Nederland is fantastisch, jammer alleen van die witten...

In opinie door Charles van den Broek op 20-06-2015 | 14:38

Tekst: Charles van den Broek

Toen ik mijn stuk ''Discrimineren? We doen het allemaal!'' naar dit blog stuurde, kreeg ik als reactie dat men het graag wilde plaatsen, maar dan wel met een begeleidend commentaar. Hoewel ik aanvankelijk verbaasd was (ik beweer volgens mij in dat stukje niets dat zó schokkend, beledigend of stuitend is dat het een bijsluiter behoeft om de lezer tegen dat gevaar te beschermen), dacht ik dat mijn bijdrage wellicht het startschot voor een – felle – inhoudelijke discussie zou kunnen worden; niets doet mij meer plezier dan de degens te kruisen met mijn ideologische tegenstanders. Groot was dan ook mijn teleurstelling toen ik de reactie las die Marjan Boelsma en André Kajim; niet dat ik verwachtte dat ze het licht zouden hebben gezien, en me in alles gelijk zouden geven, maar letterlijk nergens wordt het stuk inhoudelijk.

Litanie

In plaats van op mijn argumenten en redeneringen in te gaan, schuiven ze het artikel in zijn geheel terzijde, en gaan over tot het opsommen van de inhoud van hun boekenkast. Het moet heerlijk zijn om in zo'n bubbel van zelfgenoegzaamheid te verkeren, maar desalniettemin trof ik geen enkel argument aan dat mijn stuk tegensprak of ontkrachtte. Ik vraag me zelfs af of ze het uberhaupt wel gelezen hebben; zo wijden de twee auteurs een hele alinea aan de pathetische uitbarsting van Sylvana Simons, terwijl ik haar niet eens nóem! In het kort samengevat komt het er op neer dat men niet op mijn stuk wil (of kan) reageren, maar wel gelijk denkt te hebben. Een beetje zoals kinderen reageren dus; ''welles, welles, welles!''. Ondanks dat uit sommige reacties blijkt dat de bezoekers van Republiek Allochtonie het stukje van Boelsma c.s. een schoolvoorbeeld van retoriek blijken te vinden (''goed en compleet'', ''goed onderbouwd'', ''verplichte stof'' ), slaat het totaal nergens op; het gebrek aan inhoudelijke argumenten maakt het geheel tot een betekenisloze woordenbrij. Ze hadden ook het weerbericht van eergisteren kunnen overtypen, dat zou net zo relevant zijn. Het feit dat dit tegenartikel klakkeloos door de redactie geplaatst is, is dan ook zeer bedenkelijk wat mij betreft. Normaal gesproken zou ik het daarbij kunnen laten. Ware het niet dat – naast het feit dat het artikel van Boelsma en medestander Kajim een schoffering is van mijn nederig persoontje -, het ook nog bol staat van aantoonbare fouten, misvattingen en feitelijke verdraaiingen. En dat moet je bij mij nooit doen... Daarom hierbij mijn (WEL) inhoudelijke reactie op het stukje van Boelsma.

Ik zal die fouten puntsgewijs afwerken; het levert niet het mooiste proza op, maar zodoende kan men makkelijker nagaan waar wat is terug te vinden ,en waar Boelsma de kluit bedondert.

Het stukje begint met de volgende zin;'' Ontkenning en bagatellisering blijven in Nederland een hardnekkig verschijnsel.'' Ik ontken nergens dat er racisme bestaat, evenmin bagatelliseer ik dat feit. Ik beweer daarentegen dat iederéén het doet. Maar dat is niet mijn belangrijkste bezwaar. Dat betreft het consequent doorgevoerde gebruik (door het gehele artikel) van het woord ''witte''. De gangbare term voor dit menstype is blanke. Het gebruiken van het redelijk ongewone woord ''witte'' (hetgeen Boelsma altijd doet, ook in haar ''rede'' , getiteld ''de witte is het probleem'') is blijkbaar bedoeld als provocatie, een poging zelfs tot discriminatie? Misschien zou Boelsma nog liever het ''witte'' N-woord hebben gebruikt – nazi? Wellicht is ''bleekscheet'' ook een aanvaardbaar alternatief (u ziet, ik wil altijd meedenken).

Literatuur

Vervolgens gaat ze over op de (aan)klacht van ene Ebisse Rouw, die meent dat de Nederlandse literatuur ''te wit'', en daar direct het etiket racisme op plakt. Om te beginnen is Nederland (vooralsnog) een overwegend ''wit'' land, dus is het logisch dat het merendeel van mensen die we in de media (literatuur, op TV of anderszins) zien, blank is. Het is een beetje als klagen dat er in de Egyptische literatuur wel erg veel Arabieren vertegenwoordigd zijn. Bovendien komt hier (een vaak voorkomend ) misverstand boven , namelijk dat het hebben van een kleurtje, je ook geschikt maakt voor een vak. Maar misschien zijn er wel niet zoveel mensen met een kleur die a) willen schrijven, en b) misschien zijn zij die het willen, niet allemaal even goed genoeg. Of moeten we bij de sollicitatie van een gekleurd persoon direct alle vereiste vakkennis of vaardigheid laten varen, en ze binnenhalen als een godsgeschenk? Overigens zou ik best de stelling aandurven dat in de Nederlandse cultuur allochtonen niet onder-, maar juist oververtegenwoordigd zijn (afgaande op de bevolkingsverdeling), en ze ook nog eens vaak meer succes hebben dan hun autochtone vakbroeders. Maar daar zal Boelsma dan weer over roepen dat dat een uitzondering is; zo blijf je natuurlijk in de carrousel van je eigen gelijk rondhollen. Met oogkleppen op!

Xenofobie

Vervolgens meldt zij ons dat 49% van alle discrinatiemeldingen bij antiracismebureaus (je zal die woorden dagelijks moeten uitspreken) gaat over ras. Weer een vertekening; áls het al 49% zou zijn, dan is dat nog altijd een minderheid (51% gaar dus niet over ras), en bovendien is een melding nog geen bewezen feit! Ik kan wel beweren dat ik gediscrimineerd ben om mijn blauwe ogen, maar daarom is dat nog niet zo. Het volgende waar ze mee aankomt is dat ''een zwart leven er niet toe doet'', want elke dag gaan er op tv zwarten dood, in Amerika of in de Middellandse zee. Wat een volstrekte onzin! Er gaan op tv ook elke dag blanken dood (MH 17, Oekraine, Britse soldaten die op straat worden onthoofd , om maar wat dwarsstraten te noemen). En – NEWSFLASH – iedereen gaat dood, blank, zwart of aziaat, ook zónder dat de tv daar bij aanwezig is! Het feit dat de media er aandacht aan besteden, bewijst juist het tegendeel van wat Boelsma met de woorden van Tamara Gausi (wiens belangrijkste verdienste blijkbaar is dat haar ouders uit Malawi komen) beweert; het kan de wereld wél wat schelen! Dit soort redenering komt gewoon hier op neer; het is niet goed, of het deugt niet. Want wat als we de verdronken bootvluchtelingen nou eens NIET op tv hadden gezien?...

De kern van de zaak

Vervolgens komen we bij het volgende punt, wellicht de harde kern van haar overtuiging; zolang witte mensen de baas zijn, kunnen ze geen slachtoffer zijn. Racisme is een ''wit'' probleem, en zij dragen de last. Witte mensen zijn nergens (vandaag of in het verleden) zo lang intensief uitgebuit, vernederd of uitgesloten op grond van hun huidskleur, zoals zwarte mensen. En als een witte al iets overkomt, dan nóg is hij beter af dan een gekleurde of zwarte.

Ik zou bijna zeggen dat ik niet weet waar te beginnen, maar dat weet ik wel. Het is gewoon onzin. Volstrekte onzin, en een van de bronnen waar bijvoorbeeld Quinsy Gario zijn idiote twitterbericht naar aanleiding van het neerschieten van de MH17 mee kan rechtvaardigen. Desalniettemin slaat het nergens op. Om te beginnen zijn door de eeuwen heen blanken het voornaamste slachtoffer geweest van slavernij; het gebruik van de term ''slaaf'' komt nota bene van de Slavische volken! Heb je ooit een Slaaf horen klagen over wat zijn voorouders is aangedaan, of over de negatieve bijklank die de naam van zijn volk heeft? Slavernij heeft in alle tijden bestaan; in de middeleeuwen bestond in Europa de horige, en ten tijde van het oude Rome bestond driekwart van de 1 miljoen inwoners van de Eeuwige Stad uit slaven, waarvan er niet één zwart was; Grieken, Panoniers, Britten Germanen, allemaal blanke volken. Opvallend genoeg was in de ogen van de vrije Romeinse burger vaak de slavernij te verkiezen boven die zogenaamde vrijheid. Slaven waren verzekerd van voedsel en een dak boven hun hoofd, iets waar menig ''vrije'' man alleen van kon dromen!

Tot eind 19e eeuw heeft er een vorm van slavernij in Rusland bestaan, en de boeren in ons eigen Drenthe waren maar iets beter af dan de lijfeigenen in tsaristisch Rusland.

Blanken waren ook zeer beslist niet de enigen die in slaven handelden. De Ashanti organiseerden oorlogen en strooptochten om aan de vraag van Europese, maar ook (en vooral!) Arabische handelaren te voldoen. De Arabieren hadden bovendien een grote voorkeur voor christen-slaven. Ze vielen vaak Rusland binnen om jongens te ronselen als kindsoldaten, en daarnaast trokken ze over zee zelfs naar Ierland om blanke sexslavinnen voor hun harems te bemachtigen. Naar schatting zijn minstens 7 miljoen blanken zo in het Midden-Oosten als slaven geëindigd. Ook de gedachte dat je met een zwarte kon doen wat je wou, omdat het toch geen echt mens is, is afkomstig van Arabische theologen, niet van die verschrikkelijke witte man - het is maar dat je het weet.

De gedachte dat wat een blanke ook wordt aangedaan, hij/zij tóch nog altijd beter af is dan een gekleurde, is ronduit misselijkmakend; zo kun je tegen de meisjes die in Engeland werden misbruikt door een Pakistaanse bende ook wel zeggen dat ze hun mond moeten houden, want wat ze ook is aangedaan, de daders hadden het zwaarder (want gekleurd) – wat trouwens ook de reden was dat de autoriteiten zo lang niet ingrepen, de angst om voor racist te worden versleten. Moeten de moorden op boerenfamilies, die in Zuid-Afrika worden vermoord ook worden genegeerd, vergoeilijkt zelfs, omwille van het feit dat hun moordenaars zwart zijn? Gut, tja, het is een bloedbad... maar die daders hé, die hebben het ook niet makkelijk! Ik besef terdege dat menigeen die dit blog volgt, nu afhaakt en mijn naam gaat rapporteren op een of ander meldpunt, maar dat maakt me niet uit. Wat ik me in gemoede afvraag, is of iemand die dit soort dingen schrijft, wel beseft WAT ze schrijven (zo ja, dan is het wat mij betreft gewoon misdadig). Overigens is de vermelding halverwege deze alinea in het stukje van Boelsma en Kajim dat racisme kunstmatig is, omdat wetenschappelijk is aangetoond dat er maar één ras is, is ook problematisch; Bij alle andere diersoorten (honden, eekhoorns, paarden) benoemen we wel verschillende rassen, en bovendien werd door diezelfde wetenschap (aan beide zijden van de oceaan, niet alleen in Nazi-Duitsland!) voor de oorlog juist wetenschappelijk aangetoond dat er wel verschillende rassen bestonden. Wetenschappelijk ''bewijs'' is dus blijkbaar nogal aan de heersende mode onderhevig....

Slavernijgeschiedenis

In de volgde alinea begint ons schrijversduo met de open deur dat kolonisten goedkope werkkrachten wilden. Buiten het feit dat Noord-Amerika en Brazilie nooit kolonién hadden, maar waren, voegt het niets toe aan de discussie die ik hoopte aan te zwengelen, aangezien ik het daar niet over heb. Ook de vermelding dat er tien generaties onder de slavernij hebben geleden, valt daaronder, alsmede de constatering dat het afschaffen van de slavernij nu zes generaties geleden is. Toch is dit een interessant punt. Want hoe kun je volhouden dat iets wat zes generaties vóór jou is gebeurd, invloed heeft op jouw handelen, psyche of kansen? Als het de nazaten zo dwarszit dat hun voorouders slaven waren, waarom willen ze dan wel in het land van de daders wonen? Misschien omdat het hier zo slecht nog niet is? Wat we maar al te snel vergeten, is dat in het westen het maar een zeer kleine groep was die profiteerde van de slavernij (rijke landeigenaren). De rest van de bevolking leefde in uiterst beroerde omstandigheden in vervuilde steden en in abjecte armoede. In de sloppenwijken van Londen (toen het centrum van de wereld, de hoofdstad van het grootste rijk dat de wereld ooit gekend heeft), waren epidemieén (vooral cholera) aan de orde van de dag, en je mocht blij zijn als je 40 jaar werd. Dickens is met zijn verhalen over die toestanden rijk geworden. Wat ik maar wil zeggen, is dat de GEHELE bevolking het altijd zwaar heeft gehad, al dan niet in vrijheid.

Industrie

Het verband dat Boelsma legt tussen slavernij en industrialisatie is op zijn minst bedenkelijk; de industriele revolutie werd ingezet met de uitvinding van het weefgetouw door Jacquard, en werd versneld door de verbetering van de stoommachine in Engeland. In beide landen waren de werknemers in die industrie autochtone blanken (die overigens vaak wel als slaven werden behandeld!) De slavernij werd voornamelijk gebruikt in de landbouw (katoen, suikerriet). Er is dus enige overlap, maar zeer beslist geen noodzakelijk verband. Er werden al slaven gebruikt in de vlasbouw ten tijde van het oude Mycene (2900 jaar terug), en toen waren er nog geen fabrieken.

Na dit gedeelte krijgen we eerst een rare redenering; wat in het verleden is gebeurd, is jou (de ''witte'' hond) niet persoonlijk aan te rekenen, maar je bent wel verantwoordelijk. Als mij iets niet is aan te rekenen, ben ik DUS ook niet verantwoordelijk, dat kun je in elk juridisch handboek opzoeken. Vervolgens roept ze op tot herstelbetalingen. Om te beginnen hebben huidige afstammelingen door hun leven in het westen al voldoende compensatie gehad (oei, wat zegt-ie nou?!), door de betere leefomgeving, gezondheidszorg, scholing en lonen danwel uitkeringen. Daarbij, hoe lang moet het westen dan nog blijven boeten? Duitsland heeft, TWEE generaties na de Tweede Wereldoorlog, zijn schuld volgens elk strafhof ingelost. Waarom zouden de huidige nakomelingen van vroegere slaven dan na ZES generaties nog recht hebben op schadeloosstelling? Erg logisch lijkt het mij niet, en nog minder haalbaar. Ik kan toch ook geen schadevergoeding eisen van de Belgen die eventueel in 1830 een voorouder van mij hebben verwondt in de onafhankelijkheidsstrijd? En mocht dat zo zijn (ik weet dat niet eens), moet ik mij dan ook op doorlopende basis verongelijkt ten opzichte van een Belg opstellen? Lijkt me een nogal vermoeiende manier van leven....

Herhaling van zetten

Boelsma en haar compaan eindigen met een overbodige herhaling van zetten; men had al gemeld dat de ''witten'' het meest zichtbaar zijn. Logisch, zoals gezegd, want ''we'' zijn een blank land. Een blank land, in een van oudsher blank werelddeel. Ik ga ook niet klagen dat er in Nigeria wel erg veel zwarten op tv komen.
Het lijkt er op dat Boelsma en haar aanhangers Nederland een geweldig land vinden, het is alleen jammer dat er (nog) zoveel Nederlanders wonen! (NB; ze maakt melding in haar cv van het feit dat ze gepensioneerd is; ook zo'n foute, witte uitvinding, een pensioen – vreemd dat ze daar wel gebruik van maakt, aangezien dat geld volgens haar redenering zonder twijfel is terug te voeren naar ''ons'' slavernijverleden).

Het hele stuk staat bol van de citaten en verwijzingen, maar niet één naar het stuk van mij, dat toch de aanleiding vormde voor hun ''reactie''. Het is lovenswaardig dat ze in deze dagen van ontlezing zoveel boeken en artikelen hebben gelezen, en vooral zulke taaie kost. Dat ze dit deden zonder de onontkoombare neiging te ontwikkelen zich uit pure verveling van het leven te beroven, is ronduit opmerkelijk te noemen. Maar met de inhoud van mijn stuk heeft dat niets te maken. Ik hoef niet te weten wat bij hun in de boekenkast staat. Het noemen van al die schrijvers heeft alleen tot doel om te tonen dat ze dat kennen, maar is een rookgordijn, een afleidingsmanoeuvre. De hele indruk die het stuk maakte op mij, was dat het gewoon het opdreunen van een persoonlijke liturgie betrof, een hoogmis van de zelfbeschuldiging, en in feite een bewerking van haar troonrede ''de witte is het probleem''. Zonder enige kennis van hetgeen ik te melden had (of je het daar nou mee eens bent of niet). Volgens de denkwijze van Boelsma is het blank-zijn een soort ziekte (ze heeft het over de ''witheid van de samenleving''). Mensen die veel citeren hebben zélf zelden veel te melden, dat blijkt maar weer...

De oproep aan de ''witte'' om tot kritisch zelfonderzoek te komen, waarna men (onvermijdelijk en onoverkomelijk) tot de conclusie moet komen dat men DUS een racist, en diep, zéér diep door het stof moet, lijkt mij een overblijfsel van een maoïstische jeugd. Ook ten tijde van ''de Grote Roerganger'' werd de (uiteraard in dit geval) Chinese bevolking gedwongen tot zelfonderzoek, zelfbeschuldiging en zelfkastijding; men was immers ''reactionair'', ook als ze dat zelf niet doorhadden. 'tuurlijk... errug logisch, hoor. En nu even kalmeren, zou ik zeggen.

Begrijp me goed, de strijd tegen racisme en slavernij is een legitieme. Maar ik geloof niet dat Boelsma en haar fanatieke aanhang het daar echt om te doen is. Anders zouden ze zich wel druk maken om de slavernij die in Afrika en zuid-oost Azié nog altijd welig tiert. In sectoren als de visserij, bouw, sexindustrie en landbouw worden nu, begin 21e eeuw, miljoenen uitgebuit, afgebeuld en (als ze niet hard genoeg werken) gewoon vermoord. Nergens hoor ik iemand hierover, zeker Boelsma niet. Integendeel. De reden lijkt me duidelijk; daar kun je de witte niet de schuld van geven. Hun strijd is dus niet vóór de zwarte medemens, maar tégen de blanke. Mensen als Quinsy Gario, zullen zich altijd en overal gediscrimineerd voelen. Dat maakt deel uit van hun identiteit; neem je dat weg, zijn ze niemand meer. Daarom zal Gario nooit een vrij man zijn, hoe lang geleden de slavernij ook is afgeschaft.

Charles van den Broek, schrijver, historicus en kunstenaar. Hij schreef eerder Discrimineren? We doen het Allemaal. Republiek Allochtonië vroeg Marjan Boelsma en André Kaïjim op dit artikel te reageren. Deze reactie leest u hier. 

Meer artikelen over discriminatie op dit blog hier
Meer over racisme hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 
 


Meer over andré kaïjim, charles van den broek, discriminatie, marjan boelsma, racisme.

Delen: