Oplaaien conflict Israel- Palestina leidt opnieuw tot toename antisemitische incidenten

In opinie door Ewoud Butter op 13-10-2014 | 08:09

Het CIDI heeft dit jaar, tot nu toe, 105 antisemitische incidenten geregistreerd. Dit leidt tot de verwachting dat het totale aantal incidenten aan het eind van dit jaar fors hoger zal zijn dan de afgelopen jaren.
Volgens CIDI-directeur Esther Voet is ongeveer tweederde van de daders allochtoon. Ook schat het CIDI dat tweederde van de daders islamitisch is.

Dat meldt de nieuwe opiniesite Jalta.nl in haar eerste artikel. In het artikel, getiteld 'Joden moeten etnisch onderduiken' wordt onder andere de angst onder de Joodse Nederlanders beschreven voor radicale moslims.

De verklaring voor de toename van het aantal antisemitische incidenten lijkt te liggen bij het oplaaien van het conflict deze zomer tussen Israel en Palestina. Zo was er ook ten tijde van de Tweede Intifada (2000- 2005) en na de 'Operatie Gegoten Lood (2009) sprake van een toename van het aantal antisemitische incidenten.

Of 2014 een recordjaar wordt, zoals op Jalta.nl wordt gesuggereerd, is de vraag. Zo lag het aantal meldingen in 2002, 2003 en 2004 boven de 300. 

 
jaar

 antisemitische 

incidenten

2000  96
2001 168
2002 359
2003 334
2004 326
2005 159
2006 261
2007 104
2008 108
2009 167
2010 124
2011 113
2012 114
2013 147
2014 (tot heden) 105

De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op een overzicht van CIDI-cijfers dat eerder op sargasso verscheen en de cijfers die Jalta.nl nu publiceert.

De schatting die het CIDI nu maakt over het aandeel allochtonen en moslims is nieuw. Uit het artikel op Jalta.nl wordt niet duidelijk op grond waarvan het CIDI deze schatting maakt. Over antisemitisme onder Nederlandse moslims is tot nu toe relatief weinig onderzoek gedaan. In een artikel in NRC verwees David Suurland eerder dit jaar naar enkele buitenlandse onderzoeken.

Onder volwassenen is het aantal Nederlanders met vooroordelen over joden hoog, maar 'relatief' laag in vergelijking met andere landen. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika ligt het percentage mensen met vooroordelen het hoogste. 

Samen met het Inspraakorgaan Turken (IOT) heeft het CIDI eerder dit jaar aan minister Asscher gevraagd om een onderzoek naar vooroordelen onder jongeren. Vorig jaar maakte de Anne Frankstichting na onderzoek bekend dat één op de drie docenten getuige is van antisemitische incidenten in de klas. De meerderheid van de daders is autochtoon en mannelijk. Tegelijkertijd is er, gelet op de onderwijspopulatie, volgens de Anne Frankstichting sprake van een relatieve oververtegenwoordiging van Marokkaanse en Turkse leerlingen. In vergelijking met 2004 was er toen sprake van een daling van antisemitisme in het voortgezet onderwijs. 

Meer over antisemitisme op dit blog hier 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen

 


Meer over antisemitisme, cidi, ewoud butter, jalta.

Delen: