Collectief tegen Islamofobie doet beroep op minister Asscher en politieke partijen

In opinie op 23-02-2014 | 22:37

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie doet in onderstaande brief een beroep op minister Asscher islamofobie aan te pakken samen met andere vormen van racisme en discriminatie. Tevens roept het Collectief politieke partijen op om in deze verkiezingscampagne mee te denken over een aanpak en een duidelijk standpunt in te nemen tegen alle vormen van racisme en discriminatie inclusief islamofobie.

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie heeft met instemming kennis genomen van enkele initiatieven van minister Asscher tegen radicalisering onder moslims en tegen anti-semitisme onder moslims. In zijn brief aan de Tweede Kamer over radicalisering d.d. 2 februari 2014 schrijft hij:

"In Nederland mag men denken en geloven wat men wil. Orthodox zijn mag, niet religieus zijn mag ook. Voorop staat dat de individuele vrijheid van personen gerespecteerd wordt. Mensen moeten zich veilig voelen in de Nederlandse samenleving en binnen de eigen gemeenschap. Het wordt problematisch wanneer mensen in onze samenleving hun overtuigingen op een manier uitdragen waardoor de vrijheid van anderen in gevaar komt."

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie ondersteunt die boodschap volledig. Van daar ook dat wij initiatieven tegen radicalisering, homofobie en anti-semitisme van harte ondersteunen. Wij willen er echter op wijzen dat in al deze initiatieven de focus ligt op moslims als daders, zelfs nu bijvoorbeeld anti-semitisme voor een partij als de PVV geen beletsel meer is om samenwerking te zoeken in Europa en het grootste deel van de daders van homofobe haatacties uit autochtone hoek komt. De arrestatie in Nederland van Jeroen B. (een kopstuk van het extreem-rechtse Werwolf netwerk), de veroordeling wegens terreur van de Belgische rechts-radicale Bloed Bodem Eer en Trouw en het onderzoek in Duitsland naar de racistische aanslagen door de NSU laten zien dat de dreiging tegen migranten niet ver weg is.

Door middel van deze brief willen wij de minister ook wijzen op het gevaar van islamofobie; Een attitude waarbij sprake is van afkeer ten aanzien van moslims en islam en die resulteert in praktijken van uitsluiting en discriminatie. De bedreigingen tegen moslimpartijen (die er zelfs toe hebben geleid dat één persoon zich heeft moeten terugtrekken als kandidaat), recente vernielingen aan moskeeën in Geleen, Middelburg, Vlissingen, het openlijke pleidooi van de PVV in Almere om vrouwen met een hoofddoek te weren uit de publieke ruimte, populaire websites waarop beweerd wordt dat moslims minder rechten hebben op bijvoorbeeld privacy, laten zien dat islamofobie een reëel gevaar is voor de veiligheid en vrijheid van Nederlandse burgers.

Uit het rapport Ervaren Discriminatie in Nederland blijkt dat een kwart van de inwoners van Nederland in de afgelopen twaalf maanden tenminste één voorval heeft meegemaakt dat zij als discriminerend hebben ervaren. Binnen migrantengroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders en migranten uit Midden- en Oost-Europa) is dat maar liefst een derde tot de helft en van de werkzoekende migranten heeft 20 tot 40% discriminatie ervaren bij het zoeken naar werk. Maar liefst bijna twee op de drie moslims rapporteert ten minste één discriminatie-ervaring in het afgelopen jaar. Ook recente onderzoeken die aantonen dat de politie aan ‘ethnic profiling’ doet, zijn zeer zorgwekkend hoewel er ook politiekorpsen zijn die hard werken om dit fenomeen terug te dringen.

Volgens het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie is het tijd om minister Asscher aan zijn woord te houden zeker nu ook minister Opstelten recent erkende dat islamofobie een probleem is. Maar ook van politieke partijen mag een duidelijk antwoord op deze problematiek verwacht worden. We hebben dan ook de volgende vragen aan minister Asscher en de politieke partijen:

-Erkennen minister Asscher en de politieke partijen in navolging van minister Opstelten ook het bestaan van islamofobie en erkennen zij dat dit verschijnsel de religieuze vrijheid, het welzijn en de veiligheid van Nederlandse burgers bedreigt?

-Welk standpunt nemen de ministers en politieke partijen in tegen politici en opinieleiders die bevolkingsgroepen in hun verkiezingscampagnes willen uitsluiten, in het bijzonder tegen politici en opinieleiders die moslims willen uitsluiten om het feit dat men islam aanhangt of van buitenlandse afkomst zouden zijn?

-Gaat de minister met betrekking tot islamofobie hetzelfde beleid voeren als voor homofobie, antisemitisme en radicalisering en hoe ziet dat er dan concreet uit? En welke ideeën hebben de politieke partijen hierover?

Kortom, het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie doet een beroep op minister Asscher islamofobie aan te pakken samen met andere vormen van racisme en discriminatie. Tevens roepen wij landelijke en lokale politieke partijen op om in deze verkiezingscampagne mee te denken over een aanpak en een duidelijk standpunt in te nemen tegen alle vormen van racisme en discriminatie inclusief islamofobie.

Met vriendelijke groet, namens het CTID

Abdou Menebhi

 

Zie ook de documentaire van de Moslimomroep Is Nederland islamofoob.

Meer over islamofobie op dit blog hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen

 

 


Meer over #gr2014, abodu menebhi, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, islamofobie, lodewijks asscher, verkiezngen.

Delen:

Reacties


Harry Kooistra - 07/06/2015 17:29

Islamomanie daar worden we Islamofobisch van en niet van de islam. Dat moet ze aanpakken.

Ab - 26/02/2014 11:09

@Ewout,
discriminatie, geweld en vandalisme tegen moslims zijn voor mij juist uitingen van islamofobie, zoals geweld tegen homo's een uiting is van homofobie en tegen joden van antisemitisme.
Ik ben het ermee eens dat zeker de term 'fobie' misleidend is.
@klowiepowie Dat moslims elders in de wereld gruwelijkheden begaan ben ik met je eens, maar dat ontneemt moslims (of anderen) in Nederland niet het recht zich te beklagen over islamofobie.

Wat betreft de definitie van het begrip, kan ik jullie het stuk van onderzoekster Ineke van der Valk aanbevelen: http://www.republiekallochtonie.nl/islamofobie-de-definitie-tegen-het-licht-gehouden

klowiepowie - 25/02/2014 22:14

Nu zijn er door Boko Haram 40 onschuldige kinderen afgeslacht en één leraar in de naam van islam. Waar vinden moslims het nodig om tegen te protesteren omdat ze zich gekwetst voelen? Een videoclip van Katy Perry. En dan zeiken over islamofobie?? Alsof we allemaal onze hoofden in onze *piep* hebben zitten. Waar zijn die stille tochten voor meer tolerantie en protesten van "oh wat erg, nooit weer"?!??

Ewout - 25/02/2014 12:06

(@Ab) Islamofobie is overduidelijk een woord dat verzonnen is om critici van de islam weg te zetten als geestelijk gestoord. Dit is een beproefde manier om tegenstanders de mond te snoeren. Het eindigt met mensen opsluiten in gesloten inrichtingen voor geestelijk gehandicapten.

Islamofobie is noch racisme, noch discriminatie. Racisme gaat nl. over aangeboren eigenschappen, terwijl islamofobie over aangeleerde eigenschappen gaat. Discriminatie impliceert een actie jegens iemand, terwijl een fobie iets is wat zich in de hersenen afspeelt.

Objectief beschouwd moet je concluderen dat de islamisten door het populariseren van de term islamofobie hun hand overspeeld hebben. Asscher zou zich niet voor dit karretje moeten laten spannen, zoals ook de UNHRC de herhaalde pogingen van islamitische landen om "islamofobie" strafbaar te stellen niet heeft beloond.

Ik denk trouwens dat discriminatie, geweld en vandalisme tegen moslims wel degelijk extra aandacht mag krijgen.

Ab - 25/02/2014 07:54

Het is frappant dat sommigen islamofobie blijven framen als religiekritiek of een religieuze opvatting. Dat is het niet en dat zie ik ook niemand bepleiten die meer aandacht wil voor islamofobie. Bekladding van moskeeën, discriminatie, uitsluiting, scheldpartijen of bedreiging van mensen op basis van hun (soms vermeende) geloof, heeft helemaal niets met religiekritiek te maken, maar wel alles met de aantasting van (grond)rechten van Nederlandse burgers. Terecht dat het Collectief daar aandacht voor vraagt.

Janfrans Zuidema - 25/02/2014 06:16

Islamofobie is een religieuze stellingname. De vrijheid van godsdienst is een klassiek grondrecht. Een verbod op islamofobie opent daarom de weg naar een verbod op Islam. Ik wens het collectief veel succes! ;-).

marko12345 - 25/02/2014 00:09

Ik geloof dat ik de keuze mag hebben om het niet eens te zijn met mensen die standpunten innemen op basis van een geloof dat haat predikt. Er word op een handige manier gebruik gemaakt van onze vrijheden om intolerantie, ongelijkheid, haat en prehistorische onzin te verkondigen. Als we het over het woord fobie hebben zullen we dan eerst samen eens de Koran doornemen? Zullen we het dan hebben over het feit dat er geen gematigde moslims bestaan? Dat alles in de Koran letterlijk opgevolgd dient te worden? De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen? De positie van homoseksuelen? De positie van ongelovigen? De jihad? De aanslagen? De extremistische moslim clubjes? De sharia? Gebrainwashte jongeren die afreizen naar moslim landen om te vechten? Eerwraak? De vraag waarom ik nooit moslims zie protesteren tegen dit soort misstanden?

Fred - 24/02/2014 18:54

Ik kwam bij dit bericht via GeenStijl waar La Nanninga - degene die vond dat moslims minder recht op privacy hebben (sic) - nu weer van haar domheid getuigt door te stellen dat moslims niet moeten zeuren over islamofobie omdat moslims ook onaardig tegen elkaar doen.....ja deuh...mogen donkere mensen nu ook niet meer zeuren over racisme omdat er in Afrika ook racisme voorkomt? Mogen joden niets meer zeggen over antisemitisme omdat Israel zich ook niet altijd aan de mensenrechten houdt? Wat een lariekoek. La Nanninga was vast geïnspireerd door Carel Brendel die op twitter vanochtend dezelfde kromme redenering opzette.

DIEDERIK ASSCHER - 24/02/2014 17:47

ZOALS JE ZELF AL SCHRIJFT..EN HOU JE HIER DAN OOK AAN
In Nederland mag men denken en geloven wat men wil. Orthodox zijn mag, niet religieus zijn mag ook. Voorop staat dat de individuele vrijheid van personen gerespecteerd wordt. Mensen moeten zich veilig voelen in de Nederlandse samenleving en binnen de eigen gemeenschap. Het wordt problematisch wanneer mensen in onze samenleving hun overtuigingen op een manier uitdragen waardoor de vrijheid van anderen in gevaar komt.

Niels - 24/02/2014 16:41

Zullen we de atheïsten- en kaukasischfobie dan ook maar meteen in kaart brengen?

Klowiepowie - 24/02/2014 16:41

Er staan meer dan 10 soera's in de koran die het moslims verbiedt, om vriendschappelijke banden aan te gaan of te onderhouden met niet-moslims. De islam eist segregatie. http://www.thereligionofpeace.com/Quran/009-friends-with-christians-jews.htm (maar ook atheïsten, boeddhisten. Alles wat niet-moslim is). Die soera's zijn een meer directe verplichting, dan het dragen van een hoofddoek voor moslima's.
- Sjah, wat doen moslims hier dan? We geven enorme bedragen uit om moslims te integreren, maar moslims mogen dit niet.

De reden waarom veiligheidsdiensten op volle toeren draaien, is omdat moslims hun grote voorbeeld, terrorisme prees. Bukhari:V4B52N220 "Allah's Apostle said, 'I have been made victorious with terror.'"
Qur'an:8:12 "I shall terrorize the infidels. So wound their bodies and incapacitate them because they oppose Allah and His Apostle."
- Sjah, wat doen moslims dan?

We zien moslims niet protesteren tegen inmiddels meer dan 22.501 islamitische terroristische aanslagen sinds 11 september 2001. Of moslims stille tochten lopen voor meer tolerantie. Behalve bij ééntje. Dat was geen islamitische, maar die van Breivik.
Op het moment dat Breivik de aanslag pleegde, begonnen moslims massaal te juichen op hun islamitische forums, omdat zij meenden dat het een islamitische was.

Wim - 24/02/2014 16:40

Voorop staat dat de individuele vrijheid van personen gerespecteerd wordt. Mensen moeten zich veilig voelen in de Nederlandse samenleving en binnen de eigen gemeenschap. Het wordt problematisch wanneer mensen in onze samenleving hun overtuigingen op een manier uitdragen waardoor de vrijheid van anderen in gevaar komt.

Ik had het niet beter kunnen verwoorden meneer Menhebi. Ik zou zeggen: wie de schoen past trekke hem aan!

Wim Heitinga - 24/02/2014 16:31

Een (grote) afkeer hebben van welk geloof dan ook is volkomen legitiem en valt volledig onder de vrijheid van meningsuiting. En die, beste moslims, gaan we NIET ter discussie stellen!

Ab - 24/02/2014 15:03

@bernadette
Wat is er misdadig aan het gegeven dat individuen en organisaties zich verenigen in een collectief? Wat zijn 'beroepsmoslims'? De heer Menebhi is voorzover ik weet geen moslim, noemt u hem daarom beroepsmoslim?
2) welke taalpolitie bepaalt of iets een bestaande of niet bestaande uitdrukking is?
En als het niet bestaand is - hoe kunt u dan weten wat het doel is van deze niet bestaande uitdrukking?
Kunt u uw bewering onderbouwen - of roept u maar wat en zijn uw tikfouten illustratief voor uw slordige manier van denken?

Michiel Mans - 24/02/2014 14:47

Beste,

Over islamofobie heeft mevrouw Nanninga bij GeenStijl een prima stuk geschreven. Ik zou het niet beter hebben kunnen verwoorden. Een aanrader voor u.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/02/antiislamofoben_snappen_islamo.html#comments

Met vriendelijke groet,

Michiel Mans

Bernadette de Wit - 24/02/2014 12:25

Wat klopt hier niet?
1) "collectief": dat beroepsmoslims indidivuen daarin opsluiten, is een misdaag tegen de menselijkheid.
2) islamofobie is een niet bestaaden uitdrukking, bedoeld om kritiek op de gewelddadige, intolerante kanten van de islam de mond te snoeren.
Kortom, onderdrukking en leugen..
Ik hoop dat Asscher hier niet op ingaat.