Overzicht recent onderzoek immigratie, integratie en diversiteit

In achtergronden door Ewoud Butter op 23-01-2017 | 21:17

Het afgelopen jaar is er weer veel onderzoek gedaan naar immigratie, integratie en diversiteit. Veel van deze onderzoeken haalden niet of nauwelijks de pers, maar zijn bijzonder de moeite waard om te lezen.

Hieronder vindt u links naar de overzichten die Erik van den Bergh maakte van proefschriften, oraties, masterscripties, nationaal en internationaal onderzoek. Ook links naar de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie, onderzoek op Republiek Allochtonië en de websites Vijf Eeuwen Migratie en polderislam.

1. Inventarisaties lopend en afgerond onderzoek door Erik van den Bergh op website van KIS

Erik van den Bergh van het UAF maakte, net als vorige jaren een overzicht, dat op de website van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) is geplaatst. Erik van den Bergh is beleidsmedewerker bij Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. In zijn vrije tijd maakt hij overzichten met proefschriften, oraties, masterscripties, nationaal en internationaal onderzoek. 

De onderzoeken uit Nederland zijn geordend in categorieen als beleid & praktijk, onderwijs, religie & traditie en gezondheidszorg.

Download de onderzoekslijst van 2016, de onderzoekslijst 2015 en onderzoekslijst 2014.

Ook maakte Erik van den Bergh een jaaroverzicht met literatuur die betrekking heeft op vluchtelingen en migranten in Nederland. dit nieuwe literatuuroverzicht vindt u hier.

2. Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

De Rotterdamse kenniscentra Diversiteit, Emancipatie (Dona Daria), Homo-emancipatie (RotterdamV) en Gelijke Behandeling (RADAR) hebben gezamenlijk de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie opgezet, op de website van IDEM Rotterdam: www.kennisbankdiversiteitenemancipatie.nl.

Hierin vindt u inmiddels meer dan 42.000 titels, artikelen, beeldmateriaal, DVD's en boeken.

De vier hoofdthema’s van de Kennisbank zijn:

  1. het emancipatieproces en de maatschappelijke positie van diverse groepen in de samenleving zoals etnische en religieuze minderheden; vrouwen; lhbt's, ouderen, mensen met een beperking ;
  2. maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met verschillende vormen diversiteit zoals etnische diversiteit, genderdiversiteit, seksuele diversiteit ;
  3. discriminatie en achterstelling van diverse groepen in de samenleving;
  4. de aanpak en bestrijding van uitsluiting en achterstanden in de vorm van beleid of concrete praktijken.

Ga naar de Kennisbank

3. Republiek Allochtonië

Een overzicht van artikelen over onderzoek op Republiek Allochtonië vindt u hier.

Factsheets en factchecks vindt u hier.

4. Vijf eeuwen migratie

Naar schatting heeft 98% van de Nederlanders buitenlandse voorouders. Op de website vijfeeuwenmigratie vind je informatie over de geschiedenis van migranten immigratie in Nederland tussen 1580-heden.

Vijfeeuwenmigratie.nl is een project van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM). Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), partner in het CGM, zorgt voor de facilitaire kant van het project

Zoek gericht naar verhalen, foto's, voorwerpen, filmpjes, documenten en wetenschappelijke artikelen in de zoekmachine.

5. Onderzoek naar islam in Nederland

Op de website polderislam.nl hebben de aan Republiek Allochtonië verbonden redacteuren Roemer van Oordt en Ewoud Butter een overzicht gemaakt van onderzoek aan verschillende universiteiten in Nederland  naar de positie van de islam en moslims in Nederland.

Hieronder meer informatie over:

Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies (NISIS) (interuniversitair)
Het NWO-programma - Religie in de moderne samenleving
Onderzoek buiten de universiteiten
Meer
 


Ewoud Butter is oprichter van Republiek Allochtonië. Hij werkt als zelfstandig onderzoeker en publiceert over o.a. diversiteitsvraagstukken, emancipatie en radicalisering. Meer van en over Ewoud op zijn blog of volg hem op twitter

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. .

 

 

 


Meer over ewoud butter, KIS, onderzoek, polderislam.

Delen: