van de bevolking 2015

1. Nederland 13.227.000 77,9% 13.235.000 78,3%
2 Turkije 397.000 2,34% 397.000 2,35%
3 Marokko 386.000 2,27% 380.000 2,25%
4 Indonesë 367.000 2,16% 370.000 2,19%
5 Duitsland 360.000 2,12% 364,000 2,15%
6 Suriname 349.000 2,06% 348.000 2,06%
7 Antillen en Aruba 151.000 0,89% 149.000 0,88%
8 Polen 150.000 0,88% 138.000 0,82%
9 België 116.000 0.69% 116.000 0,68%
10 Verenigd Koninkrijk 84.000 0,5% 83.000 0,49%
11 Voormalig Joegoslavie 83.000 0,5% 83.000 0,49%
12 Voormalige Sovjet Unie 80.000 0,48% 76.000 0,45%
13 China 69.000 0,4% 66.000 0,39%
14 Irak 56.000 0,33% 55.000 0,33%
15 Italië 48.000 0,28% 46.000 0,27%
16 Afghanistan 44.000 0,26% 44.000 0,26%
17 Syrië 44.000 0,26% 23.000 0,23%
18 Frankrijk 42.000 0,25% 41.000 0,24%
19 Spanje 41.000 0,24% 40.000 0,24%
20 Somalië 39.000 0,23% 39.000 0,23%
21 Verenigde Staten 38.000 0,23% 37.000 0,22%
22 Iran 38.000 0,23% 37.000 0,22%
23 India 33.000 0.19% 29.000 0,17%
24 Bulgarije 26.000 0,15% 23.000 0,14%
25 Portugal 25.000 0,15% 24.000 0,14%

cijfers: cbs.nl/ republiek allochtonië


Ewoud Butter is zelfstandig onderzoeker en publiceert over onder andere diversiteit, emancipatie en radicalisering. Hij is ook oprichter en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op dit blog hier of op zijn website of blog. Ewoud is ook te volgen op twitter: @ewoudbutter

Meer cijfers:

Zie ook:

Hoeveel buitenlanders wonen er in Nederland?

de fraaie multicultikaart van dagblad Tubantia


Feiten en mythes over vluchtelingen, asielzoekers en illegalen

Bezoek het blog van Flip van Dyke bijvoorbeeld over recente migratiecijfers of lees zijn bijdragen op dit blog. 
Ook vindt u vergelijkbare artikelen onder tags immigratie en islamisering

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 

Reacties

De derde en vierde generatie Indische-Nederlanders/Indo-Europeanen worden niet tot de allochtonen gerekend terwijl een groot deel van de eerste generatie is overleden.

Hierdoor valt het aantal Indische-Nederlanders/Indo-Europeanen in onderzoeken laag uit terwijl er in werkelijk meer zijn.

De hoogste schatting is dat er in 2010 anderhalf tot twee miljoen mensen met Indisch bloed in Nederland woonden.
(dr Peter Post, NIOD, Algemeen Dagblad 2010)

Aan de ene kant is het begrijpelijk dat men na een aantal generaties niet meer tot de allochtonen wordt gerekend, aan de andere kloppen de cijfers niet.
Dit kan problemen opleveren bij bijvoorbeeld onderzoeken naar erfelijke ziektes.

Recent was er een Indische Leukemie patiënt die een Indische stamceldonor zocht. Doordat er Indische Facebook groepen, websites en organisaties bestaan kon dit naar andere Indischen worden gecommuniceerd.

Als Indischen elkaar niet opzochten en qua communicatie afhankelijk waren geweest van de overheid en CBS dan zou deze leukemie patiënt veel minder kans hebben gehad.

Hoewel het discriminerend klinkt is het in sommige gevallen goed dat men het aantal van een groep met een bepaalde genetische achtergrond bijhoudt en onderzoekt, generaties lang.

Geplaatst door: J.R. van Uhm | 04 februari 2017 om 11:47

Dus het aantal ''autochtone'' Nederlanders is (licht) afgenomen volgens de statistiek? Niet dat dat wat uitmaakt, maar toch een opvallend gegeven. Wel goede zaak dat die termen worden afgeschaft, het vergroot de tegenstellingen toch alleen maar en heeft een uitsluitend karakter.

Geplaatst door: Floris Wester | 03 december 2016 om 20:55

Goh, dus bovenop op de 'slechts' 4,5% die geen Nederlands paspoort heeft, komt ook nog 7,8% die de dubbele nationaliteit heeft. Da's best veel eigenlijk...

Geplaatst door: Zika | 04 september 2016 om 00:58

Geboren in Indonesië wordt gezien als allochtoon, geboren in Nederlands Indie of toenmalig Papoea Nieuw Genua als autochtoon. Dit vraagt om correctie in dit artikel.
Daarnaast is het goed de statenlozen te bespreken waaronder waarschijnlijk vooral de Molukkers die rond 1950 naar Nederland zijn gebracht. Zij kregen wel een NL paspoort in 1979, maar NIET de NL nationaliteit. Op hun verzoek overigens en een reden binnen de Molukse gemeenschap om statenloosheid te behouden door alleen onderling te huwen en de kinderen te verwekken. Dit ter behoud van de aanspraak op onafhankelijkheid en nationaliteit van de Republiek Zuid Molukken.

Geplaatst door: Remko | 01 september 2016 om 12:26

Vraag aan de auteur. Is er ook iets te zeggen over de redenen waarom mensen naar europa komen en de cijfermatige verhouding. Dit nav een gesprek dat wij hadden over 'calais'. Welk deel van die groep is gevlucht voor geweld, welk deel voor uitzichtloze armoede en welk deel is - zonder urgentie om te vertrekken - eenvoudigweg op zoek naar een nieuw of beter bestaan.

Geplaatst door: Tijn | 26 november 2015 om 23:29

Dubbele paspoorten zouden moeten worden afgeschaft, het merendeel van mensen met Turkse / Marokkaanse afkomst heeft een dubbel paspoort en in totaal zo een 9% van de bevolking, dat komt integratie niet ten goede. Mensen moeten naar verloop van tijd een keuze maken om Nederlander te zijn of niet, semi-permanente verblijfsvergunningen kunnen een alternatief zijn voor mensen die hier wel willen wonen en werken maar hun eigen nationaliteit boven die van Nederland stellen.

Geplaatst door: Dave Sommeling | 23 november 2015 om 07:24

Beste wil,
Mooie woorden van Karim. Toenadering zou ons allemaal sieren. Zelf kom ik uit Friesland,en jij?

Geplaatst door: Zohra | 21 oktober 2015 om 15:47

1 ding wordt 'verzwegen':

blank/niet blank...Geplaatst door: Perkamentus | 10 oktober 2015 om 15:25

Nederlandse eigenschap, men vindt het belangrijk om een persoon te "plaatsen".
Of dat kwalijk is weet ik niet.
Vroeger wisten ouders precies wie er binnen de deur kwam als vrienden van de kinderen.
Ze waren katholiek 45%, protestant 45% of de rooien op sandalen en geitewollen sokken.
Die gingen op zondagochtend de paden op de lanen in.
Vroeger is nu weg. De Turken en Marokkanen die de banen namen die Nederlanders niet meer wilden doen tegen betaling en voorzieningen gingen zij opknappen. Het loon en de voorzieningen stelde hen in staat een rijk leven te leiden vergeleken bij wat ze thuis vroeger hadden en soms hielden ze er nog een leuk stuk grond met olijfbomen thuis in Marocco of Turkije aan over. Ze prefereerden hun kinderen thuis te houden vanaf geboorte. Het leren van de taal was bijzaak en het integreren nul. Nederland heeft een leerplicht waar geen reet van terecht kwam. Tolerantie viert hoogtij.
Angela Merkel heeft het beter doordacht.
Er is een groot gat in de jonge bevolking ( de belastingbetalers) die moeten voorzien in de oudedagsvoorzieningen van de Duitse ouderen.
De Syriers die daar nu binnenkomen zijn goed onderwezen en kunnen meteen aan de slag. Vuilnisophalers hebben ze al.
De sociale cohesie wordt nog steeds bepaald door de wil van een individue om te functioneren in de omgeving waarin zij/hij zich bevindt.
Of je nu een dom geboren, nooit iets bijgeleeerde autochtoon of allochtoon bent; je bent de lul.
Ik ben al oud. Vroeger waren het Vrouwen, Negers en Joden die de zogenaamde verliezers waren.
Waar is dat niet. Het ligt er aan wat het je als persoon waard is om, in je korte leven, te doen om jezelf op de kaart te zetten.
Dat vraagt aandacht en toewijding.

Geplaatst door: Veronica Cramer | 17 september 2015 om 22:55

Prima overzicht, zeg! De termen allochtoon en autochtoon gewoon blijven gebruiken. Anders zal men al gauw weer overstappen op termen die nog veel stigmatiserender zijn.

Geplaatst door: Richard | 02 september 2015 om 12:51

beste Karim,
het onderscheidt wordt al gemaakt tussen de allochtonen zelf. op het moment wanneer Marokkanen elkaar voor het eerst ontmoeten is het eerste wat ze vragen is wat ze zijn, een Berber of een Arabier.
turken vragen of je Koerdisch bent of turk.
waarom zou dat dan wel toegestaan worden.Geplaatst door: wil | 17 april 2015 om 12:51

Zeer interessant artikel. Iedereen mag en zal zich op een gegeven moment Nederlander moeten mogen noemen. Ik heb zelf ook buitenlands bloed maar voel mij op en top NL. Vraag me wel af hoe de verhouding van uitkeringen zich verhoudt tot de statistieken

Geplaatst door: Chris | 19 november 2014 om 23:39

Dank voor weer een artikel waarin de cijfers op een rijtje worden gezet. Ik maak hier altijd dankbaar gebruik van in de lessen maatschappijleer.

Geplaatst door: Wilma | 16 november 2014 om 13:07

Ik vind dat de termen 'Autochtoon' en 'Allochtoon' afgeschaft moeten worden. We zijn allemaal burgers van Nederland. Het afschaffen van de termen 'autochtonen' en 'allochtonen' zal de sociale cohesie versterken. We zijn allemaal burgers van Nederland en alleen samen kunnen we bouwen aan een mooie toekomst voor Nederland waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat en de onderlinge solidariteit van burgers wordt versterkt. Respect en solidariteit zou het devies moeten zijn.

Geplaatst door: Karim | 16 november 2014 om 12:23

Laat een reactie achter

Op deze weblog worden reacties gemodereerd. Hierdoor zullen reacties pas verschijnen als de auteur ze heeft goedgekeurd.

Plaats een reactie op het artikel 'Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. De cijfers'

CAPTCHA Image Reload Image
Type bovenstaande letters hieronder:Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië