Nederlandse naweeen van de Zweedse cartoon-affaire

In opinie op 22-03-2010 | 20:42

Zweden kende in 2007 haar eigen cartoon-affaire. Na de arrestatie van 'Jihad Jane' bereikte deze affaire ook Nederland.

Er was eens een kunstenaar, Lars Vilks die een tekening maakte, waarin de profeet Mohammed werd voorgesteld als ’rotondehond’ , in dit geval een hondenlichaam met het hoofd van Mohammed. De cartoon werd in 2007 in de Zweedse krant Nerikes Allehanda geplaatst en dat werd niet door iedereen gewaardeerd. De Iraanse regering protesteerde, de Organisatie van de Islamitische Conferentie protesteerde ook, er werden hier en daar wat Zweedse vlaggen verbrand en een Iraakse terreurgroep loofde een premie uit voor degene die Volks zou omleggen.

Begin deze maand kwam Lars Vilks weer in het nieuws toen Coleen LaRose, een 46-jarige Amerikaanse vrouw die zich op het internet ‘Jihad Jane’ of Fatima La Rose noemde, werd aangeklaagd omdat ze met anderen Lars Vilks zou willen vermoorden.

Tot dit punt bleef deze cartoonkwestie een buitenlandse kwestie.

Dat veranderde toen het Algemeen Dagblad berichtte over het complot van Jihad Jane en haar handlangers. De krant plaatste daarbij op haar website de tekening van Vilks. Dat leidde tot verschillende protesten van Nederlandse moslims, waaronder van de Haagse salafistische imam Fawaz Jneid. Kort daarop verdween de tekening van de website van het AD. En dat zorgde voor de nodige commotie en tot een te verwachten reactie: de cartoon verscheen in veelvoud op allerlei andere sites.

De reden die het AD gaf om de cartoon weg te halen, was dat deze bij nader inzien 'niet relevant' was. Een vreemd standpunt, want de cartoon is wel degelijk relevant. Zonder de cartoon, was er immers ook geen bedreiging geweest. Wat dat betreft is het volstrekt logisch en was er een goede reden de cartoon wel te plaatsen.

Voor de krant kunnen er echter ook goede argumenten zijn de cartoon niet te plaatsen. Eén daarvan is of het plaatsen van de cartoon door sommige groepen als nodeloos kwetsend wordt ervaren of niet.  Het is het goed recht van de krant of zij met dergelijke gevoelens rekening wil houden of niet.

Maar, wanneer de krant besluit de cartoon te plaatsen, is het ook het goed recht van burgers om kenbaar te maken dat zij dat als kwetsend ervaren en de cartoon liver verwijderd zien.

Met dat laatste recht hebben we in Nederland blijkbaar wat moeite wanneer het om (orthodoxe) moslims gaat. Cru en simpel gezegd komt het er op neer dat ze zich niet gekwetst mogen voelen en als ze dat wel zijn, ze bij voorkeur hun bek moeten houden.

Illustratief is de wijze waarop er gereageerd wordt op media-uitingen van de moskee van Fawaz: een filmpje van islaam.tv en een bericht op de website Al Yaqeen. Opvallend is namelijk dat de toon van Fawaz, toch niet altijd de nuance zelve, in het filmpje redelijk gematigd is. Hetzelfde geldt voor rapper Appa en schrijver/televisiemaker Salaheddine.


Meer over al yaqeen, carel brendel, cartoon-affaire, geenstijl, imam Fawaz, islam.tv, jihad jane, Lars Vilks.

Delen: