Minder ervaren dreiging bij meer inter-etnisch contact

In achtergronden op 18-06-2014 | 22:27

Anders dan vaak wordt beweerd zijn mensen in een etnisch gemengde omgeving nauwelijks minder betrokken bij verenigingen, vrijwilligerswerk of informele hulp. Sterker nog: de kans op vriendschappen met mensen van een andere etnische groepen neemt toe bij meer contact, en dit leidt tot meer sociale cohesie en minder ervaren dreiging, constateert socioloog Michael Savelkoul in zijn proefschrift.

Zo is te lezen in een persbericht van de Rijksuniversiteit Utrecht.

De conclusies van Savelkoul staan haaks op die van de invloedrijke Amerikaanse politicoloog Robert Putnam die in 2007 een studie publiceerde waarmee hij waarschuwde dat de sociale cohesie afneemt naarmate er meer etnische groepen samenleven in een wijk, stad of regio. Putnams idee sloot aan bij een vrij algemeen gevoeld onbehagen over toegenomen multi-etniciteit. Regeringsleiders als Bill Clinton, Tony Blair en Wouter Bos vroegen Putnam als adviseur.

Savelkoul keek niet alleen naar opvattingen maar naar wat mensen daadwerkelijk doen. Het wonen in gemengde wijken blijkt de kans op vriendschappelijke contacten tussen mensen van andere etnische groepen te vergroten. Dit geldt voor hoog- en laagopgeleiden, voor mannen en vrouwen, en ongeacht leeftijd. 'Vriendschap heeft een positief effect op wat mensen met en voor elkaar doen,’ zegt Savelkoul.

Opmerkelijk noemt hij wel dat vrouwen minder kans hebben op contacten met andere etnische groepen, terwijl ze vaak wel toleranter zijn. ‘Mogelijk spelen verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft werkomgeving en vrijetijdsbesteding hierbij een rol.’ Ook constateert hij dat in gebieden met hogere werkloosheid de contactkans afneemt.

Minder dreiging van bekende
De invloed van Putnams artikel op beleidsbeslissingen is volgens Savelkoul niet een-op-een aan te wijzen. Maar het is wel tijd om het idee vaarwel te zeggen dat je sociale onrust voorkomt door wijken minder gevarieerd te maken qua herkomst van de bewoners. ‘De ervaren dreiging van allochtonen is juist hoger bij mensen die geen contact hebben met etnische minderheden – je bent minder bang voor mensen die je kent dan voor vreemden.’

Bron: RU

Zie ook:

Etnische diversiteit is niet de boosdoener van het wijkenbeleid

Jean Tillie: multiculturele samenleving is een gegeven

Etnische diversiteit versterkt sociale banden

Etnische diversiteit leidt tot minder vertrouwen

Wantrouwen eerder veroorzaakt door armoede dan door etnische diversiteit

Gekleurde buurt remt contact van niet-westerse migranten met autochtonen

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over diversiteit, etnische diversiteit, Michael Savelkoul, multicultureel onbehagen, onbehagen, onderzoek, putnam, sociale cohesie.

Delen: