PvdA betaalt flinke prijs voor binnenhalen kinderpardon

In opinie door Ewoud Butter op 29-10-2012 | 22:44

Er komt een pardonregeling voor kinderen die tenminste vijf jaar voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar in ons land verblijven. Dat is het belangrijkste punt dat de PvdA heeft binnengehaald in het regeerakkoord Bruggen Slaan van VVD en PvdA op het thema integratie/immigratie. Verder is het voor partnermigratie niet meer noodzakelijk dat de partners getrouwd zijn en komt er weer een inburgeringsaanbod voor vluchtelingen. Ook is een verbod op de dubbele nationaliteit definitief van de baan.

De immigratie/integratieparagraaf van het kabinet lijkt op andere onderdelen vooral het stempel van de VVD te hebben gekregen.

Zo wordt Illegaal verblijf strafbaar gesteld. Dat was ook al de wens van het eerste kabinet Rutte. Tegenstanders wijzen erop dat juist mensenhandelaren, tussenpersonen en malafide werkgevers profiteren van het strafbaar stellen van illegalitei.

Voor het stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen en naturalisatie geldt nu nog een periode van vijf jaar, maar het nieuwe VVD/PvdA kabinet wil dat dit wordt verlengd tot zeven jaar. (lees ook: de integratiekramp van de PvdA en het stemrecht voor migranten)

De eisen voor inburgering worden aangescherpt. Wie zich onvoldoende inzet verliest bovendien zijn verblijfsvergunning.

De immigratie uit de Koninkrijkslanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaat gereguleerd worden.

Gezinsmigratie betreft alleen het kerngezin: hieronder verstaat het nieuwe kabinet "een duurzame, exclusieve relatie tussen partners en degenen die door biologische verwantschap tot het gezinshuishouden behoren." Dat betekent dat pleegkinderen niet tot het kerngezin behoren.

Er komt geen boerkaverbod, maar gezichtsbedekkende kleding zal wel worden verboden in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen. Dames in boerka zullen voortaan voor vervoer met auto of fiets moeten kiezen. In de openbare ruimte kan de politie ten behoeve van identificatie vragen de gezichtsbedekkende kleding af te leggen. Wie deze kleding draagt, kan trouwens ook geen beroep meer doen op een bijstandsuitkering.

Over bijstand gesproken: de beheersing van de Nederlandse taal wordt voortaan een voorwaarde voor een bijstandsuitkering. Dit uitgangspunt geldt ook voor EU-onderdanen en Nederlanders.

Het VVD/PvdA kabinet zal een actief en consequent terugkeerbeleid gaan voeren. Wie hier niet mag blijven, moet vertrekken of wordt uitgezet. Op landen zal druk worden uitgeoefend om hun onderdanen terug te nemen aan wie de toegang tot Nederland is ontzegd. Dit kan ook via de handels- en ontwikkelingscontacten met deze landen. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden zo snel mogelijk in het land van herkomst met hun familie herenigd of ondergebracht in een opvangvoorziening in het land van herkomst.

Rutte II zal zich in EU-verband inspannen om ook voor EU-onderdanen te laten gelden dat zij pas na zeven jaar bijstand kunnen krijgen. Ook zal het VVD/PvdA kabinet in EU-verband pleiten voor een aanscherping van de richtlijn die eisen stelt aan huwelijk- en gezinshereniging. Het gaat dan om een leeftijd van tenminste 24 jaar, het in voldoende mate in eigen levensonderhoud kunnen voorzien door inkomen uit werk en maatregelen om schijnhuwelijken en huwelijksdwang effectief tegen te gaan.

Ten slotte wordt de DNA-test gebruikt als middel tegen identiteitsfraude, worden huwelijken tussen neef en nicht in beginsel verboden en wordt een verblijfsvergunning niet verstrekt als de aanvrager eerder illegaal in Nederland verbleef of fraude pleegde.

Asscher

Immigratie en integratie worden weer verdeeld over twee ministeries. Immigratie gaat naar het ministerie van Veiligheid en Justitie en integratie wordt ondergebracht bij het ministerie van Sociale Zaken dat geleid gaat worden door vicepremier Lodewijk Asscher.

Pikant is dat Asscher (PvdA) als Amsterdamse onderwijswethouder pleitte hij voor het recht van illegale jongeren op stages. Als minister heeft hij nu te maken met een regeerakkoord dat stelt dat illegaliteit strafbaar is.

Reacties

PvdA-prominenten zijn enthousiast over het regeerakkoord. Zo juicht kamerlid Khadija Arib op twitter de komst van een kinderpardon toe. Ook is zij blij dat slachtoffers van huiselijk geweld een beroep kunnen doen op een zelfstandig verblijfsrecht. Zij hoeven niet meer 3 jaar te wachten. Haar partijgenoot Martijn van Dam twittert: "Op immigratie:niet alleen kinderpardon, maar ook einde verplicht trouwen voor partnermigratie en weer aanbod inburgering voor vluchtelingen."

Defence for children is blij met het kinderpardon. De organisatie schrijft op haar website: "Een jarenlange strijd voor de rechten van gewortelde kinderen is vandaag tot een succesvolle ontknoping gekomen. Het nieuwe kabinet kondigt een kinderpardon aan voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Daarnaast komt er een definitieve regeling in de wet voor toekomstige zaken. Defence for Children en de kinderen van het actiecomité Wij Blijven! zijn zeer verheugd dat het nieuwe kabinet de rechten van gewortelde kinderen voorop stelt en een einde maakt aan hun jarenlange onzekerheid."

Emeritus hoogleraar interculturele communicatie Wasif Shadid is daarentegen kritisch. Hij twittert:" Enkele maatregelen in hoofdstuk immigratie vh #regeerakkoord van #vvd & #pvda zouden helaas naadloos passen in een orthodox verkiezingsprog vd #pvv."

Hasib Moukaddim, directeur van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders uit vergelijkbare kritiek: "Integratie agenda van Rutte II blijkt toch een VVD agenda te blijven. PvdA heeft dit dossier ingeleverd #stom #asociaal" en " Volgens mij wordt dit kabinet stiekem gedoogd door de PVV. Niks integratie, alleen beperkingen, verboden en nog meer beperkingen #akkoord"

Link:

Het hele regeerakkoord kunt u hier lezen.

 

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Hij heeft een eigen blog en u kunt hem volgen op twitter: @ewoudbutter

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


 


Meer over ewoud butter, hasib moukaddim, illegalen, illegaliteit, integratiebeleid, khadija arib, kinderpardon, pvda, rutte, samson, shadid, vvd.

Delen: