Workshop Burgerschap Bindt

In opinie op 20-06-2012 | 20:35

In het kader van het project Burgerschap bindt organiseren EMCEMO, Argan en Aknarij een eerste workshop op zondag 24 juni om 15.00 uur. De workshop wordt gehouden in de Karel Doormanstraat 125, 1055 VE Amsterdam.

Het thema van deze eerste workshop zal zijn ‘bestrijden van discriminatie en racisme’. Een eerste inleiding zal gaan over dit thema. Daarnaast leren de deelnemers wat zij kunnen doen wanneer zijzelf of anderen met discriminatie te maken krijgen. Dit is van belang voor het verankeren van het gevoel van burgerschap, het vergroten van de eigen weerbaarheid en het bewust gebruik maken van de individuele rechten als volwaardig burger. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het melden van discriminatie door het doen van aangifte en de beïnvloeding van de politiek door het gebruik maken van het stemrecht.

De inleiders bij deze workshop zijn Ineke van der Valk, onderzoeker op het gebied van diversiteit en racisme en extremisme, auteur van het boek Islamofobie en discriminatie en Marlene Bosman, werkzaam bij een anti-discriminatiebureau en het Meldpunt Islamofobie en discriminatie; als derde inleider zal Dris Bouras van het project Burgerschap en Binding aan het woord komen.

Na de inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarna tenslotte aanbevelingen zullen worden geformuleerd.

Bij de workshop wordt informatiemateriaal beschikbaar gesteld over onderzoek en het meldpunt.
Deelnemers worden verzocht zich aan te melden voor 23 juni a.s. via e-mail of telefonisch.
Burgerschap bindt is een project van EMCEMO, Argan en de Aknarij. Voor meer informatie: info@emcemo.nl of telefoon 020-4288825.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. 


Meer over aknarij, argan, burgerschap, emcemo, training.

Delen: