KIS presenteert onderzoek naar toekomstverwachtingen jongeren

16 mei 2017 | 13:36

Een vaste baan, een eigen huis, reizen en samenwonen. Dat is het toekomstbeeld van Nederlandse jongeren, met en zonder migratieachtergrond. De overgrote meerderheid wil later ook in Nederland blijven wonen.
Als het gaat om hun vertrouwen in de toekomst, lijkt de opleiding van jongeren én die van hun ouders een belangrijke rol te spelen.

De helft van de jongeren met een migratieachtergrond heeft ervaring met discriminatie vanwege hun culturele achtergrond. Marokkaans- en Turks-Nederlandse jongeren geven aan daarnaast ook discriminatie vanwege religie te ervaren. Hoewel discriminatie jongeren van alle opleidingsniveaus lijkt te treffen, houdt een deel van de – met name hoogopgeleide - jongeren zich bewust niet met berichten over discriminatie bezig. Ook laten zij hun toekomstplannen door ervaren discriminatie niet beïnvloeden.

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde verkenning van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Discriminatie op mbo-stagemarkt verdient structurele aandacht

01 juni 2016 | 20:11

Tekst: Suzan Koçak en Eva Klooster

Veel mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond hebben moeite om een stageplek te bemachtigen. Deze discriminatie wordt nog weinig opgemerkt, ook omdat studenten en stagebegeleiders het probleem vermijden.

Discriminatie op mbo-stagemarkt weinig opgemerkt

21 maart 2016 | 07:29

Bij het selecteren van mbo-stagiaires komt discriminatie door leerwerkbedrijven voor. Bepaalde groepen studenten met een niet-westerse achtergrond krijgen vaker afwijzingen. Dit wordt echter weinig opgemerkt, omdat studenten en stagebemiddelaars het probleem omzeilen. Dat signaal ving Kennisplatform Integratie & Samenleving op via een verkenning onder ruim 120 onderwijsprofessionals en studenten op het mbo. De kans op afwijzing blijkt minder groot wanneer de school studenten persoonlijk voordraagt bij een werkgever. Ook zoeken studenten vaak een stage binnen hun eigen (familie)netwerk. De mogelijkheid bestaat dat de studenten daardoor een eenzijdig cv opbouwen, iets wat wellicht invloed kan hebben op hun latere positie op de arbeidsmarkt.

Hangplek Holland

06 april 2014 | 21:39

De discussie over jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en problemen van Marokkaanse jeugd laait keer op keer op. Ook nu weer. Hoewel de aanleiding verschilt, verloopt de discussie meestal volgens vaste patronen en reeds lang geleden ingenomen stellingen.

Af en toe kiest iemand voor een andere insteek. Zoals auteur Eva Klooster met haar boek Hangplek Holland. Als eerste bekeek ze deze vraagstukken vanuit verschillende groepen mensen die er dagelijks mee te maken hebben: de jongeren, hun ouders, buurtbewoners en professionals.

Eén van de jongens die zij jarenlang volgde is veelpleger Othman. Via zijn persoonlijke verhaal laat Eva Klooster zien waar beleid, begeleiding en opvoeding te kort schieten en waarom de hulp in de buurt hoopgevend is.

Hangplek Holland is een aanrader voor iedereen die meer wil begrijpen van jeugd(criminaliteit), maar niet zit te wachten op de zoveelste mening. Exclusief op Republiek Allochtonië de eerste paragrafen van het boek.

Hangplek Holland

30 mei 2013 | 15:30

Vandaag presenteert uitgeverij Meulenhoff Hangplek Holland van Eva Klooster.

Hangplek Holland gaat over Amsterdam Oost, maar het had ook in een andere plaats kunnen afspelen. Vrijwel alle steden hebben in meer of mindere mate te maken met jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Het vinden van oplossingen blijkt niet eenvoudig. Hangplek Holland is het eerste boek dat de verschillende kanten van deze vraagstukken laat zien vanuit de werkelijkheid van mensen die er dagelijks mee te maken hebben.

Boze burgers, rancune en (multicultureel) onbehagen

27 maart 2011 | 09:09

Tekst: Ewoud Butter

De laatste jaren wordt steeds vaker gesproken over multicultureel onbehagen. De burger is boos. In hoeverre is dat nieuws? Is de burger niet altijd al boos geweest? Wordt de boze burger van nu meer gedreven door rancune dan in het verleden? Gaat het om lager opgeleiden versus hoger opgeleiden? In hoeverre is het onbehagen verbonden met de komst van een multiculturele samenleving?

Sinds de moord op Fortuyn wordt er gesproken over de Boze Burger. De populariteit van de PVV geeft ook steeds weer voeding aan de vraag: waarom wordt er op deze partij gekozen?

Deze week verscheen er een rapport van het SCP. Niet het eerste over dit onderwerp. Inmiddels zijn er de afgelopen jaren honderden artikelen en een aantal interessante onderzoeksrapporten over het ongenoegen gepubliceerd.

Noodzaak en effect van antidiscriminatieprogramma’s in het primair onderwijs

15 maart 2011 | 12:21

tekst: Amy-Jane Gielen en Eva Klooster

Sinds 2006 hebben alle Nederlandse scholen de wettelijke verplichting om actief burgerschap en sociale integratie - waar antidiscriminatie een onderdeel van is - te bevorderen. Daarnaast is in september 2010 een motie van de Tweede Kamer aangenomen, om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in het onderwijs. Hoewel er al jaren ervaring is met aanpakken van discriminatie via het onderwijs, is er tot nu nog weinig (grootschalig) onderzoek gedaan naar de effecten ervan.

Voor een onderzoek naar de effecten van een antidiscriminatie lesprogramma in het primair onderwijs namen wij het antidiscriminatieprogramma Gelijk=Gelijk? onder de loep. Het programma is bedoeld om discriminatie te voorkomen en besteedt specifieke aandacht aan het tegengaan van homofobie, islamfobie en antisemitisme.

ACB Kenniscentrum organiseert bijeenkomst over multicultureel onbehagen

08 juni 2010 | 15:25

ACB Kenniscentrum organiseert op vrijdag 18 juni een bijeenkomst over 'multicultureel onbehagen'. Tijdens deze bijeenkomst zullen er inleidingen worden verzorgd door de onderzoekers:

- Martijn de Koning (Radboud Universiteit, doet onderzoek naar salafisme),
- Eva Klooster (deed onderzoek naar multicultureel onbehagen in Amsterdam) en
- Rob Witte (onderzoeker/adviseur bij IVA Beleidsonderzoek en Advies op het terrein van interetnische spanningen en radicalisering).

De bijeenkomst vindt van 13.00 – 17.00 uur plaats aan de kabelweg 37 (Conference Room 1e etage) in Amsterdam. Gezien het beperkt aantal plaatsen dient u zich vooraf aan te melden.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië