Workshop ‘Burgerschap, theorie en praktijk in het licht van de landelijke verkiezingen’

In opinie op 19-08-2012 | 12:14

donderdag 6 september 2012, 19.30 – 21.30 uur
Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, 1055 VE Amsterdam.

In het kader van het project Burgerschap Bindt, organiseren EMCEMO, Aknarij en Argan meerdere workshops en een training met als belangrijkste thema’s burgerschap en binding.

Een van deze workshops zal in het teken staan van de aankomende landelijke verkiezingen op 12 september 2012.

Tijdens deze workshop worden de deelnemers geïnformeerd over het belang van deelname aan de landelijke verkiezingen. Door het uitbrengen van een kritische stem kan invloed worden uitgeoefend op de samenstelling van de Tweede Kamer. Politieke participatie biedt bij uitstek de mogelijkheid om te komen tot actief burgerschap.

Een daadkrachtige respons op de situatie waarin ons land zich thans, door onder andere de economische crisis bevindt, vraagt om een kabinet dat vertrouwen uitstraalt naar alle groepen van de bevolking en dat een krachtige aanpak van de economische situatie gepaard laat gaan met een sociaal en cultureel beleid dat mensen aan elkaar bindt en de onderlinge saamhorigheid versterkt.

De workshop bestaat uit twee delen, een informatief en een interactief gedeelte. Tijdens het informatieve deel zal worden gesproken door Brahim Fattah, werkzaam bij ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, over politiek en democratie in de praktijk, de betekenis van politieke beïnvloeding en de rol van de burgers om actief aan de verkiezingen deel te nemen.
Daarnaast zullen enkele parlementariërs en/of politici met een Marokkaanse achtergrond spreken over hun persoonlijke ervaringen op het gebied van politieke participatie en het belang van deelname aan verkiezingen in het algemeen en die van 12 september in het bijzonder.

Het aansluitende debat biedt de mogelijkheid dieper in te gaan op bovenstaande thema’s.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 september 2012, van 19.30 – 21.30 uur in de Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, Amsterdam.


(ingezonden mededeling)
 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


 


Meer over #tk2012, aknarij, argan, burgerschap, emcemo, verkiezingen, workshop.

Delen: