Bart Voorzanger

gepromoveerd als wetenschapsfilosoof, hij heeft ook een eigen blog

Blogs van Bart Voorzanger

 • Holmans woede
  28-05-2017 - door Bart Voorzanger Mijn vriend Jan, die een feilloos gevoel heeft voor wat mij raakt, stuurde me een column van Theodor Holman. Holman is woedend vanwege de aanslag in Manchester, en meet zijn...
 • Over terreur en satire
  10-01-2015 - Het is verleidelijk – nu weer even meer dan ooit – terroristen te zien als onmensen die zich eigenhandig en definitief buiten de samenleving plaatsten, en eensgezind pal te staan voor de vrijheid...
 • Luxe, comfort en de verlokkingen van de djihad
  17-06-2014 - tekst: Bart Voorzanger Zolang wij niet willen begrijpen waarom Hollandse jongens naar Syrië en Irak trekken, is zinnig beleid een illusie.
 • Marokkaanse boefjes
  29-03-2014 - tekst: Bart Voorzanger Nederlandse jongens van deels of geheel Marokkaanse herkomst zijn statistisch oververtegenwoordigd waar het gaat om overlastgevend gedrag en criminaliteit. Dat is een...
 • Vrouwenbesnijdenis en de islam
  23-02-2014 - tekst: Bart Voorzanger Arabist Maurice Blessing betoogde in de Trouw-bijlage Letter en Geest van 22 februari 2014 dat vrouwenbesnijdenis een wezenlijk islamitische praktijk is die door de...
 • Land of Promise
  25-11-2013 - tekst: Bart Voorzanger Afgelopen zaterdag ging op het Idfa "Land of Promise" van René Roelofs en Paul Scheffer in première. Deze documentaire wil volgens de samenvatting op de...
 • Onze jihadisten in Syrië
  24-11-2013 - tekst: Bart Voorzanger Nederland maakt zich zorgen om zijn Syriëgangers. De nationale coördinator terrorismebestrijding verhoogde dit voorjaar de ingeschatte dreiging van een lager niveau...
 • Excuses voor het slavernijverleden zouden de slavenmentaliteit in stand houden
  30-06-2013 - tekst: Bart Voorzanger De Antilliaanse psychiater Glenn Helberg vraagt blank Nederland de Caribische gemeenschap zijn excuses aan te bieden voor het leed en het onrecht van de slavernij. Alleen...
 • Silvain Ephimenco over de Ibn Ghaldoun
  22-06-2013 - tekst: Bart Voorzanger Trouw-columnist Silvain Ephimenco stort zich vol overgave op de examenfraude bij de Ibn Ghaldoun. Zo ook in de weekendkrant van 22 juni 2013. Over deze school, zijn...
 • Hoofdredacteur Schoonen speelt de vermoorde onschuld
  26-05-2013 - In de Trouw van dit weekend reageert hoofdredacteur Willem Schoonen op de commotie waartoe een artikel in zijn krant van een week geleden leidde. Ik vond dat artikel erg suggestief en schetste hier...
 • Eurabië in de Schilderswijk
  18-05-2013 - tekst: Bart Voorzanger Mijn lijfblad bericht vandaag dat een als de Driehoek aangeduid stukje van de Haagse Schilderswijk, een buurtje met enkele honderden gezinnen, zich ontwikkelt tot “… een...
 • Het PVV-probleem
  05-04-2013 - De PVV-Tweedekamerfractie vroeg en kreeg een debat over ‘het Marokkanenprobleem’ (4 april 2013). Me dunkt dat je het de voorzitster van de Tweede Kamer kunt verwijten dat ze met deze titel akkoord...
 • Turks tuig houdt ons een spiegel voor
  08-03-2013 - Tekst: Bart Voorzanger Even geleden alweer verschenen er een paar Turkse jongens op de tv die het wel best vonden dat Hitler al die joden had omgebracht. Ooit kwam de dag dat diens werk zou...
 • Islam en Christendom
  04-11-2012 - In de NRC van 2 november 2012 signaleert Thierry Baudet drie wezenlijke verschillen tussen christendom en islam – drie verschillen die we alleen te zien krijgen als we durven generaliseren over die...
 • Herman Vuijsje over de besnijdenis
  09-09-2012 - In NRC’s Opinie en Debat van 8 september 2012 pleit Herman Vuijsje voor een verbod op de besnijdenis van jongens. Daarmee houdt hij een moreel pleidooi, en over moraal valt niet te twisten. Je kunt...
 • Alledaags seksisme II
  17-08-2012 - De mannen in de documentaire van Sofie Peeters gedragen zich onbeschoft, intimiderend, en volstrekt verwerpelijk. Maar wie er iets aan doen wil, kan niet om de vraag heen waar hun gedrag uit...
 • Alledaags seksisme
  14-08-2012 - Er zijn buurten waar je als modern geklede vrouw nauwelijks over straat kunt zonder akelig seksistische opmerkingen van doorgaans allochtone mannen naar je hoofd te krijgen. ’t Is verleidelijk hier...
 • Liefdevolle kritiek – Samira Bouchibti over de Marokkaanse gemeenschap
  07-05-2012 - Aan de hand van de geschiedenis van haar ouders, afgewisseld met korte algemenere uitwijdingen, schetst Bouchibti wat er misgaat in de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, en wat daar naar haar...
 • Wat gij niet wilt …; de paradox van een relativistisch liberalisme
  01-05-2012 - Tekst: Bart Voorzanger Samira Bouchibti schreef met ‘De islam, de moslims en ik’ een liefdevolle kritiek op haar cultuur van herkomst – waarover een andere keer meer – en een pleidooi voor een...
 • Godsdienstvrijheid vereist godsdienstige vorming
  12-03-2012 - Moslims, en dan met name jonge moslims, hebben regelmatig te maken met dwang uit eigen kring. Je kunt ze helpen door datgene te verbieden waartoe ze gedwongen worden. Je zou ook kunnen zorgen dat...
 • 'Ze'
  02-03-2012 - Tekst: Bart Voorzanger Wat ís er toch met al die opiniemakers, columnisten, bloggers en bestuurders die steeds als een groepje moslims iets vraagt, onmiddellijk schermen met de ‘neutraliteit’...
 • Haitham el Haddad in De Balie – een gemiste kans
  01-03-2012 - Tekst: Bart Voorzanger ’t Is mooi dat Baliedirecteur Albrecht ruimte bood voor een kritisch gesprek met de omstreden Palestijns-Britse imam El Hadad, die elders geweerd werd om wat hij misschien...
 • Stadsdeel Amsterdam-Oost verbreekt De Verbinding
  07-02-2012 - Tekst: Bart Voorzanger Aan het eind van een lang en onleesbaar rapport komt het Amsterdamse stadsdeel Oost tot het besluit eerder gemaakte afspraken eenzijdig op te zeggen en twee moskeeën te...
 • De imam en het meisje
  07-12-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Een imam van wie we niet precies weten wat hij vindt en waarom mag volgens velen vanwege wat hij vindt ons land niet bezoeken. Dat is op zich al raar. Raarder wordt het...
 • Weg met het burgerlijk huwelijk
  28-11-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Het burgerlijk ‘huwelijk’ is een onding, een onvolledig geseculariseerd kerkelijk instituut, waarmee de staat zich mengt in kerkelijke aangelegenheden, van de weeromstuit...
 • Brandbommen in Parijs (over cartoons en vrijheid van meningsuiting)
  04-11-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Dat een tijdschrift met brandbommen wordt bestookt gaat alle perken te buiten. Wie zich tot zo’n aanslag verlaagt, kan niet zwaar genoeg gestraft worden. En de vraag...
 • Over moraal valt niet te twisten
  02-11-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Morele redeneringen – van die verhalen waaruit volgt dat dit of dat goed, of juist heel slecht is – zijn altijd drogredenen. Da’s vervelend als je meent dat er een morele...
 • Slavernij en de erfelijkheid van van alles en nog wat …
  26-10-2011 - Tekst: Bart Voorzanger De recente tv-serie over De Slavernij richtte onze aandacht weer eens op een triest stukje vaderlandse geschiedenis. We zijn graag trots op de visionaire waaghalzen die...
 • Corrumperende macht van schoolbesturen en wat daaraan te doen
  16-09-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Bij discussies over bestuurlijke wantoestanden in het islamitisch onderwijs lijkt het al snel te gaan om een tegenstelling tussen de islamitische gemeenschap en de rest...
 • Malversaties in het islamistisch onderwijs
  04-09-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Binnenlands Bestuur van 2 september 2011 besteedt aandacht aan mogelijke fraude bij islamitische scholen. Het betrokken artikel wijst zeer terecht op de dubieuze rol van...
 • Het OM pleit voor fictie en vrijspraak
  05-06-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Het openbaar ministerie pleit voor vrijspraak van de heer Wilders. Het doet dat mede op grond van een strikt onderscheid tussen een religie en zijn aanhangers. Dat...
 • Het vaderland als huurwoning
  06-05-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Een meerderheid van de Nederlanders wil van dubbele-paspoorthouders af. Maar voor we die wens omzetten in beleid, moeten we misschien toch eens wat langer stilstaan bij de...
 • Von der Dunk houdt niet Geert, maar ons een spiegel voor
  28-04-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Je kunt Von der Dunk terecht verwijten dat hij de PVV demoniseert door die met het nationaal-socialisme te vergelijken, maar dat is de kern van zijn verhaal niet. Het het...
 • De schoolregels van Don Bosco en de hypocrisie van Ephimenco
  07-04-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Als een confessionele school van een niet-geestverwante leerling of docent eist dat die haar identiteit verhult, en een van beide islamitisch is, leidt dat tot hoon. Wie...
 • Een neutrale overheid
  20-03-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Een goede overheid is levensbeschouwelijk neutraal, en als we die neutraliteit willen waarborgen moeten we vooral zorgen dat niemand zijn of haar levensbeschouwing...
 • Wat doen we met islamitisch antisemitisme?
  26-02-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Onze reactie op antisemitische uitingen van jonge allochtonen heeft alles te maken met onze geschiedenis. We denken kwaad te bestrijden dat ons nu van buiten bedreigt,...
 • Demagoge van Trouw over thuisonderwijs
  17-02-2011 - Tekst: Bart Voorzanger In de Trouw van 17 februari 2011 reageert Elma Drayer haar islamofobie weer eens lekker af. Deze keer gaat het over de ouders van het Islamitisch college Amsterdam (ICA)...
 • Godsdienstvrijheid en ritueel slachten
  17-02-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Het wetsvoorstel over onverdoofd slachten van de Partij voor de Dieren leidde tot een paar opmerkelijke rabbinale reacties. Tijd voor enige bezinning? De Partij voor de...
 • Streven naar levensbeschouwelijk neutrale ruimte is onzinnig
  09-02-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Een pleidooi om niet te discussiëren over de theologische legitimiteit van religieus gefundeerd gedrag, geen neuzen te tellen, niet te zeuren over aandachttrekkerij en...
 • 'Wij Hollanders' (over het schudden van handen)
  06-02-2011 - Tekst: Bart Voorzanger De Hogeschool van Amsterdam handhaaft een docent die weigert studenten van het andere geslacht de hand te drukken en ze in plaats daarvan begroet met een buiging en een...
 • And now for something completely different.....de boerka!
  26-01-2011 - Tekst: Bart Voorzanger Mevrouw Clare Wesselius, publiciste, pleit in Trouw van 25 januari 2011 voor een boerkaverbod. Ze suggereert daar argumenten voor te hebben, en komt met een uitgebreide...
 • Fatima in het provinciehuis
  23-01-2011 - tekst: Bart Voorzanger De heer Brinkman, het ‘democratische gezicht’ van de PVV en lijsttrekker voor die partij in Noord-Holland, liet het Parool weten dat hoofddoekjes in álle overheidsgebouwen...
 • De Franse revolutie en de boerka
  17-01-2011 - tekst: Bart Voorzanger De Franse revolutie had z’n gebreken, maar de slogan deugde: vrijheid gelijkheid en broederschap. Daar kunnen we wat mee. Een pleidooi om het over zinniger zaken te...
 • Rouvoet en het groepsdenken
  13-12-2010 - tekst: Bart Voorzanger Marokkanen of moslims aanspreken op het gedrag van Marokkanen of moslims is net zo onzinnig als het ooit was om Nederlanders aan te spreken op de apartheid (niet toevallig...
 • ‘De Islam’ – en wat daar mis mee is
  10-12-2010 - tekst: Bart Voorzanger Bij uitgeverij ASP verscheen een verzameling islam-kritische verhandelingen uit het Nederlandse taalgebied (Van Rooy en Van Rooy, 2010). Paul Cliteur juicht op de omslag...
 • Afshin Elian, Jason W. en de zegeningen van de westerse wijsbegeerte
  08-11-2010 - tekst: Bart Voorzanger Volgens Afshin Elian (NRC, 6 november 2010) moeten we jihadische moslims deradicaliseren met de kritische zin van de westerse wijsbegeerte – niet met bommen en granaten of...
 • De drogredenen van Nahed Salim (e.v.a.)
  31-10-2010 - tekst: Bart Voorzanger Het idee dat immigratie de oorzaak van allerlei problemen is, berust op een aantal drogredenen. Een daarvan is dat op zich reële problemen impliciet maar ten onrechte...
 • 'Staak het proces tegen de heer Wilders'
  20-10-2010 - tekst: Bart Voorzanger Het proces tegen de heer Wilders is een onding. Niet vanwege vermeende fouten van OM of rechter, maar omdat de wet onhelder is. Alle reden dus het te staken en eerdere...
 • Open brief aan Femke Halsema
  11-10-2010 - "die in haar overigens mooie verhaal over gewetensvrijheid één ding vergeet: de soevereiniteit in eigen kring die kerken, net als partijen, verenigingen en gezinnen, nodig hebben willen ze de...
 • Geen hoofddoekverbod, maar boerkaplicht voor rechterlijke macht
  10-10-2010 - Een verbod op hoofddoekjes bij de rechterlijke macht lost niets op en is dus pure discriminatie. Wie een schijn van partijdigheid wil uitsluiten door het uiterlijk van rechters te uniformeren komt...
 • Islamitische onbetrouwbaarheid
  29-09-2010 - Tekst: Bart Voorzanger Martin Bosma speelt hoog spel met zijn verwijzing naar ‘taqiyya’, het islamitisch recht te doen alsof. Hij denkt dat dat ons dwingt geen enkele moslim te vertrouwen maar...
 • Hoofddoekjes en groepsdruk
  23-09-2010 - Scholen die hoofddoekjes verbieden om hun leerlingen te vrijwaren van sociale druk spannen het paard achter de wagen. Een goede school wapent zijn leerlingen tegen de boze buitenwereld door ze...
 • De AEL en zijn holocaust-cartoon (Bart Voorzanger)
  09-09-2010 - De Arabisch-Europese Liga is veroordeeld wegens een cartoon over de slachtoffers van Auschwitz. ’t Gaat om een akelig plaatje, maar ’t legt de vinger op een aantal zere plekken: wij meten met twee...
 • Islam en ideologie (Bart Voorzanger)
  04-09-2010 - Of de islam een ideologie is, hangt er geheel van af wat je met ‘ideologie’ bedoelt. Is dat laatste eenmaal duidelijk, dan wordt de vraag triviaal. De afgelopen weken heeft menig stukjes- en...
 • Waarom islamitisch onderwijs? (de ervaringen van een voormalige docent)
  02-06-2010 - "Er zijn goede redenen om islamitische scholen in stand te houden. Maar, het is – met excuses voor dit cliché – écht vijf voor twaalf." Dat betoogde Bart Voorzanger, voormalig docent...
 • Meester, híj begon! (Bart Voorzanger)
  19-05-2010 - De PVV waarschuwt ons voor mensen die begrip hebben voor de aanslagen van 11 september. Laat één ding duidelijk zijn: hoeveel begrip ik ook voor die aanslagen heb, verkeerd vind ik ze wel....
 • Wie van gelovigen onzichtbaarheid eist, overtreedt de grondwet (Bart Voorzanger)
  04-05-2010 - Het idee dat godsdienst eigenlijk maar malligheid is, iets waar je mensen met zachte hand van moet afhelpen, en als dat niet werkt met steeds harder hand, krijgt steeds meer aanhangers. Wie zo...
 • Hirsch Ballin discrimineert moslims (Bart Voorzanger)
  23-04-2010 - Onze minister van Justitie liet onderzoeken of er in Nederland sprake is van shariarechtbanken. Daarmee liet hij veel dingen nagaan die geen enkele reden voor zorg zijn, en stelde hij één terechte...
 • Paniek over een voornemen tot bezinning (Bart Voorzanger over conferentie van moslimbroeders)
  22-04-2010 - Enkele islamitische organisaties willen in Amsterdam een conferentie organiseren over wederzijds begrip en betere betrekkingen tussen moslims en het westen. De PVV moet daar uiteraard niet aan...
 • De PVV en het VN-Vrouwenverdrag (Bart Voorzanger)
  12-04-2010 - Ja, dat leest u goed. Bij het VN-vrouwenverdrag denken we allereerst aan de SGP, en aan de regering die de SGP tot vrouwvriendelijker gedrag moet brengen. Maar de uitspraak van de Hoge Raad waarin...
 • De kosten en baten van de immigratie (Bart Voorzanger)
  12-04-2010 - Meneer Wilders gaf opdracht voor een onderzoek dat hem nog heel wat hoofdbrekens zal opleveren. Hoe beter het wordt uitgevoerd, hoe meer het hem kost, en hoe minder het hem oplevert. De PVV...
 • Er zijn geen zinnige argumenten om vrouwen te verbieden hun gezicht te bedekken (Bart Voorzanger)
  07-04-2010 - Natuurlijk is het triest als een vrouw doodongelukkig met haar zware vermomming over straat moet omdat een man – haar man, haar vader, haar broer, haar oom – haar zedigheid belangrijker vindt dan...
 • Het is verkiezingstijd, dus gaat het ICA dicht
  07-04-2010 - Staatssecretaris Van Bijsterveldt staakt de bekostiging van het Islamitisch College Amsterdam en rechtvaardigt dat met twee evidente onjuistheden. Dat schrijft Bart Voorzanger.
 • Drama in Slotervaart (Bart Voorzanger)
  05-04-2010 - Een Volkskrantcolumnist beschrijft de ellende van twee bejaarden in een Amsterdamse volkswijk in een schrijnend verhaal dat om medeleven vraagt. Maar wat doen we daarna? Trekken we vergaande...
 • De minister worstelt met het islamitisch huwelijk (Bart Voorzanger)
  01-01-2010 - Onze minister van Justitie worstelt niet alleen met de sharia-rechtspraak, maar ook nog met het informele (islamitische) huwelijk. Echt doordacht lijkt zijn verhaal me niet.