Kinderpardon blijft kabinet zwaar op de maag liggen

In opinie door Ewoud Butter op 10-05-2014 | 08:49

Er komt steeds meer steun voor een ruimer kinderpardon. Meer dan de helft van de burgemeesters heeft inmiddels de petitie getekend die pleit voor een ruimer kinderpardon.

Het kinderpardon wordt voor het kabinet steeds meer een molensteen. Dat geldt zeker voor de PvdA. Een groot deel van de achterban van de sociaal-democraten is ontevreden met het 'halve kinderpardon' waarvoor de partij inmiddels een waslijst aan 'rechtse' maatregelen heeft geslikt. Rutte en Teeven geven vooralsnog echter geen krimp.

Interessant is ook de ontwikkeling dat gemeenten steeds vaker aangeven niet het afvoerputje te willen zijn van het landelijke asielbeleid.

Zaterdagochtend hadden 206 van de 403 burgemeesters de petitie  getekend. Ook acht op de tien raadsleden in Nederland steunen een verruiming van het kinderpardon, zo blijkt uit een onderzoek van Gemeenteraad.nl . 

Teeven heeft laten weten niet van plan om de regels voor het kinderpardon te veranderen. Wel zal hij kijken naar schrijnende individuele gevallen, maar dat was al eerder afgesproken.

De helft van de aanvragen voor kinderpardon is afgewezen, waardoor 600 kinderen terug zouden moeten naar hun land van herkomst. Eén van de redenen voor een afwijzing is dat kinderen de hele tijd onder toezicht van het Rijk hadden moeten staan: kinderen die een tijdje onder toezicht van een gemeente hebben gestaan, zijn afgewezen. 

Het ging dan bijvoorbeeld om gezinnen die niet in een asielzoekerscentrum woonden omdat de Rijksoverheid hen de opvang in asielzoekerscentrum ontzegde. Toen stonden ze niet meer onder Rijkstoezicht, maar vielen ze wel onder gemeentelijk toezicht, bijvoorbeeld omdat de kinderen in een gemeente naar school gingen.

Mark Rutte bracht hier bij EenVandaag tegenin dat onderwijs krijgen in een gemeente niet automatisch betekent dat de gemeente toezicht houdt. "Het landelijk beleid is eenduidig en daarom is daar voor gekozen". 

PvdA betaalt hoge prijs voor kinderpardon

Vooral voor de PvdA begint het kinderpardon, met trots aangekondigd bij de presentatie van het regeerakkoord, steeds meer een molensteen te worden. In ruil voor het kinderpardon betaalde de PvdA al een hoge prijs met maatregelen die bij (een deel van) de achterban gevoelig liggen, zoals:

  • het strafbaarstellen van illegalititet. Deze maatregel werd op verzoek van de PvdA vorige maand geschrapt. De VVD kreeg daar een fiscale maatregel voor terug waardoor werkenden met een inkomen tussen de 40.000 en 120.000 euro minder belasting hoeven te betalen
  • het verlengen van naturalisatie en het stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen van vijf tot zeven jaar. (lees ook: de integratiekramp van de PvdA en het stemrecht voor migranten)
  • het aanscherpen van de eisen voor inburgering. Wie zich onvoldoende inzet verliest bovendien zijn verblijfsvergunning.
  • het reguleren van de immigratie uit de Koninkrijkslanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
  • het verbieden van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen. 
  • de beheersing van de Nederlandse taal  voortaan als voorwaarde stellen voor een bijstandsuitkering. Dit uitgangspunt geldt ook voor EU-onderdanen en Nederlanders.
  • het in EU-verband pleiten voor een aanscherping van de richtlijn die eisen stelt aan huwelijk- en gezinshereniging. Het gaat dan om een leeftijd van tenminste 24 jaar, het in voldoende mate in eigen levensonderhoud kunnen voorzien door inkomen uit werk en maatregelen om schijnhuwelijken en huwelijksdwang effectief tegen te gaan.
  • het gebruiken van de DNA-test als middel tegen identiteitsfraude,
  • het verbieden van huwelijken tussen neef en nicht

Het is pijnlijk dat al deze maatregelen zijn geslikt voor een 'half' kinderpardon. 

Deze week nog vroeg de ledenraad van de PvdA nog om een ruimer kinderpardon, waarbij ook kinderen die nu onder gemeentelijk toezicht staan onder de pardonregeling vallen. Maar Rutte en Teeven hebben dus al aangegeven daar geen zin in te hebben. 

VVD

Misschien dat de PvdA hoop kan putten uit het gegeven dat ook bij de VVD het verzet groeit. Tot de ondertekenaars van de petitie behoren bijna 40 VVD-burgemeesters. En ook de jongerenafdeling van de VVD, de JOVD steunt de oproep voor een ruimer kinderpardon. 

Gemeenten willen geen afvoerputje asielbeleid zijn

Het mag overigens opmerkelijk genoemd worden dat gemeenten steeds vaker in verzet komen tegen het landelijke asielbeleid. Nu is het een meerderheid van de burgemeesters die pleit voor een ruimer kinderpardon, maar al langer is er verzet tegen het besluit dat gemeenten sinds 2010 geen uitgeprocedeerde asielzoekers mogen opvangen. Daardoor krijgen gemeenten steeds meer te maken met uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat leven. Ze kunnen niet naar het land van herkomst, niet naar een ander land en hebben ook geen recht meer op opvang.

Het besluit dat gemeenten asielzoekers niet meer mogen opvangen was nota bene een prijs die de PvdA betaalde voor een eerdere pardonregeling, namelijk die voor 26000 asielzoekers in 2007. Deze werd uitgevoerd door toenmalig PvdA-staatssecretaris van Justitie Albayrak. 


Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Daarnaast is hij zelfstandig onderzoeker, publicist en adviseur. Zijn artikelen op dit blog vindt u hier. U kunt Ewoud volgen op twitter. Meer op zijn site of blog.

Meer over het kinderpardon op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebookRepubliek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen

 

 


Meer over asiel, ewoud butter, immigratie, kabinet, kinderpardon, pvda.

Delen: