Hulpverlening weet Marokkaanse jongeren onvoldoende te bereiken

In achtergronden op 23-09-2013 | 21:41

Nederlands-Marokkaanse jongeren komen relatief vaak in contact met de politie, terwijl de hulpverlening deze jongeren niet weet te bereiken. Er zijn veel problemen zowel bij de jongeren zelf als binnen het gezin, als op sociaal maatschappelijk vlak. Jongeren die wel integreren in de Nederlandse samenleving hebben last van discriminatie. Dit heeft een negatieve invloed op hun psychosociaal functioneren. Dit concludeert socioloog Carmen Paalman die onderzoek deed onder Nederlands- Marokkaanse jongeren bij de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van VUmc. Zij promoveerde op 20 september bij VU medisch centrum.

De Marokkaanse gemeenschap wordt gekenmerkt door sociale achterstand, wat blijkt uit de hoge percentages Marokkanen in statistieken over achterstandswijken, armoede, slechte scholing en lage kansen op de arbeidsmarkt. Daarbij laten politiecijfers zien dat Nederlands-Marokkaanse jongeren oververtegenwoordigd zijn in de jeugdcriminaliteit. Leerkrachten melden vaker probleemgedrag van Nederlands-Marokkaanse jongeren dan van andere jongeren.

Carmen Paalman deed onderzoek naar het ontwikkelen van gedragsproblemen bij Nederlands-Marokkaanse jongeren. Zij vond dat deze groep veel risicofactoren heeft voor het ontwikkelen van deze problemen. De hulpvraag van deze jongeren is vergelijkbaar met die van Nederlandse jongeren echter de manier waarop de hulp wordt aangeboden sluit onvoldoende aan. Het is een uitdaging voor de instanties om deze jongeren te identificeren en hen te bereiken voordat problemen escaleren.

Paalman vond dat jongeren die integratie nastreven meer negatieve effecten van discriminatie ondervinden."Zelfvertrouwen kan als buffer dienen voor deze negatieve effecten. Echter de huidige achtergestelde sociale positie, het politieke klimaat, het repressieve beleid en de beperkte scholingsmogelijkheden zullen niet bijdragen aan het zelfvertrouwen van Nederlands-Marokkaanse jongeren. Het tijdig herkennen van problemen, het aanbieden van toegankelijke en gepaste zorg en het scheppen van mogelijkheden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt biedt deze jongeren de ondersteuning die zij nodig hebben."

Bron: persbericht VU

Lees ook:

Tweederde Marokkaanse geweldplegers als kind mishandeld

Hangplek Holland

Marokkanenstatistiek: de keiharde feiten

Marokkaanse jongeren: criminaliteit daalt, schooluitval stijgt

Schizofrenie komt bij Marokkaanse criminele jongens relatief vaak voor

Dossier allochtonen en criminaliteit

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over carmen paalman, criminaliteit, hulpverlening, marokkaanse jongeren, onderzoek.

Delen:

Reacties


Marga - 24/09/2013 11:07

Ik vind het allemaal erg overdreven en uitvergroot. Er zijn niet meer problemen dan bij Nederlandse of gezinnen met andere nationaliteiten.

De problemen die worden genoemd kunnen optreden bij elk gezin in een bepaalde leefomgeving. De tijdelijkheid of langdurigheid van een omgevingsprobleem maakt wel veel uit. Als je voortdurend te horen krijgt dat je een KUT-Marokkaan bent, dan is de kans iets groter dat je ook een KUT-Marokkaan wordt.

In de wijk waar ik woon schijnen ze een eigen aanpak te hebben. Er wordt intensief samengewerkt met de eigen familie (cultuur in gesprek met samenleving).

Tja, mijn moeder zij altijd. Twee geloven op een kussen, daar slaapt de Duivel tussen.

Met enig inbeeldingsvermogen: het kussen is Nederland en de twee geloven is in dit geval het cultuurverschil.

Dat begrip is erg breed: land van herkomst, stad/leefomgeving, werk/geen werk, voelt zich geaccepteerd op school, voelt zich geaccepteerd door de Hollander, voelt zich geaccepteerd in verschillen. Begrijpt een Hollander de Marokkaanse ziel eigenlijk wel. Ach, Laat ik maar ophouden, er spelen zoveel factoren mee.

In mijn ogen is er geen specifiek Marokkaans probleem. Er is een probleem met ontsporende jongeren, dat nog meer toeneemt in een tijd van schaarste.

Mensen waren ooit Jager/Verzamelaars (nomaden) en vervolgens boeren (creatief met zaden, stop iets in de grond, verzorg het, en er groeit iets moois uit).

Wel op tijd water en voeding geven.


Jan Beerenhout azn - 24/09/2013 10:25

Ongeveer 1,5 meter boekenplank is in ijn werkkamer gevuld met boeken, studies, e.d. die de achterliggende 35 jaar ! verschenen iover Het Probleem van de niet deugende Mareokkaanse boefjes. Elk jaar kom t er weer een lichting 14-17 jarigen berschikbaar voor het plegen van kleine criminaliteit, overlast enz. Ibn die 35 jaar is m.i. nooit een werkbare diagnose gesteld: hoe komt het dat zo'n bekend, telkens herhalend probleem, ondanks honderden verheffende, preventie, r epressieve projecten geen breuk veroorzaakt?