Veel activiteiten in het kader van herdenking slavernijverleden

In opinie op 14-06-2013 | 09:19

Het is op 1 juli 2013 precies honderdvijftig jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Vanwege de belangrijke rol die Amsterdam had in de slavernij werd in het programakkoord vastgelegd dat de stad dit jaar uitgebreid stil staat bij de afschaffing van de slavernij. Wethouder Andrée van Es heeft 750.000 euro beschikbaar gesteld voor een grootschalige herdenking, die in januari van dit jaar is begonnen. Deze maand vinden vele interessante activiteiten plaats met als hoogtepunt de nationale herdenking op 1 juli.

Door veel organisaties en individuen is hard gewerkt aan een breed programma. Dit is gebeurd onder regie van de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013, in nauwe samenwerking met het Nederlands Instituut Nederlands slavernijverleden en Erfenis (NiNsee).

Herdenkingsactiviteiten voor alle Amsterdammers

Wethouder Van Es (GroenLinks) onderstreept het belang van de herdenkingsactiviteiten voor alle Amsterdammers: "Het herdenken van slavernij blijft actueel. Voor veel Amsterdammers is het slavernijverleden verweven in hun persoonlijke geschiedenis. In de stad zie je deze geschiedenis terug in kunst, architectuur en literatuur. De geschiedenis van de slavernij is dus ver weg en tegelijkertijd nabij. We herdenken ieder jaar opnieuw, ook om vooruit te kijken en lessen te trekken voor de toekomst."


Het volledige programma vindt u op deze site: http://www.herdenkingslavernijverleden2013.nl via deze facebookpagina of in deze pdf.

Bron: GroenLinks Amsterdam

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over andree van es, herdenking, slavernij, slavernijverleden.

Delen: