Niet-westerse Amsterdammers worden meer gediscrimineerd en zijn zelf intoleranter

In achtergronden op 07-10-2013 | 10:15

Jongeren en Amsterdammers van niet-westerse herkomst worden (veel) meer dan gemiddeld gediscrimineerd en scoren relatief laag op homo-acceptatie. Ook zijn jongeren, vrouwen en Amsterdammers van niet-westerse herkomst minder dan andere Amsterdammers zelfredzaam en economisch zelfstandig. Vrouwen (meisjes) zijn minder weerbaar en Amsterdammers van niet-westerse herkomst scoren laag wat betreft zelfbeschikking.

Dat zijn enkele resultaten van de scorekaart burgerschap en diversiteit 2009-2011, die afgelopen donderdag door de Amsterdamse wethouder Van Es werd gepresenteerd tijdens het debat 'De spelregels van de stad' in De Balie.

In vergelijking met het Amsterdams gemiddelde vertonen jongeren meer onbeschoft gedrag. Jongeren, vrouwen en Amsterdammers van niet-westerse herkomst ervaren relatief minder spanningen met mensen die anders zijn dan zijzelf. Vrouwen scoren op het thema respect op alle doelstellingen beter dan gemiddeld.

Op het gebied van identificatie scoren Amsterdammers van niet-westerse herkomst en jongeren (veel) slechter dan gemiddeld, vooral op inzet voor en verbondenheid met de stad. Bij jongeren ligt het niveau van vertrouwen in de lokale democratie en het bevoegd gezag rond het Amsterdams gemiddelde. De score van vrouwen op het thema identificatie is beter dan gemiddeld op alle doelstellingen.

Tussen 2009 en 2011 is vooruitgang geboekt op de doelstellingen op het gebied van ‘respect' en op het gebied van ‘emancipatie'. Op het gebied van ‘identificatie' is de situatie tussen 2009 en 2011 achteruit gegaan. De positie van vrouwen, jongeren en Amsterdammers van niet-westerse herkomst ten opzichte van het gemiddelde is tussen 2009 en 2011 nauwelijks veranderd.

Wethouder Andrée van Es concludeert uit de scorekaart dat "de allergrootste opgave deze dagen is om ervoor te zorgen dat alle Amsterdamse jongeren van school kunnen komen met een diploma, met een voldoende voor Nederlandse taal. Dit, in de wetenschap dat zij hier hun leven kunnen opbouwen met andere Amsterdammers, een baan vinden, zonder gediscrimineerd te worden op hun achternaam, en dat zij vertrouwen kunnen hebben in de toekomst."

Bron: persbericht gemeente Amsterdam

Links:

Meer over discriminatie op dit blog hier

Meer over emancipatie hier

Meer over 'mulicultureel onbehagen' hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over amsterdam, andrée van es, andree van es, burgerschap, discriminatie, onderzoek, tolerantie.

Delen: