Parool: weinig diversiteit in de Stopera

In opinie op 30-09-2014 | 17:55

De gemeentelijke organisatie van Amsterdam blijft een door witte ambtenaren gedomineerd bolwerk.

Ondanks de wens het ambtenarenapparaat van de stad een afspiegeling te laten zijn van de bevolking, is het aantal ambtenaren met een niet-westerse achtergrond momenteel 14 procent. In 2011 werd nog uitgegaan van een stijging van het aantal allochtone ambtenaren naar 27 procent in 2014. Amsterdam heeft ruim vijftig procent allochtone inwoners.

 'Hoe hoger in de organisatie, hoe witter het wordt,' zegt vicevoorzitter Mario Soriano van de centrale ondernemingsraad in Het Parool. 'De wens de organisatie te verkleuren leidt in de praktijk tot weinig resultaat.'
Lees verder in Het Parool. 

Naar aanleiding van het bericht in het Parool heeft het PvdA-raadslid Boutkan schriftelijke vragen gesteld.

Politici
Onder Amsterdamse politici zijn niet-westerse Amsterdammers iets beter vertegenwoordigd. Van de 144 politici die in maart  in Amsterdam werden gekozen, hebben er slechts 25 (17%) een niet-westerse achtergrond.
De meeste politici met een niet-westerse achtergrond worden door de PvdA (11) geleverd, gevolgd door GroenLinks (6), D66 (2), de Partij voor de Ouderen (2), de VVD (1), de Multicultureel Plus Partij (1) en Platform Zuidoost (1). Lees verder hier

Beleid
In februari kregen Amsterdamse partijen door Republiek Allochtonië verschillende stellingen voorgelegd, waaronder: "de gemeente Amsterdam moet het goede voorbeeld geven. Het aantal werknemers met een niet-westerse afkomst moet daarom de komende 4 jaar met minimaal 10% toenemen."

PvdA, GroenLInks en D66 waren het met deze stelling eens. De VVD was het oneens en de SP weigerde antwoord te geven op de vragen. Kijk hier

 

Meer over diversiteit hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen

 


Meer over amsterdam, diversiteit, positieve actie, stopera, werkgelegenheid.

Delen: