'Verbod salafistische organisaties is gevaarlijk'

In opinie op 30-11-2015 | 21:03

Een mogelijk verbod op salafistische organisaties is gevaarlijk. Het staat haaks op onze rechtstaat die de vrijheid van vereniging, de vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving beschermd. De strijd met extremisme kan alleen worden gewonnen wanneer aan deze rechtstatelijke vrijheden wordt vast gehouden.

Dat stellen verschillende islamitische organisaties en vier landelijk bekende moslims (Mohammed Cheppih, Yassin El Forkani, Arnoud van Doorn en Nourdeen Wildeman) in een vandaag uitgegeven verklaring.

Aanleiding voor deze verklaring is een motie van de Tweede Kamerleden Ahmed Marcouch (PvdA) en Ockje Tellegen (VVD) die de regering vragen om het Openbaar Ministerie (OM) te laten onderzoeken of salafistische organisaties in Nedederland verboden kunnen worden. De partijen menen dat de activiteiten van salafistische organisaties in strijd zijn met de openbare orde en daarom wettelijk te verbieden zijn.

Ahmed Marcouch, één van de indieners van de motie, beschouwt het salafisme als ''het voorportaal tot de jihad''. ''Salafisten bieden jihadstrijders de ideologie voor hun bloeddorst'', zei hij in een interview met Zaman Vandaag.

Op de uitspraken van Marcouch kwamen via sociale media, instemmende reacties, maar ook veel kritiek. Er werd onder andere gewezen op het gegeven dat een groot deel van de salafisten weliswaar orthodox is, maar apolitiek en geen extremist. Ook werd verwezen naar onderzoek waaruit bleek dat apolitieke salafisten juist een buffer tegen radicalisering kunnen vormen.

De islamitische organisaties en de vier bekende moslims hebben de volgende verklaring uitgegeven:


Naar aanleiding van de berichtgeving over de motie waarin de VVD en de PvdA de regering vragen om het Openbaar Ministerie te laten onderzoeken of salafistische organisaties verboden kunnen worden, voelen ondergetekenden zich geroepen hierop te reageren. Deze politieke partijen voeren aan dat de activiteiten van de organisaties in strijd zijn met de openbare orde en is een verbod daarom wettelijk mogelijk. De partijen slaan hiermee de plank volledig mis.

De ingediende motie staat haaks op onze rechtstaat die de vrijheid van vereniging, de vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving beschermd op constitutioneel niveau. Een gevaarlijke ontwikkeling waar ondergetekenden uit ALLE gelederen van de moslimgemeenschap zich enorm zorgen over maken.

Ondergetekenden zijn ervan bewust dat het interne debat binnen de moslimgemeenschap verder gevoerd moet worden en we hebben de verantwoordelijkheid om dit debat te blijven stimuleren. Geef die ontwikkeling de ruimte. Dergelijke initiatieven vanuit de politiek zorgen alleen maar voor een belemmering van dit proces en een verbod biedt geen ruimte voor perspectief.

De ondertekenaars geven aan dat in deze moeilijke tijden waarin wij in strijd zijn met extremisme en terrorisme wij collectief deze strijd louter kunnen winnen als we aan onze rechtstatelijke vrijheden blijven vasthouden.

Ondergetekenden:

Islamitisch Centrum Imam Malik Leiden
Stichting as-Soennah Den Haag
SIOR Haaglanden
Essalaam moskee rotterdam
Ontdekislam
Lpnm (landelijke platform nieuwe moslims)
NMR (nederlands moslimraad)
Blauwe moskee
Centrum Middenweg
El waqf eindhoven
Nida
Smj
Stichting alFitrah utrecht
Stichting asSoennah Zwolle
Stichting Tawhied Roermond
Stichting SMJ utrecht
Stichting Dawah-Groep utrecht
Islam Centrum Quba Den Haag
moskee elmohsinien Rotterdam SCCF
Moskee Mohcinine Rotterdam
Moskee El-Fath Lansingerland
Islamitisch Cultureel Centrum Alexander Moskee Al Ihsan Rotterdam
Islamitisch Cultureel Centrum Ettaouhid Rotterdam
Moskee Othman Rotterdam
Vereniging el Mishkaat
Vereniging Marokkaanse Moskeeën Zuid Nederland (VMMZN)
Moskee Al Wahda Rotterdam
Moskee Arrabita el Islamiya Amsterdam
Moskee Al-Fath Dordrecht
Moskee el Oummah Amsterdam
Moskee el-Fath Tilburg
Moskee Minar sinan Den Haag
PVDE Den Haag

Personen:

Yassin Elforkani
Mohamed Cheppih
Nourdeen Wildeman
Arnoud van Doorn

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 

 


Meer over ahmhed marcouch, salafisme, salafisten.

Delen:

Reacties


De Graeve Freddy - 02/12/2015 11:50

Er wordt in de wereld aangenomen dat de Salafisten de drijvende kracht zijn achter IS. Door een verbod op deze organisatie uit te vaardigen, kan men ingrijpen in geval van bijvoorbeeld betogingen in het Westen. Als het verbod niet bestaat is dat wel iets moeilijker. Men wil dus een gemeenschap stoppen om problemen te veroorzaken zoals ze dat doen in het buitenland. Ook wil men beletten dat de Salafisten, mensen ronselen om in het buitenland te gaan strijden en/of aanslagen te beramen in een Westers land.
Ik denk helemaal niet dat het de bedoeling van de regering is welke godsdienst dan ook te verbieden.
Iedereen is vrij om te geloven in welke godsdienst ook onder de voorwaarde dat men niets doet dat in strijd is met de lokale wet.
Het is een feit dat een verbod van wat dan ook, mensen aanzet om het toch door te drijven, maar langs de andere kant wil men ook de Nederlandse bevolking gerust stellen.
Door die wet wil men de bevolking niet alleen een extra gevoel van veiligheid geven, maar ook mensen aanzetten om in hun buurten uit te kijken naar mogelijke personen, die zouden kunnen uitgroeien tot extremisten.

John Dubbelboer - 01/12/2015 17:13

Marcouch is een vasthoudend man. Telkens wordt de Marokkaanse gemeenschap opgeroepen om nog explicieter afstand te nemen van het geweld. Dat moet de acceptatie van deze gemeenschap vergroten maar wat zal werken vraagt men zich daar af en is een kip en klaar afstand nemen dan niet voldoende?
En nu dus een verbod. Niemand die denkt dat dit een serieus voorstel is. Het verbieden van organisaties gaat niet gemakkelijk in Nederland. In Duitsland gaat dat beter en daar zijn de salafisten nu actief op Facebook en Youtube.
Het verklaart de licht geïrriteerde reactie in dit bericht.
De discussie zit helaas in het verkeerde kader. Marcouch denkt aan het zekerstellen van een gematigde versie van de Islam. Dat is autoritair. Daar hoort een verbod bij. Waarom niet nu eens echt de keuzevrijheid van de "moslimjongere" benadrukken? Laat hem of haar kiezen zonder sociale dwang. Schep een structureel kader dat vrije keuze waarborgt. Doe wat het internationaal recht van verdragspartijen verlangt. Er is zoveel moois te kiezen: boeddhisme, atheïsme en ja ook dat salafisme dat een terugkeer is naar de pure Islam en dat uiteindelijk niet zo ver afstaat van de "21 woorden" van de SGP.
En die jihad dan?
Marcouch zou zo graag willen dat de keuze voor de jihad luidkeels wordt afgekeurd door de eigen gemeenschap maar kiezen voor het atheïsme of het Christendom, dat lijkt pas erg te zijn.