Vooral moslima’s slachtoffer van islamofoob geweld door blanke mannelijke daders

In opinie op 26-11-2015 | 22:48

Islamofoob geweld viert hoogtij in Nederland. Dat schrijft Meld Islamofobie in een persbericht bij het verschijnen van het rapport van Meld Islamofobie. In de periode januari tot en met juni van dit jaar zijn er bij Meld Islamofobie 89 meldingen geregistreerd van moslims die fysiek of verbaal zijn aangevallen op grond van hun religie. In het persbericht schrijft Meld Islamofobie verder: "Maar liefst 90% van de slachtoffers was vrouw en in de overgrote meerderheid van de gevallen was de dader man en blank. In een derde van de gevallen werd fysiek geweld gebruikt tegen het slachtoffer. Slachtoffers van islamofobie doen in de meeste gevallen geen aangifte bij de politie. In de gevallen waarbij sprake was van fysiek geweld heeft slechts 39% direct aangifte gedaan bij de politie."

In het vervolg van het persbericht schrijft Meld Islamofobie:

“Kankerverwekkend wijf dat je bent! Oprotten uit mijn land!”

Op 8 januari 2015, een dag na de aanslag op Charlie Hebdo, werd een 21-jarige Haagse gesluierde moslima op klaarlichte dag in haar gezicht geslagen door een man van middelbare leeftijd. “Kankerverwekkend wijf dat je bent! Oprotten uit mijn land!”, schreeuwde hij.

In de dagen daaropvolgend bleek dat dit niet zomaar een incident was. Over het hele land werden moslims belaagd en mishandeld. Dit was de aanleiding voor het ontstaan van Meld Islamofobie: een nationaal, onafhankelijk meldpunt dat islamofobische meldingen verifieert, rapporteert en monitort. Onder islamofobisch geweld verstaat de organisatie: fysiek, verbaal of non-verbaal geweld richting mensen, louter om hun islamitische achtergrond.

In de twee weken sinds de nieuwe aanslagen in Parijs op 13 november, ziet Meld Islamofobie opnieuw een piek in islamofoob geweld. De organisatie heeft sinds die datum 22 meldingen binnen gekregen en de meldingen blijven binnenstromen.

Opvallende bevindingen

Uit het onlangs verschenen rapport blijkt dat de meeste islamofobe incidenten (87%) overdag en in de openbare ruimten plaatsvonden, zoals op straat, in supermarkten, bij benzinepompen en in het openbaar vervoer. Hoewel er vaak omstanders waren (in 71% van de gevallen), greep in 80% van de gevallen niemand in. Het slachtoffer was meestal alleen (67%). In 11 gevallen had het slachtoffer minderjarige kinderen bij zich.

Urgent verzoek

Meld Islamofobie urgeert de overheid, de politie en het OM deze ernstige vorm van discriminatie hoog op de agenda te zetten. Erkenning van structureel geweld jegens moslims vereist een politiek betoog waarin inclusiviteit en het gelijkwaardig burgerschap van moslims veel meer benadrukt wordt.
Slachtoffers worden geadviseerd aangifte te doen en geweldplegingen te blijven melden om islamofoob geweld kenbaar te maken. Daarnaast zet de organisatie zich in maatschappelijk bewustzijn te creëren.

Bron: persbericht van Meld Islamofobie;


Het eerste halfjaarlijkse verslag van Meld Islamofobie leest u hier

Meld islamofobie heeft behalve de facebookgroep nu ook een website: MeldIslamofobie.org.
Via de website, via email (melding@meldpuntislamofobie.com) of via de Facebook pagina kan melding van islamofobie worden gedaan,

 

Er zijn meer meldpunten die islamofobie/moslimhaat of moslimdiscriminatie registreren Meer informatie over andere meldpunten islamofobie en over de term islamofobie, en alternatieven als moslimhaat en moslimdiscriminatie vindt u op polderislam.nl

Over moslimhaat op Republiek Allochtonië
Republiek Allochtonië besteedt aandacht aan alle vormen van discriminatie, met speciale aandacht voor antisemitisme en moslimhaat. Wij geven in onze eigen teksten meestal de voorkeur aan de term moslimhaat boven de term islamofobie. Meer over de terminologie op polderislam of lees Moslimdiscriminatie registreren of islamofobie? 

Meer over moslimhaat/islamofobie op dit blog hier.

Lees ook Moslimdiscriminatie registreren of islamofobie?

Op Republiek Allochtonië geven we meestal de voorkeur aan de term moslimhaat. Alle artikelen over dit onderwerp vindt u hier.

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over islamofobie, meld islamofobie, moslimhaat.

Delen:

Reacties


vreer - 14/12/2015 19:53

De reactie van Mieke en Paul zijn interessant. Ze doen mij denken aan "All lives matter" in reactie op "Black lives matter", of "Trans lives matter." Ze zullen zeker niet ontkennen dat dit het geval is, maar zonder commentaar deze benadrukking accepteren en delen is ver van hen. Immers alle levens tellen.
Ten eerste is dat simpelweg niet waar. Wie een ongedocumenteerde migrant is, of een vrouw van kleur - en al helemaal een transvrouw van kleur - krijgt met beduidend meer en/of ergere discriminatie en geweld te maken dan witte vrouwen in een witte maatschappij (mannenmaatschappij is een tautologie). De levens van deze mensen tellen vele malen minder en daarom zijn ze zulke makkelijke doelwitten van een aanval. Waarom worden sekswerkers (ook heel vaak vrouwen van kleur!) zo vaak mishandeld? Omdat ze niet meetellen, ze bevinden zich buiten de orde, houden er een immorele levenswandel op na (vindt de goegemeente). Dan is ze verkrachten ook geen big issue Transmensen (of nichten) aanvallen: och, het zijn toch mindere mensen. Moslims uitschelden? Terecht toch? Ze zijn verantwoordelijk voor zoveel onheil ... Dat is wat de goegemeente vindt, blijkens de grote hoeveelheid scheldpartijen, gewelddaden, totenmet brandstichtingen toe. Waar het geweld en discriminatie betreft is er altijd een onderrapportage. Ook ik vind 89 meldingen erg weinig, maar als ik bedenk dat het een minderheidsgroep betreft die net als de Joden en de homo's vroeger beter het hoofd niet boven het maaiveld uitsteekt, gedispriviligieerd is, vind ik het zo vreemd niet. Wie - zoals Mieke - schrijft dat het raar zou zijn en beledigend om te schrijven 'Vooral blanke vrouw slachtoffer van islamitisch geweld door zwarte mannelijke dader', denkt waarschijnlijk in gelijkwaardigheid van aanvallers en aangevallenen (niet perse slachtoffers). Die gelijkwaardigheid is er niet onze samenleving. Anders hadden we Schreeuwwitje niet als populairste politicus. Als het vooral zwarte mannelijke daders waren, wijst dat op seksisme etc. in de groep zwarte mannen. Dat is er ook, en moet ook bestreden worden net als bij alle andere mannen. M.i. komt de reactie voort uit een goedbedoeld maar naïef idee over racisme.
Wanneer de aangevallenen zich realiseren dat het tegen hen als groep is en zich gaan organiseren (zoals de Joden deden rond WO2, zoals holebi's soms met roze baretten in uitgaansgebieden patrouilleren) krijg je geen slachtofferdenken, maar de kans dat men zich organiseert à la de Black Panthers en witte agressoren moord en brand gaan schreeuwen over een emotioneel schrammetje omdat ze ingeperkt worden. Ik zie meer een risico op escalatie als de politiek niet ingrijpt en mensen zich emanciperen, dan slachtofferdenken.

Paul - 30/11/2015 19:16

Alle geweld, alle gescheld om wat voor reden dan ook keur ik af. Ik vraag mij echter af of de aandacht in dit stuk juist gelegd wordt. 89 meldingen van verbaal/fysiek geweld dit jaar tegen moslims?
Je zou de blonde dames de kost moeten gevendie verbaal geweld, of erger te verduren krijgen van onze islamitische medemens. Het zijn immers (blijkbaar voor velen) toch maar hoeren. Dan hebben we het over ele 1000den incidenten per jaar, ongelogen.

Als ik u vertel dat er dit jaar in Finland al 10 meisjes/vrouwen zijn verkracht (wat nog wel heel wat stapjes erger is dan verbaal geweld of zelfs geduw of slaan door deze, blijkbaar autochtone, idioten) door verse asielzoekers, waarvan twee 14-jarige meisjes. En nee, dat is geen rabiaat rechts marginaal blog wat deze cijfers brengt, maar de politie. En bij dit cijfer moet ik terwijl ik dit schrijf er weer een bij optellen, binnen een week 3(!) gevallen die de pers halen. Afgezet tegen het aandeel asielzoekers (let op, niet allochtonen in het algemeen maar asielzoekers die dus maximaal 2 jaar in het land zijn) kan je gerust spreken van ontstellende oververtegenwoordiging van de moslims. Waar uit onderzoek in 2014 blijkt dat mannen uit het Midden-Oosten 12-18x vaker veroordeeld worden vanwege verkrachting, kijken we bij de sub-groep asielzoekers naar nóg hogere getallen.

Ongetwijfeld gaat dit ook leiden tot een hoger aantal incidenten van vreemdelingenhaat, ook fysiek. Dit zal groot worden uitgelicht in de media want het past zo fijn bij ons schuldgevoel en bij het slachtoffergevoel van de moslim. Het gevolg zal enkel meer maatschappelijke onrust zijn.Wim Heitinga - 27/11/2015 19:34

Mieke slaat met haar reactie de spijker een aantal keren hard op de kop. Wat deze moslima's nu meemaken, maken andere vrouwen in ons land en de landen om ons heen al vele jaren mee. En dan zijn de daders meestal geen blanke autochtonen, maar veel te vaak moslims, in Nederland vooral van Marokkaanse komaf. We kennen de verhalen allemaal, nageroepen of nagesist worden, voor hoerrr worden uitgescholden en op een agressieve seksistische en intimiderende manier worden belaagd in bijvoorbeeld het uitgaansleven. Moet hier dan ook maar een meldpunt voor komen?

Mieke stelt verder terecht dat door bepaalde verslaggeving te veel een slachtoffergevoel wordt gekweekt.
‘Slachtofferdenken is de beste brandstof voor wrok en haat’ zegt de Franse integratiedeskundige Malika Sorel-Sutter in onderstaand stuk.

http://media.tpo.nl/2015/11/26/bonusquote-slachtofferdenken-is-de-beste-brandstof-voor-wrok-en-haat/

En die wrok en haat zien we dan ook terug in een anti westerse houding bij een wezenlijk deel van de Europese moslims. Ook hier heeft Mieke gelijk. Het onderzoek van professor Ruud Koopmans was hier kraakhelder over.

Wat de moslima’s in bovenstaand stuk is overkomen is fout, daar zijn we het snel over eens. Maar gezien de enorme puinhoop die een deel van de moslims er wereldwijd van maakt blijft het in Nederland opvallend rustig. In Zweden en Duitsland gaan de azc’s bij bosjes in vlammen op. In plaatst van een oorwassing is een compliment aan de blanke Nederlandse man op z’n plaats.

Mieke - 27/11/2015 15:04

Beste redactie, ik heb mijn bericht iets meer genuanceerd, zodat het hopenlijk geplaatst wordt. Hoop niet dat het uitgelegd wordt als islamofoob oid want daar is geen sprake van..integendeel zou ik haast zeggen Groet, Mieke

Geweld tegen vrouwen door een andere cultuur (of door de eigen cultuur) is altijd verkeerd. Dat staat als een paal boven water. Dat kan niet door de beugel.
Waar ik echter moeite mee heb, is de toon in de media, met name als het over blanke daders gaat.
Keer dit artikel voor de grap eens om.
'Vooral blanke vrouw slachtoffer van islamitisch geweld door zwarte mannelijke dader' etc..
Zou je zoiets gewoon mogen schrijven?
Of ben je dan racistisch bezig?
We moeten uitkijken dat we niet met twee maten meten.
Begrijp me goed: Ik ben tegen ieder geweld tegen vrouwen, mannen, homo's, joden, of welke groep dan ook. Maar het valt me op dat sommige dingen wél gezegd mogen worden, met name als de autochtone mens dader is.Terwijl andere dingen( uit politieke correctheid?) niet gezegd kunnen worden, met name als de dader allochtoon is en het slachtoffer blank of autochtoon. In zo'n geval wordt meestal de kleur of culturele achtergrond van dader en slachtoffer niet relevant geacht. Dit zou namelijk racistisch of stigmatiserend tegen een groep of cultuur over kunnen komen.

Door dit subtiele verschil in verslaggeving, wordt er naar mijn mening door zo'n artikel westers schuldgevoel gekweekt en daarnaast allochtoon slachtoffergevoel.
Beiden zijn fout en verwerpelijk. Iedere mens is gelijk punt uit.

Ik pleit er daarom voor dat álles, elk immoreel verkeerd gedrag gelijkwáárdig gezegd en besproken moet kunnen worden, met naam en toenaam. Ongeacht de culturele achtergrond van de dader en/of het slachtoffer. Naar mijn mening geeft dit een enorm gevoel van bevrijding en opluchting bij iedere bevolkingsgroep. Eerlijkheid en oprechtheid voert dan de boventoon.
Het lijkt me redelijk, dat als er een meldpunt moslimdiscriminatie en islamafobie is, dat er dan ook een meldpunt autochtoondiscriminatie en anti-westers meldpunt mag zijn, (aangezien ook dit even verwerpelijke gedrag voorkomt), zónder dat dit meteen met Wilders, dus racisme, in verband wordt gebracht. Zoiets moet normaal bespreekbaar kunnen zijn zonder dat de hakken meteen in het zand worden gezet. Het gaat hier om oplossingen. Waarheid,eerlijkheid en gezond verstand lijken me de beste manier om dingen bespreekbaar te maken en zo tot wederzijds begrip en respect en tot vrede(op aarde) te komen.
Hoop niet dat dit artikel geweigerd wordt omdat het foutief uitgelegd kan worden als racisitisch, pro'wit' of respectloosheid naar de allochtoon toe, want dat is niet mijn bedoeling. Ik vind juist dat alle mensen gelijk zijn, daarom wijs ik op het gevaar van tendentieuze journalistiek. En ik bedoel niet dat dit artikel tendentieus is.

Uiteraard mag geweld tegen moslimvrouwen nooit. Geweld of onbeschoft gedrag tegen vrouwen van welk ras of welke religie dan ook is onaanvaardbaar en moet in de kiem gesmoord worden, daar zijn we het over eens.