Moskeeën moeten ideologische strijd aangaan met Syriëgangers

In opinie door Ibrahim Wijbenga op 16-06-2014 | 09:15

Niet alleen aan de overheid, maar ook de islamitische gemeenschap moet zich inspannen om zo veel mogelijk potentiële Syriëgangers te stoppen. Moskeeën moeten de ideologische strijd aangaan met deze jongeren, en dat gebeurt nu niet. Dat schrijft Ibrahim Wijbenga.

De recente aanslag op het Joods Museum in Brussel laat zien hoe meedogenloos uit Syrië en andere brandhaarden teruggekeerde jihadstrijders zijn. De vermoedelijke dader schiet zijn slachtoffers in koelen bloede neer, legt het op film vast, wat overigens mislukt, en verdwijnt zonder een spoor achter te laten. Pas na acht dagen wordt hij bij toeval bij een routinecontrole in Marseille gearresteerd.

Die koelbloedigheid vereist training en expertise. Die hebben de uit Syrië en andere brandhaarden teruggekeerde jihadstrijders in ruime mate. Dat ze, zoals ze vaak beweren, daar alleen maar hand- en spandiensten verrichten, is een fabeltje om de autoriteiten om de tuin te leiden. In de door Al Qaida verstoten Isisbrigade, waarvan ze doorgaans deel uitmaken, worden ze opgeleid om te doden.

De strijd tegen de ongelovigen kent geen middenweg. Om deze heilige plicht te benadrukken, leggen de jihadstrijders een eed van trouw af aan Isisleider Abu Bakr al-Baghdadi. Ook sympathisanten hier (zoals op een Cruijffcourt in de Haagse Spoorwijk), die diensten verrichten als het werven van strijders, het inzamelen van geld, het vertalen van jihadistische propaganda in het Nederlands en het bezoeken van gedetineerde broeders en zusters, hebben zo'n eed afgelegd. Op die eed (Bai'ah) zit geen houdbaarheidsdatum.

Geen puberaal gedrag of kinderlijke naiviteit
Vlaamse en Nederlandse vrijwilligers in Syrië zijn van hetzelfde laken een pak. Ze vechten in dezelfde eenheden, hadden in Europa dezelfde ideologie en manifesteerden zich ook samen. Verleden week hebben oud-leden van het inmiddels verboden Sharia4Belgium nog voor de gevangenis van hun leider Abou Imran geprotesteerd, getooid in camouflagekleding en Al Qaida-achtige symboliek en vlaggen. Dit is geen puberaal gedrag, dit is geen kinderlijke naïviteit, dit moeten we als samenleving uiterst serieus nemen, zoals we de islamitische eed van trouw aan de meest radicale en extremistische groepering in Syrië niet kunnen afdoen als iets dat je niet serieus hoeft te nemen.

Dat er lijnen zijn tussen jihadstrijders en zware criminaliteit, is voor mij duidelijk. Het internationale prototype van de jihadstrijder met een zwaar crimineel randje is de gesneuvelde Abou Musaab al Zarqawi: iemand die de vindingrijkheid en meedogenloosheid van een zware crimineel combineerde met het fanatisme van een jihadstrijder. Hij stierf in Irak in 2006.

Die connectie blijft niet beperkt tot het buitenland. Voor 11 september 2001 is in Nederland een groep bekeerde Rotterdamse Kaapverdianen opgepakt voor zware overvallen om de jihad in Tsjetsjenië te financieren.

In het verleden is Samir A. (inmiddels op vrije voeten) van de Hofstadgroep vrijgesproken van een overval, maar wel veroordeeld voor verboden wapenbezit. Abou Imraan van Sharia4Belgium is meerdere malen veroordeeld voor inbraken. Onlangs is een teruggekeerde jihadstrijder uit Delft aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval om de jihad te financieren.

Het is waarschijnlijker dat teruggekeerde jihadstrijders in de zware criminaliteit belanden dan dat ze een aanslag plegen, omdat ze Europa zien als een melkkoe die de wereldwijde jihad kan financieren. De opbrengsten van overvallen en de bezittingen van 'ongelovigen' worden beschouwd als oorlogsbuit.

Martelaarschap 
Het is mogelijk dat criminele jongeren op een gegeven moment voor de jihad kiezen. Gevangenissen kunnen een bron van radicalisering zijn, de Nederlandse autoriteiten beseffen dat ook. Het moge duidelijk zijn dat deze tikkende tijdbommen een gevaar voor onze samenleving vormen. Het martelaarschap is hun doel en elk moment kan opnieuw een aanslag worden gepleegd. De jihadstrijders zijn er klaar voor.

Hoe klaar ze ervoor zijn, blijkt uit een recente oproep van de Belgische Syriëstrijder en vooraanstaand lid van Sharia4Belgium, Bounekoub, die na de aanslag in Brussel jongeren opriep nieuwe terreurdaden te plegen.

Deze oproep is een reden te meer om de jihadstrijders keihard aan te pakken. Ze dienen na terugkomst te worden gescreend op mogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden. Andere wapens zijn preventieve hechtenis als daar aanleiding toe is, dagelijkse meldplicht en eventueel een enkelband als deze verplichting niet wordt nagekomen.

Meer internationale samenwerking en informatie delen is absoluut cruciaal. Deze jongeren denken niet in termen van de natiestaat en worden ook niet tegengehouden door grenzen.

Ook de moslimgemeenschap dient hierbij een actievere rol te spelen. Zij kan potentiële jihadstrijders in een vroegtijdig stadium in kaart brengen en met hun ouders in gesprek gaan. Daarnaast moet men ophouden met apologeet te spelen voor deze jongeren, laat staan hun daden te verheerlijken of te bagatelliseren. De moslimgemeenschap kan juist met lokale autoriteiten samenwerken om de jongeren die naar Syrië willen gaan of daarvan terugkeren in het oog te houden en te monitoren. Lieden die de islam zo bezoedelen, zijn ook zijn vijanden. Moskeeën moeten de ideologische strijd aangaan met deze jongeren, en dat gebeurt nu niet.

Ibrahim Wijbenga is jongerenwerker. Meer van of over hem op dit blog hier

Meer over Syrië op dit blog hier. Meer over radicalisering hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


 


Meer over ibrahim wijbenga, isis, moskeeen, radicalisering, syrie, terrorisme.

Delen:

Reacties


ellen - 19/02/2015 15:17

ISLAM VERDEDIGEN VERSUS JIHAD BESTRIJDEN!

Het is een paradigma-probleem. 


Moslims in Nederland delen met elkaar hun afschuw voor de Nederlandse cultuur. Ze dragen doelbewust provocerende kledij (hoofddoek, burka etc...) en houden zich strikt aan de anti-nederlandse ideologie/cultuur. Het ligt voor de hand dat de samenbindende kracht van de moslims erg groot is. De ‘gewone’ maatschappij moet er doorgaans weinig van hebben, en naarmate de maatschappij meer als vijandig wordt ervaren zullen de jihadisten hechter worden. Het gevaar van deze twee complementaire ontwikkelingen schuilt daarin het vermogen tot kritische reflectie op de duur volledig wegvalt.

Elke ideologie kan bestreden worden met een alternatieve ideologie. Een middeleeuwse ideologie kan niet bestreden worden met een steentijdperk ideologie. Politici en opiniemakers proberen islamitische politieke ideologie te verdedigen om jihadisten te bestrijden! Middeleeuwse islam kan niet bestreden worden met de lege hoofden van regeringleiders en opiniemakers die onafgebroken oproepen om islam te faciliteren. Een keuze voor radicaal Islamitisch gedachtengoed is dan niet slechts een keuze voor een overtuiging of een geloof. Oude garde heeft geen enkele vooruitgang geboekt in het gebied van folosofie en wetenschaap en heeft een mentale vacuum gecreerd, zodat nieuwe generatie moslimjongeren hun identiteit dan met het onderschrijven van dogma’s of denkbeelden van middeleeuwse toestanden:soldaten godsdienst, non-stop oorlog, moskeen met de hoge minaretten etc...
Nihilistische bewegingen van de jaren 60 die nu hun achterlijke beleid/filosofie dicteren, hebben uiteindelijk een "goed islam" uitgevonden die beter is dan de ISIS islam! Precies deze transformatie heeft het Europese zelfvertrouwen blijvend aangetast. Nihilisten van oude garde zijn niet beter dan de islamisten. Achterlijke opinie en beleidsmakers bieden dus niks voor moslimjongeren. Jongeren die horen dat hun islam en koran goed is, worden massaal jihadist!

Terwijl er sprake is van een grote dreiging van jihadisten ‘die zich beroepen op islamitisch fundamentalisme als inspiratie’. Oftewel, op de koran, beweert oude garde, dat de islam als religie niet mag worden verward met islamitisch fundamentalisme als ideologie.
Terwijl fundamentalisme simpelweg uit de islam voorkomt, propageert bestuurlijke macht dat islam en de koran geen voedingsbodem zijn voor de Jihadisten. Echter, zowel de religie als de ideologie zijn gebaseerd op de koran! 

Hoe het handelen, de doelstelling ondermijnt.

Oude garde heeft geen idee over de ontwikkeling proces van de islam, ze verdedigen niet de normen en waarden van het westerse cultuur als alternatief, maar blijven propageren dat de islam goed is! Lage intellectuele oefenning en het verdediging van islamitische ideologie, maakt bestrijding van jihadistische gedachtegang onmogelijk. In Nederland geboren Moslims krijgen van oude garde te horen dat hun islamitische geloof/ideologie eigenlijk beter is dan de westerse ideologie. Onder de motto, "islam is goed. IS is niet goed", worden kinderen gestimuleerd toch "de ware islam" te zoeken. Als gevolg, zien we razendsnelle groei van IS en andere Al-Qaeda georienteerde beweigingen in Nederland.
De meerderheid van de immigranten is islamitisch, soennieten die een steeds groter percentage van de bevolking van grootsteden vormen, worden ondersteunt in de naam van de democratie! Regeringsleiders proberen islamitische politieke ideologie te verdedigen om jihadisten te bestrijden! Van indoctrinatie van onze kinderen op school, tot (beroeps)moslims in de politiek, tot het bouwen van moskeeën, tot het trainen van imams, tot het misleiden van de niet-islamitische burgers over de positieve bijdrage van islam aan de westerse gemeenschap. In plaats van politieke ideologie van de strijders te bestrijden, bestrijden de EU beleidsmakers kritiek op die ideologie zelf en wordt islam toch gefaciliteerd als een ideale ideologie/geloof!
Soennitische /salafistische jeugd kiest uiteindelijk toch voor de Jihadisme, bovendien gaan ze meerderheid vormen in Nederland!

In plaats van een eigen ideologie, filosofie van de Europese culturele vorming, eigen normen en waarden te verdedigen, onderwerpt politieke elite zich aan een vijandelijke ideologie en stelt dat de overheids instellingen moeten strijden tegen het fenomeen ‘Islamophobia’. Een term die is bedacht door de Salafistische islamisten, ten einde kritiek op islam mondiaal de kop in te drukken, terwijl in alle moslimlanden westerse ideologieën wettelijk verboden zijn! Vanuit corrupte instanties zoekt men inmiddels naar juridische mogelijkheden om kritiek op islam te verbieden en strafbaar te stellen. Zie gemeente Gouda en georganiseerde aangiftes actie tegen Geert Wilders!
Opiniemakers en politici mogen zich dus niet kritisch uiten over islam, omdat dit het niet-bestaande fenomeen islamofobie stimuleert.

Collaborateurs!

Islam is een allesomvattend politiek systeem, dat ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt. Een onderscheid tussen religie en ideologie is niet gegrond. Islam is meer ideologie dan religie, maar krijgt alle ruimte om de westerse wereld te veroveren, dankzij de juridische vrijheid van godsdienst en dankzij de collaborerende elite.

Met Vriendelijke Groeten,

Victor Leman, Florac Bosch, H. Westerdam, S. Leobergen, Arto Troyer, S. E Konne, A. Thores, L. H. Dekker. W. Karmann, N. Korser, H. Vlaams, Berna Akker, R. E. Zycke, Adriana T., E. Born

G.Deckzeijl - 26/08/2014 23:39

De feiten over die veroveringsideologie en z'n totaal geschifte aanhangers zullen wel geen problemen opleveren op deze site, mag ik aannemen? Nee? daargaatiedan!
http://fubarbaar.wordpress.com/2014/08/13/wilders-daagt-extremisten-uit/comment-page-2/#comment-6480

Rijk - 21/07/2014 19:58

Zou het een idee zijn om een anti-jihad symbool te maken? Net zoals de bandjes tegen zinloos geweld? Of de buttons tegen kernoorlog? Zodat je persoonlijk duidelijk stelling kan nemen tegen jihad en daarnaast gewoon je eigen geloofstekens kan dragen. Lijkt me mooi: samen tegen jihad, in alle diversiteit.