Discrimineren? Dat doen de anderen. Een selectie van artikelen over discriminatie

In feiten door Ewoud Butter op 15-04-2015 | 10:20

Valt het mee of valt het tegen met discriminatie in Nederland?

Een selectie van artikelen die de afgelopen jaren op Republiek Allochtonië zijn verschenen over discriminatie in Nederland.

Stel een willekeurige vorm van discriminatie aan de orde en je krijgt direct een leger 'ja-maar' roepers over je heen. Zij stellen:

  • dat het allemaal wel meevalt,
  • dat discrimineren menselijk is
  • dat de slachtoffers zich niet moeten wentelen in slachtofferschap en maar wat weerbaarder moeten worden,
  • dat de slachtoffers het er zelf naar maken omdat ze tot een groep behoren waarvan individuen in Nederland of elders in de wereld verantwoordelijk zijn voor wandaden,
  • dat de slachtoffers zich zelf provocerend gedragen
  • dat slachtoffers in andere situaties zelf minstens zo erg discrimineren.

Het blijkt doorgaans gemakkelijker compassie te hebben met slachtoffers wanneer we ons met hen kunnen identificeren en het kost meer moeite die compassie op te brengen wanneer we ons kunnen identificeren met de daders. 

En ja, alle mensen discrimineren, slachtofferschap levert niets op, een beetje weerbaarheid kan geen kwaad en slachtoffers van discriminatie kunnen in andere situaties ook heel goed daders zijn.

Maar dat is nog geen reden om discriminatie te bagatellseren. Discriminatie is een overtreding van onder andere artikel 1 van onze grondwet en kan, net als bijvoorbeeld pesten, bijzonder ingrijpend zijn en op individueel en maatschappelijk niveau enorm destructieve consequenties hebben. Terwijl het in geval van pesten normaal begint te worden om pestprotocollen op te stellen, wordt bij discriminatie nog vaak de andere kant opgekeken of de schuld en de oplossing bij de slachtoffers gelegd.

Voor de 'ja-maar roepers' en andere geinteresseerden een selectie van artikelen over discriminatie die op Republiek Allochtonië zijn verschenen. 

Algemeen (cijfers, feiten over discriminatie)

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Discriminatie in onderwijs

Discriminatie bij de politie (etnisch profileren) en justitie

Algemeen opinie

Divers

 

Dit overzicht is samengesteld door Ewoud Butter.


Alle artikelen over discriminatie vindt u hier, artikelen over moslimhaat hier en over antisemitisme hier

Melding maken van discriminatie?

Wil je dat je melding ook wordt meegerekend in de rapporten die de (lokale) overheid gebruikt, wil je professionele begeleiding of wil je aangifte doen, dan is het van belang dat je melding maakt bij de door de overheid hiertoe ingestelde instanties als de politie, de lokale antidiscriminatievoorzieningen, via discriminatie.nl, via het College voor de Rechten van de Mens of bij het Meldpunt Internet Discriminatie
Als alternatief voor het laatste fungeert ook het niet meer door de overheid gefinancierde  Meldpunt Discriminatie Internet.
Voor het melden van antisemitisme kunt u terecht bij het CIDI. Voor een overzicht van initiatieven die gericht zijn op moslimdiscriminatie kijk hier.

 


Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over discriminatie, ewoud butter, factcheck, onderzoek.

Delen:

Reacties


Faatje - 15/04/2015 14:12

Mooi overzicht en geweldige inleidende zinnen. Dank Ewoud!