Vooral religieuzen, PVV-stemmers en Oost-Europeanen hebben moeite met homoseksualiteit

In achtergronden op 17-05-2013 | 14:23

Vooral religieuze mensen (kerkgangers en Turken en Marokkanen) en PVV-stemmers hebben moeite met homoseksualiteit. In het algemeen neemt de sociale acceptatie van homoseksualiteit in Nederland nog wel toe. In 2006 stond nog 15% van de Nederlandse bevolking negatief ten opzichte van homoseksualiteit, in 2012 was dat gedaald tot 4%.

Ook in de Scandinavische landen en West-Europese landen zoals België, Duitsland en Frankrijk heeft de meerderheid van de bevolking geen problemen met homoseksualiteit.
Maar in Oost-Europese landen de meerderheid homoseksualiteit juist af. De laatste jaren vlakt de toename van acceptatie in Europa af.

Dit blijkt uit twee SCP-publicaties Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013 en Towards tolerance die gepresenteerd worden tijdens IDAHO, het grootste homo-emancipatiecongres, dat plaats vindt op donderdag 16 en vrijdag 17 mei. De Amsterdamse wethouder Andrée van Es deed op dit congres een oproep aan religieuze leiders om de acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen.

In heel Europa is de acceptatie van homoseksualiteit toegenomen sinds begin jaren tachtig. en vooral plaats tussen 1990 en 1999. Daarna is deze toename afgevlakt.

De verschillen in acceptatie van homoseksualiteit tussen landen zijn volgens het SCP-onderzoek groot. “In IJsland heeft slechts 6% van de bevolking moeite met homoseksualiteit, in Litouwen is dit 70%. In Spanje geeft 5% aan geen homoseksuele buren te willen, in Roemenië ligt dit percentage op 58%. En waar 93% van de Nederlandse bevolking vindt dat homoseksuele en lesbische burgers vrij zijn om te leven zoals zij dat zelf willen, is slechts 29% van de Russen het hiermee eens.”

Verklaringen
Landen met een positievere publieke opinie over homoseksualiteit zijn volgens het SCP landen met een relatief hoog opleidings- en inkomensniveau en een redelijk gelijke inkomensverdeling. Het zijn ook landen waar men meer in grote steden woont en weinig naar de kerk gaat. 
Verder zijn een langdurend EU lidmaatschap en de afwezigheid van een communistisch verleden gerelateerd aan meer acceptatie, evenals een grotere betrokkenheid bij de ‘global civil society’ en de aanwezigheid van een sterke homobeweging. Tot slot is het tolerantieniveau hoger in landen waar sprake is van een liberale houding ten opzichte van het werken door vrouwen en in landen waar men meer waarde hecht aan zaken als zelfontplooiing en de kwaliteit van het leven.

Nederland
Nederland behoort al lange tijd tot de groep landen waar acceptatie van homoseksualiteit relatief hoog is. Toch vindt 20% van de Nederlanders dat homoseksuelen en heteroseksuelen géén gelijke rechten moeten hebben met betrekking tot adoptie, neemt 29% aanstoot aan twee zoenende mannen en 19% aan twee zoenende vrouwen (14% aan een zoenende man en vrouw).
Vooral mensen die minstens een keer per week naar de kerk gaan (26% negatief) en PVV-stemmers (10% negatief) hebben moeite met homoseksualiteit. Niet-westerse migranten hebben eveneens vaak moeite met homoseksualiteit; dat geldt vooral voor mensen een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Driekwart van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders zou het een probleem vinden als hun kind een relatie heeft met iemand van dezelfde sekse.

Ook onder scholieren blijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit nog steeds achter. Bijna een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zei in 2009 dat een homoseksuele leerling op school niet zou kunnen vertellen homoseksueel te zijn.

De houding van de bevolking tegenover biseksuelen is over het geheel genomen positief, maar wel iets minder positief dan die tegenover homoseksuelen. Zes procent zegt zich niet op zijn of haar gemak te voelen bij biseksuelen. Met transgenders hebben meer mensen moeite. Zo vindt 20% van de bevolking dat er iets mis is met mensen die zich geen man of vrouw voelen en 21% gaat liever niet om met iemand van wie niet duidelijk is of het een man of een vrouw is.  Bron: SCP

Andrée van Es: oproep aan religieuze leiders
Op het IDAHO congres riep de Amsterdamse GroenLinks wethouder Andrée van Es religieuze leiders over de hele wereld op hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van acceptatie van homo's, lesbiennes en transgender.  "Zolang de paus en de meeste moslimleiders homoseksualiteit niet accepteren als seksuele geaardheid, zullen miljoenen mensen geweld tegen homo's, lesbiennes en transgenders gerechtvaardigd vinden.''
 

Lees ook:

Religieuzen, mannen en rechts-conservatieve stemmers hebben meeste moeite met homoseksualiteit

Nederlandse moslim genuanceerder over homo dan Duitse boer

Meer artikelen over homoseksualiteit hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over acceptatie, discriminatie, europa, homo, homo emancipatie, homoseksualiteit, onderzoek, pvv, religie, scp.

Delen:

Reacties


Abdel kaolo - 17/05/2013 17:29

Ik zou zo graag willen dat we deze discussie konden sluiten... Helaas.....