Hoeveel 'buitenlanders' wonen er in Nederland ?

In feiten door Ewoud Butter op 08-09-2016 | 07:57

Hoe groot is het aandeel van de bevolking dat niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt?

Dat aandeel is:

a. kleiner dan 6%
b. tussen de 6% en de 12%
c. tussen de 12% en de 18%
d. groter dan 18%

Het juiste antwoord is: a.

Op 1 januari 2016 beschikte volgens het CBS  94,7% van de inwoners in Nederland over de Nederlandse nationaliteit. Dat zijn ruim 16 miljoen Nederlanders, waarvan een deel, meestal met een kleurtje, nog vaak ten onrechte als 'buitenlander' wordt beschouwd.
Er woonden aan het begin van dit jaar  900.000 mensen in Nederland die wel 'buitenlander' zijn. Deze groep beschikt niet over de Nederlandse nationaliteit en vormt 5,3% van de bevolking.

De meeste van hen (563.000) waren afkomstig uit een ander Europees land, 133.000 hebben een paspoort van een Aziatisch land, 82.000 kwamen uit een Afrikaans land, 45.000 uit Nooord- en Zuid-Amerkis en 4300 uit Oceanië. Van 74.000 inwoners is de nationaliteit niet bekend of deze inwoners zijn statenloos.

De grootste groep inwoners met een ander dan Nederlands paspoort wordt gevormd door Polen.

Grootste groepen met andere nationaliteit dan de Nederlandse
Nationaliteit
aantal inwoners
Polen 110.000
Turks 75.000
Duits 72.000
Brits 44.000
Marokkaans 42.000
Belgisch 31.000
Chinees 30.000
Italiaans 29.000
Spaans 27.000

(c) CBS/ Ewoud Butter

Net buiten de top 10 vallen de inwoners met een Syrisch paspoort (25.000). De Syriërs vormen de snelst groeiende groep. Het aantal inwoners met de Syrische nationaliteit verdrievoudigde in 2015. Ook bij het aantal Eritreers was bijna sprake van een verdrievoudiging (van ruim 3000 naar 9000). Het aantal inwoners met een paspoort van Burger Antigua en Barbuda verdubbelde: van 1 naar 2 inwoners van Nederland.

Opvallend is verder dat er in vergelijking met 1 januari 2015 sprake was van een afname van het aantal inwoners:

- met de Turkse nationaliteit (van 78.000 naar 75.000),
- met de Marokkaanse nationaliteit (van 45.000 naar 42.000) en van inwoners
- met de Surinaamse nationaliteit (van 5400 naar 5300).

Eerder bleek ook al dat de groep mensen die vorig jaar naar Turkije, Suriname en Marokko emigreerden groter was dan de groep immigranten uit deze landen.

Dubbele nationaliteit

Ja, maar er zijn toch ook Nederlanders die ook nog een ander 'eigen land' hebben, mensen met een dubbele nationaliteit? Ja, dat klopt.

Van de 16,8 miljoen Nederlanders hadden er op 1 januari 2014 (recentere cijfers heb ik niet gevonden) 1,3 miljoen ook nog een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Dat is 7,8% van de Nederlandse bevolking. Het gaat zowel om Nederlanders die vanaf hun geboorte Nederlander zijn als om Nederlanders die op latere leeftijd tot Nederlander genaturaliseerd zijn.

De meeste mensen met een dubbele nationaliteit (629.000) hebben behalve de Nederlandse nationaliteit een andere Europese nationaliteit. Het gaat onder andere om Duitsers (61.000), Britten (45.000), Belgen (34.000) en Italianen (25.000).

De grootste groepen Nederlanders met een dubbele nationaliteit zijn van Marokkaanse (321.000)  en Turkse (312.000)  herkomst. Dat betekent dat 83% van de Marokkaanse Nederlanders (totaal 386.000) en 79% van de Turkse Nederlanders (totaal 397.000) over een dubbele nationaliteit beschikt.

Meer cijfers in Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. De cijfers, waarvan dit artikel een onderdeel gaat vormen.

Lees ook:

Ewoud Butter is zelfstandig onderzoeker en publiceert over o.a. diversiteitsvraagstukken, emancipatie en radicalisering. Hij is tevens hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van en over Ewoud op zijn blog of volg hem op twitter

 


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 

 


Meer over buitenlanders, demografie, dubbele nationaliteit, ewoud butter, factcheck, feiten, nationaliteit, onderzoek.

Delen:

Reacties


PP - 20/09/2016 00:39

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37325&D1=1-4&D2=a&D3=0&D4=a&D5=1,3-4&D6=17-20&VW=T
Ook CBS ook 2016
Eerstegeneratieallochtoon 1 920 877
tweedegeneratieallochtonen 1 831 414