Moet islamofobie worden verboden?

In opinie door Ewout Klei op 07-03-2013 | 21:46

Tekst: Ewout Klei

Is islamofobie een vorm van racisme en is het te vergelijken met antisemitisme?
Moet islamofobie verboden worden?
Ewout Klei zoekt een antwoord op deze vragen in onderstaand stuk.

De progressieve partijen in België vinden dat de procureurs-generaal ten strijde moeten trekken tegen islamofobie. De initiatiefnemers van het voorstel tegen islamofobie, de Antwerpse senator Fauzaya Talhaoui en Bert Anciaux, zijn van mening dat de aanvallen op de islam de laatste jaren talrijker en ruwer zijn geworden. Dit gebeurt vooral op het internet. Talhaoui en Anciaux distantiëren zich echter van het zogenoemde islamisme dat de ongelijkheid tussen man en vrouw promoot en de sharia wil invoeren: "De meeste moslims willen dat hier niet, ze aanvaarden ons democratisch systeem". Ook willen de initiatiefnemers geen verbod op islamkritiek. Dit moet mogelijk blijven. Islamofobie moet worden bestreden omdat hierdoor een karikatuur ontstaat. Islamofobie is een vorm van racisme moet volgens Talhaoui en Anciaux hetzelfde behandeld worden als het antisemitisme. 

Onder islamofobie verstaan Talhaoui en Anciaux een ongegronde vijandigheid tegenover de islam. Islamofoben beschouwen de islam één massief en gesloten blok. De islam is volgens islamofoben een barbaarse politieke ideologie die vrouwen onderdrukt en het terrorisme steunt. Islamofoben denken daarom dat een ‘botsing der beschavingen’ onvermijdelijk is. Deze beelden zetten volgens Talhaoui en Anciaux aan tot discriminatie. Islamofobie moet daarom niet alleen streng vervolgd worden, maar ook is het nodig dat de media en het onderwijs komen met correcte, corrigerende berichtgeving.
Het voorstel van Talhaoui en Anciaux is een oproep tot beschaving en heeft daarom iets sympathieks. Op internet wordt er flink op los gediscrimineerd en het is goed dat mensen hier tegen ageren. Maar is hun plan ook een goed idee? Ik vraag het mij af.

Mijn eerste bezwaar is de zeer ruime definitie van islamofobie. Talhaoui en Anciaux weten hierdoor geen helder onderscheid te maken tussen islamofobie (dat volgens de politici moet verboden worden) en islamkritiek (dat in hun optiek wel mag). Waar ligt eigenlijk precies de grens? Ik stoor mij er ook enorm aan als er karikaturen over de islam worden verkondigd die maar één kant van het verhaal laten vertellen. Maar als je dit wilt verbieden, dan moet je ook alle karikaturen over katholieken, communisten, kapitalisten en aanhangers van het Vliegend Spaghettimonster verbieden. Want ook zij hangen een geloof aan dat je zou kunnen interpreteren als een politieke ideologie die uit is op de wereldmacht.

In het verlengde hiervan ligt mijn moeite met het woord ‘ongegrond’. Opinies zijn geen wetenschap en zijn dus niet altijd onderbouwd. Natuurlijk is het voor de luisteraars zeer aangenaam wanneer iemand zijn opinies onderbouwt en niet aan fact free politics doet, maar het gebrek aan onderbouwing hoort een beetje bij het genre.

De vraag of islamofobie een vorm van racisme is, zoals Talhaoui en Anciaux beweren, vind ik lastiger om te beantwoorden. Aan de ene kant is de islam een geloof en geen ras. Niet alle Arabieren, Turken en Pakistanen zijn moslim en je hebt bovendien roomblanke Nederlanders die zich bekeerd hebben tot de islam, zoals laatst ex-PVV’er Arnoud van Doorn. Maar in de beeldvorming gaat het wel om mensen (oorspronkelijk afkomstig) uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mede vanwege de angst en afkeer voor de islam worden mensen met een Turkse of Marokkaanse naam sneller afgewezen bij sollicitaties. Islamofobie is strikt genomen geen racisme maar beide fenomenen kun en mag je eigenlijk ook niet helemaal los van elkaar zien.

De vergelijking met antisemitisme is nog problematischer. Het antisemitisme dat Europa tot 1933 kende zou wellicht heel goed met de hedendaagse islamofobie kunnen worden vergeleken. De systematische moord op zes miljoen joden door de nazi’s daarentegen is van een totaal andere orde. In tegenstelling tot wat sommigen beweren is islamofobie met antisemitisme vergelijken zelf geen vorm van antisemitisme. Maar als deze vergelijking wordt gemaakt moet men wel goed uit kunnen leggen wat er precies met deze vergelijking bedoeld wordt.

In Nederland, waar het onbeschaafde vrije woord na de moord op Theo van Gogh koning is, heeft het plan van Talhaoui en Anciaux natuurlijk totaal geen kans van slagen. Sterker nog, ik betwijfel of er in ons land een politicus rondloopt die een soortgelijk voorstel durft in te dienen. Zoals in Pakistan op het beledigen van de Allah en de Profeet de doodstraf staat, zo is het in ons land godsonmogelijk om tot beschaving op te roepen. Alles en iedereen mag worden beledigd, behalve het vrije woord en zijn profeet Theo (vrede zij met hem) zelf.

Concluderend, in het plan van Talhaoui en Anciaux om islamofobie te verbieden zie ik geen heil. Maar stiekem hoop ik eigenlijk dat een politicus uit onze polder de moed heeft een soortgelijk voorstel in te dienen. Gewoon bij wijze van middelvinger om al die zelfbenoemde provocateurs terug te provoceren. Lekker pûh.

Durft u het aan? 

Ewout Klei is politiek historicus. Het artikel verscheen eerder op zijn blog en is in overleg met de auteur op Republiek Allochtonië geplaatst. Eerdere artikelen van Ewout Klei op Republiek Allochtonië vindt u hier

Meer artikelen op dit blog over islamofobie vindt u hier en over antisemitisme vindt u hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


 


Meer over antisemitisme, ewout klei, islamofobie.

Delen:

Reacties


Bernadette de Wit - 14/03/2013 00:14

Ik vind het altijd wonderlijk als mosloims en hun vrienden bij mensen die een hekel aan de islam hebben aan racisme denken.
De islam heeft toch niets met ras te maken? Moslims heb je van Afrika t/m Azie.

Tenzij deze mensen de islamitische biologie bedoelen. In de hadieth staat dat de prille menselijke vrucht, een bloedklomp is waar Allah meteen al een islamitische ziel in blaast (de westerse wetenschappelijke opvatting dat de bevruchting het samensmelten van eicel en zaadcel is, moet als een ongelovige dwaalleer van de hand worden gewezen)
.
M.a.w. als de islam aangeboren is, een kind wordt als moslim geboren, dan is de stap van congenitaal naar erfelijk misschien gauw gezet. Is dit een steekhoudende verklaring?


abdel - 12/03/2013 09:46

Hallo janfrans,

wat jammer nou dat je in mijn reactie meteen begint met een sneer. dat nodigt niet uit tot verdere discussie. Ook het continue u blijven zeggen is ook niet uitnodigend. Waarom je mij moet vergelijken met een praktizerend neo-nazi is me ook onduidelijk.... bedoeld als provocatie? Ik commiteer me aan de nederlandse grondwet. Praktizerend neo-nazi is volgens mij verboden. ik vind het jammer dat je de discussie doodslaat. Ik denk soms dat het inderdaad niet mogelijk is om samen te leven in nederland. naast elkaar zal kunnen, met elkaar niet. zoals je zelf zegt: het zal u als marokkaanse islamitische nederlander niet bevallen.... hoe kan je het weten als je het niet vraagt?

ik dank je voor je reactie, howel die mij verdriet doet. Het geeft weer aan hoe ik door een bepaald deel van de nederlanders wordt bekeken.

Janfrans Zuidema - 12/03/2013 04:36

Beste Abdel,

Als we elkaar toch tutoyeren, probeer mijn voornaam dan goed op te schrijven. Eén naam, voorletter J.

U vroeg: "Is het in jouw ogen mogelijk om praktiserend moslim te zijn in Nederland en de koran als basis te beschouwen?"
Mijn antwoord is ja. Maar ik heb er ook geen probleem mee als U een praktiserend nazi bent die Mein Kampf als basis beschouwd. Zolang anderen er geen last van hebben en zolang de Nederlandse staat geen belastinggeld gebruikt om dergelijke maffe ideeën te promoten. In de vrije marktplaats van ideeën mag van mij elk idee een plaats hebben.

N.B. Ik heb een verrassende visie op 'zwarte piet', die U als Marokkaanse en islamitische Nederlander vast niet zal aanspreken. Google maar. Ik schrijf altijd onder mijn volledige naam.

Abdel - 10/03/2013 21:20

Hallo Jan Frans,

Bedankt voor je toelichting, we zijn op voornaam bezig dus voel je vrij me te tutoyeren. jan Frans, is het in jouw ogen mogeljk om practiserend moslim te zijn in hederland en de koran als basis te beschouwen?

Als dat volgens jou niet kan.... Lnd geschoeid op christelijke cultuur en dus de bijbel?

En slavernij.. Oei... Ik moet meteen aan zwarte piet denken...als ik dat goed heb begrepen is dit het belangrijkste cultuurgoed van nederland. ik houd mij aan de nederlandse wet, spreek nederlands, werk, voed mijn kinderen op. Waarom zou iemand bang voor mij zijn? Omdat ik een marokkaanse man ben? Of omdat ik moslim ben, wat volgens sommigen een agressieve religie is? Een achterlijke cultuur schijn ik ook al met me mee te dragen.

Janfrans Zuidema - 10/03/2013 16:31

Beste Abdel,

Ik beweer dat islamfobie gezond is als het zich richt op achterlijke idioten die volgens de normen en waarden uit een ver verleden willen leven. Ik beweer niet dat alle moslims dergelijke achterlijke idioten zijn. Heb ik hiermee uw vraag beantwoord?

Abdel - 10/03/2013 11:55

Hallo jan frans,

Wat is precies je punt? Anti islam/islamfobie is een goed punt omdat wij achterlijke idioten zijn die in een ver verleden leven? Heb ik dat goed uit je betoog gehaald?

Piet De Kleine - 10/03/2013 11:03

Fobie = psychiatrische aandoening, ziekelijke angst.


Fobieen laten zich natuurlijk niet verbieden.


Wel aardig om te weten, vooral voor de wat jongere lezertjes: in de USSR (Rusland onder een onaangename, corrupte, communistische dictatuur) werden de tegenstanders van het regime weggezet en daadwerkelijk opgesloten als pyschiatrische patienten.


Dat geeft te denken.


Zolang er in Nederland (of Belgie) nog niemand is vermoord voor zijn islamiet-zijn maar wel voor zijn niet-islamiet-zijn lijkt me het niet zo goed idee om ten strijde te trekken tegen 'islamofobie'.

Janfrans Zuidema - 09/03/2013 22:07

Je herkent de boom aan de vruchten. Als ik op dit moment de vruchten van Geert Wilders vergelijk met die van Mohammed, dan ga ik vol voor Wilders. Als ik de vruchten van Mohammed in zijn tijd vergelijk met de vruchten van Wilders in zijn tijd, dan komt Wilders niet eens in mijn beschouwing voor. Conclusie, in zijn tijd was Mohammed een gemankeerde held en in deze tijd zou Mohammed voor het Internationaal Strafhof gedaagd worden. Als moslims het idee laten vallen dat de regels van Mohammed van alle tijden zijn, dan is er geen probleem. Als dit rare idee echter stand houdt, dan wordt Islamofobie vooral een uitdrukking van beschaving en ontwikkeling. Gaan we mensen daadwerkelijk verbieden om bijvoorbeeld tegen slavernij te zijn? Wordt deze motivatie tegenwoordig opgevat als een ziekte? Lincoln als een virus binnen een perfect menselijk systeem…?

Abdel - 09/03/2013 17:17

Verbieden levert geert wilders nog meer zetels op..... Half nederland stemt al op die man"omdat ie tenminste dingen durft te zeggen" snoer hem de mind en hij wordt een nog grotere held.

Donutz - 08/03/2013 21:35

Anti semitisme staat toch ook niet in het wetboek van strafrecht? Discriminatie, racisme, aanzetten tot haat en aanzettenntot geweld wel. Op die gronden kun je prima achterlijje figuren aanpakken, of hun haat nu gericht is op een religie, bevolkingsgroep, geaardheid of wat dan ook. Expliciet een type van haat vermelden is dus niet nodig en de grens wordt dan wel erg dun, waar gaat kritiek over in galspuwen of aanzetten tot haat?? De term anti semitisme is sowieso onduidelijk want onder de semieten vallen ook palastijnen etc. Dan kun je beter praten over haat tegen aanhangers van het joodse geloof of anders tegen mensen die een etnische band hebben met wat wij nu als Israel kennen. Idemditto met islamofoben: duid dat aan als haat tegen aanhangers van de islam of in andere gevallen het aanzetten tot haat van etnische arabieren etc. Kortom de huidige strafrecht artikelen bieden ruimte genoeg om idioten aan te pakken die haat koesteren tegen een bepaalde groep.