'Moslims, wijs de radicale nestbevuilers af'

In opinie door Ibrahim Wijbenga op 11-07-2012 | 22:06

Tekst: Ibrahim Wijbenga

Het is de hoogste tijd dat de moslimgemeenschap stelling neemt tegen de praktijken van zelfbenoemde uitnodigers van de islam. En dan niet alleen omdat zij met hun van haat en onverdraagzaamheid doordrenkte opvattingen een belediging zijn voor de islam, maar ook omdat zij een gevaar voor onze samenleving vormen. De marge tussen theorie en praktijk is bij deze uitnodigers heel klein. De jongeren die in hun ban raken, hebben de stap naar geweld zo gezet. Nederlandse moskeeën zouden hierbij een grote rol kunnen spelen.
Dat schrijft Ibrahim Wijbenga.

De moslimgemeenschap wordt in toenemende mate geconfronteerd met geradicaliseerde moslims. Die streven een samenleving na waar geen scheiding bestaat tussen godsdienst en staat, en waar de dienst wordt uitgemaakt door ultra-orthodoxe imams.

Zou het bij dit standpunt blijven, dan zou ik er nog vrede mee kunnen hebben. Elke religie kent een aantal doorgeslagen sekten die de samenleving waarvan ze deel uitmaken afwijzen en die hun eigen normen en waarden aan al hun medeburgers willen opleggen.
Maar in tegenstelling tot andere religies laten deze geradicaliseerde moslims het hier niet bij. Zij laten geen gelegenheid onbenut om te provoceren, en ze schuwen daarbij ook geen geweld.

Walgelijk
Een walgelijk staaltje hiervan was de provocatie op De Dam waar vier shariafundamentalisten notabene pal voor ons nationaal monument de invoer van de sharia bepleitten. Botter en groffer kan het niet; een slag in het gezicht van het Nederlandse volk.

Ofschoon het hier om een kleine groep gaat, hooguit enkele tientallen mannen, is de schade die zij aanrichten enorm. Met name voor de moslimgemeenschap. Hun provocaties zorgen ervoor dat de islam in toenemende mate wordt geassocieerd met antidemocratische sentimenten, en als een gevaar voor de samenleving wordt beschouwd.

Alleen al om deze reden zou de moslimgemeenschap afstand moeten nemen van deze nestbevuilers. Tot nu toe gebeurt dat nauwelijks. Vanuit de moslimgemeenschap hoor je op een enkele uitzondering na geen protesten tegen het wangedrag van geloofsgenoten.

Invloed
Deze jongeren kunnen ongestoord hun gang gaan. Een reden temeer om stelling te nemen is de toenemende invloed van deze radicalen op islamitische jongeren. Die omarmen in toenemende mate het radicale gedachtengoed. Vaak gaat het om ex-gedetineerden die in de gevangenis zijn geronseld, in de ban raken van semi salafistische, antidemocratische sektes.

De moslimradicalen houden zich doorgaans op in dezelfde moskeeën. Ze zijn niet eens zo talrijk, maar ze zijn met hun onverdraagzame, tegen de integratie gerichte opvattingen des te gevaarlijker en invloedrijker. Zeker wat betreft hun invloed op deze kleine groep geradicaliseerde moslimjongeren. De meest beruchte moskee is de As Soennah-moskee in Den Haag. Het is een bakermat van het salafistische gedachtengoed met een grote aantrekkingskracht op moslimjongeren.

Maar zelfs deze moskee gaat deze jongeren na verloop van tijd niet ver genoeg. Ze bidden dan nergens meer, sluiten zich op in hun eigen groep, en worden ongeleide projectielen die geheel hun eigen gang gaan en de confrontatie zoeken met de Nederlandse samenleving.
Ook de door radicale groepen beheerde sites spelen in dit proces van radicalisering een grote rol. Zogenaamde uitnodigers stimuleren geradicaliseerde jongeren om deze te bezoeken en er lering uit te trekken. Er zijn zelfs jongeren die hun gesprekken met imams op YouTube zetten, om op deze manier imams in hun hemd te zetten.

Oren gewassen
Zelfs salafistische imams als Fawaz Jneid worden hier slachtoffer van. Ze worden, plat Hollands gezegd, de oren gewassen. Ze worden met hun eigen retorische wapens bestreden en worden afgeschilderd als bange handlangers van de Nederlandse overheid. Deze jongeren zijn onverschrokken en laten zich niet bang maken door een burgemeester, inlichtingendienst of een fatwa . Vandaar dat op internet imams als schorpioenen en slangen worden weggezet.

Het is de hoogste tijd dat de moslimgemeenschap stelling neemt tegen de praktijken van zelfbenoemde uitnodigers van de islam. En dan niet alleen omdat zij met hun van haat en onverdraagzaamheid doordrenkte opvattingen een belediging zijn voor de islam, maar ook omdat zij een gevaar voor onze samenleving vormen. De marge tussen theorie en praktijk is bij deze uitnodigers heel klein. De jongeren die in hun ban raken, hebben de stap naar geweld zo gezet. Nederlandse moskeeën zouden hierbij een grote rol kunnen spelen.

Podia
Zij vormen bij uitstek de podia om geradicaliseerde moslimjongeren ten overstaan van de moslimgemeenschap te veroordelen. De moskeeën zouden op hun Arabische en Nederlandstalige conferenties deze problematiek op de agenda moeten zetten, om ook op deze manier de moslimgemeenschap bij de aanpak van deze jongeren te betrekken.
Verder is het zaak om opinionleaders binnen de gemeenschap te mobiliseren en stelling te laten nemen. Zij kunnen hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen.

Ook zou het een optie zijn imams, ouders en jongerenwerkers bij deze aanpak een rol te geven. Zij zijn bij uitstek geschikt om de problematiek van geradicaliseerde jongeren in een vroegtijdig stadium te herkennen en aan te pakken.

Ook voor de Nederlandse overheid is hier een taak weggelegd. Zij zou deze geradicaliseerde moslims beter moeten controleren en harder moeten aanpakken. Nu beperkt ze zich doorgaans tot het signaleren van radicalisering zoals in het recente rapport van de AIVD. Met zo'n academische aanpak bestrijd je het gevaar van de radicalisering niet. Sterker: de jihadmoslims trekken zich er niets van aan. Het is voor hen een bewijs temeer dat zijn hun gang kunnen gaan.

Ibrahim Wijbenga is straathoekwerker, CDA-raadslid en belijdend moslim.Dit artikel is eerder in de Volkskrant verschenen en in overleg met de auteur ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Meer over de aanpak van radicalisering:

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over ibrahim wijbenga, islam, moskee, moskeeen, moslims, radicalisering, sharia4belgium.

Delen:

Reacties


Shabnam Theunissen - 13/07/2012 18:07

Wat we kunnen doen is er andere informatie over islam tegenover plaatsten, maar dat zal weinig helpen als men daarnaar niet wil luisteren.
De media helpen niet erg mee door steeds weer veel aandacht te geven aan extreme vormen van nestbevuiling, zoals die van sharia 4 holland.
De mensen die de islam willen verdedigen lijken nu "roependen in de woestijn".

Jan Beerenhout - 12/07/2012 12:36

De heer Wijbenga heeft gelijk met zijn oproep, maar die is wel erg gratuit, want - met hem- wijs ikde radikale moslims af. En wat dan? Bestaan ze dan opeens niet meer? In de Protestantse Kerk kan men onzindelijkie dames en heren het Heilig Avondmaal weigeren, in de RK Kerk kan men rotte peren excoimmuniceren , maar wat kan men eigenlijk in de wereld van de Islam? Alleen maar roepen: ik wijs u en/of uw denkbeelden/activteiten af? Of maken we een zwartre lijst en komt er een moskee-verbod voor dat soort islam-vijandige types? Kortom: wat doe (jezelf) ptaktisch?