Control Alt Delete en migrantenorganisaties: geen etnische kenmerken in daderprofielen

10 mei 2017 | 21:42

Controle Alt Delete en een uniek samenwerkingsverband van belangenorganisaties van migrantengroepen dragen in onderstaande open brief drie concrete acties aan tegen etnisch profileren, voor efficiënter politiewerk en voor meer vertrouwen in de politie.

Breng etnisch profileren in kaart en help met het ontwikkelen van een app

30 april 2016 | 17:33

Door het gesjoemel rondom het onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren, is niet alleen de wetenschappelijke onafhankelijkheid en transparantie in het geding komen, maar is ook het weinige vertrouwen in de politie en overheid, verder afgenomen. Dit moet stoppen: behandel álle burgers gelijkwaardig.
Dat stellen Dionne Abdoelhafiezkhan en Cemil Yilmaz namens Control Alt Delete in onderstaand artikel. Na drie jaar concluderen zij dat het ministerie van Veiligheid & Justitie en de politietop niet van plan zijn om structurele problemen beleid- en procesmatig aan te pakken. Daarom nemen ze het heft in eigen handen en zijn de crowdfundingactie #KiesEenKant' begonnen om een app te kunnen bouwen die voor meer transparantie en meetbaarheid van politiecontroles moet zorgen, zodat etnisch profileren in kaart wordt gebracht, beleid gewijzigd wordt en het vertrouwen in de politie hersteld wordt.

Wijbenga: "Maak in strijd tegen etnische profileren politie niet tot vijand"

11 oktober 2014 | 09:26

Tekst: Ibrahim Wijbenga

Etnisch profileren door de politie is een probleem dat terecht de nodige aandacht krijgt van politie, lokaal bestuur en landelijke politiek. In hoegenaamd alle grote steden komt het probleem aan bod of haalt de media. Maar deze zomer gebeurde er in de Schilderswijk iets bijzonders. Vanuit het Haagse lokale openbaar bestuur, een actiecomité en een ambassadeur, werd er een hetze, een smeercampagne gecreëerd en gefaciliteerd tegen de politie, en in het bijzonder het namen en shamen van Haagse dienders.

Video: de impact van etnisch profileren

08 december 2013 | 11:13

Nederlandse burgers vertellen over hun discriminatie ervaringen bij politiecontroles. Onderstaande video van Amnesty International maakt duidelijk dat etnisch profileren negatieve gevolgen heeft, voor hen die het overkomt en voor de samenleving als geheel.

Etnisch profileren? Het betekent dat de politie je vanwege je huidskleur of afkomst staande houdt, controleert of fouilleert terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.

Amnesty: Politie discrimineert. Politie: niet waar!

29 oktober 2013 | 07:51

Etnische minderheden worden in Nederland vaker onderworpen aan politiecontroles dan oorspronkelijke Nederlanders. Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en daardoor in strijd met de mensenrechten. Het vertrouwen in de politie wordt erdoor geschaad en dat maakt de criminaliteitsbestrijding minder effectief. Dat stelt Amnesty in een nieuw rapport.
De politie ontkent dat minderheden structureel vaker staande worden gehouden dan autochtone Nederlanders. „Het overstijgt niet het niveau van incidenten”, stelt korpschef Gerard Bouman van de Nationale politie.

Voel jij je wel eens gediscrimineerd door politieagenten?

11 juni 2013 | 16:56

In samenwerking met tien jongeren ontwikkelt de Doetank een discriminatietest die de situatie nabootst waarin jongeren zich gediscrimineerd voelen door politieagenten. In een flitsende auto rondrijden in een chique buurt, in de schemering op een bankje zitten of met een groep jongens op de brommer rijden: wanneer is de kans het grootst dat de politie je staande houdt en je even controleert? Deze situaties worden nagespeeld door twee teams jongeren die op elkaar lijken, maar die een andere huidskleur hebben. Wie zal de politie vaker controleren, en hoe worden zij aangesproken door de agent? Jij kan meedoen met deze discriminatietest!

Voor de politie is niet iedereen gelijk

15 oktober 2012 | 08:57

Op de politieacademie leert elke agent de volgende norm: u mag niet ongelijk behandelen. Maar de theoretische lessen op de politieschool en de harde realiteit van het politiewerk botsen met elkaar. In de praktijk hanteren agenten beelden van potentiële verdachten en werken zij met een selectieprofiel. Personen die naar het selectieprofiel tenderen worden eerder gecontroleerd. Zo houden Amsterdamse politiemensen op straat eerder donkere en Marokkaans mannen en Oost-Europeanen aan.

Dat blijkt uit onderzoek van antropoloog Sinan Çankaya. Hij deed op verzoek van de Amsterdamse politie wetenschappelijk anderhalf jaar intensief onderzoek naar de dagelijkse keuzes die agenten maken als ze tijdens hun werk mensen op straat controleren. Met een onderzoeksteam hield hij zestig diepte-interviews en draaide hij tweehonderd uur mee met de politie

Weet, eer u etnisch meet

24 mei 2012 | 08:06

Tekst: Rogier van Reekum

Er zijn goede redenen om tegen etnische categorisering en registratie te zijn. Het zichtbaar maken van etnische doelgroepen levert namelijk geen kennis op over maatschappelijke problemen. De voorstanders komen uiteindelijk uit op een halfgare theorie over integratie.

Mag ik zelf bepalen wie ik ben?

22 mei 2012 | 08:03

Tekst: Frank de Zwart en Jan Willem Duyvendak

Staten die geen systeem van etnische categorisering hanteren zijn zeldzaam. Mocht de Nederlandse overheid besluiten om het advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) op te volgen en etnische registratie afschaffen, dan zou dat een unicum zijn in de moderne geschiedenis. De RMO vraagt de Nederlandse staat in feite om zichzelf te blinddoeken ten aanzien van wat velen een belangrijk maatschappelijk probleem vinden: diversiteit en ongelijkheid tussen culturele, etnische groepen. Staten doen dat niet graag, en dat geldt ook voor statistici en wetenschappers. Ook hun weten is afhankelijk van meten.

Etnische registratie: geen uitzondering voor veiligheid

15 mei 2012 | 08:16

Tekst: Quirine Eijkman

Het registreren van etnische gegevens moet niet worden gelegitimeerd door criminaliteitsbeleid of terrorismebestrijding, vindt Quirine Eijkman, senior-onderzoeker bij het Centrum Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden. In een reactie op het ongevraagde advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) over het afschaffen van etnische categorisering door de overheid wordt door veiligheidsexperts betoogd dat het toch nodig is. Alleen waar is dit op gebasseerd?

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië