Jodenhaatlaster kent eigenlijk alleen maar verliezers

In opinie door Michael Blok op 15-03-2013 | 13:50

Tekst: Michael Blok

In de afgelopen weken is de beschuldiging van antisemitisme weer een veelgebruikt wapen in Nederland. Sommigen gaan zelfs zo ver te stellen dat jodenhaat weer helemaal terug is. Een bewering die veel te ver gaat, een bekend blog de nek omdraaide, en uiteindelijk Joden niet zal helpen.

Een column van Drayer in Trouw vormde het startschot van deze golf. Drie rare jochies en een paar Tweets moesten aantonen dat jodenhaat ook onder niet-migranten grote vlucht neemt, en impliciet onder invloed van migranten. Onzin, maar het was de laatste druppel voor het blog Frontaal Naakt van het bepaald niet antisemitische koppel Peter Breedveld en Hassnae Bouazza, die in een krant die zij respecteren, van jodenhaat werden beschuldigd. 

Frontaal Naakt stopt ermee en daarmee verdwijnt een pittig tegengeluid tegen racisme en de hufterigheid van blogs als GeenStijl. Een andere column  op joop.nl deed nog een lasterlijke en onlogische duit in het zakje, maar Frontaal Naakt was al ter ziele. En de beslissing van de Nederlandse regering om groente uit de West Bank als zodanig te labellen werd kwistig in verband gebracht met de vervolging van Joden in de vorige eeuw, tot sinaasappelen met een Duits model Jodenster aan toe.

Hoe staan Joden er in Nederland nou echt voor? Minderheden lopen het grootste gevaar in landen waar de meerderheid iets heeft tegen die bevolkingsgroep. Meestal is er dan ook sprake van negatieve beeldvorming over die groep in de media. Helemaal eng wordt het als de overheid discriminerende maatregelen tegen die groep gaat nemen.

Zo bezien valt het voor Joden in Nederland gelukkig best mee. De modale Nederlander heeft geen echt beeld van Joden als groep. Een flink deel heeft niet eens in de gaten dat Job Cohen, Michael van Praag of Bernard Madoff van Joodse afkomst zijn. Er is geen mediahetze tegen Joden. Integendeel, er is (terecht) een regelmatig dieet van programma's en films die een anti-antisemitische boodschap verkondigen. De overheid discrimineert misschien wel bij Joden, maar dan in positieve zin: antisemitische uitspraken worden veel sneller vervolgd dan bij de zeer populaire moslimhaat.

Interessant is ook dat de flauwe en gevaarlijke antisemitische beeldvorming uit een donker verleden gewoon verdwenen is. Joden als de kern van het communisme? De moordenaars van Jezus en de dolksteek in de rug? De hoekneuzen die kinderen gebruiken bij bloedrituelen? Er zijn in Europa mensen die dat nog geloven, maar niet veel, en al helemaal niet in Nederland. Allemaal een fel contrast met moslims en Polen, die door een meerderheid (!) niet worden gewaardeerd, in de media constant in een negatief daglicht staan, en breed doelwit van negatief overheidsbeleid zijn.

Wat in Nederland wel bestaat zijn beledigingen van mannen die op straat keppeltjes dragen en haatuitingen op Internet, vaak door migrantenjongeren. Het zou een lief ding waard zijn om dat te laten verdwijnen. Maar het zomaar in de schoenen schuiven van “de islam” is onzin. Propaganda van de imam is niet de oorzaak, want het gaat juist om de minder vrome jeugd. Achteloze maar ondiepe jodenafkeer (zoals je ook in Oost-Europa vindt) komt dichterbij. Ook kan het pesten van keppeldragers een soort verzetsdaad zijn tegen wat mensen zien als de Israëlische onderdrukking van broeders. Maar het is ook zeker niet uitgesloten dat juist het afschilderen van moslimjeugd als antisemitisch leidt tot (uitingen van) jodenhaat. Als je je in Nederland niet welkom voelt, en je de hele dag hoort dat jouw volk Joden haat, dan kan iets lelijks over Joden zeggen al gauw een identiteitsversterker of statusverhoger worden.

En zo komen we dichtbij de mogelijke motieven van de mensen die onterecht moord en brand schreeuwen over groeiende jodenafkeer in dit land en wild om zich heen slaan met het jodenhaatetiket. Zoals gezegd: gerechtvaardigde angst voor een herhaling van jodenvervolging kan het niet zijn. De laster komt vaak uit de mond van de vele mensen die een afkeer van moslims hebben. Moslims hebben een hekel aan Joden, zo gaat het verhaal, en dus is groeiende jodenhaat een voorbeeld van hoe gevaarlijk en besmettelijk moslims (lees: migranten) zijn. Een andere motivatie is natuurlijk liefde voor Israël. Want als moslims antisemitisch en dus slecht van aard zijn, dan is het gedrag van Israël binnen en buiten haar grenzen meer zelfverdediging dan onderdrukking.

Vijanden van moslims moeten vooral jodenhaatlaster als wapen blijven gebruiken, het zet ze op termijn buiten een discussie waar ze toch niet aan bijdragen. Maar voor de rest zijn er alleen maar verliezers. Trouw werd door velen als een anti-racistisch toevluchtsoord gezien, maar wordt nu minder serieus genomen. Frontaal Naakt is ter ziele.

Maar ook Nederlandse vrienden van Israël snijden zichzelf zo in de vingers. De complexe situatie in het Midden-Oosten verdient een vrij debat, ook in het belang van Israël. Het afserveren en demotiveren van mensen die tegen racisme in alle vormen strijden kan ook niet in het belang zijn van onze Joodse minderheid. Het hameren op de verbondenheid van Nederlandse Joden en een regering die rare dingen doet kan ook terugslaan op Joden hier. En het is moeilijk voor te stellen hoe iemands zelfrespect in stand blijft als je de goodwill die voortkomt uit de enorme misdaden tegen je volk zo goedkoop verkwanselt.

Michael Blok is consultant en activist. Eerdere stukken van Michael Blok op dit blog vindt u hier

Meer over antisemitisme op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


 

 


Meer over antisemitisme, michael blok.

Delen:

Reacties


Abdel kaolo - 17/03/2013 14:11

Hoi Paul,

Ik spreek niet namens de redactie, ik ben gewoon bezoeker hier. Ik kalk wel de hele website vol met mijn mening. Ik vind persoonlijk vrijheid van meningsuiting een heel belangrijk goed. Ik ben echter wel van mening dat omdat je alles kan zeggen dat niet betekent dat je dat ook hoeft te doen. Dat s ets anders dan het weren vanopmerkingen die scherp zijn, ik geloof niet dat dat op deze site gebeurt

Paul - 16/03/2013 13:06

De zware taboes rond dit onderwerp maken commentaar bijna onmogelijk. Ik weet niet of 'Abdel' namens de redactie spreekt, maar het is inderdaad gangbaar dat elke uitspraak hierover wordt gewogen. Dat geldt niet alleen op deze blog, maar voor de discussie in zijn geheel. Men is extreem voorzichtig, en staat vijandig tegen alles wat niet passend wordt gevonden. De houding is: "dit is niet aanvaardbaar, hier praten wij niet over, en geen verdere discussie hierover, nooit".

Dat staat in contrast tot het 'Marokkanen debat', waar iedereen mag schreeuwen wat hij wil over de Marokkanen, en dat altijd wordt aanvaard als een legitieme bijdrage aan het debat.

Natuurlijk wil de redactie van een blog (of krant of omroep) het medium in eigen houden. Maar het constant weren van alles wat niet politiek correct is, leidt tot een schijndiscussie dat niet over de werkelijkheid gaat. Het schept een politiek correct wenswereld, waarover druk gepraat wordt ,zonder dat het aansluit op de politieke en sociale werkelijkheid.

koos zevenbergen - 16/03/2013 11:48

Een informatieve en genuanceerde bijdrage aan de discussie. Dank je wel!

Abdel kaolo - 15/03/2013 18:04

Van mij mag je paul, als je je woorden zorgvuldig kiest

Paul - 15/03/2013 14:16

Mag ik hierop reageren? Ongecensureerd dan wel...