Vooral in Nederland voelen moslims zich in toenemende mate gediscrimineerd

In achtergronden door Ewoud Butter op 21-09-2017 | 08:40

In Nederland heeft 30 procent van de moslims de afgelopen vijf jaar de ervaring gediscrimineerd te zijn vanwege hun religieuze overtuiging. In geen enkel Europees land zijn er zoveel moslims die zich gediscrimineerd voelen.
65 procent van de Nederlandse moslims uit Noord-Afrika zegt in de afgelopen vijf jaar bovendien gediscrimineerd te zijn vanwege de etnische wortels. Alleen in Duitsland is dit percentage vergelijkbaar. Het vertrouwen in de politie is onder Nederlandse moslims het laagst. In vergelijking met andere Europese landen maken Nederlandse moslims vaker melding van discriminatie. Een kwart van de incidenten wordt in Nederland gemeld.

In geen enkel ander Europees land voelen de moslims zich zo weinig verbonden met het land waar ze wonen. Het gemiddelde is 4,1 op een schaal van vijf. Nederlandse moslims geven hun gevoel van verbondenheid met Nederland echter een 3,4.

Dat blijkt uit een uit een grote enquête van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). De enquête peilt de ervaringen van moslimimmigranten en hun kinderen die in de EU geboren zijn. 

“Onze enquêteresultaten weerleggen de bewering dat moslims niet in onze samenlevingen zijn geïntegreerd. We zien onder hen zelfs juist een groter vertrouwen in democratische instellingen dan bij een groot deel van de algemene bevolking,” zegt FRA-directeur Michael O’Flaherty in een persbericht. “Elk incident van discriminatie en haatcriminaliteit belemmert echter hun inclusie en verkleint hun kansen op het vinden van werk. We riskeren dat we personen en hun gemeenschap van ons vervreemden, met alle mogelijke gevolgen van dien.”

Het vertrouwen dat de moslimgemeenschappen in Europa in onze openbare instellingen en in onze rechtsstaat hebben bemoedigt mij, ondanks de problemen die zij ervaren met discriminatie", aldus de eerste vicepresident van de Europese Commissie, Frans Timmermans. "Maar het stemt mij somber dat uit het onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten blijkt dat bijna één op de drie moslims in de afgelopen vijf jaar het gevoel heeft gehad te zijn gediscrimineerd bij het vinden van werk, maar dat slechts 12% van de moslims het laatste geval van discriminatie heeft gemeld. Ik wil onze moslimburgers verzekeren dat de Europese Commissie intolerantie niet tolereert. Het gaat in tegen onze waarden en onze rechten."

De tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie (EU-MIDIS II): moslims  is de tweede grootschalige enquête onder moslims die het FRA heeft gehouden. Naast integratie-indicatoren zoals het gevoel erbij te horen en vertrouwen in openbare instellingen, werd in het kader van de enquête gevraagd naar ervaringen met discriminatie, pesten, politiecontroles en het
bewustzijn van rechten.

De belangrijkste bevindingen zijn onder meer:

• 76% van de moslimrespondenten voelt een sterke binding met het land waarin zij wonen;
• 31% van de werkzoekende respondenten is in de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd;
• 42% van de respondenten die in het afgelopen jaar door de politie staande zijn gehouden, zegt dat dit gebeurd is wegens de migranten- of etnische
minderheidsachtergrond. 

Hieronder de grafiek uit het rapport waarin wordt weergegeven op welke gronden (huidskleur, religie, etnische achtergrond) inwoners van verschillende Europese landen zich gediscrimineerd voelden. 

Vertrouwen in de politie

Ook het vertrouwen in de politie is in Nederland relatief laag, zoals uit deze grafiek uit het NRC blijkt:

Meldingsbereidheid in Nederland relatief hoog

In de Volkskrant noemt Friso Roscam Abbing, woordvoerder van FRA, de cijfers 'alarmerend'. 'Het is niet gezegd dat moslims die discriminatie ervaren direct vatbaar zijn voor extremisme, maar het gevaar bestaat wel dat ze ophouden zich onderdeel te voelen van de samenleving.'

Over de slechte score van Nederlandse moslims zegt hij: 'Het zijn pijnlijke maar ook wel verklaarbare cijfers voor Nederland. Nederlandse moslims zijn beter op de hoogte van antidiscriminatiewetgeving dan moslims in andere landen. Ze zijn assertief, geven eerder aan het slachtoffer te zijn geweest van discriminatie dan moslims in andere Europese landen.'

Dat blijkt uit onderstaande tabel. Hoewel de meeste gevallen van discriminatie in Nederland nooit gemeld worden, doen Nederlandse moslims in vergelijking met moslims uit andere Europese landen relatief vaak melding van een geval van discriminatie. Volgens dit onderzoek wordt een kwart van de incidenten gemeld.

Een verklaring wordt niet gegeven. Het is mogelijk het resultaat van campagnes van Nederlandse NGO's, antidiscriminatiebureaus en de overheid.  Het kan ook het gevolg zijn van een sterk gepolariseerd debat in Nederland met een partij met een uitgesproken anti-islam partij als tweede partij van het land. 

 

Het gehele onderzoek is hier te lezen. 


Ewoud Butter is zelfstandig onderzoeker en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer informatie op zijn website of volg hem op twitter.  

 

Meer over moslimdiscriminatie en moslimhaat

Het is vandaag internationale dag tegen islamofobie. In dat kader is er a.s. zaterdag een symposium in Amsterdam

Melding maken van moslimdiscriminatie? Kijk hier

Meer artikelen over moslimhaat hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 

 

 

 

 

 

 


Meer over discriminatie, moslimdiscriminatie, moslimhaat, onderzoek.

Delen:

Reacties


J.Beerenhout azn - 21/09/2017 12:26

Waarde Ewout, Weer een voortreffelijk artikel, maar je kent mijn stokpaardjes: er is een verschil tussen je gediscrimineerd voelen en gediscrimineerd zijn. Met een hardnekkige verwijzing naar een m.i. on juiste interpretatie van de zgn scheiding van kerk & staat is de islam/zijn de moslims, als immigranten, genegeerd. Met onverschilligheid, zoals Khadija Arib, in haar Herzberglezing vaststelt? Of met een overdreven beroep op hun zelfredzaam -heid ? Op vele gebieden werden (worden ?) immigranten geholpen eventuele achterstanden in te lopen, maar niet op religieus gebied. Dat leidt/lijdt tot gebrek aan zelfkennis en zelfoverschatting. Veel moslim-immigranten denken dat zij een goed moslim(a) zijn als zij het leven dat zij in het emigratieland leidden in het immigratieland onverkort, zelfs versterkt, voortzetten, zonder kennis van het feit dat zij niet meer tot een religieuze meerderheid, maar tot een absolute minderheid behoren, wat dat (met religieuze wenken en voorschriften voor gevolgen heeft