Autochtone arbeider voelt zich achtergesteld en bedreigd door migranten en yuppen

In achtergronden door Ewoud Butter op 03-07-2014 | 13:02

Autochtone Amsterdammers uit Tuindorp Buik­sloot en Floradorp in Amsterdam-Noord voelen zich in de steek gelaten en achtergesteld: vooral migranten en yuppen bedreigen hun manier van leven en passen zich niet aan de gedragscodes van de buurt, zoals het groeten op straat en het bijdragen aan het gemeenschapsgevoel.

Dat blijkt uit onderzoek van Saskia Welschen in opdracht van de internationale non-gouvernementele organisatie Open Society Foundations, die zich onder meer bezighoudt met het bevorderen van de democratie en tolerantie.

Volgens recent onderzoek van het Amsterdamse O+S is Noord ook het stadsdeel waar etnische spanningen het afgelopen jaar toenamen.

In Tuindorp Buiksloot, bekend als het Blauwe Zand, en Floradorp zijn voor Amsterdamse begrippen homogene wijken: minstens driekwart van de bewoners is van Nederlandse afkomst. De inkomens en opleidingen zijn laag, de schulden zijn veelal groot.

Veel mensen wonen al tientallen jaren in de buurt en hebben vertrouwde voorzieningen zien verdwijnen, terwijl in nabije wijken wel wordt geïnvesteerd.

Socioloog Saskia Welschen onderzocht hoe de arbeiders reageerden  op de veranderende stedelijke samenleving. In het Parool zegt zei: 'Er heerst een sterk gemeenschapsgevoel in deze Amsterdamse buurten. Er is veel sociale controle en de interactie met de buren is groot. Ze zien echter sommige nieuwkomers als een bedreiging. Een jonge vrouw zei het recht voor zijn raap: 'Ik kan hier tenminste nu nog in mijn tuin in mijn bikini liggen'.

Volgens Welschen moet het gevaar dat mensen zich bedreigd en in de steek gelaten voelen, worden weggenomen. 'Anders komen ze in een negatieve spiraal terecht, wat tot politieke onverschilligheid en nog meer intolerantie leidt. Deze autochtonen zijn trots op hun wijk, ze zijn er geworteld. Dat zou de overheid moeten uitbuiten door juist in de wijk te investeren. Zo voorkom je conflicten tussen groepen mensen en hanggedrag van jongeren en zorg je dat het welbevinden groter wordt. Amsterdam moet geen blinde vlek voor deze ontwikkelingen hebben.'

De Open Society Foundations heeft vergelijkbare onderzoeken laten uitvoeren in het Deense Aarhus, Berlijn, Lyon, Manchester, Stockholm en Amsterdam - waar de bevolking werd ondervraagd over onder meer werkgelegenheid, gezondheid, huisvesting, politiek en media. 

Het hele onderzoek leest u hier, een samenvatting in het Nederlands hier.

Etnische tegenstellingen

Uit recent onderzoek van het Amsterdamse O+S bleek  dat In de stadsdelen Nieuw-West en Noord in 2013 relatief veel spanningen tussen bevolkingsgroepen waren. Terwijl in Nieuw-West, Zuidoost en Zuid vond tussen 2011 en 2013 sprake was van een (lichte) afname van spanningen, was er in Noord sprake van een lichte toename. Kijkend naar achtergrondkenmerken blijkt dat vooral Antilliaanse, laag opgeleide en mannelijke Amsterdammers relatief vaak spanningen in de buurt ervaren.

Om deze spanningen tussen bevolkingsgroepen in beeld te brengen, heeft O+S in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut en de Leerstoel Veiligheid en Burgerschap van de Vrije Universiteit een instrument ontwikkeld.  Het hele rapport leest u hier

Lees ook:

Minder ervaring dreiging bij meer interetnisch contact

Amsterdammers ervaren geen multicultureel onbehagen

Meer artikelen over 'multicultureel onbehagen' hier

 

Hieronder een portretje in het kader van het project van de Open Society Foundations

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


Meer over multicultureel onbehagen, onderzoek, open society foundations, saskia welschen.

Delen: