Zorgen in Zoetermeer over toename radicale moslims

In opinie op 27-09-2013 | 14:07

'Lonsdalejongeren' en rechts-extremisten zijn in Zoetermeer bijna geheel uit het straatbeeld verdwenen. De laatste jaren zijn er meer zorgen in de gemeente over islamitisch radicalisme. Dat blijkt uit een 'quickscan' van de gemeente naar radicalisering en polarisatie. Ook de opkomst van zogenaamde 'Syriëgangers' zou de gemeente zorgen baren.

De 'quickscan' bestond uit een enquête onder professionals zoals politie, jongerenwerkers, beleidsmedewerkers, wijkmanagers, en veiligheidscoördinatoren op scholen. Aan hen werd gevraagd in welke mate er in Zoetermeer sprake is van polarisatie en radicalisering. Bijna één derde van de ondervraagden zegt polarisatie waar te nemen, één vijfde heeft het over radicalisering.

In een brief aan de raad schrijft het college van B&W: "Uit de enquête onder professionals komt naar voren dat, voor zover er voorbeelden van radicalisering en polarisatie genoemd worden, die vooral met de Islam te maken hebben. Enerzijds gaat het dan om gemengde gevoelens tegenover de Islam die leven onder de autochtone bevolking en anderzijds om (mogelijke) problemen met radicale en/of orthodoxe moslims. In meer algemene zin worden (grotere) tegenstellingen tussen autochtonen en allochtonen genoemd als mogelijk probleem. Het gaat dan vooral om jongeren. Concentratie en segregatie in het onderwijs worden ook genoemd."

Het college heeft niet de indruk dat er sprake is van een groot of onbeheersbaar probleem. "Er zijn af en toe incidenten die met polarisatie en radicalisering te maken (kunnen) hebben, maar de afgelopen jaren is geen sprake geweest van een duidelijke toename of afname van dergelijke incidenten. Zoetermeer lijkt daar waar het om orthodoxe en/of radicale Islamitische ontwikkelingen gaat, niet af te wijken van de landelijke trend. Met andere woorden: er is geen reden voor paniek, maar waakzaamheid blijft geboden. (..) De opkomst van het fenomeen ‘Syriëgangers’ is een ontwikkeling die ons (evenals andere steden in Nederland en Europa) bezighoudt en zorgen baart." 

Meer over radicalisering op dit blog hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


 

 


Meer over islam, islamitische radicalisering, polarisatie, radicalisering, syrie.

Delen: