Integratieprobleem is meest overschatte probleem van deze tijd

In achtergronden op 23-04-2011 | 08:43

Integratie is het meest overschatte probleem van deze tijd. Dat concluderen 75 wetenschappers die voor het weekblad De Groene Amsterdammer de huidige maatschappelijke problemen analyseerden.

Hoogleraar migratie en etnische studies Han Entzinger noemt het 'verbluffend hoe hardnekkig de onjuiste beeldvorming is over het feitelijk verloop van de immigratie en de veranderingen die zich hierin de laatste tien jaren hebben voorgedaan.' ''Kansarme massa-immigratie' is iets van een ver verleden.'

Elk incident dat recht doet aan de beleving dat het steeds slechter gaat, wordt uitgebreid besproken en vormen zo een aanleiding voor massahysterie en morele paniek, zegt hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes.

Overal wordt de kloof tussen autochtonen en allochtonen kleiner, constateert Entzinger. Dat geldt onder meer voor het onderwijsniveau, de arbeidsdeelname, taalvaardigheid en politieke participatie. 'Desondanks heerst in brede lagen van de samenleving een gevoel dat de integratie is mislukt. Alleen met meer dwang en drang zouden de nieuwkomers nog op het juiste pad zijn te krijgen.'

En Postmes. 'Cijfers die uitwijzen dat criminaliteit daalt, dat allochtonen goed integreren, dat moslims geen terrorist zijn, dat burgers vertrouwen hebben in de overheid, en dat drankgebruik afneemt: we geloven het niet, want ons gevoel zegt dat het niet waar kán zijn, dat het niet waar mág zijn.'

Partijen aan het uiteinde van het politieke spectrum profiteren van dat onheilsgevoel. Met name de PVV en SP benadrukken regelmatig dat ons land door en door rot is, constateert Postmes. 'Maar de feiten wijzen ondertussen uit: Nederland doet het op de meeste vlakken beter dan vele andere landen, ook op die gebieden waar de waargenomen problemen het grootst zouden zijn (integratie, economie, criminaliteit, vertrouwen in openbaar bestuur). Dat Nederland verrot is, is de waan van de dag en de waan regeert.'

Universitair docent politicologie Sarah de Lange meent dat populistische partijen een groot aantal maatschappelijke problemen ten onrechte verbindt met de immigratie- en integratieproblematiek.'Het dierenleed in Nederlandse slachterijen, de discriminatie van homoseksuelen en joden, Europese ontwikkelingshulp aan ontwikkelingslanden, het Israelisch-Palestijns conflict, de stijgende kosten in de (geestelijke) gezondsheidszorg, de toetreding van Turkije tot de Europese Unie en vandalisme in achterstandswijken en het openbaar vervoer worden allemaal en exclusief gezien als islam- of immigratieproblematiek.'

Bron: Trouw

Link:
 
 
 


Meer over de groene amsterdammer, integratie, maatschappellijke problemen, onbehagen, onderzoek.

Delen:

Reacties


Antoine Berben - 24/04/2011 18:12

Alweer een rapport van mensen die er in hun dagelijkse levenssituatie vrijwel niet mee te maken hebben waardoor het realiteitsgehalte van hun persoonlijke opvattingen toch heel erg danig is verminderd.

Een gemiste kans om eens een andere kijk op de problematiek te bieden dan de stille kracht van de zoveelste verkiezingen!!!!
Echt zonde van moeite en geld dus!

wiert - 23/04/2011 16:39

Aardig bericht, maar heel veel wat er mislukt, ligt aan de nieuwkomer zelf. Ze stelklen zich in het sociale contact heel erg passief op en leggen alleen contact als ze zelf een vraag of een probleem hebben. Er ontstaat een steeds toenemende contactarmoede ide praktisch altijd te wijten is aan de nieuwkomer zelf.