Roofstaat (waarom iedereen zijn of haar geschiedenis moet kennen)

In opinie door Rutger Groot Wassink op 14-04-2016 | 20:59

Tekst: Rutger Groot Wassink

Onlangs verscheen het boek Roofstaat van de hand van Ewald Vanvugt. Het boek gaat vooral over de koloniale geschiedenis van Nederland en draagt de ondertitel 'wat elke Nederlander zou moeten weten'. Nu verschijnen er natuurlijk wel meer boeken over de vaderlandse geschiedenis, maar dit boek is bijzonder. Het vertelt een verhaal over ons land dat - op z'n zachtst gezegd - nogal onderbelicht blijft in de gemiddelde geschiedenisles.

Het werk verhaalt vele zwarte bladzijden. Over slavenhandel, etnische zuivering en imperialistische oorlogen. En ja, daar waren we best goed in als klein kikkerland. Zo zeer dat Multatuli in Max Havelaar schreef: ‘er ligt een roofstaat aan de zee, tusschen Oostfriesland en de Schelde!’. Zie daar de herkomst van de titel. Wist u dat er in de Atjeh-oorlogen 100.000 doden vielen en een half miljoen gewonden waren? Vast niet. Ik ook niet. Kent u de verhalen van het schrikbewind van J.P. Coen, naar wie de tunnel genoemd is? En wat weet u eigenlijk van de slavernij?

Misschien is het omdat ik historicus ben, maar in het algemeen ben ik er overigens erg voor dat er meer geschiedenisboeken worden gelezen. Geschiedenis is belangrijk! En niet omdat het verleden voorspellende waarde heeft voor de toekomst, maar omdat geschiedenis zaken in perspectief zet. Grote vraag is natuurlijk altijd wiens perspectief, en wiens geschiedenis het is. Eenieder weet dat overwinnaars haar schrijven. En geschiedenis is daardoor per definitie subjectief, niet vaststaand als een natuurwet. Het is fluïde, kan aangepast en bijgestuurd worden. De zoektocht naar meer perspectieven, meer kennis over bepaalde gebeurtenissen, maakt het interessant. Niet alleen voor de studeerkamer, maar voor het nu.

Ik denk dat we eenvoudig kunnen vaststellen dat er veel nieuwe Nederlanders zijn die een wat ander perspectief hebben op de koloniale geschiedenis dan de gemiddelde blanke Nederlander. En daarom is het zo belangrijk dat we over geschiedenis discussiëren. Niet alleen over mijn geschiedenis. Debat, discussie, ruzie desnoods. Ik ben er ten diepste van overtuigd dat dat minstens zo belangrijk is als een inburgeringscursus. Daarom vind ik het ook zo onbegrijpelijk dat geschiedenis geen verplicht vak meer is. Praten over geschiedenis en je inleven in de positie van een ander geeft begrip. Overeenstemming is niet eens het belangrijkste. Het gaat erom elkaar te snappen en kennis op te doen. Kennis over de ander maakt dat je de ander kent. En ik heb het idee dat de samenleving dat nodig heeft. En nee, zelfs als iedereen zich in andere geschiedenissen zou verdiepen lossen we grote maatschappelijke problemen zoals discriminatie en segregatie niet op. Maar ik geloof dat het een startpunt kan zijn voor begrip, voor een gesprek, voor verbinding. En juist die verbondenheid is nodig om gezamenlijk dingen te veranderen. En een gezamenlijk verhaal helpt daar bij.

Om tot besluit de grote filosoof Flavor Flav van de rapgroep Public Enemy te citeren: 'history shouldn't be a mystery but real history! Not his story’.

(One day, brothers gonna work it out)

Rutger Groot Wassink is fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam. Dit stuk verscheen eerder op de website van GroenLinks

Meer over slavernij(verleden) op Republiek Allochtonië hier

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. .

 

 


Meer over geschiedenis, roofstaat, rutger groot wassink, slavernij.

Delen:

Reacties


Joep Hermans - 14/04/2016 21:48

Helemaal mee eens. Geschiedenis is onderbelicht in het onderwijs. Het toont aan dat culturen en volkeren door de eeuwen heen hetzelfde patroon volgen. Uitbreiding van Bezit en Macht zijn altijd de leidende drijveren van de heersende klasse. Religies spelen toen en nu daarbij een rol als militair en politiek gereedschap om deze doelen te bereiken. Door de geschiedenis te kennen kunnen studenten leren van de fouten uit het verleden. Er is geen enkele cultuur zonder zwarte bladzijdes in de geschiedenis. Van de Inca's tot de Azteken, van de Hunnen tot Mongolen, van de Christenen tot de Mohammedanen, van de Romeinen tot de Vikingen, van Europa tot en met Azie, En ga zo maar door. Je kunt er van leren dat mensen zich niet moeten laten manipuleren door Ideologiën of Religies. De jeugd moet leren zelf na te denken in plaats van zich door Goeroe's, Imans, Predikers, Dominee's, Kapitalistische en Socialistische Ideologen etc, etc te laten leiden. In wezen zijn alle mensen gelijk. Madar we zijn dat niet echt door deze in ons midden gecreëerde diversiteit. Door meer inzicht in onze gezamenlijke gechiedenis zal duidelijk worden dat er geen morele superioriteit geclaimd kan worden door afkomst of religie. De enige constante daarin is de manipuleerbaarheid van de menselijke moraal door belanghebbende partijen. Dat leert ons de geschiedenis en daar kunnen we en vooral de jeugd van leren. Die kan er wat mee!