Samsom's stoute SamSam

In opinie door Michael Blok op 03-11-2012 | 15:05

Tekst: Michael Blok en Maartje Terpstra

De onderwerpenuitruil in het regeerakkoord treft de rechten van migranten in het hart, stellen publicist/ondernemer Michael Blok en advocaat Maartje Terpstra.

Tijdens de presentatie van het regeerakkoord afgelopen maandag zei Diederik Samsom dat hij op het gebied van immigratie en integratie bewust het podium aan de VVD gunt om een kabinet mogelijk te maken. Het resulterende akkoord is op dit gebied liberaal noch sociaal, maar staat wel vol met maatregelen die we eerder zagen in het gedoogakkoord met Wilders. Vaak zelfs in aangescherpte vorm. Grote groepen mensen worden zo beroofd van fundamentele rechten.

Vooral de ongedocumenteerde immigrant komt in een onmogelijke en onmenselijke positie terecht. Iemand die ooit illegaal in Nederland verbleef, komt nooit meer in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Dat komt neer op een levenslange straf voor een enkel verblijf in Nederland. Dat is disproportioneel en hoort niet in ons rechtsstelsel thuis. Ongedocumenteerd verblijf in Nederland wordt bovendien strafbaar, ook al is dit door de Europese Commissie al onwettig verklaard.

Een ander voorstel in het regeerakkoord is om mensen met gelaatsbedekkende kleding geen bijstand meer te geven. Dit treft vooral een zeer kleine groep van moslimvrouwen. Het argument voor deze maatregel is dat je zo geen baan kunt vinden, maar er zijn vele soorten werk die je met bedekt gezicht gewoon kunt doen. Discriminatie van werkgevers tegen boerkadragers kan het zoeken naar een baan bemoeilijken, maar daar moet je de vrouwen niet de dupe van maken. Deze toch al kwetsbare groep (en vaak ook hun kinderen) zo de armoede indrijven is onredelijk en komt neer op symboolpolitiek ten koste van minderheden. Dat geldt ook voor het boerkaverbod in ziekenhuizen en overheidsgebouwen, wat geen probleem oplost en het leven van deze mensen ook niet zal vergemakkelijken.

Rutte en Samsom pakken met hun plannen feitelijk alle groepen migranten disproportioneel hard aan. Het op allerlei vlakken buitengewoon restrictieve (en al vaak in harde woorden door mensenrechtenorganisaties veroordeelde) asielbeleid wordt nog verder aangescherpt. Uitgeprocedeerde vluchtelingen blijven langdurig onder veel te harde omstandigheden gevangen gezet, ondanks felle kritiek hierop van de Nationale Ombudsman en het Anti-foltercomité van de Raad van Europa.

De eisen aan inburgering, die al veelmaals in binnen- en buitenland zijn weggezet als een onredelijke drempel voor het recht op gezinshereniging en -vorming, worden ook nog strenger. Een analfabete vrouw kan in de toekomst de hereniging met haar man in Nederland definitief vergeten. Een veel bredere groep zal zich laten ontmoedigen om een relatie te vormen of voort te zetten. Dat kan ook juist de bedoeling zijn, maar vormt wederom een onredelijke inbreuk van de overheid in onze rechten.

Samsom heeft wel het zo noodzakelijke kinderpardon uit de onderhandelingen gesleept. Maar het lijkt er verder op dat de snelheid en dadendrang waarmee is onderhandeld geen spaan heeft heel gelaten van fundamentele rechtsbeginselen. Wij gaan ervan uit dat Samsom door zijn haast is ingehaald, want het is bijna niet voor te stellen dat de sociaal-democratische PvdA bewust verantwoordelijk wil zijn voor beleid dat op zoveel terreinen mensen uitsluit van fundamentele rechten. Het is daarom te hopen dat de partijleden (en niet alleen de juristen onder hen) hun leider eraan helpen herinneren om de bovenstaande vergissingen recht zetten, te beginnen op het partijcongres van vandaag.

Beide auteurs zijn actief in het Platform Stop Racsime en Uitsluiting

Dit artikel verscheen eerder vandaag op Joop.nl en in kortere versie in het dagblad Trouw. In overleg met de auteurs is het stuk ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

 

meer over onderwerpenruil: hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over asielbeleid, gezinshereniging, immigratie, inburgering, integratie, kinderpardon, maartje terpstra, michael blok, migranten, rutte, samson.

Delen:

Reacties


Donutz - 10/11/2012 17:11

Veel geluk de oogkleppen van de PvdA af te nemen, die zitten samen met de VVD en andere partijen vast in de jaren 80-90 met het idee dat migranten potentieel kansarm danwel een bedreiging zijn inplaats van een potentiele verrijking. Hartelijk, welkom en rechtvaardig zal het beleid dan ook niet worden met de huidige PvdA (en VVD) visie op migratie & integratie.

Nee, ook de PvdA gelooft in de inburgeringseisen zoals de WIB (inburgering buitenland). Want ja je moet kansarme immers weren niet?? Dat het nog een hele opgaaf is om in een ver buitenland de taal en cultuur van een klein landje uit een boekje te leren is niet belangrijk... Zelf al eens geprobeerd Tibetaans te leren vanuit een boekje hier thuis in Nederland? Appeltje eitje... Zelfs bij de PvdA zien ze niet in dat je ons taaltje en onze cultuur eigenlijk pas kan leren als je hier bent, en in iedergeval vele malen sneller dan vanaf de andere kant van de wereld. Maar waarom zou je mensen zich hier laten bewijzen als je ze bij voorbaat al de deur kunt wijzen door middel van een test via de computer? Nee, dat is echt zeer sociaal en rechtvaardig... daar weer je de kansarme wel mee... en een heleboel kansrijke, maarja wie ligt daar nu wakker van? Henk en Ingrid denken immers nog steeds dat immigratie gelijk staat aan de (massa?) migratie patronen uit de jaren 80-90. De politiek en de media zo te merken ook want die hameren ook maar keer op keer op importbruidjes en kansarme migratie... waarom naar de hedendaagse feiten kijken als je populsitsch en kortzichtig beleid kunt voeren en vervolgens op handen gedragen wordt? Hulde aan de VVD en PvdA. Brrr. Nee, een verantwoord en realistisch migratie en integratie beleid gaat het voorlopig niet van komen, helaas voor alle potentiele migranten (buitenlandse liefdes), dat zijn er te weinig voor de politiek om zich zorgen om te maken.