Kiespijn – SCP en het onbehagen van de Nederlanders, Plan B en Rechtsstatelijkheid

15 februari 2017 | 13:46

Door Martijn de Koning

Het SCP publiceerde deze week haar rapport Kwesties voor het kiezen. Welke maatschappelijke kwesties zijn voor burgers van belang en zullen een rol zullen spelen in de campagne rond de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar en de daaropvolgende kabinetsformatie? Het SCP richt zich op drie thema’s specifiek: de toegankelijkheid van de zorg, de politie en sociale veiligheid, en de oudedagsvoorziening via de AOW en de aanvullende pensioenen. Dit zouden voor burgers en beleidsmakers cruciale kwesties zijn die ook steeds hoog scoren in het nationaal probleembesef. In het rapport wordt echter ook veel aandacht besteed aan maatschappelijke tegenstellingen waarbij moslims en islam voornamelijk als object van die focus een belangrijke rol spelen. Van dat deel hier een bespreking.

Geen zwarte strepen meer op de witte kraag

12 oktober 2013 | 18:10

Tekst: Lody B. van de Kamp (BEd.)

Marsepein, pepernoten, gedichten.
‘Mama, wanneer komt ie nou?’
Het gebons op de voordeur.
‘Zijn hier nog stoute kindertjes?’

Al deze beelden passen perfect in een van de mooiste volksfeesten die wij in ons land kennen. ‘Zie ginds komt de stoomboot’, ‘Makkers, staakt u wild geraas’ en ‘Hoor, wie klopt daar kinderen?’ horen daar ook perfect bij. Dit, net als die vader of moeder die met hun kroost uren op straat staan om de goed heiligman op zaterdagmiddag op die mooie witte schimmel langs te zien komen.

‘Mama, Sinterklaas heeft net zulke gympen als de buurman van beneden’ en de zwarte schminkstrepen op de witte kraag zijn vervolgens enkele van die ingrediënten die bij 5 december horen.

Sinterklaas is van Nederland en daar moeten we vanaf blijven. Die stelling is terecht. Maar, en dat is de grote maar.

Artikel over Haagse shariawijk is gemiste kans

20 mei 2013 | 13:58

Tekst: Ewoud Butter

Een artikel in Trouw over een Haagse shariawijk ontaardde al snel in een hysterische discussie. Dat kwam mede door de hijgerige opening van het artikel. Het is een gemiste kans omdat het artikel ook de aanleiding had kunnen vormen voor een serieus debat, bijvoorbeeld over de vraag hoe we in Nederlandse buurten met de vrijheid van minderheden omgaan.

Humorpolitie

09 januari 2013 | 21:05

De afgelopen week hebben we in Nederland kennis kunnen maken met een nieuw fenomeen: een cabaretier die vanwege een voorstelling ter verantwoording wordt geroepen door columnisten en presentatoren. Het overkwam Theo Maassen.

Wat is het geval? Maassen maakte volgens zijn critici in zijn voorstelling 'Met alle respect' een te harde opmerking over de beveiliging van Wilders en te weinig grappen over de islam.

In Kikkerland is het koud en voelt het anders dan anders

08 december 2012 | 17:45

Tekst: Malika el Allaoui

Het is winter in Nederland. Ik kan mij ook de koude winters in mijn dorp in Marokko goed herinneren. De school was niet ver van ons huis vandaan, maar tussen ons huis en de school lag een rivier. In de winter moest ik deze vaak oversteken om naar school te kunnen gaan. De rivier had vaak hoog water en kwam tot aan mijn middel, het was koud en eng. Maar ik wilde heel graag leren, dus riskeerde ik soms mijn leven door toch over te steken. Als kind vond ik dat verschrikkelijk en achteraf gezien ben ik getraumatiseerd door de kou: alles wat koud en kil voelt doet me denken aan die tijd.
Toen mijn vader mij vertelde dat we naar Nederland gingen verhuizen, was ik dan ook euforisch. Ik wist een ding zeker: in Nederland hoefde je geen rivieren over te steken om naar school te gaan. Alleen al om die reden was ik dol en dolgelukkig.

De meeste Amsterdammers ervaren geen multicultureel onbehagen

22 maart 2012 | 17:11

58 procent van de inwoners van vijf Amsterdamse stadsdelen ervaart geen spanningen met buurtgenoten uit andere culturen. Bij 16 procent is dat wel het geval. De rest heeft geen mening of staat neutraal tegenover dit onderwerp.
De mate waarin Amsterdammers spanningen ervaren zijn de afgelopen jaren 'eerder afgenomen dan toegenomen'.
Ruim een kwart (26 procent) van de bewoners noemt overlast van jongeren uit andere bevolkingsgroepen een bron van spanningen, 19 procent zegt dat over verschillende opvattingen over het schoonhouden van de buurt. Verschillen in religieuze opvattingen zorgt volgens 9 procent van de bewoners voor spanningen.

Dat blijkt onderzoek van het Amsterdamse Bureau Onderzoek en Statistiek en het Verwey-Jonker Instituut. Daarvoor werden bijna 4600 inwoners van vijf van de zeven stadsdelen in de hoofdstad ondervraagd: West, Nieuw-West, Oost, Zuid en Zuidoost.

Binnen Amsterdam komt Nieuw-West het slechtste uit het onderzoek. Het stadsdeel Noord, waar de PVV de laatste parlementsverkiezingen net als in Nieuw-West hoog scoorde, deed niet mee aan het onderzoek.

Hieronder de tekst van het persbericht van het Verwey-Jonker instituut.

Dwars op de tijdgeest: zie migranten als individuen

09 maart 2012 | 08:33

Froukje Santing (1956) was lange tijd correspondent in Turkije voor NRC Handelsblad. Toen ze terugkeerde in Nederland, trof ze een land dat flink aan het veranderen is. Het recht om binnen bepaalde grenzen anders te zijn, een onvervreemdbare Nederlandse waarde, wordt volgens Santing bij het grofvuil gezet.
Ze besloot niet machteloos toe te zien, maar schreef een boek: Dwars op de tijdgeest is haar weerwoord.

Republiek Allochtonië stelde Santing een paar vragen per mail.

'Ze'

02 maart 2012 | 22:47

Tekst: Bart Voorzanger

Wat ís er toch met al die opiniemakers, columnisten, bloggers en bestuurders die steeds als een groepje moslims iets vraagt, onmiddellijk schermen met de ‘neutraliteit’ van de overheid, de ‘openbaarheid’ van het onderwijs, de o zo verheven – buiging, buiging – scheiding van kerk en staat, en wat ze verder nog maar aan hoogs en heiligs van stal kunnen halen om … ja om wat eigenlijk? Om een muis te baren. Om te concluderen dat ‘ze’ er geen recht op hebben – op wat het ook maar is dat ‘ze’ vragen.

Het einde van de blanke suprematie

14 oktober 2011 | 17:15

Tekst: Johanna Nouri

In de VS waart net als in Nederland de vreemdelingenangst rond. Onlangs verscheen het essay De angst voor het vreemde bedreigt onze vrijheid van Trouw-columnist Hans Goslinga.
Het essay gaat over overeenkomsten en verschillen tussen de twee landen, en over de manier waarop de politiek inspeelt op gevoelens van angst. De overeenkomsten zijn frappant, ook als je terugkijkt in de geschiedenis. Het lijkt erop dat een aantal angsten universeel is. Maar er zijn ook in het oog springende verschillen. En dat maakt dat Amerika er, ondanks de meer paranoïde politiek, beter voor lijkt te staan dan wij.

Kabinet vergroot kloof allochtonen en autochtonen

05 oktober 2011 | 20:20

Tekst: Leo Lucassen

De regering Rutte draagt niet bij aan het overbruggen van de kloof tussen autochtonen en allochtonen. Integendeel, door haar bezuinigingsbeleid en de druk van de PVV wordt de kloof alleen maar groter. Een succesvol integratiebeleid lijkt verder weg dan ooit.

Tillie: 'Multiculturele samenleving is een gegeven'

05 september 2011 | 13:06

‘Ik vind het waanzinnig dat een vice-premier oproept om te generaliseren en te polariseren. Daarmee los je geen problemen op. Bos denkt zo het Fortuyn-electoraat terug te krijgen, maar de hysterie en de onrust blijven hierdoor alleen maar voortbestaan. ’

Dat verklaarde hoogleraar Jean Tillie in 2009. Het Allochtonenweblog, voorganger van Republiek Allochtonië, interviewde hem destijds naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Gedeeld land, het multiculturele ongemak van Nederland.
Het interview en het boek zijn deze dagen, na de aanslag in Noorwegen en voor de herdenking van de aanslagen van 11 september nog steeds actueel - ook al is Wouter Bos inmiddels vervangen door Job Cohen. Hieronder het gesprek met Tillie.

Hoogleraar Jean Tillie: etnische en religieuze organisaties goed voor democratie

26 augustus 2011 | 12:57

Religieuze en etnische gemeenschappen bedreigen de democratie niet, maar bevorderen die juist. Etnische en religieuze organisaties dragen bij aan democratie. Binnen deze organisaties vindt zelfreflectie plaats en worden burgerlijke vaardigheden ontwikkeld. Cruciaal voor dit democratisch proces is wel dat gemeenschappen niet geïsoleerd raken en 'zwakke verbanden' hebben met andere gemeenschappen. Het kabinet morrelt echter aan deze verbanden door in wij-zij-tegenstellingen te spreken. Daarmee ondermijnt het de democratie."
Dat verklaarde Jean Tillie, hoogleraar en adjunct-directeur van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam, die als coreferent optrad tijdens de Anton de Kom-lezing in het Verzetsmuseum Amsterdam. De lezing werd dit jaar gegeven door voormalig minister Ab Klink en is een jaarlijks initiatief van Art.1 en het Verzetsmuseum Amsterdam. Met de lezing willen de organisatoren aandacht vragen voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie in heden en verleden.

Hieronder de speech van Tillie in twee Youtube-fllmpjes.

Poging tot brandstichting bij moskee Enkhuizen

05 juni 2011 | 12:15

Bij de Alaattin moskee aan het Tureluurshof in Enkhuizen is afgelopen woensdag een poging tot brandstichting geweest. Secretaris Süleyman Yapici van de Islamitische Stichting Enkhuizen heeft tegenover het Noordhollands Dagblad laten weten dat er vier molotovcoctails naar binnen zijn gegooid. Eén van de molotovcocktails zou het tuinmeubilair van de moskee in brand hebben gezet.
De brand werd opgemerkt door omwonenden. Toen de brandweer arriveerde was het vuur al gedoofd.

De politie doet onderzoek naar de brand.

Integratieprobleem is meest overschatte probleem van deze tijd

23 april 2011 | 08:43

Integratie is het meest overschatte probleem van deze tijd. Dat concluderen 75 wetenschappers die voor het weekblad De Groene Amsterdammer de huidige maatschappelijke problemen analyseerden.

Hoogleraar migratie en etnische studies Han Entzinger noemt het 'verbluffend hoe hardnekkig de onjuiste beeldvorming is over het feitelijk verloop van de immigratie en de veranderingen die zich hierin de laatste tien jaren hebben voorgedaan.' ''Kansarme massa-immigratie' is iets van een ver verleden.'

Elk incident dat recht doet aan de beleving dat het steeds slechter gaat, wordt uitgebreid besproken en vormen zo een aanleiding voor massahysterie en morele paniek, zegt hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes.

Boze burgers, rancune en (multicultureel) onbehagen

27 maart 2011 | 09:09

Tekst: Ewoud Butter

De laatste jaren wordt steeds vaker gesproken over multicultureel onbehagen. De burger is boos. In hoeverre is dat nieuws? Is de burger niet altijd al boos geweest? Wordt de boze burger van nu meer gedreven door rancune dan in het verleden? Gaat het om lager opgeleiden versus hoger opgeleiden? In hoeverre is het onbehagen verbonden met de komst van een multiculturele samenleving?

Sinds de moord op Fortuyn wordt er gesproken over de Boze Burger. De populariteit van de PVV geeft ook steeds weer voeding aan de vraag: waarom wordt er op deze partij gekozen?

Deze week verscheen er een rapport van het SCP. Niet het eerste over dit onderwerp. Inmiddels zijn er de afgelopen jaren honderden artikelen en een aantal interessante onderzoeksrapporten over het ongenoegen gepubliceerd.

Burgers in open brief: we zijn polarisatie meer dan zat

26 februari 2011 | 09:46

Een groep burgers is de angstzaaierij, polarisatie en uitsluiting in Nederland meer dan zat. Dat schrijven ze in een open brief aan de redelijke meerderheid van het Nederlandse volk. Ze roepen deze redelijke meerderheid op zich ook uit te spreken, een petitie te ondertekenen en met initiatieven en ideeen te komen. Hieronder de open brief.

Wat is er toch aan de hand in Nederland? Gaat het écht zo slecht met onze samenleving? Worden we in een wurggreep gehouden door multiculturalisten? De zogenaamde linkse elite?

Ongeveer 1,5 miljoen stemgerechtigden denken van wel. De media doen hun best om te bewijzen dat zij naar die groep luisteren. Zij geven een breed podium aan PVV-gezinde opiniemakers. De overgrote meerderheid van 10,5 miljoen stemmers horen we nauwelijks. Nederland, en het maatschappelijke debat in het bijzonder, wordt nu niet gedomineerd door de ‘linkse elite’, maar door rechtse populisten.

Wij zijn een groep Nederlanders die in harmonie en respect met elkaar willen samenleven en die angstzaaierij, uitsluiting van bepaalde groepen, polarisatie en lompe omgangsvormen meer dan zat zijn.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië