Tweederde van de moslims ervaart discriminatie

In feiten door Ewoud Butter op 27-01-2014 | 23:46

Een kwart van de inwoners van Nederland heeft in de afgelopen twaalf maanden tenminste één voorval meegemaakt dat zij als discriminerend hebben ervaren. Binnen migrantengroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders en migranten uit Midden- en Oost-Europa) heeft een derde tot de helft in de afgelopen twaalf maanden discriminatie in de openbare ruimte ervaren. Van de werkzoekende migranten heeft 20 tot 40% discriminatie ervaren bij het zoeken naar werk en bijna twee op de drie moslims rapporteert ten minste één discriminatie-ervaring in het afgelopen jaar.

Dat blijkt uit het rapport Ervaren Discriminatie in Nederland dat op 24 januari 2014 is verschenen.

Het onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst die door 12.552 mensen is ingevuld. In de vragenlijst is voor concrete voorvallen nagegaan of men discriminatie heeft ervaren. De voorvallen hadden betrekking op: de openbare ruimte, uitgaan, contact met instanties, werk zoeken, arbeidsvoorwaarden, de werkvloer, en het onderwijs. Er is gevraagd naar verschillende uitingen: van schelden en pesten tot ongelijke behandeling, bedreiging en geweld.

Een kwart van de homoseksuele mannen en van de lesbische vrouwen heeft in het afgelopen jaar discriminatie ervaren, vooral in de openbare ruimte en bij het uitgaan .

Migranten ervaren op alle terreinen in aanzienlijke mate discriminatie. Sommige discriminatie-ervaringen worden vaker door bepaalde groepen gerapporteerd.

  • Eén op de drie Turkse studenten, één op de vier Marokkaanse studenten en ruim één op de vijf Surinaamse studenten denkt dat zij moeilijk een stage konden vinden vanwege discriminatie.
  • Eén op de vijf Marokkaans Nederlandse mannen heeft het gevoel door de politie extra in de gaten te houden te worden en beschouwt dit als discriminatie.
  • Op het terrein van salariëring ervaren migranten uit Midden- en Oost-Europa vaker dat zij minder betaald krijgen dan een collega die hetzelfde werk doet: van de werkenden uit deze groep rapporteert 15% deze vorm van discriminatie.

Moslims

Wanneer we specifiek kijken naar moslims zien we dat deze groep op alle terreinen vaak discriminatie ervaart.

Bijna twee op de drie moslims rapporteert ten minste één discriminatie-ervaring in het afgelopen jaar. Inclusief degenen die twijfelen of het om discriminatie ging gaat het zelfs om driekwart van de moslims. Vaak ging dit om negatieve bejegening: naroepen, schelden, spugen of pesten, maar ongelijke behandeling werd ook veelvuldig ervaren. Zie ook de tabel hieronder uit het SCP-rapport.

Zoals te zien is in onderstaande tabel heeft de ervaren discriminatie onder moslims volgens hen in de meerderheid van de gevallen te maken met religieuze overtuiging (vaak in combinatie met etnische achtergrond). Christenen in dit onderzoek voelen zich niet vaak gediscrimineerd vanwege hun geloof, maar wel vaker op grond van andere kenmerken zoals etnische achtergrond of huidskleur. 

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher reageerde bij de NOS op het onderzoek. Hij noemt de uitkomst van het SCP-rapport over leeftijdsdiscriminatie heel ernstig, maar hij vindt dat burgers daar zelf iets mee moeten doen. "Vooroordelen moeten geslecht worden door in de praktijk te laten zien dat ze niet waar zijn. Dat moet de samenleving zelf doen. Dat kan niet vanuit Den Haag worden afgedwongen." Zie hier

Jaarverslag MDI 2013

Deze week kwam ook het jaarverslag 2013 van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) uit. Bij het MDI is de afgelopen jaren sprake van een afname van het aantal meldingen. Dat kan betekenen dat er daadwerkelijk sprake is van minder discriminatie, maar ook dat de aangiftebereidheid is verminderd of dat het vertrouwen in het MDI is verminderd.

Bij het MDI werden in 2013 de meeste meldingen gedaan van antisemitisme. Discriminatie van moslims staat op de tweede plaats, als derde komt zogeheten anti-zwart racisme. Bij antisemitisme was er sprake van een hele lichte afname van het aantal geregistreerde uitingen, het aantal geregistreerde uitingen van discriminatie van moslims nam toe en het aantal geregistreerde uitingen van zwart-racisme nam flink toe, waarschijlnijk mede naar aanleiding van de discussie over Zwarte Piet.

Bronnen: persbericht SCP, Rapport Ervaren discriminatie in Nederland (pdf)

 

Meer over discriminatie van moslims/ islamofobie op dit blog hier

Meer over antisemitisme op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 Meer over antisemitisme, discriminatie, ewoud butter, factcheck, islamofobie, moslimhaat, onderzoek, racisme.

Delen: