Het is verkiezingstijd, dus gaat het ICA dicht

In opinie door Bart Voorzanger op 07-04-2010 | 08:38

Staatssecretaris Van Bijsterveldt staakt de bekostiging van het Islamitisch College Amsterdam en rechtvaardigt dat met twee evidente onjuistheden. Dat schrijft Bart Voorzanger.

Mevrouw Van Bijsterveldt, CDA-staatssecretaris van onderwijs, heeft besloten de bekostiging van het ICA te staken zo liet ze de Tweede Kamer per brief weten. Dat is niet alleen haar goed recht, het is zelfs haar wettelijke plicht. Volgens de wet moet zij de school sluiten omdat die te lang achtereen te weinig leerlingen heeft.

Maar van diezelfde wet mag ze van dat besluit afwijken als er sprake is van een bijzonder geval. En dat is er (zie Geef het ICA een kans …!). Directie en bestuur hebben het aanvankelijk ondermaatse onderwijs over vrijwel de hele breedte op een volgens de inspectie voldoende hoog niveau gebracht. De rest, een kleine havo/vwo-afdeling, kan dat niveau volgens diezelfde inspectie binnen een alleszins redelijke termijn eveneens halen. Intussen spijkeren ouders buiten schooltijd de leerlingen bij zodat die niet de dupe worden van de verbouwing van hun onderwijs. En het aantal aanmeldingen stijgt, dus de school kan weer gaan groeien.

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft mevrouw Van Bijsterveldt ter rechtvaardiging van haar besluit:

De blijvende dalende trend van het aantal leerlingen in combinatie met de vastgestelde kwaliteit van het onderwijs van de scholengemeenschap, waarbij de inspectie geen vertrouwen meer heeft in de toekomstmogelijkheden van het havo en vwo, heeft hier zwaar meegewogen.

Twee onwaarheden in één zin: er is geen sprake van een blijvend dalende trend, en de inspectie heeft nergens gezegd geen vertrouwen in de toekomstmogelijkheden van havo en vwo te hebben. De inspectie gaf alleen aan dat de benodigde kwaliteitsverbetering voor havo en vwo meer tijd zal kosten dan de school krijgt als hij per 1 augustus 2010 gesloten wordt.

In 2007 zagen Amsterdamse moslims hoe PvdA-staatssecretaris Dijksma daar na een jaar wanbeleid van een door haar benoemd en aangestuurd interimbestuur drie van hun basisscholen sloot. In 2010 zien diezelfde ouders hoe staatssecretaris Van Bijsterveldt hun middelbare school opheft en haar besluit rechtvaardigt met evidente onwaarheden. ’t Zou me niet verbazen als die ouders even wat weinig vertrouwen hebben in de samenleving waarin ze moeten integreren.

Een van die ouders, een goede vriend van mij, belde mij gister: ‘Bart, is dit nou de democratie waar ik zo blij mee moet zijn?’ Monter als ik altijd ben, zei ik ‘Ja, Mohammed, dit is democratie, maar ook democratie is mensenwerk, en er gaat wel eens iets mis. Maar er gaat ook fantastisch veel wel goed, hoor …’

Het leek me gewoon het moment niet om uit te leggen dat het verkiezingstijd is, dat je onder de huidige omstandigheden geen stemmen wint door het islamitisch onderwijs tegemoet te komen, en dat het in het electorale belang van het CDA is te laten zien dat zijn staatssecretarissen net zulke flinke besluiten kunnen nemen als die van de concurrent. Bij zulk hakwerk vallen helaas wel eens wat spaanders.

Maar misschien wordt het inderdaad tijd de boel eens een beetje bij elkaar te gaan houden?

Deze blog is van Bart Voorzanger en eerder verschenen op zijn eigen weblog. Eerdere blogs van Bart Voorzanger die op het Allochtonenweblog zijn verschenen vindt u onder de tag Bart Voorzanger of hier

in het archief van het Allochtonenweblog


Meer over bart voorzanger, ica.

Delen: