Over de auteurs

Republiek Allochtonië is een initiatief van Ewoud Butter. Op dit blog wordt verslag gedaan van de langlopende maatschappelijke discussie die we in Nederland voeren over 'het integratievraagstuk'. Relatief veel aandacht wordt besteed aan achtergronden, feiten en onderzoek.

Tot 2020 was het nadrukkelijk ook het doel personen en organisaties op Republiek Allochtonië een platform te geven die in de reguliere media minder vaak gehoord worden. Omdat de organisatie en redactie hiervan relatief veel (vrijwillige) tijd van Ewoud kostte, is er vanaf 2020 minder ruimte voor.

Bij opiniestukken, achtergrondartikelen en factchecks of factsheets wordt altijd de naam van de auteur vermeld. Deze artikelen worden op persoonlijke titel geschreven en nooit namens Republiek Allochtonië. In overleg kan besloten worden dat een auteur onder pseudoniem schrijft.

Redacteuren

Behalve Ewoud Butter zijn in de loop der jaren meerdere personen korte of langere tijd redacteur van Republiek Allochtonië geweest. Dat is allereerst Roemer van Oordt die vanaf 2012 actief is op dit blog en nog steeds geregeld een bijdrage levert. 

Daarnaast zijn Claire Schut, Dilan Yesilgöz, Kemal Rijken, Lisa Arts, Hanane, Flip van Dyke, Bart Voorzanger en Floris Meijer kortere of langere tijd als redacteur aan het blog verbonden geweest. 

Columnisten, gastauteurs