Holmans woede

In opinie door Bart Voorzanger op 28-05-2017 | 17:04

door Bart Voorzanger

Mijn vriend Jan, die een feilloos gevoel heeft voor wat mij raakt, stuurde me een column van Theodor Holman. Holman is woedend vanwege de aanslag in Manchester, en meet zijn woede breed uit. Mij greep dat verhaal behoorlijk aan. Ik stuurde Jan mijn reactie:

Ken je dat, Jan? – je kijkt naar de tv, en opeens rollen er beelden voorbij die je helemaal niet gezien wilde hebben. Ik had dat onlangs nog bij afleveringen van Himmlers Hersens Heten Heidrich: zomaar opeens beelden van mensen die werden opgehangen, van mensen die werden neergemaaid, van mensen die moedwillig werden overreden door een vrachtwagen, en van lijken die met bulldozers in kuilen geschoven werden. Je zag ze rondstuiteren. Ik wil dat niet zien. Ik word geen wijzer en geen nobeler mensen van die beelden, ik ga er de wereld niet beter door begrijpen. Ik wordt er eigenlijk alleen maar wanhopig van.

Dát gevoel, dat overviel me bij het lezen van het stuk van meneer Holman dat je me stuurde.

Meneer Holman is woedend, althans voor de duur van het typen van zijn tekstje. En die woede gebruikt hij als excuus voor een verhaal waarin álles erom draait niet expliciet te zeggen wat wij daar als lezer als boodschap van mee moeten nemen: de onlosmakelijke verbondenheid van islam en terreur.

"Wie haten de Joden? Wie willen er meer lebensraum? Wie hebben er een hekel aan homoseksualiteit? Wie bedrijven werkelijk seksisme? Wie kiezen er onvoorwaardelijk voor geweld?” vraagt Holman, en het met zorg verzwegen maar zich in feite in alles verradende antwoord luidt uiteraard: “de moslims”.

En wat moet ik nu? Het beste is misschien toch om die retorische vragen eens naar waarheid te beantwoorden: Een grenzeloze verscheidenheid aan lieden van alle kleuren, alle nationaliteiten, alle godsdiensten en niet-godsdienstige levensbeschouwingen, alle seksen en leeftijden, waaronder mogelijk ook u, mijn buurman, en ikzelf, en inderdaad ook soms een enkele (zij het meestal niet erg strikte) moslim – en die allemaal alleen zo héél nu en dan, vooral als teveel dingen tegelijkertijd tegenzitten, en ze echt niet meer weten wat ze anders moeten.

Ik geef toe: dat is geen antwoord dat meteen ook glashelder maakt hoe we de wereld van dit soort geweldsgolven kunnen bevrijden. Het is dan ook geen antwoord dat de Holmannen onder ons snel zullen aanvaarden. De Holmannen onder ons willen weten wie z’n schuld het is, wie ze alleen nog maar een een kopje kleiner hoeven te maken om de wereldvrede te realiseren. En dan is een antwoord als “de moslims” (of “de joden”, “de Duitsers”, “de kapitalisten”, “de linksen” …) een stuk handiger dan “mensen, en wel steeds weer andere, die zich daarbij op steeds weer andere inspiratiebronnen beroepen”. Met zo’n antwoord weten ze tenminste wat ze te doen staat. En dat wat ze dan doen de ellende alleen maar in stand houdt, zal ze in hun heilige woede worst wezen.

"Ik ben geen nazi of fascist, maar ik ben wel woedend” schrijft Holman. Puur historisch gezien klopt dat eerste zonder meer: Holman is nazi noch fascist, al is het maar omdat hun koppen van jut de zijne niet zijn. Maar wat Holman negeert (of juist haarfijn aanvoelt, vanwaar anders dat zinnetje?) is dat nazisme en fascisme niet meer zijn dan tijdgebonden uitingsvormen van de woede die ook hem in zijn greep heeft. Islamisme is is ook zo’n uitingsvorm, en als Holman zijn zin krijgt, kunnen we straks, weer wat Nooit-Meer-Dit-of-Dat-Monumenten rijker, het holmanisme aan datzelfde treurige rijtje toevoegen.

Ik wil dat soort stukjes niet meer lezen, Jan. Ik krijg het er Spaans benauwd van. Het enige wat ik doen kan is op een andere golflengte een andere boodschap uitzenden. En dat schiet niet echt op. 

 

Bart Voorzanger is filosoof. Meer artikelen van Voorzanger op Republiek Allochtonië leest u hier

Link: De column van Theodor Holman

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over bart voorzanger, theodor holman.

Delen: