Ook dit jaar weer gedoe rond herdenkingen Kristallnacht

In opinie door Maarten Jan Hijmans op 08-11-2014 | 12:15

Het begint een traditie te worden: in Amsterdam worden ook dit jaar weer 2 herdenkingen van de Kristallnacht georganiseerd.

De herdenkingen worden net als voorgaande jaren georganiseerd door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting en aansluitend door het Centraal Joods Overleg (CJO).

Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer 'gedoe'. 

Nu gaat het over dr. A. J. Plaisier van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), die zou spreken op de bijeenkomst van het Platform Stop Racisme en UItsluiting. Na protesten heeft de PKN echter besloten dat Plaisier nu de Kristallnachtherdenking in de Portugese Synagoge zal bezoeken. Dit maakte de Protestantse Kerk vrijdag bekend. De PKN benadrukt te hechten aan goede relaties met Joods Nederland.  'Deelname aan de herdenking [Van het Platform Stop Racisme en uitsluiting], ook afgezien van wat er gezegd zou worden, draagt een boodschap aan hen uit, die tegen­gesteld uitgelegd zou kunnen worden en ook wordt aan wat dr. Plaisier beoogt. Hij zal als teken van goede wil aanwezig zijn bij de Kristallnachtherdenking [van het CJO] in de Portugese Synagoge.'Lees meer bij Jonet.

Twee keer herdenken

Tijdens de Kristallnachtherdenking wordt de pogrom herdacht tegen Joden in nazi- Duitsland die plaats vond tijdens de Kristallnacht, in de nacht van 9 op 10 november 1938. 

Nederland Bekent Kleur/ Platform Stop Racisme en Uitsluiting

In Nederland wordt de Kristallnacht herdacht sinds 1992. Aanleiding waren was de aanslag op een asielzoekerscentrum Rostock en de opkomst van extreemrechts in Europa. De anti-racisme organisatie Nederland Bekent Kleur nam hiervoor het initiatief en organiseerde de herdenking samen met maatschappeijke organisaties als joodse organisaties en migrantenorganisaties van 1992 tot en met 2001.
Tijdens de herdenking werd vanaf het eerste jaar niet alleen stil gestaan bij de Kristallnacht, maar ook bij hedendaagse vormen van racisme. Na de moord op Fortuyn stopte NBK voor een paar jaar met het organiseren van de herdenking.

In 2008 werd de herdenking hervat, vanaf 2011 is de organisatie in handen van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Speciale aandacht werd in 2008 gegeven aan racisme, antisemitisme en islamofobie. Dat laatste viel slecht bij delen van joods Nederland. De hoofdredacteur van het Nieuw Israelietisch Weekblad, Paul Damen, sprak in een column van een "schandelijke", "a-historische" en "schaamteloze" bijeenkomst. De gelijkstelling van vermeende moslimhaat met de Kristallnacht vond hij "meeliften op andermans leed".
Verder lag het bij sommige joodse organisaties gevoelig dat aan de organisatie van de Kristallnachtherdenking ook organisaties deelnamen die kritisch staan ten opzichte van Israel, waaronder Een Ander Joods Geluid, het Nederlands Palestina Komite en de Internationale Socialisten.

Centraal Joods Overleg
Het CJO organiseert vanaf 2003 elke 5 jaar een Kristallnachtherdenking. Aanleiding om hiermee in 2003 te starten was het toenemend antisemitisme. Op dat moment organiseerde Nederland Bekent Kleur geen herdenking. 
In 2010 liet het CJO weten dat het met ingang van 2011 jaarlijks zijn eigen Kristallnachtherdenking ging organiseren in de Portugese Synagoge. Het CJO besloot hiertoe uit ongenoegen over de herdenking van Nederland Bekent Kleur.
Volgens het CJO waren de bijeenkomsten van Nederland Bekent Kleur in hoge mate gepolitiseerd. Het CJO schreef hierover op haar website: " Zo achten wij een aankondiging van de bijeenkomst op de website van de Internationale Socialisten verwerpelijk. Naast de aankondiging staat een affiche afgebeeld waarop wordt opgeroepen Israel te boycotten. Israel wordt gelijk gesteld aan apartheid. Deze politisering heeft niets meer te maken met een waarschuwing tegen antisemitisme en racisme nu, laat staan met een herdenking van het verleden."

Anti-Israelherdenking?
Ook dit jaar werd de deename aan de herdenking van het Platform Stop Racisme van organisaties die kritisch ten opzichte van Israel staan, als problematisch ervaren. Het rechtse blog De Dagelijkse Standaard maakte er dit jaar zelfs een anti-Israelherdenking van. 

Vorig jaar ontkende Maarten Jan Heijmans van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting in een blog dat er tijdens de herdenking ooit over Israel gesproken was. Alleen in 2002 wilde Abdou Menehbi (Emcemo) een opmerking over de tweede intifada maken. Hij werd toen weggetrokken bij de microfoon.
Menebhi zei over dit incident eerder dit jaar op Republiek Allochtonië: "In de weken daarvoor waren in verschillende Amsterdamse buurten door Marokkaanse jongeren leuzen tegen joden op muren gekalkt. Aanleiding hiervoor was de tweede intifada die in oktober 2000 was uitgebroken nadat Sharon een bezoek aan de Tempelberg had gebracht. We hebben toen Marokkanen gemobiliseerd om aanwezig te zijn bij de Kristallnachtherdening om hun solidariteit te betonen met de joodse gemeenschap. Dat was succesvol. Ik heb tijdens mijn toespraak nadrukkelijk herhaald dat antisemitische leuzen onacceptabel waren. Ik ben tegen iedere vorm van racisme en discriminatie, waar ook ter wereld. Ik daarom heb in mijn speech opgeroepen geen ruimte te geven aan extremisten, geweld en onderdrukking. In dat verband heb ik ook het optreden van Israel in de bezette gebieden genoemd. Dat mocht ik niet doen, omdat de herdenking van de Kristallnacht volgens sommigen niet over het buitenland mocht gaan."

Wat door de tegenstanders van het Platform Stop Racisme en UItsluiting ook naar voren is gebracht is de betrokkenheid van enkele organisaties en personen van het platform bij een bijeenkomst waar over sjeik Yassin, de oprichter van Hamas werd gesproken. Volgens journalist/blogger Carel Brendel hebben organisaties als de Internationale Socialisten en Emcemo zich gediskwalificeerd door hun betrokkenheid bij deze bijeenkomst. Brendel verwijst onder andere naar berichten in de pers waar destijds werd gesproken van een herdenking van Yassin.
Menebhi zei hier eerder dit jaar over: "Dat was in mijn beleving geen herdenking van de persoon Yassin. Het ging aanvankelijk om een protest tegen het Israelische beleid, maar de aandacht ging toen vooral uit naar de wijze waarop Yassin vlak daarvoor door Israel geliquideerd was. Ik hou absoluut niet van Hamas en heb ook nooit sympathie voor ze gehad. Ik ben seculier en steun progressieve groepen en niet religieuze groepen. (..) Ik protesteerde tegen het zonder enige vorm van proces doden van iemand die verdacht werd van terrorisme. Niet alleen Yassin werd met een aantal bommen gedood, maar ook anderen, waaronder onschuldige kinderen. (..) Daar ging in die dagen het debat over. Die daad werd toen dan ook terecht internationaal door verschillende landen en organisaties veroordeeld. In de Veiligheidsraad hield de VS met een veto een veroordeling van Israel tegen." 

 

 

Meer informatie en het programma van de herdenkingen:

 

Over de herdenking van het Platform Stop Racisme en UItsluiting hier

Over de herdenking van het CJO hier

Herdenkingen in andere steden vindt u hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen


 


Meer over abdou menebhi, cjo, kristallnachtherdenking, maarten jan hijmans, platform stop racisme en uitsluiting.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 15/11/2014 04:40

Het is opvallend dat op de website Nieuwwij uitsluitend en wel drie keer aandacht wordt besteed aan de Stop Racisme herdenking en niet aan die van de CJO. Het staat in principe iedereen vrij te reageren maar wie daarover kritisch schrijft krijgt zijn bijdrage niet geplaatst.
Het moge dan vaste folklore zijn dat er rond de Kristallnacht "gedoe" is maar het lijkt erop dat Nieuwwij meer een stelling betrekt dan objectief wil informeren. Per slot van rekening is de stap van Plaisier in het religieuze wereldje van Nederland, best interessant.

antiracist - 09/11/2014 02:25

Hierboven in het artikel staat: "Na de moord op Fortuyn stopte NBK voor een paar jaar met het organiseren van de herdenking." Rare tekst. Het was ook na de invoering van de Euro en het WK in 2002. Maar ook daarmee is geen enkel verband. Onzin dus.

Maarten Jan Hijmans - 08/11/2014 16:09

Op mijn blog ontkende ik dat tijdens herdenkingen van Nederland Bekent Kleur ooit Israel ter sprake was gebracht. In de berichtgeving over de Kristallnachtherdenking (vooral van rechts) komt echter steeds het verhaal over Menebhi terug. Niettemin had ik gelijk. Menebhi maakte zijn opmerking namelijk tijdens een herdenking die was georganiseerd door de gemeente Amsterdam en de toenmalige burgemeester Schelto Patijn, die had opgeroepen tot een brede manifestatie tegen allerlei vormen van vreemdelingenhaat, racisme, islamfobie en antisemitisme. Mede organisator was - naast Nederland Bekent Kleur, het Meldpunt Discriminatie en anderen - onder meer ook ... het CIDI. Dit ''incident'' (meer was het niet), kan dus niet worden toegeschreven aan Nederland Bekent Kleur.