Wime, de nieuwe Mauro?

In opinie op 17-09-2013 | 22:34

De rechtbank van Roermond doet uiterlijk volgende week maandag uitspraak in de rechtszaak van de 22-jarige Angolees Wime Domingos uit Maastricht. Wime is op 4 september opgepakt en in Rotterdam in detentie gezet in afwachting van zijn uitzetting uit Nederland. Het verzoek aan de rechter is opheffing van detentie. Zo melden Mauro's vrienden op Dichtbij.nl

Wime Domingos heeft vanaf zijn tiende een lang traject doorgemaakt heeft van plaatsingen in asielcentra en IND procedures. Omdat beide zijn ouders niet meer leven, viel hij tot zijn 18e jaar onder de voogdij van het NIDOS. 

Na zijn 18e is Wime op kamers gaan wonen en vond hij steun bij de kerk en zijn vrienden. Met een paar vrienden richtte hij een muziekband op. Zijn vrienden spreken hun verbazing uit over het feit dat Wime in detentie is . Naast een petitie zijn ze op Facebook de actie 'Wime hoort thuis in Nederland' gestart.

Wime had dit voorjaar een aanvraag ingediend voor het Kinderpardon en deze is afgewezen. Op dit moment loopt er een bezwaarprocedure tegen dit besluit. Door administratieve miscommunicatie was Wime te laat met het aanvragen van toestemming om de procedure in Nederland te mogen afwachten. Hij is daarom opgepakt. Ten onrechte menen zijn vrienden, want Wime ging altijd netjes stempelen en er was geen vluchtgevaar.
Wime hoort absoluut niet in de gevangenis meent ook Carla van Os van Defence for Children. ,,Het is heel triest dat Wime in detentie is gezet. Bovendien is Wime is bij uitstek een van de jongeren voor wie het Kinderpardon bedoeld is. Staatssecretaris Teeven heeft beloofd ruimhartig en loyaal om te gaan met de jongeren die net buiten de regels van het Kinderpardon vallen.” 

Een toezegging die de staatssecretaris deed nadat diverse politieke partijen hem tijdens het Kamerdebat van 12 maart dit jaar hadden gewezen op de rechtsongelijkheid die door het Kinderpardon veroorzaakt wordt. Asielkinderen die 5 jaar in Nederland zijn mogen bijvoorbeeld blijven, terwijl kinderen die veel langer in Nederland zijn – en inmiddels boven de 18 jaar - uitgezet zouden kunnen worden. 
 

Bron: Dichtbij

Lees ook: Ieder kind in vreemdelingendetentie is er één te veel (Defence for Children)

Meer over het kinderpardon hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over asielkinderen, asielzoekers, kinderpardon, mauros vrienden, Wime, Wime Domingos.

Delen: