'Anders Kijken' documentaire over islamofobie van Al Nisa

In opinie op 23-06-2015 | 07:38

In mei presenteerde de islamitische vrouwenvereniging Al Nisa de documentaire Anders Kijken. In de documentaire worden vier vrouwen en een man geportretteerd die te maken hebben gehad met vormen van islamofobie. De documentaire is inmiddels op tournee gegaan.

Bij de presentatie op 21 mei in het Amsterdamse podium Mozaiek benadrukten diverse sprekers het belang van het melden van alle vormen van discriminatie, dus ook van moslimdiscriminatie.

Marlene Bosman, zelf werkzaam bij een bureau voor discriminatiezaken en verbonden aan het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, vertelde dat vooral vrouwen met een hoofddoek het slachtoffer zijn van discriminatie. Op straat en op de arbeidsmarkt. Om zicht te krijgen op de omvang van het probleem, is het volgens haar van belang dat er vaker melding wordt gedaan. Daarvoor zijn er diverse mogelijkheden. (Kijk voor een overzicht hier).

Bosman is blij met de ontwikkeling dat de overheid en disriminatievoorzieningen nu islamofobie, net als bijvoorbeeld antisemitisme en homofobie,  steeds vaker erkennen als discriminatiegrond. Toch ziet zij nog wel een probleem bij het functioneren van veel discriminatievoorzieningen in Nederland: daar is volgens haar vaak te weinig sprake van de noodzakelijke cultuursensitiviteit. Daarom is het voorlopig van belang dat er ook initiatieven zijn die zich specifiek op islamofobie/moslimhaat richten.

Tijdens de discussie worden enkele schrijnende voorbeelden van moslimhaat naar voren gebracht. Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch maakt duidelijk zich ook veel zorgen te maken over deze vorm van discrimimatie. Hij heeft het daarom meerdere keren in de Tweede Kamer aan de orde gesteld en zal dat blijven doen. Hij spreekt zijn waardering uit voor het initiatief van Al Nisa en voor Republiek Allochtonië dat volgens hem het onderwerp de afgelopen jaren diverse malen heeft geagendeerd, waaronder de incidenten rond moskeeen.

In de documentaire Anders Kijken, gemaakt door Broosdoc producties, komen vier vrouwen en één man aan het woord die vertellen over hun persoonlijke ervaringen met islamofobie, variërend van subtiel tot fysiek geweld. De toon van de documentaire is niet activistisch of pamfletistisch, maar eerder beschrijvend. De documentaire nodigt hierdoor waarschijnlijk gemakkelijker uit voor een gesprek tussen moslims en niet-moslims en kan bijvoorbeeld vertoond worden aan professionals of aan leerlingen en gebruikt worden voor een gesprek over vooroordelen.

Stichting al Nisa is in 1982 in Amsterdam opgericht door Nederlandse bekeerlingen, maar is inmiddels een organisatie van vrouwen met diverse etnische achtergronden.  Vaak gaat het ook bij Al NIsa over de positie van de vrouw in de Islam. Al Nisa organiseerde over dit onderwerp lezingen, debatten en publiekscampagnes, vaak met een vleugje humor. Een bekende campagne van Al Nisa was Echt Nederlands. Overal in het land werden posters opgehangen met daarop beelden van verschillende moslima’s die zich als zelfbewuste Nederlandse vrouwen presenteerden. Een voorbeeld hiervan is de voor velen misschien bekende poster van de moslima met een haring. De afgelopen jaren richt Al Nisa zich ook op islamofobie.

Meer informatie over de documentaire Anders Kijken:  info@alnisa.nl of 06-16709889.

 

Over moslimhaat op Republiek Allochtonië
Republiek Allochtonië besteedt aandacht aan alle vormen van discriminatie, met speciale aandacht voor antisemitisme en moslimhaat. Wij geven meestal de voorkeur aan de term moslimhaat boven de term islamofobie. Onder moslimhaat verstaan wij het uitsluiten, discrimineren of bedreigen van moslims of het geweld tegen moslims of hun gebouwen. Overigens kunnen niet alleen moslims slachtoffer van 'moslimhaat' zijn, maar ook mensen die er voor anderen kennelijk als moslim uitzien. Religiekritiek rekenen wij nadrukkelijk niet tot moslimhaat of islamofobie. 

Meer over moslimhaat op dit blog hier.

Lees bijvoorbeeld het artikelen van Martijn de Koning , Brian Whitaker en  Ineke van der Valk over de term islamofobie. Meer over islamofobie hier

Een overzicht van organisaties waar u melding kunt maken van moslimhaat/islamofobie vindt u hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over al nisa, anders kijken, islamofobie, moslimhaat.

Delen: