Petitie om islamofobie als aparte discriminatiegrond te erkennen online

In opinie op 04-07-2013 | 11:42

Op petities24.com is een petitie verschenen waarin wordt gevraagd islamofobie te erkennen als aparte vorm van etno-religieuze discriminatie.

Het verzoek van de initiatiefnemers (o.a. emcemo) is om islamofobie net als antisemitisme apart te registreren zodat meer inzicht kan worden verkregen in aard en omvang van dit verschijnsel met het oog op preventie en bestrijding.

Volgens de initiatiefnemers wordt door de politiek ruime aandacht gegeven aan het voorkomen en bestrijden van radicalisering onder moslims en ook aan het bestrijden van homofobie en antisemitisme. Er wordt volgens hen echter weinig gedaan aan het tegengaan van islamofobie, discriminatie van moslims. "Nederlandse burgers met een islamitische achtergrond worden in toenemende mate buitengesloten en gestigmatiseerd. Zij voelen zich vaak niet erkend als volwaardige burgers en niet aangemoedigd om mee te doen in de maatschappij."

De initiatiefnemers noemen islamofobie een eigentijdse vorm van racisme dat vorm krijgt in maatschappelijke processen van stigmatisering en uitsluiting waarin vooroordelen en stereotypen een centrale functie vervullen. "Islamofobie richt zich op religie – vaak opgevat als ideologie - en op cultuur en de dragers daarvan. Het gaat hier om een ideologie, en daaruit voortvloeiende praktijken, die systematisch een negatieve betekenis geeft aan ‘de islam’ en aan ‘de moslims’. Zo worden houding en gedrag van mensen tegenover de islam en moslims beïnvloed ten gunste van sociale uitsluiting en ongelijke behandeling van moslims. Islamofobie kent noodzakelijkerwijs religie gebonden aspecten, als ook vaak daarmee verweven etnische en genderaspecten. Het treft ook mensen die niet gelovig zijn."

De effecten van islamofobie en stigmatisering van moslims leiden volgens de initiatiefnemers tot toenemende discriminatie op de arbeidsmarkt, in het uitgaansleven en op straat. Met name jongeren kunnen mede als gevolg van hun ervaringen met islamofobie en discriminatie in een isolement raken, waardoor zij ontvankelijk kunnen worden voor manipulatie van individuen en groepen met radicale ideeën.

U kunt de petitie hier vinden.

Zie ook:

Rijke voedingsbodem in Nederland voor islamhaat/islamofobie

Meer over islamofobie op dit blog hier

 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 Meer over iscriminatie, islamofobie, petitie.

Delen:

Reacties


Marijke - 13/08/2013 16:02

Dan wil ik nog een vorm van etno-religieuze discriminatie erkend krijgen. Namelijk discriminatie met als excuus dat het bij je religie hoort. Vind ik zeer onfris.

Rudi Dierick - 25/07/2013 12:36

Zijn de initiatiefnemers nu ehct zo dom, of is het een doortrapte manipulatie? Feit is dat de beweerde toenemende uitsluiting van moslims géén probleem vormt voor een groot deel van de goed geïntegreerde moslims, maar net wel voor moslims die de seculiere wet afwijzen, die voorrang voor religieuze normen vragen, die allerlei voorrechten eisen, en/of domweg geen Nederlands leerden. Dat er tegelijk ook racisme tegen moslims bestaat, dat maakt de vicieuze cirkel compleet. Ten gronde is er een méérvoudig probleem, en is het onmogelijk om alleen islamofobie aan te klagen, zonder het omgekeerde even hard aan te klagen.

Rob - 04/07/2013 18:41

Het lijkt mij logischer om OF antisemitisme niet apart te registreren/erkennen (staat immers ook niet in het wetboek van strafrecht, dat noemt alleen haat, discriminatie etc.) OF alle vormen van haat/discrimatie apart registreren/erkennen. Of een persoon nu iemand uit haat of minachting aanvalt of uitsluit om zijn jood/moslim/christen/bhoeddist/agnost/israeli/marokkaan/kaaskop/homo/hetro/man/vrouw/.. zijn. Allemaal fout en allemaal potentieel nuttig om te registreren. Als je bijzondere aandacht aan enkele groepen geeft zal dat het begrip van andere groepen zeker niet vergroten... Persoonlijk erger ik me nogal eens aan Likoed die bij elk klein incident meteen anti semisne roept terwijl er helemaal niet aannemelijk is gemaakt dat dit uit haat (jegens Joden) zou zijn maar ook een normale stevige kritiek tegen Israel kan zijn of een conflict met iemand die toevallig Joods of Israeli is. Als je dat ook doet bij iedere moslim, kaaskop of wie dan ook neemt niemand je toch meer serieus? Dan wordt je afgeschilder als een groep met grote tenen, huillie huillie figuren.

Ab - 04/07/2013 16:49

Ik denk dat dit een goed initiatief is, echter de naam mag wat mij betreft anders worden geformuleerd. Ik denk niet dat er sprake is van etno-religieuze discriminatie maar van discriminatie op basis van religie. Etniciteit en religie dient los te worden gezien van elkaar. Natuurlijk kan het zijn dat je bv islamitisch en marokkaans bent. De twee elementen, namelijk religie (islam) en etniciteit (marokkaans) vallen onder je identiteit.