Tofik Dibi: tegen integratiebeleid en voor #echtevrijheid

In opinie door Tofik Dibi op 02-07-2012 | 13:24

Het integratiebeleid mag van Tofik Dibi (GroenLinks) volledig worden afgeschaft. Ook heeft integratie geen minister meer nodig. Dat laat hij weten in een interview met Metro. Dibi pleit verder voor bescherming van het individu. “Het is een bizar en prehistorisch dat groepen beschermd moeten worden. Individuen, die moeten beschermd worden.”

Dibi wil in zijn campagne uitdragen dat hij staat voor ‘vrijheid en vrijzinnigheid’. Met de slogan ‘#echtevrijheid’ gaat Dibi (31) zich afzetten tegen de VVD en PVV, waarvan hij vindt dat ze alleen de eigen vrijheid verdedigen.

Tofik Dibi wil verder dat de strafbaarheid van groepsbelediging (waarvoor Wilders werd aangeklaagd) wordt afgeschaft. Groepen moeten volgens hem niet beschermd worden, "Individuen moeten beschermd worden. Die beperking op de vrijheid van meningsuiting wil ik zo snel mogelijk opheffen", laat hij aan Metro weten.

Ook wil Dibi zich sterk maken voor privacy en de vrijheid van godsdienst. “Ik beschouw de burka als een wandelende gevangenis. Toch wil ik niemand het recht ontzeggen er een te dragen. Al zeg ik wel: als je door een burka geen baan krijgt, heb je ook geen recht op een uitkering. Ook mag je met een burka wat mij betreft niet voor de klas staan.” Maar Dibi wil vooral een overheid die geen identiteit oplegt. “De overheid moet het recht verdedigen op eigen identiteit, dat wordt mijn belangrijkste punt.”

"Integratie is iets van de mensen zelf en niet van de overheid. Waar gaan de integratiedebatten in de Kamer over? Die gaan over het leren van het Wilhelmus, over dubbele paspoorten en over de vraag of er rijexamen in het Turks mag worden gegeven. Neem zo’n inburgeringscursus waar je leert dat je beschuit met muisjes moet geven als er een kind wordt geboren. Wat een onzin. Mensen zijn zelf verantwoordelijk om zich staande te houden in de samenleving en de overheid moet voorwaarden scheppen om dat mogelijk te maken. Dat doet ze met volkshuisvesting, onderwijs, werk en veiligheid.”

Lees verder in Metro.

Meer artikelen over integratiebeleid, leest u hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over #echtevrijheid, #tk2012, groenlinks, integratiebeleid, minderhedenbeleid, tofik dibi, vrijheid, vrijzinnigheid.

Delen:

Reacties


Donutz - 09/07/2012 18:12

Het idee is sympathiek, inderdaad moet iedereen zelf weten hoe men inburgerd. Maarja, hoe dedecteer je dan de "kansarme" die nagenoeg niet participeren in de samenleving? Je zou in iedergeval diverse uitkeringen kunnen koppelen aan diverse criteria (taal etc.), wellicht dat je daarmee ook Nederlandse tokkies die voor de maatschappij een last zijn kunt aanpakken.

Edgar van Lokven - 08/07/2012 14:10

Ik vind het sneu voor Tofik Dibi dat een artikel over zijn belangwekkende inzichten over integratiebeleid en echte vrijheid niet tot reacties
heeft geleid. Daarom waag ik een poging. Ik ben het met Dibi eens dat de rijksoverheid geen integratiebeleid zou moeten voeren. Ik kan mij echter voorstellen dat in gemeenten en wijken waar de instroom en opvang van nieuwkomers tot spanningen en onbehagen leidt, een vorm van integratiebeleid wenselijk is. Maar dat is dan een keuze van de lokale gemeenschappen waarin dit probleem speelt. In een wijk als Transvaal in Amsterdam zouden, dit aangaande, vast andere keuzes worden gemaakt dan in een wijk als de Concertgebouwbuurt in dezelfde stad.

Ik ben het ook met Dibi eens dat de bescherming van de rechten van het individu uitgangspunt horen te zijn in een rechtsstaat. Van het argument van Dibi echter dat het beschermen van de rechten van groepen 'prehistorisch' zou zijn, begrijp ik overigens niets. Mij zijn geen bronnen bekend dat in de prehistorie de rechten van groepen werden beschermd. Op welke bronnen doelt Dibi? M.i. is zijn stelling over de bescherming van individuele rechten prima te onderbouwen met hedendaags onderzoek uit de rechtsfilosofie en politieke filosofie. Of heeft Dibi daar dan weer geen kaas van gegeten en roept hij eigenlijk maar wat?