Kiespijn – SCP en het onbehagen van de Nederlanders, Plan B en Rechtsstatelijkheid

15 februari 2017 | 13:46

Door Martijn de Koning

Het SCP publiceerde deze week haar rapport Kwesties voor het kiezen. Welke maatschappelijke kwesties zijn voor burgers van belang en zullen een rol zullen spelen in de campagne rond de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar en de daaropvolgende kabinetsformatie? Het SCP richt zich op drie thema’s specifiek: de toegankelijkheid van de zorg, de politie en sociale veiligheid, en de oudedagsvoorziening via de AOW en de aanvullende pensioenen. Dit zouden voor burgers en beleidsmakers cruciale kwesties zijn die ook steeds hoog scoren in het nationaal probleembesef. In het rapport wordt echter ook veel aandacht besteed aan maatschappelijke tegenstellingen waarbij moslims en islam voornamelijk als object van die focus een belangrijke rol spelen. Van dat deel hier een bespreking.

Gemeenten weten zich geen raad met groeiende polarisatie

12 januari 2017 | 08:10

Gemeenten merken een toenemende boosheid van burgers over de impact van de multiculturele samenleving, maar weten vaak niet goed wat zij met deze sterker wordende wij-zij-gevoelens moeten doen. Dit blijkt uit een verkenning van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) waarbij tien grote en middelgrote gemeenten zijn bevraagd.

Bezorgde Burger, steek die hand in eigen boezem

12 januari 2016 | 22:57

De bezorgde burger is nogal in de watten gelegd, wat Tofik Dibi betreft in een filmpje van Mindshakes. Maar ligt het allemaal aan de ander, of kijkt die burger te weinig in de spiegel?

Autochtone arbeider voelt zich achtergesteld en bedreigd door migranten en yuppen

03 juli 2014 | 13:02

Autochtone Amsterdammers uit Tuindorp Buik­sloot en Floradorp in Amsterdam-Noord voelen zich in de steek gelaten en achtergesteld: vooral migranten en yuppen bedreigen hun manier van leven en passen zich niet aan de gedragscodes van de buurt, zoals het groeten op straat en het bijdragen aan het gemeenschapsgevoel.

Dat blijkt uit onderzoek van Saskia Welschen in opdracht van de internationale non-gouvernementele organisatie Open Society Foundations, die zich onder meer bezighoudt met het bevorderen van de democratie en tolerantie.

Volgens recent onderzoek van het Amsterdamse O+S is Noord ook het stadsdeel waar etnische spanningen het afgelopen jaar toenamen.

Minder ervaren dreiging bij meer inter-etnisch contact

18 juni 2014 | 22:27

Anders dan vaak wordt beweerd zijn mensen in een etnisch gemengde omgeving nauwelijks minder betrokken bij verenigingen, vrijwilligerswerk of informele hulp. Sterker nog: de kans op vriendschappen met mensen van een andere etnische groepen neemt toe bij meer contact, en dit leidt tot meer sociale cohesie en minder ervaren dreiging, constateert socioloog Michael Savelkoul in zijn proefschrift.

Bevolking iets positiever over immigratie en moslims

11 december 2013 | 20:50

De Nederlandse bevolking denkt nog steeds negatief over immigratie en moslims. Toch is men, ondanks de economische crisis, hierover positiever gaan denken dan in de periode voor 2008.
Hogeropgeleiden, politiek links georiënteerden en mensen die tevreden zijn, staan positiever tegen immigratie en moslims dan lageropgeleiden, rechts georienteerden en ontevreden mnsen. Dat blijkt uit de Sociale Staat van Nederland, het tweejaarlijkse overzichtsrapport van het SCP.

Etnische diversiteit is niet de boosdoener van het wijkenbeleid

04 juni 2013 | 18:10

Zijn etnisch gemengde wijken – zoals de Haagse Schilderswijk, en de Zweedse buitenwijken – schadelijk voor de sociale samenhang? Een invloedrijke Amerikaanse socioloog beweerde van wel. Na tientallen andere studies blijkt dat, zeker in West-Europa, eigenlijk maar heel marginaal. Niet etnisch gemengde wijken zijn het probleem, maar verpaupering en inkomensongelijkheid.

Viva Hollandia

16 juni 2012 | 10:35

Bij Jupiter! De Romeinen nemen ons land over. Patrick van Vlissingen strijdt daar tegen: Nederland is voor de Nederlanders.

Een inzending van klas 3E van het 4e Gymnasium in Amsterdam.

"Mijn zoon juicht niet voor Oranje"

14 april 2012 | 18:20

Tekst: Ahmet Olgun

Waarom voelde ik me, geboren in den vreemde, niet bezwaard om het Oranjefeest te vieren terwijl mijn zoon van Hollandse bodem bijna een kwart eeuw later dit gevoel niet heeft? Wat is er nu zo anders? Dat vraagt Ahmet Olgun zich af.

De meeste Amsterdammers ervaren geen multicultureel onbehagen

22 maart 2012 | 17:11

58 procent van de inwoners van vijf Amsterdamse stadsdelen ervaart geen spanningen met buurtgenoten uit andere culturen. Bij 16 procent is dat wel het geval. De rest heeft geen mening of staat neutraal tegenover dit onderwerp.
De mate waarin Amsterdammers spanningen ervaren zijn de afgelopen jaren 'eerder afgenomen dan toegenomen'.
Ruim een kwart (26 procent) van de bewoners noemt overlast van jongeren uit andere bevolkingsgroepen een bron van spanningen, 19 procent zegt dat over verschillende opvattingen over het schoonhouden van de buurt. Verschillen in religieuze opvattingen zorgt volgens 9 procent van de bewoners voor spanningen.

Dat blijkt onderzoek van het Amsterdamse Bureau Onderzoek en Statistiek en het Verwey-Jonker Instituut. Daarvoor werden bijna 4600 inwoners van vijf van de zeven stadsdelen in de hoofdstad ondervraagd: West, Nieuw-West, Oost, Zuid en Zuidoost.

Binnen Amsterdam komt Nieuw-West het slechtste uit het onderzoek. Het stadsdeel Noord, waar de PVV de laatste parlementsverkiezingen net als in Nieuw-West hoog scoorde, deed niet mee aan het onderzoek.

Hieronder de tekst van het persbericht van het Verwey-Jonker instituut.

Tegengaan en voorkomen van maatschappelijke spanningen

12 februari 2012 | 08:38

Door Ewoud Butter

Zolang er mensen in Nederland wonen, zijn er spanningen tussen bevolkingsgroepen geweest. Toch lijken de laatste decennia die spanningen te zijn toegenomen, of maken we er ons in ieder geval meer zorgen over.

Een taal zonder oordeel

22 januari 2012 | 12:50

Tekst: Jos van der Lans

Kunstenaars en andere leden van de ‘creatieve klasse’ trekken steeds veelvuldiger achterstandswijken in. Vormen zij de voorhoede van het nieuwe welzijnswerk of is er iets anders aan de hand? Publicist Jos van der Lans over veroordelen, verplichtingen, vertrouwen en ‘een vrolijke boel’.

Tillie: 'Multiculturele samenleving is een gegeven'

05 september 2011 | 13:06

‘Ik vind het waanzinnig dat een vice-premier oproept om te generaliseren en te polariseren. Daarmee los je geen problemen op. Bos denkt zo het Fortuyn-electoraat terug te krijgen, maar de hysterie en de onrust blijven hierdoor alleen maar voortbestaan. ’

Dat verklaarde hoogleraar Jean Tillie in 2009. Het Allochtonenweblog, voorganger van Republiek Allochtonië, interviewde hem destijds naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Gedeeld land, het multiculturele ongemak van Nederland.
Het interview en het boek zijn deze dagen, na de aanslag in Noorwegen en voor de herdenking van de aanslagen van 11 september nog steeds actueel - ook al is Wouter Bos inmiddels vervangen door Job Cohen. Hieronder het gesprek met Tillie.

We hebben allen dezelfde vijand: extremisme en criminaliteit

05 september 2011 | 12:04

Tekst: Tofik Dibi

"Allochtonen en autochtonen, sla de handen ineen. We hebben allen dezelfde vijand: extremisme en criminaliteit." Dat stelt Tofik Dibi in een artikel dat vandaag is verschenen in Trouw en met toestemming van Dibi ook op Republiek Allochtonie verschijnt. Tofik Dibi wil deze week in debat met premier Rutte en minister Donner over 'de angst voor buitenlanders'; dit naar aanleiding van de uitspraak van Eurocommisaris Cecilia Malmström dat te weinig Europese leiders zich verzetten tegen de retoriek van Breivik. Hieronder het artikel van Tofik Dibi.

Het in onze geheugens gegrifte bloedbad in Noorwegen leidde in Nederland tot een kort en explosief debat. Met een belangrijke les. Veel Nederlanders en Nederlandse moslims hebben iets met elkaar gemeen: een verlammende angst.

Het onbehagen van Verhagen

01 juli 2011 | 08:40

Tekst: Jan-Dirk Snel

Al voor het symposium 'Populisme in de polder' dat het Wetenschappelijk Instituut van het CDA dinsdag 28 juni in Den Haag organiseerde naar aanleiding van het gelijknamige, recente themanummer van Christen Democratische Verkenningen, afgelopen was, waren er twee tegengestelde interpretaties van de toespraak die Maxime Verhagen daar hield, in omloop. Jaap Jansen vestigde daar de aandacht op. Terwijl NRC Handelsblad meende dat Verhagen zich ‘niet eerder’ ‘zo expliciet aan het gedachtegoed van de PVV over buitenlandse invloeden die Nederland zouden bedreigen’ verbond, noemde Radio1 de rede kennelijk een ‘aanval op de PVV’. Zoiets maakt nieuwsgierig. Wie heeft er gelijk? Helemaal nieuw bleek de tekst trouwens niet te zijn: een verkorte versie was vorige week al in Katholiek Nieuwsblad verschenen (zie de links onderaan het artikel)

Verhagen: 'Angst voor buitenlanders begrijpelijk en terecht'

29 juni 2011 | 08:11

Vicepremier Maxime Verhagen (CDA) vindt de vrees van Nederlanders voor buitenlandse invloeden 'begrijpelijk' en 'terecht'.

De minister vindt dat het CDA meer moet luisteren naar mensen die zeggen dat buitenlanders Nederland blijvend veranderen en dat 'buitenlandse producten' ook een 'buitenlandse ziekte' met zich kunnen meebrengen. Verhagen doet zijn uitspraken dinsdagavond in een toespraak die in handen is van NRC Handelsblad. Niet eerder verbond Verhagen zich zo expliciet aan het gedachtegoed van de PVV, schrijft de krant. Hij zegt wel dat het 'een illusie is te denken dat een hek om Nederland alles oplost en dat we kunnen wegkruipen achter de dijken'.

Verhagen vindt het verder terecht dat mensen bezorgd zijn dat kerken worden vervangen door moskeeën, dat immigranten Nederlandse werknemers te snel af zijn of dat nieuwkomers zich niet aanpassen.

Islamofobie en de media

03 april 2011 | 21:12

Tekst: Frans Verhagen (uitgesproken tijdens symposium in Tilburg, op 31 maart 2011)

Begin deze maand vierden Hindoestanen in Den Haag de komst van de lente. Ze bekogelden elkaar met poeder in alle kleuren van de regenboog. Het was een goede gelegenheid voor de NRC om een verhaal te wijden aan deze groep, die nogal onopvallend is in het dagelijks leven, zoals de reporter opmerkte. Niemand zei er iets van dat in Den Haag, achter het station Hollands Spoor, de grootste hindoetempel van Europa gebouwd gaat worden.

Waarom gaat het nooit over Hindoestanen, vroeg de reporter? Zelf weten ze het wel. Komt door de media en het onderwijs. Niemand weet iets van Suriname, waar de meeste van deze Hindoestanen vandaan komen. Een bijzonder hoogleraar Hindoestaanse migranten stelde ronduit dat als je geen problemen veroorzaakt, je in Nederland niet zichtbaar bent.

Boze burgers, rancune en (multicultureel) onbehagen

27 maart 2011 | 09:09

Tekst: Ewoud Butter

De laatste jaren wordt steeds vaker gesproken over multicultureel onbehagen. De burger is boos. In hoeverre is dat nieuws? Is de burger niet altijd al boos geweest? Wordt de boze burger van nu meer gedreven door rancune dan in het verleden? Gaat het om lager opgeleiden versus hoger opgeleiden? In hoeverre is het onbehagen verbonden met de komst van een multiculturele samenleving?

Sinds de moord op Fortuyn wordt er gesproken over de Boze Burger. De populariteit van de PVV geeft ook steeds weer voeding aan de vraag: waarom wordt er op deze partij gekozen?

Deze week verscheen er een rapport van het SCP. Niet het eerste over dit onderwerp. Inmiddels zijn er de afgelopen jaren honderden artikelen en een aantal interessante onderzoeksrapporten over het ongenoegen gepubliceerd.

John Cleese spreekt boze burgers toe

06 februari 2011 | 21:16

En dan vooral de extremisten van links en rechts. Maar ook andere malloten die graag andersdenkenden overal de schuld van geven, kunnen zich door de Britse komiek aangesproken voelen.

Kutmarokkanen en kankerjoden

29 januari 2011 | 15:47

Tekst: Ewoud Butter

Zo maar drie berichtjes van de afgelopen week.

De president van de rechtbank te ‘s-Gravenhage liet vorige week weten het ‘pedagogisch verantwoord’ te vinden dat een Haagse kinderrechter een 14-jarige verdachte uitmaakte voor ‘kutmarokkaan’. De 14-jarige jongen met een Nederlandse moeder en een Egyptische vader, moest deze zomer voorkomen omdat hij werd verdacht van het in brand steken van een mobiel toilet. „Tijdens die zitting zei rechter mr. H. Nijman tegen de jongen: Je wilt toch niet dat de mensen in je buurt je zien als één van die kutmarokkanen?” Het woord kwam niet voor in het dossier, de rechter kwam er zelf mee. De moeder schrok van de uitspraak van de rechter en deed aangifte bij de Haagse rechtbank. Die verklaarde de klacht ongegrond omdat de uitspraak aansloot bij de belevingswereld en het taalgebruik van de jongere.

Onderzoekers vinden in volkswijken afkeer van buitenlanders en overheid

27 september 2010 | 22:20

Vandaag is het onderzoek Een vreemde in eigen land door Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, aangeboden aan VVD Kamerlid Paul de Krom.

Onderzoekers van het Verwey-Jonkerinstituut troffen in een aantal volkswijken niet alleen het verwachte sentiment tegen buitenlanders aan, maar ook een grondige afkeer van de overheid.
Directeur Hans Boutellier van het onderzoeksinstituut vindt de intensiteit van die woede ‘schokkend’. ‘De overheid wordt gezien als tegenstander en zelfs als vijand’, zegt Boutellier in de Volkskrant. De bewoners zijn ‘verweesd’, hebben het gevoel door iedereen in de steek te worden gelaten.

Boutellier: ‘Het zijn geen islamhaters. De religie wordt ook bijna niet genoemd. Ze hebben het niet over moslims, maar over buitenlanders.’

De resultaten zijn in lijn met eerder onderzoek dat werd gedaan naar multicultureel onbehagen (bijvoorbeeld door de stichting Voorbeeld) en de aanhang van de PVV.

Het pluriforme ongenoegen (Martijn de Koning)

23 juni 2010 | 12:44

Op vrijdag 18 juni 2010 hield antropoloog Martijn de Koning een inleiding op een bijeenkomst van ACB Kenniscentrum over Multicultureel Onbehagen.
De Koning sprak over cultuur, de houding ten opzichte van islam, authenticiteit, radicalisering van secularisme en islam en het opkomende extremisme van het midden.
Hieronder zijn tekst.

ACB Kenniscentrum organiseert bijeenkomst over multicultureel onbehagen

08 juni 2010 | 15:25

ACB Kenniscentrum organiseert op vrijdag 18 juni een bijeenkomst over 'multicultureel onbehagen'. Tijdens deze bijeenkomst zullen er inleidingen worden verzorgd door de onderzoekers:

- Martijn de Koning (Radboud Universiteit, doet onderzoek naar salafisme),
- Eva Klooster (deed onderzoek naar multicultureel onbehagen in Amsterdam) en
- Rob Witte (onderzoeker/adviseur bij IVA Beleidsonderzoek en Advies op het terrein van interetnische spanningen en radicalisering).

De bijeenkomst vindt van 13.00 – 17.00 uur plaats aan de kabelweg 37 (Conference Room 1e etage) in Amsterdam. Gezien het beperkt aantal plaatsen dient u zich vooraf aan te melden.

Drama in Slotervaart (Bart Voorzanger)

05 april 2010 | 19:46

Een Volkskrantcolumnist beschrijft de ellende van twee bejaarden in een Amsterdamse volkswijk in een schrijnend verhaal dat om medeleven vraagt. Maar wat doen we daarna? Trekken we vergaande politieke consequenties, of zoeken we eerst eens uit hoe ’t zit en hoe ’t komt? Bart Voorzanger plaatst kritische kanttekeningen bij de ophef die deze week ontstond over de column ' ondergedoken in Slotervaart' van Pieter Hilhorst.

De boze burger en het multiculturele onbehagen

05 april 2010 | 19:14

Historicus Maarten van Rossum schreef een boek over de Boze Burger (Waarom is de burger boos). Pieter Hilhorst schreef een schrijnend portret van een echtpaar in Slotervaart dat door het wangedrag een Marokkaanse familie werd weggepest.

Misbruik van onvrede

16 maart 2010 | 18:07

Tekst: Pieter Hilhorst

Een goede politicus moet laten zien dat hij weet wat kiezers beweegt. I feel your pain, heet dat. Denk niet dat politiek gaat om belangen of rationele argumenten, het gaat om kleur bekennen, om morele kwesties en de identificatie met een politicus. Dat was de eyeopener van het boek The Political Brain van Drew Westen.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Agenda

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië