Terugkijken: de werving van gastarbeiders in Marokko

24 juli 2017 | 18:40

Dit indrukwekkende filmpje is al vaker vertoond. Het is afkomstig uit een uitzending van AVRO Televizier van 21 oktober 1969. Jaap van Meekren interviewt Simon Evert Jongejan, een gedetacheerde van de Nederlandse overheid, die in Marokko verantwoordelijk is voor de selectie van gastarbeiders in Marokko. Van Meekren heeft het tijdens de reportage over een ‘slavenmarkt’ .

Terugkijken: Andere Tijden over Amicales

20 november 2016 | 13:53

Twee mislukte coups tegen koning Hassan II begin jaren zeventig in Marokko leidden tot gespannen binnenlandse verhoudingen in Nederland. Koningsgezinde Marokkanen verendigen zich in de Marokkaanse belangenorganisatie ‘Amicales’, maar tegenstanders, met het KMAN voorop, zagen hierin de lange arm van het regime in Marokko.

Het programma Andere Tijden besteedde gisteren aandacht aan deze tijd met onder andere Abdou Menebhi, Ineke van der Valk, Nadia Bouras, Allal Oulali, Mustapha Slaby, Ahmed Aboutaleb, de Marokkaanse consul en vele anderen.

Roofstaat (waarom iedereen zijn of haar geschiedenis moet kennen)

14 april 2016 | 20:59

Tekst: Rutger Groot Wassink

Onlangs verscheen het boek Roofstaat van de hand van Ewald Vanvugt. Het boek gaat vooral over de koloniale geschiedenis van Nederland en draagt de ondertitel 'wat elke Nederlander zou moeten weten'. Nu verschijnen er natuurlijk wel meer boeken over de vaderlandse geschiedenis, maar dit boek is bijzonder. Het vertelt een verhaal over ons land dat - op z'n zachtst gezegd - nogal onderbelicht blijft in de gemiddelde geschiedenisles.

Over vluchtelingen en draagvlak: lessen uit de Europese geschiedenis

11 april 2016 | 08:58

Leo Lucassen, directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam en hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden verzorgde op 2 april 2016 de Comeniuslezing in de Grote Kerk van Naarden. Hieronder de tekst van zijn volledige lezig.

Zwart-Wit: De erfenis van Hans Janmaat

13 december 2013 | 11:41

Nog geen vijftien jaar geleden was het in Nederland ongepast om over problemen met immigratie en integratie te praten. Sinds de opkomst van Pim Fortuyn wordt er juist heel veel over gepraat. Hoe kon dat zo snel omslaan? En wat betekent het voor de verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen? Is het zwart tegen wit of ligt het ingewikkelder?
Zwart Wit is een vierdelige documentaireserie waarin journalist en programmamaker Marco de Vries terugblikt op het verloop van het integratiedebat en de opkomst van nieuwe politieke partijen. In vier onbekende maar veelzeggende verhalen uit het recente verleden wordt de ontwikkeling geschetst van Hans Janmaat tot Geert Wilders.
In de eerste aflevering wordt teruggeblikt de carriere van Hans Janmaat met zijn familie en zijn weduwe.

‘Een Marokkaan in de kost’

25 september 2013 | 07:57

Nederland in de jaren ‘70 en ‘80 door de ogen van Marokkaanse gastarbeiders.
Hoe zag hun dagelijkse leven eruit en hoe zagen zij Nederland?

Op 4 oktober 2013 organiseren Emcemo en Stichting Argan de bijeenkomst `Een Marokkaan in de kost’.
Tijdens deze bijeenkomst kijken voormalige gastarbeiders terug op hun leven. Kleurrijke verhalen van kleurrijke mensen die hun leven opbouwden in Holland. Mannen en vrouwen die ons meenemen naar de jaren ‘70 en ’80 en de tijdsgeest in Nederland.

Andere Tijden komt met vernieuwde website Grenzeloos Verleden

02 november 2012 | 09:39

Gisteren lanceerde het geschiedenisprogramma Andere Tijden (NTR/VPRO) de vernieuwde website van Grenzeloos Verleden; een diversiteitsproject dat in het teken staat van migranten die ooit hun land verlieten voor een nieuw bestaan in Nederland. Door persoonlijke verhalen van eerdere generaties vast te leggen, brengt Grenzeloos Verleden de geschiedenis van verschillende culturen in Nederland in beeld.

Behoud het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis

11 april 2012 | 23:17

Zeven oud-bewindslieden van verschillende politieke partijen hebben het kabinet 'met klem' gevraagd terug te komen op het besluit om de subsidie aan het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) per 1 januari 2013 in te trekken. In een open brief aan staatssecretaris Zijlstra van OCW in de Volkskrant wijzen zij op het unieke karakter van het instituut en op het feit dat de Nederlandse regering zich bij monde van oud-minister Plasterk 'keihard' garant heeft gesteld voor voortzetting van het NiNsee.

In de loop der jaren is door vertegenwoordigers van verschillende partijen het grote belang onderstreept van het onder de aandacht brengen en houden van een 'lang verzwegen en omstreden onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis'.

Slavernij en de erfelijkheid van van alles en nog wat …

26 oktober 2011 | 07:22

Tekst: Bart Voorzanger

De recente tv-serie over De Slavernij richtte onze aandacht weer eens op een triest stukje vaderlandse geschiedenis. We zijn graag trots op de visionaire waaghalzen die ons land tot een centrum van handel, kunst, en wetenschap maakten, maar de schaduwkanten van hun optreden vergeten we liever. Een voorvader die in slaven handelde is niet echt iets om mee te pronken. Maar hoe zinnig zijn die trots en zijn tegenhanger nu eigenlijk?

Keti Koti: een dag voor iedereen

04 juli 2011 | 09:45

Tekst: Shantie Ramlal-Jagmohansingh

Hoeveel mensen weten dat op 1 juli de afschaffing van de slavernij werd herdacht?

Waarschijnlijk niet veel. Het stilstaan bij de afschaffing van de slavernij op 1 juli leeft niet breed in Nederland. Waarom is het herdenken van de koloniale slavernijgeschiedenis relevant voor nu?
Als het er echt op aankomt, ben je dan een held, een verliezer, een passant of een psychopaat? Hoe gaan we om met de gemaakte keuzes die tekenend waren voor het eigen leven of dat van anderen? Uiteindelijk is dat wat we bestuderen als we kijken naar de geschiedenis. Vooral de gebeurtenissen waarbij mensen elkaar de ergste dingen hebben aangedaan, leren ons het meest over de menselijke aard, waar we wel of niet toe in staat zijn. Hierop reflecteren maakt de bestudering van de geschiedenis zinvol.

Libië en zijn honden en ratten

19 juni 2011 | 23:26

Tekst: Said Bouddouft

De huidige roep om verandering in de Arabische wereld kent een zekere analogie met de militaire staatsgrepen en opstanden van de jaren 50 en 60. De revolutionairen van toen hadden de mond vol over vrijheid, democratie en rechtvaardigheid. Toen zij hun macht hadden geconsolideerd, bleken zij even dictatoriaal te zijn als hun voorgangers. Hoe anno 2011 de strijd om de macht in Arabische landen er aan toe gaat kunnen wij in de kranten lezen, op TV zien en via het internet volgen. Hoe het er in het verleden aan toe ging, daarover publiceert Said Bouddouft een serie artikelen. Dit is deel 4 en gaat over de machtstrijd in Libië. Om dit artikel in het juiste kader te plaatsen is het lezen van het eerste deel aanbevolen (zie links onderaan dit artikel).

Bachar en het draaiboek van zijn vader

31 mei 2011 | 11:22

tekst: Said Bouddouft

De huidige roep om de verandering in de Arabische wereld kent een zekere analogie met de militaire staatsgrepen en opstanden van de jaren 50 en 60. De revolutionairen van toen, hadden de mond vol over vrijheid, democratie en rechtvaardigheid. Toen zij hun macht hadden geconsolideerd, bleken zij even dictatoriaal te zijn als hun voorgangers. Hoe anno 2011 de strijd om de macht in Arabische landen er aan toe gaat kunnen wij in de kranten lezen, op TV zien en via het internet volgen. Hoe het er in het verleden aan toe ging, daarover publiceert Said Bouddouft een serie artikelen. Dit is deel 3 en gaat over de machtsstrijd in Syrië. Om dit artikel in het juist kader te plaatsen is het lezen van het eerste deel aanbevolen (zie link onderaan dit artikel).

Hosni Mobarak vertrekt in goed overleg

23 mei 2011 | 08:22

Tekst: Said Bouddouft

De huidige roep om de verandering in de Arabische wereld kent een zeker analogie met de militaire staatgrepen en opstanden van de jaren 50 en 60. De internationale verhoudingen verschillen wel. Said Bouddouft zoekt in een serie artikelen de overeenkomsten en verschillen met het verleden. Nu deel 2: Hosni Mobarak vertrekt in goed overleg.

Op 10 februari 2011 gaat de Veldmaarschalk Mohammed Hussein Tantawi het presidentiële Paleis binnen en zegt tegen president Mobarak: Sidi Rais (mijnheer de president) het is tijd om afscheid te nemen van het Egyptische volk. Waarop Mobarak zegt: maar waarom afscheid nemen? Waar gaan zij naar toe?

Dit is natuurlijk een grap. Hoe `de machtoverdracht’ in zijn werk is gegaan en welke heftige scènes zich hebben afgespeeld tussen Tantawi en Mobarak zal ongetwijfeld bekend worden als een van de aanwezigen zijn memoires uitgeeft. Het punt is wel dat in Egypte de macht is overgegaan uit handen van de President naar anderen zonder al te veel bloedvergieten (al blijft het natuurlijk zo dat elk slachtoffer er een te veel is). Ondanks de spontaniteit en de grote massaliteit, zijn de volksopstanden in Egypte zeer beheerst verlopen met duidelijk identificeerbaar leidersfiguren. Demonstranten maakten zelfs de Midan At-Tahrir (Tahrirplein) schoon na het vertrek van Mobarak.

De geschiedenis van de Arabische landen herhaalt zich, deel 1

20 mei 2011 | 21:21

tekst: Said Bouddouft (dit is het eerste artikel in een serie over veranderingen in de Arabische wereld)

De geschiedenis herhaalt zich. Het is een cliché met een grote kern van waarheid. Zeker als er gekeken wordt naar de strijd om de macht in de Arabische wereld. De jeugd in de Arabische wereld lijkt het heft in eigen hand te willen nemen. De jeugd is de decennia lange dictatuur, onderdrukking door en verrijking van een kleine minderheid ten koste van de overgrote meerderheid van de bevolking zat. Zij wil nu verandering. Overal is te horen dat het volk `de val het regime wil’.

De huidige roep om de verandering kent een zeker analogie met de militaire staatgrepen en opstanden van de jaren 50 en 60. Het spreekt voor zich dat er ook verschillen zijn. De internationale verhoudingen verschillen: de alleenheerschappij van het westen nu en de koude oorlog van toen. De koude oorlog was in het Midden-Oosten heel heet, maar ook de alleen heerschappij van het westen is daar sterk voelbaar. Ook het conflict met Israël is veranderd. Het conflict speelde in het verleden een sterkere rol dan nu. De internationale verhoudingen zijn in grote mate overigens bepalend geweest voor de vorming van de Arabische landen en de wijze waarop regeringen gevormd werden.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië